text.skipToContent

Ô mai

Tìm thấy 33 sản phẩm
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 200g
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 350g Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 350g
Ô mai sấu non Hồng Lam hộp 350g
70.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 350g Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 350g
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mứt quất hồng bì Hồng Lam hộp 200g Mứt quất hồng bì Hồng Lam hộp 200g
Mứt quất hồng bì Hồng Lam hộp 200g
37.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai me tươi cay Hồng Lam hộp 200g Ô mai me tươi cay Hồng Lam hộp 200g
Ô mai me tươi cay Hồng Lam hộp 200g
52.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai sấu tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai sấu tươi xào gừng Vạn Hương hộp 200g
29.900đ 33.700đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 350g Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 350g
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu tươi cay Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu tươi cay Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu tươi cay Hồng Lam hộp 200g
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu bao tử Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu bao tử Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu bao tử Hồng Lam hộp 200g
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ gừng chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ gừng chua mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
42.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ cay Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ cay Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ cay Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu xào gừng Hồng Lam hộp 200g Ô mai sấu xào gừng Hồng Lam hộp 200g
Ô mai sấu xào gừng Hồng Lam hộp 200g
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 200g Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 200g
Ô mai sấu giòn Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 200g
42.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai chanh mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai chanh mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai chanh mặn ngọt Hồng Lam hộp 200g
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mận xào chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mận xào chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mận xào chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
42.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 200g Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mơ chua mặn ngọt Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai hộp ngũ vị Tiến Thịnh 500g Ô mai hộp ngũ vị Tiến Thịnh 500g
Ô mai hộp ngũ vị Tiến Thịnh 500g
209.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 350g Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 350g
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ gừng đặc sản Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 200g Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 200g
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mận dẻo đặc biệt Hồng Lam hộp 250g Ô mai mận dẻo đặc biệt Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mận dẻo đặc biệt Hồng Lam hộp 250g
56.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ gừng chua ngọt Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ Hồng Lam 1 hộp 250g Ô mai mơ Hồng Lam 1 hộp 250g
Ô mai mơ Hồng Lam 1 hộp 250g
84.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 200g Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 200g
Mơ nho trộn gừng Vạn Hương hộp 200g
33.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai xí muội chua ngọt Hồng Lam hộp 200g Ô mai xí muội chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
Ô mai xí muội chua ngọt Hồng Lam hộp 200g
42.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ dẻo Chùa Hương Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ dẻo Chùa Hương Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ dẻo Chùa Hương Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ gừng dẻo Hồng Lam hộp 250g Ô mai mơ gừng dẻo Hồng Lam hộp 250g
Ô mai mơ gừng dẻo Hồng Lam hộp 250g
61.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 350g Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 350g
Ô mai mận xào gừng Vạn Hương hộp 350g
52.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ô mai mơ Hồng Lam 11 hộp 200g Ô mai mơ Hồng Lam 11 hộp 200g
Ô mai mơ Hồng Lam 11 hộp 200g
66.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy