text.skipToContent

Ổ cắm điện

Tìm thấy 250 sản phẩm
Ổ 4 hai chấu Super dây 2,5m x 2 LiOA 4SS (Trắng) Ổ 4 hai chấu Super dây 2,5m x 2 LiOA 4SS (Trắng)
Ổ 4 hai chấu Super dây 2,5m x 2 LiOA 4SS (Trắng)
156.000đ 200.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm nối dài có cổng USB Comet CES6703 Ổ cắm nối dài có cổng USB Comet CES6703
Ổ cắm nối dài có cổng USB Comet CES6703
289.000đ 354.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm đa năng LiOA 6 OFFICE-3W (Trắng) Ổ cắm đa năng LiOA 6 OFFICE-3W (Trắng)
Ổ cắm đa năng LiOA 6 OFFICE-3W (Trắng)
381.000đ 578.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm đa năng có cổng sạc USB LiOA 4D32WNUSB (Trắng) Ổ cắm đa năng có cổng sạc USB LiOA 4D32WNUSB (Trắng)
Ổ cắm đa năng có cổng sạc USB LiOA 4D32WNUSB (Trắng)
287.000đ 543.000đ
-47%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm có bảo vệ quá tải bằng CB LiOA 4S3 (Đen) Ổ cắm có bảo vệ quá tải bằng CB LiOA 4S3 (Đen)
Ổ cắm có bảo vệ quá tải bằng CB LiOA 4S3 (Đen)
74.000đ 99.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 4OFSSV2.5-2 (Trắng) Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 4OFSSV2.5-2 (Trắng)
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 4OFSSV2.5-2 (Trắng)
283.000đ 525.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài LiOA 6S3 dài 3m Ổ cắm kéo dài LiOA 6S3 dài 3m
Ổ cắm kéo dài LiOA 6S3 dài 3m
97.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài LiOA 4TS3-2 dây 3m Ổ cắm kéo dài LiOA 4TS3-2 dây 3m
Ổ cắm kéo dài LiOA 4TS3-2 dây 3m
55.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm điện du lịch Điện Quang DQ ESK TV05W 1U (Trắng) Ổ cắm điện du lịch Điện Quang DQ ESK TV05W 1U (Trắng)
Ổ cắm điện du lịch Điện Quang DQ ESK TV05W 1U (Trắng)
163.500đ 178.500đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm Điện Quang ĐQ 002A-02 (Trắng) Ổ cắm Điện Quang ĐQ 002A-02 (Trắng)
Ổ cắm Điện Quang ĐQ 002A-02 (Trắng)
115.000đ 150.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm ECO 6 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO (Đen) Ổ cắm ECO 6 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO (Đen)
Ổ cắm ECO 6 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2BR 6ECO (Đen)
64.000đ 100.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D32WN Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D32WN
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D32WN
98.000đ 105.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm 4D có cổng USB nắp che dây 3m x 2 LiOA 4D32NUSB (Đen) Ổ cắm 4D có cổng USB nắp che dây 3m x 2 LiOA 4D32NUSB (Đen)
Ổ cắm 4D có cổng USB nắp che dây 3m x 2 LiOA 4D32NUSB (Đen)
268.000đ 300.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D32N dây 3m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D32N dây 3m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D32N dây 3m x 2 (Đen)
83.000đ 100.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K
45.500đ 46.000đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D32WN dây 3m x 2 (Trắng) Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D32WN dây 3m x 2 (Trắng)
Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D32WN dây 3m x 2 (Trắng)
88.000đ 100.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S32 3m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S32 3m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S32 3m x 2 (Đen)
78.000đ 100.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ 4S dây 3m x 2 LiOA 4S3 (Trắng) Ổ 4S dây 3m x 2 LiOA 4S3 (Trắng)
Ổ 4S dây 3m x 2 LiOA 4S3 (Trắng)
68.000đ 100.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài đa năng 8D có nắp che dây LiOA 8D32N 3m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài đa năng 8D có nắp che dây LiOA 8D32N 3m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài đa năng 8D có nắp che dây LiOA 8D32N 3m x 2 (Đen)
140.000đ 200.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ 4D ON - OFF có nắp che dây 3m x 2 LiOA 4DOF32N (Đen) Ổ 4D ON - OFF có nắp che dây 3m x 2 LiOA 4DOF32N (Đen)
Ổ 4D ON - OFF có nắp che dây 3m x 2 LiOA 4DOF32N (Đen)
125.000đ 200.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ 6D Super đồng hồ A dây 2.5m x 2 LiOA 6OFSSA2.5-2 (Trắng) Ổ 6D Super đồng hồ A dây 2.5m x 2 LiOA 6OFSSA2.5-2 (Trắng)
Ổ 6D Super đồng hồ A dây 2.5m x 2 LiOA 6OFSSA2.5-2 (Trắng)
315.000đ 400.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S52 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S52
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S52
139.000đ 150.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S32 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S32
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 4D6S32
123.000đ 135.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2W.SM750SL (Trắng) Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2W.SM750SL (Trắng)
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2W.SM750SL (Trắng)
138.000đ 156.400đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K (Xanh dương) Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K (Xanh dương)
Phích cắm chuyển đa chiều Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K (Xanh dương)
40.000đ 50.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm điện 5 ổ 2 chân Mpower MP-153 2500W (Trắng) Ổ cắm điện 5 ổ 2 chân Mpower MP-153 2500W (Trắng)
Ổ cắm điện 5 ổ 2 chân Mpower MP-153 2500W (Trắng)
93.600đ 104.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (Trắng) Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (Trắng)
Ổ cắm 5 lỗ 3 chấu dây 5m Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (Trắng)
172.000đ 193.700đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài 6S LiOA 6S3 dây 3m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài 6S LiOA 6S3 dây 3m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài 6S LiOA 6S3 dây 3m x 2 (Đen)
97.000đ 100.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D52N dây 5m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D52N dây 5m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài có nắp che dây 3D LiOA 3D52N dây 5m x 2 (Đen)
96.000đ 100.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S52 5m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S52 5m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S52 5m x 2 (Đen)
92.000đ 100.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm đĩa bay LiOA DB52-10A dây 5m x 2 10A (Nhiều màu) Ổ cắm đĩa bay LiOA DB52-10A dây 5m x 2 10A (Nhiều màu)
Ổ cắm đĩa bay LiOA DB52-10A dây 5m x 2 10A (Nhiều màu)
121.000đ 200.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi 4S LiOA 4S5W dây 5m (Trắng) Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi 4S LiOA 4S5W dây 5m (Trắng)
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi 4S LiOA 4S5W dây 5m (Trắng)
82.000đ 100.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 6 ổ LiOA 3D3S52 5m x 2 (Đen) Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 6 ổ LiOA 3D3S52 5m x 2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 6 ổ LiOA 3D3S52 5m x 2 (Đen)
102.000đ 159.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D3S52 Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D3S52
Ổ cắm kéo dài cao cấp nhíp đàn hồi LiOA 3D3S52
102.000đ 110.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 42ECO Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 42ECO
Ổ cắm điện chịu nhiệt Điện Quang ĐQ ESK 2BR 42ECO
69.900đ 70.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ổ cắm LIOA kéo dài đa năng kết hợp (Đen) Ổ cắm LIOA kéo dài đa năng kết hợp (Đen)
Ổ cắm LIOA kéo dài đa năng kết hợp (Đen)
89.000đ 100.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 (Trắng) Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 (Trắng)
Ổ cắm du lịch Điện Quang DQ ESK TV01 (Trắng)
72.000đ 81.200đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp nối dài dây 2m Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Đỏ) Cáp nối dài dây 2m Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Đỏ)
Cáp nối dài dây 2m Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Đỏ)
33.000đ 50.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm du lịch cổng USB Điện Quang ĐQ ESK TV05W 1U (Trắng) Ổ cắm du lịch cổng USB Điện Quang ĐQ ESK TV05W 1U (Trắng)
Ổ cắm du lịch cổng USB Điện Quang ĐQ ESK TV05W 1U (Trắng)
159.000đ 178.300đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm 4 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2W. SM740SL (Trắng) Ổ cắm 4 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2W. SM740SL (Trắng)
Ổ cắm 4 lỗ 3 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2W. SM740SL (Trắng)
116.000đ 129.900đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp nối dài dây 2m Điện Quang DQEPF 2W.2PN (Trắng) Cáp nối dài dây 2m Điện Quang DQEPF 2W.2PN (Trắng)
Cáp nối dài dây 2m Điện Quang DQEPF 2W.2PN (Trắng)
33.000đ 37.600đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm điện Xinying XY-610 (Xanh dương) Ổ cắm điện Xinying XY-610 (Xanh dương)
Ổ cắm điện Xinying XY-610 (Xanh dương)
235.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm 2 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ 001A-02-2M (Trắng) Ổ cắm 2 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ 001A-02-2M (Trắng)
Ổ cắm 2 lỗ dây 2m Điện Quang ĐQ 001A-02-2M (Trắng)
61.000đ 70.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm ECO 3 lỗ 2 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2BR 32 ECO (Đen) Ổ cắm ECO 3 lỗ 2 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2BR 32 ECO (Đen)
Ổ cắm ECO 3 lỗ 2 chấu dây 2m Điện Quang ĐQ ESK 2BR 32 ECO (Đen)
57.000đ 80.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 3OFSSA2.5-2 (Trắng) Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 3OFSSA2.5-2 (Trắng)
Ổ cắm kéo dài công suất lớn LiOA 3OFSSA2.5-2 (Trắng)
264.000đ 299.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC3-2 (Đen) Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC3-2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 5TC3-2 (Đen)
53.000đ 99.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC5-2 (Đen) Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC5-2 (Đen)
Ổ cắm kéo dài phổ thông LiOA 4TC5-2 (Đen)
59.000đ 99.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm có bảo vệ quá tải bằng CB LiOA 3S5W (Trắng) Ổ cắm có bảo vệ quá tải bằng CB LiOA 3S5W (Trắng)
Ổ cắm có bảo vệ quá tải bằng CB LiOA 3S5W (Trắng)
84.000đ 99.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm xách tay LiOA XTD10-2-10A (Cam) Ổ cắm xách tay LiOA XTD10-2-10A (Cam)
Ổ cắm xách tay LiOA XTD10-2-10A (Cam)
192.000đ 342.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy