text.skipToContent

Ổ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB / 64MB / 7200 RPMỔ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB / 64MB / 7200 RPM
Ổ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB / 64MB / 7200 RPM
5.350.000đ 7.943.000đ -33%
Hoàn 107.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Black WD4004FZWX 4TB / 128MB / 7200 RPMỔ cứng HDD WD Black WD4004FZWX 4TB / 128MB / 7200 RPM
Ổ cứng HDD WD Black WD4004FZWX 4TB / 128MB / 7200 RPM
4.929.000đ 5.390.000đ -9%
Hoàn 99.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Blue WD60EZRZ 6TB 5400rpmỔ cứng HDD WD Blue WD60EZRZ 6TB 5400rpm
Ổ cứng HDD WD Blue WD60EZRZ 6TB 5400rpm
5.090.000đ 5.499.000đ -7%
Hoàn 102.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Western Digital Purple WD6NPURZ 6TB 64MB CacheỔ cứng HDD Western Digital Purple WD6NPURZ 6TB 64MB Cache
Ổ cứng HDD Western Digital Purple WD6NPURZ 6TB 64MB Cache
5.050.000đ 7.450.000đ -32%
Hoàn 101.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TBỔ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB
Ổ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB
5.050.000đ 6.590.000đ -23%
Hoàn 101.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Western Digital Caviar Black WD4001FAEX 4TBỔ cứng HDD Western Digital Caviar Black WD4001FAEX 4TB
Ổ cứng HDD Western Digital Caviar Black WD4001FAEX 4TB
4.999.000đ 5.863.000đ -15%
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Camera Skyhawk 6TB (Hàng chính hãng)Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Camera Skyhawk 6TB (Hàng chính hãng)
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Camera Skyhawk 6TB (Hàng chính hãng)
4.829.000đ 5.600.000đ -14%
Hoàn 97.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TBỔ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB
Ổ cứng HDD WD Red WD60EFRX 6TB
4.789.000đ 7.190.000đ -33%
Hoàn 96.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Blue WD60EZRZ 6TB / 64MB / 5400 RPMỔ cứng HDD WD Blue WD60EZRZ 6TB / 64MB / 5400 RPM
Ổ cứng HDD WD Blue WD60EZRZ 6TB / 64MB / 5400 RPM
4.769.000đ 6.190.000đ -23%
Hoàn 95.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD40EFRX 3.5" 4TB 5400RPM SATA 3 64MB CacheỔ cứng HDD WD Red WD40EFRX 3.5" 4TB 5400RPM SATA 3 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Red WD40EFRX 3.5" 4TB 5400RPM SATA 3 64MB Cache
3.390.000đ 4.730.000đ -28%
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD40EFRX 4TBỔ cứng HDD WD Red WD40EFRX 4TB
Ổ cứng HDD WD Red WD40EFRX 4TB
3.190.000đ 4.290.000đ -26%
Hoàn 64.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Purple WD40PURX 4TB / 64MB / 5400rpmỔ cứng HDD WD Purple WD40PURX 4TB / 64MB / 5400rpm
Ổ cứng HDD WD Purple WD40PURX 4TB / 64MB / 5400rpm
3.150.000đ 4.943.000đ -36%
Hoàn 63.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng gắn trong HDD WD Sata3 2 nhân 2TB (Black)Ổ cứng gắn trong HDD WD Sata3 2 nhân 2TB (Black)
Ổ cứng gắn trong HDD WD Sata3 2 nhân 2TB (Black)
3.119.000đ 3.300.000đ -5%
Hoàn 62.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Camera Skyhawk 4TB (Hàng chính hãng)Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Camera Skyhawk 4TB (Hàng chính hãng)
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Camera Skyhawk 4TB (Hàng chính hãng)
3.028.000đ 3.500.000đ -13%
Hoàn 61.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD40EFRX 4TBỔ cứng HDD WD Red WD40EFRX 4TB
Ổ cứng HDD WD Red WD40EFRX 4TB
2.999.000đ 4.499.000đ -33%
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 3.5" 4TB 7200RPM 64MB CacheỔ cứng HDD Seagate Barracuda 3.5" 4TB 7200RPM 64MB Cache
Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 3.5" 4TB 7200RPM 64MB Cache
2.990.000đ 3.726.000đ -20%
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance MD03ACA400V 4TB 7200rpmỔ cứng HDD Toshiba Surveillance MD03ACA400V 4TB 7200rpm
Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance MD03ACA400V 4TB 7200rpm
2.990.000đ 3.199.000đ -7%
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Blue WD40EZRZ 4TB / 64MB / 5400 RPMỔ cứng HDD WD Blue WD40EZRZ 4TB / 64MB / 5400 RPM
Ổ cứng HDD WD Blue WD40EZRZ 4TB / 64MB / 5400 RPM
2.950.000đ 3.290.000đ -10%
Hoàn 59.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Seagate ST4000DM000 4TBỔ cứng HDD Seagate ST4000DM000 4TB
Ổ cứng HDD Seagate ST4000DM000 4TB
2.950.000đ 3.090.000đ -5%
Hoàn 59.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Sata3 4TB (Hàng chính hãng)Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Sata3 4TB (Hàng chính hãng)
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Sata3 4TB (Hàng chính hãng)
2.899.000đ 3.200.000đ -9%
Hoàn 58.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Caviar Blue 3.5" 4TB 5400RPM SATA 6Gb/s 64MB CacheỔ cứng HDD WD Caviar Blue 3.5" 4TB 5400RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Caviar Blue 3.5" 4TB 5400RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
2.880.000đ 3.643.000đ -21%
Hoàn 58.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Toshiba DT01ABA200V 2TBỔ cứng HDD Toshiba DT01ABA200V 2TB
Ổ cứng HDD Toshiba DT01ABA200V 2TB
2.800.000đ
Hoàn 56.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red 3.5inches 3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB CacheỔ cứng HDD WD Red 3.5inches 3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Red 3.5inches 3TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
2.780.000đ 3.375.000đ -18%
Hoàn 56.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD30EFRX 3TBỔ cứng HDD WD Red WD30EFRX 3TB
Ổ cứng HDD WD Red WD30EFRX 3TB
2.499.000đ 3.190.000đ -22%
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Purple WD30PURX 3TB / 64MB / 5400 - 5900 RPMỔ cứng HDD WD Purple WD30PURX 3TB / 64MB / 5400 - 5900 RPM
Ổ cứng HDD WD Purple WD30PURX 3TB / 64MB / 5400 - 5900 RPM
2.390.000đ 2.950.000đ -19%
Hoàn 48.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Purple 3.5" 3TB 5400RPM SATA 3 64MB CacheỔ cứng HDD WD Purple 3.5" 3TB 5400RPM SATA 3 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Purple 3.5" 3TB 5400RPM SATA 3 64MB Cache
2.360.000đ 3.466.000đ -32%
Hoàn 47.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Blue WD30EZRZ 3TB / 64Mb / 5400 RPMỔ cứng HDD WD Blue WD30EZRZ 3TB / 64Mb / 5400 RPM
Ổ cứng HDD WD Blue WD30EZRZ 3TB / 64Mb / 5400 RPM
2.310.000đ
Hoàn 46.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Caviar Blue 3.5" 3TB 5400RPM SATA 6Gb/s 64MB CacheỔ cứng HDD WD Caviar Blue 3.5" 3TB 5400RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Caviar Blue 3.5" 3TB 5400RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
2.247.000đ 2.613.000đ -14%
Hoàn 45.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Seagate ST3000DM001 3TBỔ cứng HDD Seagate ST3000DM001 3TB
Ổ cứng HDD Seagate ST3000DM001 3TB
2.190.000đ 2.390.000đ -8%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Sata3 3TB (Hàng chính hãng)Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Sata3 3TB (Hàng chính hãng)
Ổ cứng gắn trong HDD Seagate Sata3 3TB (Hàng chính hãng)
2.189.000đ 2.400.000đ -9%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red 3.5inches 2TB SATA 6Gb/s 64MB CacheỔ cứng HDD WD Red 3.5inches 2TB SATA 6Gb/s 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Red 3.5inches 2TB SATA 6Gb/s 64MB Cache
2.170.000đ 2.744.000đ -21%
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD20EFRX 2TBỔ cứng HDD WD Red WD20EFRX 2TB
Ổ cứng HDD WD Red WD20EFRX 2TB
2.090.000đ 2.420.000đ -14%
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD Toshiba DT01ACA300 3TBỔ cứng HDD Toshiba DT01ACA300 3TB
Ổ cứng HDD Toshiba DT01ACA300 3TB
1.979.000đ
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Red WD20EFRX 2TBỔ cứng HDD WD Red WD20EFRX 2TB
Ổ cứng HDD WD Red WD20EFRX 2TB
1.909.000đ 2.620.000đ -27%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ Cứng HDD Seagate BarraCuda 2TB/64MB/3.5 - ST2000DM006Ổ Cứng HDD Seagate BarraCuda 2TB/64MB/3.5 - ST2000DM006
Ổ Cứng HDD Seagate BarraCuda 2TB/64MB/3.5 - ST2000DM006
1.890.000đ 2.000.000đ -6%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Ổ cứng HDD WD Black 3.5" 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB CacheỔ cứng HDD WD Black 3.5" 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
Ổ cứng HDD WD Black 3.5" 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s 64MB Cache
1.860.000đ 2.020.000đ -8%
Hoàn 37.000đ
Ưu đãi 250,000đ

Sở hữu ổ cứng HDD chất lượng cùng giá hấp dẫn chỉ có tại Adayroi!

HDD (Hard Disk Drive) là ổ cứng truyền thống, nguyên lý hoạt động cơ bản là có một đĩa tròn làm bằng nhôm (hoặc thủy tinh, hoặc gốm) được phủ vật liệu từ tính. Giữa ổ đĩa có một động cơ quay để để đọc/ghi dữ liệu, kết hợp với những thiết bị này là những bo mạch điện tử nhằm điều khiển đầu đọc/ghi đúng vào vị trí của cái đĩa từ lúc nãy khi đang quay để giải mã thông tin.

Đặc điểm cần lưu ý khi mua ổ cứng HDD

Về dung lượng tối đa phổ biến: Hiện nay, dung lượng của ổ HDD có thể đạt đến tầm 1 Terabyte (TB).

Về tốc độ: Một ổ HDD sẽ cần có thời gian để tăng tốc độ lên đến thông số kỹ thuật vận hành, và sẽ tiếp tục là chậm hơn so với người anh em SDD.

Về sự phân mảnh: Do bề mặt đĩa quay của mình, ổ cứng HDD làm việc tốt nhất với các tập tin lớn hơn được đặt ra trong các khối liền kề. Bằng cách đó, các đầu đĩa có thể bắt đầu và kết thúc đọc nó trong một chuyển động liên tục. Khi ổ đĩa cứng bắt đầu ghi, các file lớn có thể trở thành rải rác xung quanh mâm đĩa, dẫn tới tình trạng phân mảnh.

Về độ bền: Hầu hết các ổ đĩa cứng HDD đều không đọc/ghi khi hệ thống được tắt vì thế các dữ đang được đọc/ghi sẽ bay trên bề mặt đĩa ghi hàng trăm dặm một giờ khi chúng bắt đầu hoạt động.

Về sự phổ biến: Ổ HDD thường có số lượng phong phú hơn so với SSD. Tuy nhiên, hãy chọn những nhà sản xuất uy tín như ổ HDD của WD để được sử dụng sản phẩm với chất lượng tốt nhất

Giá thành: Giá ổ cứng HDD trên thị trường tương đối thấp.

Mua sắm tại Adayroi.com - trang thương mại điện tử uy tín, bạn không chỉ được mua hàng với chất lượng chính hãng, giá cả hợp lý mà còn được hưởng những tiện ích mua sắm như thanh toán nhanh chóng, giao hàng tận nơi… và những chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác.

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín