text.skipToContent

Ô mai

Tìm thấy 37 sản phẩm
Ô mai mơ tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 350g Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 350g
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ Hồng Lam 1 hộp 250g Ô mai mơ Hồng Lam 1 hộp 250g
Ô mai mơ Hồng Lam 1 hộp 250g
84.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 350g Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 350g
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 350g Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 350g
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 200g Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 200g
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng dẻo Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ gừng dẻo Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ gừng dẻo Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 350g Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 350g
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ dẻo Chùa Hương Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ dẻo Chùa Hương Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ dẻo Chùa Hương Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mứt quất hồng bì Hồng Lam hộp 200g Mứt quất hồng bì Hồng Lam hộp 200g
Mứt quất hồng bì Hồng Lam hộp 200g
37.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ cay Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ cay Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ cay Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 200g Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 200g
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mận dẻo đặc biệt Hồng Lam hộp 250g Ô mai mận dẻo đặc biệt Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mận dẻo đặc biệt Hồng Lam hộp 250g
56.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 200g
38.100đ 40.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mơ Hồng Lam 4 hộp 200g Mơ Hồng Lam 4 hộp 200g
Mơ Hồng Lam 4 hộp 200g
64.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mận xào chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mận xào chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mận xào chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
37.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai xí muội chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai xí muội chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai xí muội chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
42.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu bao tử Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu bao tử Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu bao tử Hồng Lam hộp 200g
35.300đ 37.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 200g
37.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ gừng chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ gừng chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
38.100đ 40.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ Hồng Lam 12 hộp 200g Ô mai mơ Hồng Lam 12 hộp 200g
Ô mai mơ Hồng Lam 12 hộp 200g
61.000đ 64.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 350g Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 350g
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 350g
70.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu tươi cay Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu tươi cay Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu tươi cay Hồng Lam hộp 200g
35.300đ 37.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai chanh mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai chanh mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai chanh mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
35.300đ 37.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mận cơm chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mận cơm chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mận cơm chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
35.300đ 37.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ cam thảo Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ cam thảo Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ cam thảo Hồng Lam hộp 200g
38.100đ 40.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai me tươi cay Hồng Lam hộp 200g Ô mai me tươi cay Hồng Lam hộp 200g
Ô mai me tươi cay Hồng Lam hộp 200g
47.700đ 50.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu xào gừng Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu xào gừng Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu xào gừng Hồng Lam hộp 200g
35.300đ 37.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai mơ Hồng Lam 11 hộp 200g Ô mai mơ Hồng Lam 11 hộp 200g
Ô mai mơ Hồng Lam 11 hộp 200g
61.000đ 64.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô mai sấu tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai sấu tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai sấu tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
29.900đ 33.700đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy