text.skipToContent

Ổ cứng di động - USB

Tìm thấy 432 sản phẩm
Ổ cứng di động WD Elements 1TB Đen + Bao vải WD Ổ cứng di động WD Elements 1TB Đen + Bao vải WD
Ổ cứng di động WD Elements 1TB Đen + Bao vải WD
1.479.000đ 2.299.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000309 2TB Hồng Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000309 2TB Hồng
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000309 2TB Hồng
2.690.000đ 3.390.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000300 2TB Đen Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000300 2TB Đen
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000300 2TB Đen
2.995.000đ 3.390.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000301 2TB (Bạc) Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000301 2TB (Bạc)
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000301 2TB (Bạc)
2.850.000đ 3.390.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000303 1TB Đỏ Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000303 1TB Đỏ
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000303 1TB Đỏ
1.545.000đ 2.000.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động SSD Samsung T5 250GB (Xanh) Ổ cứng di động SSD Samsung T5 250GB (Xanh)
Ổ cứng di động SSD Samsung T5 250GB (Xanh)
3.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động SSD Samsung T5 500GB (Xanh) Ổ cứng di động SSD Samsung T5 500GB (Xanh)
Ổ cứng di động SSD Samsung T5 500GB (Xanh)
5.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Connect II 3.0 Portable 3TB (Đen) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Connect II 3.0 Portable 3TB (Đen)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Connect II 3.0 Portable 3TB (Đen)
3.775.000đ 3.990.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Premium 1TB (Đen) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Premium 1TB (Đen)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Premium 1TB (Đen)
2.140.000đ 2.300.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Premium 1TB (Bạc) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Premium 1TB (Bạc)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Premium 1TB (Bạc)
2.140.000đ 2.300.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Bạc) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Bạc)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Bạc)
2.929.000đ 3.200.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Vàng) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Vàng)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Vàng)
2.929.000đ 3.200.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Đen) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Đen)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Đen)
2.877.000đ 3.000.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Đỏ) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Đỏ)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Đỏ)
2.877.000đ 3.000.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Xanh) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Xanh)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 2TB 3.0 (Xanh)
2.877.000đ 3.000.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Vàng) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Vàng)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Vàng)
1.665.000đ 1.790.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Đỏ) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Đỏ)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Đỏ)
1.665.000đ 1.790.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Bạc) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Bạc)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Bạc)
1.665.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Xanh) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Xanh)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Xanh)
1.665.000đ 1.790.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Đen) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Đen)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 (Đen)
1.665.000đ 1.790.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Ready 500GB (Đen) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Ready 500GB (Đen)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Ready 500GB (Đen)
1.129.000đ 1.300.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Ready 2TB (Đen) Ổ cứng di động Toshiba Canvio Ready 2TB (Đen)
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Ready 2TB (Đen)
2.449.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3.1 Kingston Year of the Dog DTCNY18/32GB USB 3.1 Kingston Year of the Dog DTCNY18/32GB
USB 3.1 Kingston Year of the Dog DTCNY18/32GB
599.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25H3P 1TB Tím Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25H3P 1TB Tím
Ổ cứng di động Transcend StoreJet 25H3P 1TB Tím
1.669.000đ 2.000.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD Elements 2.5" 1TB Đen + Bao da ổ cứng Ổ cứng di động WD Elements 2.5" 1TB Đen + Bao da ổ cứng
Ổ cứng di động WD Elements 2.5" 1TB Đen + Bao da ổ cứng
1.520.000đ 1.749.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Đen (kèm bao da WD) Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Đen (kèm bao da WD)
Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Đen (kèm bao da WD)
1.580.000đ 1.690.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Ultra Slim 1TB (Vàng) Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Ultra Slim 1TB (Vàng)
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Ultra Slim 1TB (Vàng)
1.799.000đ 1.900.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000307 2TB (Vàng) Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000307 2TB (Vàng)
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR2000307 2TB (Vàng)
2.995.000đ 3.390.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 Bạc Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 Bạc
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 Bạc
1.605.000đ 1.890.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000302 1TB Xanh Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000302 1TB Xanh
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000302 1TB Xanh
1.545.000đ 2.000.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000301 1TB (Bạc) Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000301 1TB (Bạc)
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000301 1TB (Bạc)
1.530.000đ 1.890.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000309 1TB Vàng Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000309 1TB Vàng
Ổ cứng di động Seagate Backup Plus Slim STDR1000309 1TB Vàng
1.545.000đ 2.000.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 Đỏ Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 Đỏ
Ổ cứng di động Toshiba Canvio Alumy 1TB 3.0 Đỏ
1.605.000đ 1.800.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động Seagate Expansion Portable Drive STEA2000400 2TB (Đen) Ổ cứng di động Seagate Expansion Portable Drive STEA2000400 2TB (Đen)
Ổ cứng di động Seagate Expansion Portable Drive STEA2000400 2TB (Đen)
2.550.000đ 2.990.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD Elements 500GB (Đen) + Bao da Ổ cứng di động WD Elements 500GB (Đen) + Bao da
Ổ cứng di động WD Elements 500GB (Đen) + Bao da
1.200.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Cam (kèm bao da WD) Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Cam (kèm bao da WD)
Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Cam (kèm bao da WD)
1.580.000đ 1.690.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Vàng (kèm bao da WD) Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Vàng (kèm bao da WD)
Ổ cứng di động WD My Passport 2016 1TB Vàng (kèm bao da WD)
1.580.000đ 1.690.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD Elements 2TB 3.5inches USB 3.0 (Đen) Ổ cứng di động WD Elements 2TB 3.5inches USB 3.0 (Đen)
Ổ cứng di động WD Elements 2TB 3.5inches USB 3.0 (Đen)
2.150.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cứng di động WD My Cloud WDBCTL0060HWT 6TB (Trắng) Ổ cứng di động WD My Cloud WDBCTL0060HWT 6TB (Trắng)
Ổ cứng di động WD My Cloud WDBCTL0060HWT 6TB (Trắng)
8.350.000đ 10.500.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 2.0 Toshiba Yamabiko 64GB (Trắng) USB 2.0 Toshiba Yamabiko 64GB (Trắng)
USB 2.0 Toshiba Yamabiko 64GB (Trắng)
399.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB (Xanh) USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB (Xanh)
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB (Xanh)
144.000đ 185.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 2.0 8GB Sandisk Cruzer Force CZ71 (SDCZ71-008G-B35) USB 2.0 8GB Sandisk Cruzer Force CZ71 (SDCZ71-008G-B35)
USB 2.0 8GB Sandisk Cruzer Force CZ71 (SDCZ71-008G-B35)
133.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 2.0 16GB Sandisk Cruzer Force CZ71 (SDCZ71-016G-B35) USB 2.0 16GB Sandisk Cruzer Force CZ71 (SDCZ71-016G-B35)
USB 2.0 16GB Sandisk Cruzer Force CZ71 (SDCZ71-016G-B35)
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy