text.skipToContent

Ổ cắm điện

Tìm thấy 229 sản phẩm
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 003A-04 Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 003A-04
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 003A-04
198.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S52 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S52
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S52
139.000đ 150.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 3 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ 002A-02-2M (Trắng) Ổ cắm 3 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ 002A-02-2M (Trắng)
Ổ cắm 3 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ 002A-02-2M (Trắng)
84.900đ 105.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 001A-02 Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 001A-02
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 001A-02
55.900đ 71.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01
Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01
81.500đ 83.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 42ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 42ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 42ECO
69.900đ 70.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 32ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 32ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 32ECO
83.900đ 85.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 32ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 32ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 32ECO
64.900đ 65.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cáp nối dài Điện Quang DQEPF 5W.2PN Cáp nối dài Điện Quang DQEPF 5W.2PN
Cáp nối dài Điện Quang DQEPF 5W.2PN
51.900đ 58.600đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 6D52N Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 6D52N
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 6D52N
161.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang DQESK02 143L5 Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang DQESK02 143L5
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang DQESK02 143L5
149.500đ 152.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5WR 6ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5WR 6ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5WR 6ECO
141.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2WR 6ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2WR 6ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2WR 6ECO
115.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 6S5 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 6S5
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 6S5
107.000đ 111.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện du lịch Điện Quang DQ ESK TV05W 1U (Trắng) Ổ cắm điện du lịch Điện Quang DQ ESK TV05W 1U (Trắng)
Ổ cắm điện du lịch Điện Quang DQ ESK TV05W 1U (Trắng)
176.900đ 178.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D52N Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D52N
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D52N
96.000đ 109.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 6SS2.5-2 Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 6SS2.5-2
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 6SS2.5-2
174.000đ 189.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 5TC5-2 Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 5TC5-2
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 5TC5-2
61.000đ 65.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3S3W Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3S3W
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3S3W
62.000đ 70.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 2D2S32 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 2D2S32
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 2D2S32
74.000đ 78.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 5R.2PN Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 5R.2PN
Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 5R.2PN
54.800đ 60.900đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K
45.500đ 46.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cáp nối dài Điện Quang DQEPF 2W.2PN Cáp nối dài Điện Quang DQEPF 2W.2PN
Cáp nối dài Điện Quang DQEPF 2W.2PN
35.500đ 39.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ điện LiOA 4TC3-2 Ổ điện LiOA 4TC3-2
Ổ điện LiOA 4TC3-2
43.000đ 43.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3S3 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3S3
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3S3
60.000đ 68.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4TS5-2 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4TS5-2
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4TS5-2
56.000đ 64.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4S3W Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4S3W
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4S3W
68.000đ 72.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5WR 8ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5WR 8ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5WR 8ECO
165.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D3S52 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D3S52
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D3S52
102.000đ 110.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích căm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-O Phích căm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-O
Phích căm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-O
45.000đ 46.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-R Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-R
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-R
45.000đ 46.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài LiOA 4TS3-2 dây 3m Ổ cắm kéo dài LiOA 4TS3-2 dây 3m
Ổ cắm kéo dài LiOA 4TS3-2 dây 3m
49.000đ 55.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài LiOA 6S3 dài 3m Ổ cắm kéo dài LiOA 6S3 dài 3m
Ổ cắm kéo dài LiOA 6S3 dài 3m
88.000đ 97.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW 103USB Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW 103USB
Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW 103USB
206.900đ 208.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt ĐQ ESK 2WR 62ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt ĐQ ESK 2WR 62ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt ĐQ ESK 2WR 62ECO
98.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 42ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 42ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 42ECO
87.500đ 90.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 5TC3-2 (3m x 2 lõi) Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 5TC3-2 (3m x 2 lõi)
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 5TC3-2 (3m x 2 lõi)
50.000đ 54.900đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2WR 43ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2WR 43ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2WR 43ECO
98.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ-UA2A Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ-UA2A
Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ-UA2A
18.000đ 18.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D32WN Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D32WN
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D32WN
98.000đ 105.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 4TC5-2 (5m x 2 lõi) Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 4TC5-2 (5m x 2 lõi)
Ổ cắm kéo dài thông dụng nhíp đàn hồi LiOA 4TC5-2 (5m x 2 lõi)
54.000đ 59.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO
91.500đ 93.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S32 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S32
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S32
123.000đ 135.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM740SL Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM740SL
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM740SL
130.500đ 133.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D32N Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D32N
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D32N
82.000đ 83.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ÐQ ESK 5W.SM750SL Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ÐQ ESK 5W.SM750SL
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ÐQ ESK 5W.SM750SL
194.500đ 199.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt ĐQ ESK 5BR 43ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt ĐQ ESK 5BR 43ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt ĐQ ESK 5BR 43ECO
114.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm Điện Quang ÐQ ESK 2B.SM750SL Ổ cắm Điện Quang ÐQ ESK 2B.SM750SL
Ổ cắm Điện Quang ÐQ ESK 2B.SM750SL
138.500đ 161.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 002A-02 Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 002A-02
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ 002A-02
109.500đ 139.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 8ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 8ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 8ECO
128.900đ 146.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 63ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 63ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 5BR 63ECO
133.900đ 151.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 6 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ 003A-04-2M (Trắng) Ổ cắm 6 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ 003A-04-2M (Trắng)
Ổ cắm 6 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ 003A-04-2M (Trắng)
145.000đ 169.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 6 lỗ ECO Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO 2500W (Đen) Ổ cắm 6 lỗ ECO Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO 2500W (Đen)
Ổ cắm 6 lỗ ECO Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO 2500W (Đen)
68.000đ 90.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (Trắng) Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (Trắng)
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (Trắng)
172.000đ 193.700đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM750SL (Đen) Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM750SL (Đen)
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM750SL (Đen)
138.000đ 156.400đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5B.SM750SL (Đen) Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5B.SM750SL (Đen)
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5B.SM750SL (Đen)
172.000đ 193.700đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 (Trắng) Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 (Trắng)
Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 (Trắng)
72.000đ 81.200đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cáp nối dài dây 2m Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Đỏ) Cáp nối dài dây 2m Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Đỏ)
Cáp nối dài dây 2m Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Đỏ)
33.000đ 50.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm ECO 6 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5BR 63ECO (Đen) Ổ cắm ECO 6 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5BR 63ECO (Đen)
Ổ cắm ECO 6 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5BR 63ECO (Đen)
133.000đ 150.400đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổ cắm 3 lỗ 3 chấu 2 USB dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW103 2500W (Trắng) Ổ cắm 3 lỗ 3 chấu 2 USB dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW103 2500W (Trắng)
Ổ cắm 3 lỗ 3 chấu 2 USB dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW103 2500W (Trắng)
185.000đ 299.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy