text.skipToContent

sparco
bullsone
3m
ander
chita
areon

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe trẻ em Merida Dakar 616Xe trẻ em Merida Dakar 616
 • Xanh lá cây
Xe trẻ em Merida Dakar 616
1 Màu sắc
3.720.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 310.000đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 618Xe trẻ em Merida Dakar 618
 • Xanh ngọc
Xe trẻ em Merida Dakar 618
1 Màu sắc
4.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 350.000đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 620Xe trẻ em Merida Dakar 620
 • Cam
Xe trẻ em Merida Dakar 620
1 Màu sắc
4.680.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 390.000đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Xe trẻ em Merida Cyclone 620Xe trẻ em Merida Cyclone 620
 • Trắng
Xe trẻ em Merida Cyclone 620
1 Màu sắc
4.680.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 390.000đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 624Xe trẻ em Merida Dakar 624
 • Đen
Xe trẻ em Merida Dakar 624
1 Màu sắc
5.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.000đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Xe gấp Merida Flight 10Xe gấp Merida Flight 10
 • Xanh lá cây
Xe gấp Merida Flight 10
1 Màu sắc
5.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.000đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Trắng)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Trắng)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Xanh ngọc)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Xanh ngọc)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Xanh ngọc)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Vàng)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Vàng)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Vàng)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Đen)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Đen)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Đen)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe gấp Merida Flight 20Xe gấp Merida Flight 20
 • Xanh lá cây
Xe gấp Merida Flight 20
1 Màu sắc
6.240.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.000đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Xe đường đua Merida Ride 91 (Vàng)Xe đường đua Merida Ride 91 (Vàng)
 • Vàng
Xe đường đua Merida Ride 91 (Vàng)
1 Màu sắc
7.080.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 590.000đ/tháng
Hoàn 142.000đ
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Đen)Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Đen)
 • Đen
 • Vàng
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Đen)
2 Màu sắc
7.140.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 595.000đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Vàng)Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Vàng)
 • Đen
 • Vàng
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Vàng)
2 Màu sắc
7.140.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 595.000đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 500D (Đen)Xe địa hình Merida Warrior 500D (Đen)
 • Đen
Xe địa hình Merida Warrior 500D (Đen)
1 Màu sắc
7.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 600.000đ/tháng
Hoàn 144.000đ
Xe địa hình Merida Lions 710 (Xanh lá)Xe địa hình Merida Lions 710 (Xanh lá)
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Lions 710 (Xanh lá)
1 Màu sắc
7.320.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 610.000đ/tháng
Hoàn 146.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 624HDXe trẻ em Merida Dakar 624HD
 • Trắng
Xe trẻ em Merida Dakar 624HD
1 Màu sắc
7.440.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 620.000đ/tháng
Hoàn 149.000đ
Xe gấp Merida Flight 30Xe gấp Merida Flight 30
 • Xanh ngọc
Xe gấp Merida Flight 30
1 Màu sắc
7.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 650.000đ/tháng
Hoàn 156.000đ
Xe đạp thể thao Merida Explorer 100 (Đen)Xe đạp thể thao Merida Explorer 100 (Đen)
 • Đen
Xe đạp thể thao Merida Explorer 100 (Đen)
1 Màu sắc
8.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 700.000đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Vàng)Xe đường đua Merida Scultura 91 (Vàng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Vàng)
3 Màu sắc
8.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.000đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Trắng)Xe đường đua Merida Scultura 91 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Trắng)
3 Màu sắc
8.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.000đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Đen)Xe đường đua Merida Scultura 91 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Đen)
3 Màu sắc
8.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.000đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Xe gấp Merida Flight 50Xe gấp Merida Flight 50
 • Xanh ngọc
Xe gấp Merida Flight 50
1 Màu sắc
9.720.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 810.000đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Xe địa hình nữ Merida Victoria 600 (Xanh ngọc)Xe địa hình nữ Merida Victoria 600 (Xanh ngọc)
 • Xanh ngọc
Xe địa hình nữ Merida Victoria 600 (Xanh ngọc)
1 Màu sắc
9.780.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 815.000đ/tháng
Hoàn 196.000đ
Xe địa hình Merida Duke 300 (Đỏ)Xe địa hình Merida Duke 300 (Đỏ)
 • Đỏ
Xe địa hình Merida Duke 300 (Đỏ)
1 Màu sắc
10.080.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 840.000đ/tháng
Hoàn 202.000đ
Xe đạp thành phố Merida Wolf 1 (Đỏ)Xe đạp thành phố Merida Wolf 1 (Đỏ)
 • Đỏ
Xe đạp thành phố Merida Wolf 1 (Đỏ)
1 Màu sắc
10.440.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 870.000đ/tháng
Hoàn 209.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Đen)Xe đường đua Merida Scultura 92 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Đen)
2 Màu sắc
11.040.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 920.000đ/tháng
Hoàn 221.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Trắng)Xe đường đua Merida Scultura 92 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Trắng)
2 Màu sắc
11.040.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 920.000đ/tháng
Hoàn 221.000đ
Xe địa hình Merida Duke 500 (Xanh lá cây)Xe địa hình Merida Duke 500 (Xanh lá cây)
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 500 (Xanh lá cây)
1 Màu sắc
11.280.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 940.000đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe đạp thành phố Merida Explorer 300 (Trắng)Xe đạp thành phố Merida Explorer 300 (Trắng)
 • Trắng
Xe đạp thành phố Merida Explorer 300 (Trắng)
1 Màu sắc
12.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.010.000đ/tháng
Hoàn 242.000đ
Xe đạp thành phố Merida Wolf 2 (Ghi)Xe đạp thành phố Merida Wolf 2 (Ghi)
 • Ghi
Xe đạp thành phố Merida Wolf 2 (Ghi)
1 Màu sắc
12.240.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.020.000đ/tháng
Hoàn 245.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Xanh lá cây)Xe địa hình Merida Duke 600 (Xanh lá cây)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Xanh lá cây)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Đen)Xe địa hình Merida Duke 600 (Đen)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Đen)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Ghi)Xe địa hình Merida Duke 600 (Ghi)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Ghi)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Trắng)Xe địa hình Merida Duke 600 (Trắng)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Trắng)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Trắng)Xe đường đua Merida Scultura 93 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Trắng)
3 Màu sắc
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Vàng)Xe đường đua Merida Scultura 93 (Vàng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Vàng)
3 Màu sắc
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Đen)Xe đường đua Merida Scultura 93 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Đen)
3 Màu sắc
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen viền xanh lá)Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen viền xanh lá)
 • Đen xanh
 • Đen viền xanh
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen viền xanh lá)
2 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen chữ xanh)Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen chữ xanh)
 • Đen xanh
 • Đen viền xanh
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen chữ xanh)
2 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe địa hình Merida Duke 700 (Trắng)Xe địa hình Merida Duke 700 (Trắng)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
Xe địa hình Merida Duke 700 (Trắng)
3 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe địa hình Merida Duke 700 (Đen)Xe địa hình Merida Duke 700 (Đen)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
Xe địa hình Merida Duke 700 (Đen)
3 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe địa hình Merida Duke 700 (Ghi)Xe địa hình Merida Duke 700 (Ghi)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
Xe địa hình Merida Duke 700 (Ghi)
3 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Ghi)Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Ghi)
 • Ghi
 • Xanh da trời
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Ghi)
2 Màu sắc
15.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.250.000đ/tháng
Hoàn 300.000đ
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Xanh da trời)Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Xanh da trời)
 • Ghi
 • Xanh da trời
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Xanh da trời)
2 Màu sắc
15.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.250.000đ/tháng
Hoàn 300.000đ
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền xanh)Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền xanh)
 • Đen viền xanh
 • Đen viền đỏ
 • Trắng
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền xanh)
3 Màu sắc
15.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.260.000đ/tháng
Hoàn 302.000đ
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền đỏ)Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền đỏ)
 • Đen viền xanh
 • Đen viền đỏ
 • Trắng
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền đỏ)
3 Màu sắc
15.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.260.000đ/tháng
Hoàn 302.000đ
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Trắng)Xe địa hình Merida Challenger 300 (Trắng)
 • Đen viền xanh
 • Đen viền đỏ
 • Trắng
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Trắng)
3 Màu sắc
15.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.260.000đ/tháng
Hoàn 302.000đ
Samsung super sale - Tặng code đến 500.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín