text.skipToContent

sparco
bullsone
3m
ander
chita
areon

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe máy Cub Classic 110cc Thái Lan (Đen bóng)Xe máy Cub Classic 110cc Thái Lan (Đen bóng)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
Xe máy Cub Classic 110cc Thái Lan (Đen bóng)
4 Màu sắc
25.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.083.333đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Xanh nước biển)Xe máy Wave 50cc (Xanh nước biển)
Xe máy Wave 50cc (Xanh nước biển)
7 Màu sắc
12.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.000.000đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Xanh ngọc)Xe máy Wave 50cc (Xanh ngọc)
Xe máy Wave 50cc (Xanh ngọc)
7 Màu sắc
12.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.000.000đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Đỏ)Xe máy Wave 50cc (Đỏ)
Xe máy Wave 50cc (Đỏ)
7 Màu sắc
12.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.000.000đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Đen)Xe máy Wave 50cc (Đen)
Xe máy Wave 50cc (Đen)
7 Màu sắc
12.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.000.000đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Xám)Xe máy Wave 50cc (Xám)
Xe máy Wave 50cc (Xám)
7 Màu sắc
12.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.041.667đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Trắng)Xe máy Wave 50cc (Trắng)
Xe máy Wave 50cc (Trắng)
7 Màu sắc
12.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.041.667đ/tháng
Xe máy Wave 50cc (Cam)Xe máy Wave 50cc (Cam)
Xe máy Wave 50cc (Cam)
7 Màu sắc
12.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.041.667đ/tháng
Xe máy điện Vecpa Nioshima S 2019Xe máy điện Vecpa Nioshima S 2019
Xe máy điện Vecpa Nioshima S 2019
13.499.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.917đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)
Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Tím)Xe ga 50cc Scoopy (Tím)
Xe ga 50cc Scoopy (Tím)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)
Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu bạc NewXe ga 50cc Today màu bạc New
Xe ga 50cc Today màu bạc New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu đỏ đen NewXe ga 50cc Today màu đỏ đen New
Xe ga 50cc Today màu đỏ đen New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)
Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu xanh dương NewXe ga 50cc Today màu xanh dương New
Xe ga 50cc Today màu xanh dương New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu vàng cam NewXe ga 50cc Today màu vàng cam New
Xe ga 50cc Today màu vàng cam New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu vàng trắng NewXe ga 50cc Today màu vàng trắng New
Xe ga 50cc Today màu vàng trắng New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy bạc NewXe ga 50cc Scoopy bạc New
 • Đen
 • Xanh thiên thanh
 • Đỏ trắng
 • Bạc
 • Kem
Xe ga 50cc Scoopy bạc New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy đen NewXe ga 50cc Scoopy đen New
 • Đen
 • Xanh thiên thanh
 • Đỏ trắng
 • Bạc
 • Kem
Xe ga 50cc Scoopy đen New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh NewXe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh New
 • Đen
 • Xanh thiên thanh
 • Đỏ trắng
 • Bạc
 • Kem
Xe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy kem sữa NewXe ga 50cc Scoopy kem sữa New
 • Đen
 • Xanh thiên thanh
 • Đỏ trắng
 • Bạc
 • Kem
Xe ga 50cc Scoopy kem sữa New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy đỏ trắng NewXe ga 50cc Scoopy đỏ trắng New
 • Đen
 • Xanh thiên thanh
 • Đỏ trắng
 • Bạc
 • Kem
Xe ga 50cc Scoopy đỏ trắng New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)
 • Vàng cam
 • Đen bóng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Vàng
Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)
 • Vàng cam
 • Đen bóng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Vàng
Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Đỏ)Xe ga 50cc Tact (Đỏ)
 • Vàng cam
 • Đen bóng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Vàng
Xe ga 50cc Tact (Đỏ)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Vàng)Xe ga 50cc Tact (Vàng)
 • Vàng cam
 • Đen bóng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Vàng
Xe ga 50cc Tact (Vàng)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)
 • Vàng cam
 • Đen bóng
 • Đỏ
 • Xanh đậm
 • Vàng
Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)
Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)
Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)
Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)
Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng

Ô tô - xe máy - xe đạp đều là những phương tiện di chuyển phổ biến hiện nay giúp chúng ta chủ động trong việc đi lại. Trên thị trường các thương hiệu từ trong và ngoài nước đã cho ra mắt nhiều các mẫu xe với nhiều phân khúc giá thích hợp với từng đối tượng khác nhau. Trong đó, ô tô - xe máy - xe đạp Bảo Nam được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những ưu điểm nổi trội.

Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm của hãng đều được các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra các công nghệ tiên tiến áp dụng vào xe trước khi đưa các mẫu ra thử nghiệm và sản xuất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua ô tô - xe máy - xe đạp Bảo Nam cũng đánh giá các mẫu xe vẫn hoạt động êm, giảm thiểu hỏng hóc và không tốn quá nhiều chi phí bảo trì sau nhiều năm vận hành như các thương hiệu xe khác. Ít bị mất giá cũng là một trong những điểm nổi trội của thương hiệu này.
Với những ưu điểm trên, còn chần chừ gì mà không sắm cho mình ô tô - xe máy - xe đạp Bảo Nam tại Adayroi ngay hôm nay! Bên cạnh giá ô tô - xe máy - xe đạp Bảo Nam phải chăng, Adayroi còn mang đến cho bạn rất nhiều chương trình ưu đãi tuyệt vời.

Ba ngày vàng công nghệ - Tặng code đến 700.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín