text.skipToContent

sparco
bullsone
3m
ander
chita
areon

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Lốp Michelin City Pro 60/90-17 M/C TT 36SLốp Michelin City Pro 60/90-17 M/C TT 36S
Lốp Michelin City Pro 60/90-17 M/C TT 36S
379.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 60/90-17 MC TT 30SLốp Michelin Pilot Street 60/90-17 MC TT 30S
Lốp Michelin Pilot Street 60/90-17 MC TT 30S
429.000đ 600.000đ -28%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Pro 70/90-17 MC TT 43SLốp Michelin City Pro 70/90-17 MC TT 43S
Lốp Michelin City Pro 70/90-17 MC TT 43S
449.000đ 650.000đ -31%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip Pro 80/90-14 M/C TL 46PLốp Michelin City Grip Pro 80/90-14 M/C TL 46P
Lốp Michelin City Grip Pro 80/90-14 M/C TL 46P
499.000đ 550.000đ -9%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip Pro 70/90-17 M/C TL 43PLốp Michelin City Grip Pro 70/90-17 M/C TL 43P
Lốp Michelin City Grip Pro 70/90-17 M/C TL 43P
519.000đ 700.000đ -26%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 70/90-17 MC TL/TT 43SLốp Michelin Pilot Street 70/90-17 MC TL/TT 43S
Lốp Michelin Pilot Street 70/90-17 MC TL/TT 43S
529.000đ 720.000đ -27%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Pro 80/90-17 M/C TT 50SLốp Michelin City Pro 80/90-17 M/C TT 50S
Lốp Michelin City Pro 80/90-17 M/C TT 50S
549.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 70/90-16 M/C TL/TT 42SLốp Michelin Pilot Sporty 70/90-16 M/C TL/TT 42S
Lốp Michelin Pilot Sporty 70/90-16 M/C TL/TT 42S
609.000đ 820.000đ -26%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 100/90-10 M/C TL 56JLốp Michelin City Grip 100/90-10 M/C TL 56J
Lốp Michelin City Grip 100/90-10 M/C TL 56J
619.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 90/90-12 M/C TL 54PLốp Michelin City Grip 90/90-12 M/C TL 54P
Lốp Michelin City Grip 90/90-12 M/C TL 54P
619.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-16 M/C TL/TT 48SLốp Michelin Pilot Street 80/90-16 M/C TL/TT 48S
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-16 M/C TL/TT 48S
629.000đ 820.000đ -23%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 90/90-14 M/C TL/TT 52PLốp Michelin Pilot Street 90/90-14 M/C TL/TT 52P
Lốp Michelin Pilot Street 90/90-14 M/C TL/TT 52P
639.000đ 850.000đ -25%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 100/90-12 M/C TL 64PLốp Michelin City Grip 100/90-12 M/C TL 64P
Lốp Michelin City Grip 100/90-12 M/C TL 64P
659.000đ 720.000đ -8%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 80/90-16 M/C TL/TT 48SLốp Michelin Pilot Sporty 80/90-16 M/C TL/TT 48S
Lốp Michelin Pilot Sporty 80/90-16 M/C TL/TT 48S
669.000đ 900.000đ -26%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-17 MC TL/TT 50SLốp Michelin Pilot Street 80/90-17 MC TL/TT 50S
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-17 MC TL/TT 50S
679.000đ 820.000đ -17%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 110/70-11 M/C TL 45L FLốp Michelin City Grip 110/70-11 M/C TL 45L F
Lốp Michelin City Grip 110/70-11 M/C TL 45L F
709.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 100/90-14 M/C TL/TT 57PLốp Michelin Pilot Street 100/90-14 M/C TL/TT 57P
Lốp Michelin Pilot Street 100/90-14 M/C TL/TT 57P
779.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/70-10 M/C TL 54LLốp Michelin City Grip 120/70-10 M/C TL 54L
Lốp Michelin City Grip 120/70-10 M/C TL 54L
779.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 90/80-17 MC TL/TT 46SLốp Michelin Pilot Street 90/80-17 MC TL/TT 46S
Lốp Michelin Pilot Street 90/80-17 MC TL/TT 46S
819.000đ 1.000.000đ -18%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/70-11 M/C TL 56LLốp Michelin City Grip 120/70-11 M/C TL 56L
Lốp Michelin City Grip 120/70-11 M/C TL 56L
929.000đ
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/70-12 M/C TL 51P FLốp Michelin City Grip 120/70-12 M/C TL 51P F
Lốp Michelin City Grip 120/70-12 M/C TL 51P F
939.000đ
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 100/80-16 M/C TL/TT 50PLốp Michelin Pilot Sporty 100/80-16 M/C TL/TT 50P
Lốp Michelin Pilot Sporty 100/80-16 M/C TL/TT 50P
939.000đ 1.200.000đ -22%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 110/80-17 MC TL/TT 57SLốp Michelin Pilot Street 110/80-17 MC TL/TT 57S
Lốp Michelin Pilot Street 110/80-17 MC TL/TT 57S
1.109.000đ 1.420.000đ -22%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 120/70-17 MC TL/TT 58SLốp Michelin Pilot Street 120/70-17 MC TL/TT 58S
Lốp Michelin Pilot Street 120/70-17 MC TL/TT 58S
1.129.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 130/70-12 M/C TL 56P RLốp Michelin City Grip 130/70-12 M/C TL 56P R
Lốp Michelin City Grip 130/70-12 M/C TL 56P R
1.239.000đ
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 120/80-16 M/C TL/TT 60SLốp Michelin Pilot Sporty 120/80-16 M/C TL/TT 60S
Lốp Michelin Pilot Sporty 120/80-16 M/C TL/TT 60S
1.249.000đ 1.450.000đ -14%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 130/70-17 MC TL/TT 62SLốp Michelin Pilot Street 130/70-17 MC TL/TT 62S
Lốp Michelin Pilot Street 130/70-17 MC TL/TT 62S
1.279.000đ
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 100/80-16 M/C TL 50PLốp Michelin City Grip 100/80-16 M/C TL 50P
Lốp Michelin City Grip 100/80-16 M/C TL 50P
1.339.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 140/70-17 MC TL/TT 66SLốp Michelin Pilot Street 140/70-17 MC TL/TT 66S
Lốp Michelin Pilot Street 140/70-17 MC TL/TT 66S
1.389.000đ 1.600.000đ -13%
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ

Ô tô - xe máy - xe đạp đều là những phương tiện di chuyển phổ biến hiện nay giúp chúng ta chủ động trong việc đi lại. Trên thị trường các thương hiệu từ trong và ngoài nước đã cho ra mắt nhiều các mẫu xe với nhiều phân khúc giá thích hợp với từng đối tượng khác nhau. Trong đó, ô tô - xe máy - xe đạp Michelin được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những ưu điểm nổi trội.

Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm của hãng đều được các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra các công nghệ tiên tiến áp dụng vào xe trước khi đưa các mẫu ra thử nghiệm và sản xuất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua ô tô - xe máy - xe đạp Michelin cũng đánh giá các mẫu xe vẫn hoạt động êm, giảm thiểu hỏng hóc và không tốn quá nhiều chi phí bảo trì sau nhiều năm vận hành như các thương hiệu xe khác. Ít bị mất giá cũng là một trong những điểm nổi trội của thương hiệu này.
Với những ưu điểm trên, còn chần chừ gì mà không sắm cho mình ô tô - xe máy - xe đạp Michelin tại Adayroi ngay hôm nay! Bên cạnh giá ô tô - xe máy - xe đạp Michelin phải chăng, Adayroi còn mang đến cho bạn rất nhiều chương trình ưu đãi tuyệt vời.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín