text.skipToContent

sparco
bullsone
3m
ander
chita
areon

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe đạp điện M133 Osakar (Xanh)Xe đạp điện M133 Osakar (Xanh)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh dương
Xe đạp điện M133 Osakar (Xanh)
3 Màu sắc
8.790.000đ 10.790.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 732.500đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Xe đạp điện M133 Osakar (Đỏ)Xe đạp điện M133 Osakar (Đỏ)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh dương
Xe đạp điện M133 Osakar (Đỏ)
3 Màu sắc
8.790.000đ 10.790.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 732.500đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Xe đạp điện M133 Osakar (Đen)Xe đạp điện M133 Osakar (Đen)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh dương
Xe đạp điện M133 Osakar (Đen)
3 Màu sắc
8.790.000đ 10.790.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 732.500đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh xám)Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh xám)
 • Xanh đỏ
 • Xanh xám
 • Xanh da trời
 • Xám đỏ
 • Xám vàng
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh xám)
5 Màu sắc
11.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 916.667đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh da trời)Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh da trời)
 • Xanh đỏ
 • Xanh xám
 • Xanh da trời
 • Xám đỏ
 • Xám vàng
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh da trời)
5 Màu sắc
11.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 916.667đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh đỏ)Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh đỏ)
 • Xanh đỏ
 • Xanh xám
 • Xanh da trời
 • Xám đỏ
 • Xám vàng
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Xanh đỏ)
5 Màu sắc
11.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 916.667đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Vàng tem xám)Xe máy điện Osakar S8 Sport (Vàng tem xám)
 • Xanh đỏ
 • Xanh xám
 • Xanh da trời
 • Xám đỏ
 • Xám vàng
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Vàng tem xám)
5 Màu sắc
11.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 916.667đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Đỏ xám)Xe máy điện Osakar S8 Sport (Đỏ xám)
 • Xanh đỏ
 • Xanh xám
 • Xanh da trời
 • Xám đỏ
 • Xám vàng
Xe máy điện Osakar S8 Sport (Đỏ xám)
5 Màu sắc
11.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 916.667đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Xe máy điện Xmen Osakar (Xanh)Xe máy điện Xmen Osakar (Xanh)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Vàng
 • Đen rằn ri
Xe máy điện Xmen Osakar (Xanh)
4 Màu sắc
13.490.000đ 17.490.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Xmen Osakar (Vàng)Xe máy điện Xmen Osakar (Vàng)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Vàng
 • Đen rằn ri
Xe máy điện Xmen Osakar (Vàng)
4 Màu sắc
13.490.000đ 17.490.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe điện Xmen 5 OsakarXe điện Xmen 5 Osakar
 • Đen, cam
 • Đen
 • Đen, trắng
 • Đen, vàng
 • Đen, xanh
Xe điện Xmen 5 Osakar
5 Màu sắc
13.490.000đ 17.490.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Xanh đậm)Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Xanh đậm)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Xám
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Xanh đậm)
4 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Xám)Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Xám)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Xám
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Xám)
4 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Trắng)Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Trắng)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Xám
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Trắng)
4 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Đỏ)Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Đỏ)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Xám
Xe máy điện Vecpa Osakar Nispa (Đỏ)
4 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Osakar Xmen (Xanh)Xe máy điện Osakar Xmen (Xanh)
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kem
Xe máy điện Osakar Xmen (Xanh)
3 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Osakar Xmen (Vàng kem)Xe máy điện Osakar Xmen (Vàng kem)
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kem
Xe máy điện Osakar Xmen (Vàng kem)
3 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Osakar Xmen (Đen)Xe máy điện Osakar Xmen (Đen)
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kem
Xe máy điện Osakar Xmen (Đen)
3 Màu sắc
13.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe máy điện Xmen Osakar Plus (Đen rằn ri)Xe máy điện Xmen Osakar Plus (Đen rằn ri)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Vàng
 • Đen rằn ri
Xe máy điện Xmen Osakar Plus (Đen rằn ri)
4 Màu sắc
13.990.000đ 17.990.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 1.165.833đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Osakar Plus (Đen)Xe máy điện Xmen Osakar Plus (Đen)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Vàng
 • Đen rằn ri
Xe máy điện Xmen Osakar Plus (Đen)
4 Màu sắc
13.990.000đ 17.990.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 1.165.833đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Đỏ)Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Đỏ)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Đỏ)
3 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Xanh)Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Xanh)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Xanh)
3 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Đen)Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Đen)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy điện Xmen Kuhama Osakar (Đen)
3 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Xanh lá)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Xanh lá)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Xanh lá)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Vàng)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Vàng)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Vàng)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ xanh lam)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ xanh lam)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ xanh lam)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh lam)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh lam)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh lam)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xám)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xám)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xám)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem đỏ)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem đỏ)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem đỏ)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh lá cây)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh lá cây)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đen tem xanh lá cây)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Xanh bộ đội)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Xanh bộ đội)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Xanh bộ đội)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ tem đen)Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ tem đen)
Xe máy điện Xmen Hunter Osakar (Đỏ tem đen)
11 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Xanh đen)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Xanh đen)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Xanh đen)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Trắng xanh)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Trắng xanh)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Trắng xanh)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đỏ trắng)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đỏ trắng)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đỏ trắng)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đỏ đen)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đỏ đen)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đỏ đen)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen tem xanh)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen tem xanh)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen tem xanh)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen tem vàng)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen tem vàng)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen tem vàng)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen bạc rằn ri)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen bạc rằn ri)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen bạc rằn ri)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen bạc)Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen bạc)
Xe máy điện Osakar One 1 Xmen (Đen bạc)
8 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar Xmen Z3 (Xanh)Xe máy điện Osakar Xmen Z3 (Xanh)
 • Xanh
Xe máy điện Osakar Xmen Z3 (Xanh)
1 Màu sắc
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ
Xe máy điện Osakar S1 (Xanh nõn chuối)Xe máy điện Osakar S1 (Xanh nõn chuối)
Xe máy điện Osakar S1 (Xanh nõn chuối)
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ

Ô tô - xe máy - xe đạp đều là những phương tiện di chuyển phổ biến hiện nay giúp chúng ta chủ động trong việc đi lại. Trên thị trường các thương hiệu từ trong và ngoài nước đã cho ra mắt nhiều các mẫu xe với nhiều phân khúc giá thích hợp với từng đối tượng khác nhau. Trong đó, ô tô - xe máy - xe đạp Osakar được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những ưu điểm nổi trội.

Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm của hãng đều được các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra các công nghệ tiên tiến áp dụng vào xe trước khi đưa các mẫu ra thử nghiệm và sản xuất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua ô tô - xe máy - xe đạp Osakar cũng đánh giá các mẫu xe vẫn hoạt động êm, giảm thiểu hỏng hóc và không tốn quá nhiều chi phí bảo trì sau nhiều năm vận hành như các thương hiệu xe khác. Ít bị mất giá cũng là một trong những điểm nổi trội của thương hiệu này.
Với những ưu điểm trên, còn chần chừ gì mà không sắm cho mình ô tô - xe máy - xe đạp Osakar tại Adayroi ngay hôm nay! Bên cạnh giá ô tô - xe máy - xe đạp Osakar phải chăng, Adayroi còn mang đến cho bạn rất nhiều chương trình ưu đãi tuyệt vời.

Ba ngày vàng công nghệ - Tặng code đến 700.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín