text.skipToContent

sparco
bullsone
3m
ander
chita
areon

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe trẻ em Merida Dakar 616Xe trẻ em Merida Dakar 616
 • Xanh lá cây
Xe trẻ em Merida Dakar 616
1 Màu sắc
3.720.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 310.000đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 618Xe trẻ em Merida Dakar 618
 • Xanh ngọc
Xe trẻ em Merida Dakar 618
1 Màu sắc
4.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 350.000đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 620Xe trẻ em Merida Dakar 620
 • Cam
Xe trẻ em Merida Dakar 620
1 Màu sắc
4.680.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 390.000đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Xe trẻ em Merida Cyclone 620Xe trẻ em Merida Cyclone 620
 • Trắng
Xe trẻ em Merida Cyclone 620
1 Màu sắc
4.680.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 390.000đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 624Xe trẻ em Merida Dakar 624
 • Đen
Xe trẻ em Merida Dakar 624
1 Màu sắc
5.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.000đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Xe gấp Merida Flight 10Xe gấp Merida Flight 10
 • Xanh lá cây
Xe gấp Merida Flight 10
1 Màu sắc
5.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.000đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Trắng)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Trắng)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Xanh ngọc)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Xanh ngọc)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Xanh ngọc)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Vàng)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Vàng)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Vàng)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Đen)Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Đen)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng
Xe địa hình Merida Warrior 300DS (Đen)
4 Màu sắc
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Xe gấp Merida Flight 20Xe gấp Merida Flight 20
 • Xanh lá cây
Xe gấp Merida Flight 20
1 Màu sắc
6.240.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.000đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Xe đường đua Merida Ride 91 (Vàng)Xe đường đua Merida Ride 91 (Vàng)
 • Vàng
Xe đường đua Merida Ride 91 (Vàng)
1 Màu sắc
7.080.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 590.000đ/tháng
Hoàn 142.000đ
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Đen)Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Đen)
 • Đen
 • Vàng
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Đen)
2 Màu sắc
7.140.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 595.000đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Vàng)Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Vàng)
 • Đen
 • Vàng
Xe đạp thành phố Merida Crossway 90 (Vàng)
2 Màu sắc
7.140.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 595.000đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Xe địa hình Merida Warrior 500D (Đen)Xe địa hình Merida Warrior 500D (Đen)
 • Đen
Xe địa hình Merida Warrior 500D (Đen)
1 Màu sắc
7.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 600.000đ/tháng
Hoàn 144.000đ
Xe địa hình Merida Lions 710 (Xanh lá)Xe địa hình Merida Lions 710 (Xanh lá)
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Lions 710 (Xanh lá)
1 Màu sắc
7.320.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 610.000đ/tháng
Hoàn 146.000đ
Xe trẻ em Merida Dakar 624HDXe trẻ em Merida Dakar 624HD
 • Trắng
Xe trẻ em Merida Dakar 624HD
1 Màu sắc
7.440.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 620.000đ/tháng
Hoàn 149.000đ
Xe gấp Merida Flight 30Xe gấp Merida Flight 30
 • Xanh ngọc
Xe gấp Merida Flight 30
1 Màu sắc
7.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 650.000đ/tháng
Hoàn 156.000đ
Xe đạp thể thao Merida Explorer 100 (Đen)Xe đạp thể thao Merida Explorer 100 (Đen)
 • Đen
Xe đạp thể thao Merida Explorer 100 (Đen)
1 Màu sắc
8.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 700.000đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Vàng)Xe đường đua Merida Scultura 91 (Vàng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Vàng)
3 Màu sắc
8.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.000đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Trắng)Xe đường đua Merida Scultura 91 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Trắng)
3 Màu sắc
8.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.000đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Đen)Xe đường đua Merida Scultura 91 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 91 (Đen)
3 Màu sắc
8.640.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.000đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Xe gấp Merida Flight 50Xe gấp Merida Flight 50
 • Xanh ngọc
Xe gấp Merida Flight 50
1 Màu sắc
9.720.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 810.000đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Xe địa hình nữ Merida Victoria 600 (Xanh ngọc)Xe địa hình nữ Merida Victoria 600 (Xanh ngọc)
 • Xanh ngọc
Xe địa hình nữ Merida Victoria 600 (Xanh ngọc)
1 Màu sắc
9.780.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 815.000đ/tháng
Hoàn 196.000đ
Xe địa hình Merida Duke 300 (Đỏ)Xe địa hình Merida Duke 300 (Đỏ)
 • Đỏ
Xe địa hình Merida Duke 300 (Đỏ)
1 Màu sắc
10.080.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 840.000đ/tháng
Hoàn 202.000đ
Xe đạp thành phố Merida Wolf 1 (Đỏ)Xe đạp thành phố Merida Wolf 1 (Đỏ)
 • Đỏ
Xe đạp thành phố Merida Wolf 1 (Đỏ)
1 Màu sắc
10.440.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 870.000đ/tháng
Hoàn 209.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Đen)Xe đường đua Merida Scultura 92 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Đen)
2 Màu sắc
11.040.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 920.000đ/tháng
Hoàn 221.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Trắng)Xe đường đua Merida Scultura 92 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
Xe đường đua Merida Scultura 92 (Trắng)
2 Màu sắc
11.040.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 920.000đ/tháng
Hoàn 221.000đ
Xe địa hình Merida Duke 500 (Xanh lá cây)Xe địa hình Merida Duke 500 (Xanh lá cây)
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 500 (Xanh lá cây)
1 Màu sắc
11.280.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 940.000đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe đạp thành phố Merida Explorer 300 (Trắng)Xe đạp thành phố Merida Explorer 300 (Trắng)
 • Trắng
Xe đạp thành phố Merida Explorer 300 (Trắng)
1 Màu sắc
12.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.010.000đ/tháng
Hoàn 242.000đ
Xe đạp thành phố Merida Wolf 2 (Ghi)Xe đạp thành phố Merida Wolf 2 (Ghi)
 • Ghi
Xe đạp thành phố Merida Wolf 2 (Ghi)
1 Màu sắc
12.240.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.020.000đ/tháng
Hoàn 245.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Xanh lá cây)Xe địa hình Merida Duke 600 (Xanh lá cây)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Xanh lá cây)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Đen)Xe địa hình Merida Duke 600 (Đen)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Đen)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Ghi)Xe địa hình Merida Duke 600 (Ghi)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Ghi)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe địa hình Merida Duke 600 (Trắng)Xe địa hình Merida Duke 600 (Trắng)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
 • Xanh lá cây
Xe địa hình Merida Duke 600 (Trắng)
4 Màu sắc
12.480.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.040.000đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Trắng)Xe đường đua Merida Scultura 93 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Trắng)
3 Màu sắc
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Vàng)Xe đường đua Merida Scultura 93 (Vàng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Vàng)
3 Màu sắc
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Đen)Xe đường đua Merida Scultura 93 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
Xe đường đua Merida Scultura 93 (Đen)
3 Màu sắc
13.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen viền xanh lá)Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen viền xanh lá)
 • Đen xanh
 • Đen viền xanh
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen viền xanh lá)
2 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen chữ xanh)Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen chữ xanh)
 • Đen xanh
 • Đen viền xanh
Xe đường đua Merida Scultura 94 (Đen chữ xanh)
2 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe địa hình Merida Duke 700 (Trắng)Xe địa hình Merida Duke 700 (Trắng)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
Xe địa hình Merida Duke 700 (Trắng)
3 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe địa hình Merida Duke 700 (Đen)Xe địa hình Merida Duke 700 (Đen)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
Xe địa hình Merida Duke 700 (Đen)
3 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe địa hình Merida Duke 700 (Ghi)Xe địa hình Merida Duke 700 (Ghi)
 • Đen
 • Ghi
 • Trắng
Xe địa hình Merida Duke 700 (Ghi)
3 Màu sắc
14.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.200.000đ/tháng
Hoàn 288.000đ
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Ghi)Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Ghi)
 • Ghi
 • Xanh da trời
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Ghi)
2 Màu sắc
15.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.250.000đ/tháng
Hoàn 300.000đ
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Xanh da trời)Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Xanh da trời)
 • Ghi
 • Xanh da trời
Xe đạp thành phố Merida Explorer 500 (Xanh da trời)
2 Màu sắc
15.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.250.000đ/tháng
Hoàn 300.000đ
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền xanh)Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền xanh)
 • Đen viền xanh
 • Đen viền đỏ
 • Trắng
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền xanh)
3 Màu sắc
15.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.260.000đ/tháng
Hoàn 302.000đ
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền đỏ)Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền đỏ)
 • Đen viền xanh
 • Đen viền đỏ
 • Trắng
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Đen viền đỏ)
3 Màu sắc
15.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.260.000đ/tháng
Hoàn 302.000đ
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Trắng)Xe địa hình Merida Challenger 300 (Trắng)
 • Đen viền xanh
 • Đen viền đỏ
 • Trắng
Xe địa hình Merida Challenger 300 (Trắng)
3 Màu sắc
15.120.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.260.000đ/tháng
Hoàn 302.000đ

Ô tô - xe máy - xe đạp đều là những phương tiện di chuyển phổ biến hiện nay giúp chúng ta chủ động trong việc đi lại. Trên thị trường các thương hiệu từ trong và ngoài nước đã cho ra mắt nhiều các mẫu xe với nhiều phân khúc giá thích hợp với từng đối tượng khác nhau. Trong đó, ô tô - xe máy - xe đạp Merida được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những ưu điểm nổi trội.

Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm của hãng đều được các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra các công nghệ tiên tiến áp dụng vào xe trước khi đưa các mẫu ra thử nghiệm và sản xuất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua ô tô - xe máy - xe đạp Merida cũng đánh giá các mẫu xe vẫn hoạt động êm, giảm thiểu hỏng hóc và không tốn quá nhiều chi phí bảo trì sau nhiều năm vận hành như các thương hiệu xe khác. Ít bị mất giá cũng là một trong những điểm nổi trội của thương hiệu này.
Với những ưu điểm trên, còn chần chừ gì mà không sắm cho mình ô tô - xe máy - xe đạp Merida tại Adayroi ngay hôm nay! Bên cạnh giá ô tô - xe máy - xe đạp Merida phải chăng, Adayroi còn mang đến cho bạn rất nhiều chương trình ưu đãi tuyệt vời.

Samsung super sale - Tặng code đến 500.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín