text.skipToContent

sparco
bullsone
3m
ander
chita
areon

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Xanh)Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Xanh)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Tím
Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Xanh)
3 Màu sắc
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Xanh)Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Xanh)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Tím
Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Xanh)
3 Màu sắc
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Tím)Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Tím)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Tím
Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Tím)
3 Màu sắc
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Đỏ)Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Đỏ)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Tím
Xe đạp trẻ em Nhật Future Star Maruishi 20 inch (Đỏ)
3 Màu sắc
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2611 (Bạc)Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2611 (Bạc)
 • Bạc
Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2611 (Bạc)
1 Màu sắc
3.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2671 (Bạc)Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2671 (Bạc)
 • Bạc
 • Xanh dương
Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2671 (Bạc)
2 Màu sắc
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2671 (Xanh dương)Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2671 (Xanh dương)
 • Bạc
 • Xanh dương
Xe đạp cào cào Nhật Maruishi PRT2671 (Xanh dương)
2 Màu sắc
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Đỏ)Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Đỏ)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Tím
Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Đỏ)
3 Màu sắc
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Tím)Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Tím)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Tím
Xe đạp trẻ em Nhật 7S Future Star Maruishi 20 inch (Tím)
3 Màu sắc
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2611 (Tím)Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2611 (Tím)
 • Xanh ngọc
 • Tím
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2611 (Tím)
2 Màu sắc
4.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 382.500đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2611 (Xanh ngọc)Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2611 (Xanh ngọc)
 • Xanh ngọc
 • Tím
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2611 (Xanh ngọc)
2 Màu sắc
4.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 382.500đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2632 (Hồng phấn)Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2632 (Hồng phấn)
 • Xám
 • Hồng phấn
Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2632 (Hồng phấn)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2632 (Xám)Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2632 (Xám)
 • Xám
 • Hồng phấn
Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2632 (Xám)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan City Bikes Maruishi (Đen)Xe đạp thể thao Nhật Alaskan City Bikes Maruishi (Đen)
 • Đen
 • Xanh dương
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan City Bikes Maruishi (Đen)
2 Màu sắc
6.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Xanh ngọc)Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Xanh ngọc)
 • Đỏ mận
 • Xanh ngọc
 • Xám
 • Tím
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Xanh ngọc)
4 Màu sắc
6.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Tím)Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Tím)
 • Đỏ mận
 • Xanh ngọc
 • Xám
 • Tím
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Tím)
4 Màu sắc
6.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Mận chín)Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Mận chín)
 • Đỏ mận
 • Xanh ngọc
 • Xám
 • Tím
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Mận chín)
4 Màu sắc
6.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Xám)Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Xám)
 • Đỏ mận
 • Xanh ngọc
 • Xám
 • Tím
Xe đạp mini Nhật Maruishi WEA2633 (Xám)
4 Màu sắc
6.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan City Bikes Maruishi (Xanh dương)Xe đạp thể thao Nhật Alaskan City Bikes Maruishi (Xanh dương)
 • Đen
 • Xanh dương
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan City Bikes Maruishi (Xanh dương)
2 Màu sắc
6.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen đỏ)Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen đỏ)
 • Đen Đỏ
 • Đen bạc
 • Đen vàng
Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen đỏ)
3 Màu sắc
6.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen bạc)Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen bạc)
 • Đen Đỏ
 • Đen bạc
 • Đen vàng
Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen bạc)
3 Màu sắc
6.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen vàng)Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen vàng)
 • Đen Đỏ
 • Đen bạc
 • Đen vàng
Xe địa hình Nhật Alaskan Maruishi 1.0 (Đen vàng)
3 Màu sắc
6.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2633 (Vàng kem)Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2633 (Vàng kem)
 • Vàng kem
Xe đạp mini Nhật Maruishi CAT2633 (Vàng kem)
1 Màu sắc
7.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Vàng)Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Vàng)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Vàng
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Vàng)
3 Màu sắc
7.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 625.000đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Xanh dương)Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Xanh dương)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Vàng
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Xanh dương)
3 Màu sắc
7.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 625.000đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Đỏ)Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Đỏ)
 • Đỏ
 • Xanh dương
 • Vàng
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 500D (Đỏ)
3 Màu sắc
7.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 625.000đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan Maruishi B483 (Đen)Xe đạp thể thao Nhật Alaskan Maruishi B483 (Đen)
 • Đen
 • Xám
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan Maruishi B483 (Đen)
2 Màu sắc
8.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 749.167đ/tháng
Hoàn 180.000đ
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan Maruishi B483 (Xám)Xe đạp thể thao Nhật Alaskan Maruishi B483 (Xám)
 • Đen
 • Xám
Xe đạp thể thao Nhật Alaskan Maruishi B483 (Xám)
2 Màu sắc
8.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 749.167đ/tháng
Hoàn 180.000đ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 750HD (Trắng)Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 750HD (Trắng)
 • Trắng
 • Đỏ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 750HD (Trắng)
2 Màu sắc
11.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 991.667đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 750HD (Đỏ)Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 750HD (Đỏ)
 • Trắng
 • Đỏ
Xe đạp địa hình Nhật Cavalier Maruishi 750HD (Đỏ)
2 Màu sắc
11.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 991.667đ/tháng
Hoàn 238.000đ

Ô tô - xe máy - xe đạp đều là những phương tiện di chuyển phổ biến hiện nay giúp chúng ta chủ động trong việc đi lại. Trên thị trường các thương hiệu từ trong và ngoài nước đã cho ra mắt nhiều các mẫu xe với nhiều phân khúc giá thích hợp với từng đối tượng khác nhau. Trong đó, ô tô - xe máy - xe đạp Maruishi được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những ưu điểm nổi trội.

Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm của hãng đều được các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra các công nghệ tiên tiến áp dụng vào xe trước khi đưa các mẫu ra thử nghiệm và sản xuất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua ô tô - xe máy - xe đạp Maruishi cũng đánh giá các mẫu xe vẫn hoạt động êm, giảm thiểu hỏng hóc và không tốn quá nhiều chi phí bảo trì sau nhiều năm vận hành như các thương hiệu xe khác. Ít bị mất giá cũng là một trong những điểm nổi trội của thương hiệu này.
Với những ưu điểm trên, còn chần chừ gì mà không sắm cho mình ô tô - xe máy - xe đạp Maruishi tại Adayroi ngay hôm nay! Bên cạnh giá ô tô - xe máy - xe đạp Maruishi phải chăng, Adayroi còn mang đến cho bạn rất nhiều chương trình ưu đãi tuyệt vời.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín