text.skipToContent

Image Map
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy Cuốn Hút 1,5LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy Cuốn Hút 1,5L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy Cuốn Hút 1,5L
83.300đ 99.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy Nắng Mai Túi 2.4LNước xả vải Downy Nắng Mai Túi 2.4L
Nước xả vải Downy Nắng Mai Túi 2.4L
123.100đ 146.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương tươi trẻ túi 1.5LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương tươi trẻ túi 1.5L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương tươi trẻ túi 1.5L
83.300đ 99.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương đam mê túi 1.5LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương đam mê túi 1.5L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương đam mê túi 1.5L
85.200đ 99.000đ -14%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy Đam Mê Túi 2.4LNước xả vải Downy Đam Mê Túi 2.4L
Nước xả vải Downy Đam Mê Túi 2.4L
128.300đ 152.000đ -16%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy Cuốn Hút túi 1.5LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy Cuốn Hút túi 1.5L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy Cuốn Hút túi 1.5L
83.300đ 99.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Comfort đậm đặc cho da nhạy cảm túi 1.6LNước xả vải Comfort đậm đặc cho da nhạy cảm túi 1.6L
Nước xả vải Comfort đậm đặc cho da nhạy cảm túi 1.6L
86.300đ 105.000đ -18%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy hương nắng mai dạng túi 800mlNước xả vải Downy hương nắng mai dạng túi 800ml
Nước xả vải Downy hương nắng mai dạng túi 800ml
48.200đ 53.500đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy đam mê dạng túi 750mlNước xả vải Downy đam mê dạng túi 750ml
Nước xả vải Downy đam mê dạng túi 750ml
48.600đ 54.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy hương nắng mai dạng chai 1,8LNước xả vải Downy hương nắng mai dạng chai 1,8L
Nước xả vải Downy hương nắng mai dạng chai 1,8L
102.900đ 115.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải mềm dịu cho bé Downy Túi 800mlNước xả vải mềm dịu cho bé Downy Túi 800ml
Nước xả vải mềm dịu cho bé Downy Túi 800ml
48.800đ 60.000đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy Vườn Địa Đàng đậm đặc dạng túi 2,1LNước xả vải Downy Vườn Địa Đàng đậm đặc dạng túi 2,1L
Nước xả vải Downy Vườn Địa Đàng đậm đặc dạng túi 2,1L
129.800đ 152.000đ -15%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy Vườn Địa Đàng đậm đặc dạng túi 1,3LNước xả vải Downy Vườn Địa Đàng đậm đặc dạng túi 1,3L
Nước xả vải Downy Vườn Địa Đàng đậm đặc dạng túi 1,3L
87.200đ 103.000đ -15%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả Downy tươi trẻ túi 1,5LNước xả Downy tươi trẻ túi 1,5L
Nước xả Downy tươi trẻ túi 1,5L
103.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy đam mê túi 2.4LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy đam mê túi 2.4L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy đam mê túi 2.4L
125.400đ 151.000đ -17%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy cuốn hút dạng túi 750mlNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy cuốn hút dạng túi 750ml
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy cuốn hút dạng túi 750ml
48.600đ 54.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy huyền bí dạng chai 800mlNước xả vải Downy huyền bí dạng chai 800ml
Nước xả vải Downy huyền bí dạng chai 800ml
52.700đ 61.000đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương tươi trẻ chai 1.8LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương tươi trẻ chai 1.8L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương tươi trẻ chai 1.8L
106.700đ 122.000đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy hương đam mê dạng chai 1.8LNước xả vải Downy hương đam mê dạng chai 1.8L
Nước xả vải Downy hương đam mê dạng chai 1.8L
109.100đ 122.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy cuốn hút 800mlNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy cuốn hút 800ml
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy cuốn hút 800ml
51.500đ 61.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy huyền bí dạng chai 800mlNước xả vải Downy huyền bí dạng chai 800ml
Nước xả vải Downy huyền bí dạng chai 800ml
52.700đ 67.000đ -21%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy Đại Dương Xanh đậm đặc dạng túi 1,3LNước xả vải Downy Đại Dương Xanh đậm đặc dạng túi 1,3L
Nước xả vải Downy Đại Dương Xanh đậm đặc dạng túi 1,3L
87.200đ 103.000đ -15%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Comfort thanh lọc khử mùi túi 1.6LNước xả vải Comfort thanh lọc khử mùi túi 1.6L
Nước xả vải Comfort thanh lọc khử mùi túi 1.6L
103.000đ 129.000đ -20%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy hương cánh đồng hoa chai 900mlNước xả vải Downy hương cánh đồng hoa chai 900ml
Nước xả vải Downy hương cánh đồng hoa chai 900ml
52.700đ 58.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy hương cánh đồng hoa dạng túi 1.6LNước xả vải Downy hương cánh đồng hoa dạng túi 1.6L
Nước xả vải Downy hương cánh đồng hoa dạng túi 1.6L
85.700đ 99.000đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương cuốn hút chai 1.8LNước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương cuốn hút chai 1.8L
Nước xả làm mềm vải đậm đặc Downy hương cuốn hút chai 1.8L
106.700đ 122.000đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải Downy huyền bí dạng chai 1,8LNước xả vải Downy huyền bí dạng chai 1,8L
Nước xả vải Downy huyền bí dạng chai 1,8L
109.100đ 122.000đ -11%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 17%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải GOOD CARE hương lavender 1.8LNước xả vải GOOD CARE hương lavender 1.8L
Nước xả vải GOOD CARE hương lavender 1.8L
81.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Ưu đãi 10,000đ
Nước xả vải cao cấp Thale 3800mlNước xả vải cao cấp Thale 3800ml
Nước xả vải cao cấp Thale 3800ml
120.000đ 240.000đ -50%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 10,000đ

4 tác dụng cực hữu ích nhưng ít biết của nước xả vải

Nước xả được tạo nên từ rất nhiều loại hóa chất. Trong đó, mỗi loại hóa chất lại có công dụng riêng như chất làm mềm vải, chất tạo mùi thơm, chất màu và chất diệt khuẩn. Đa số người tiêu dùng đều đã biết đến hai công dụng phổ biến nhất của nước xả vải đó là để lại mùi thơm và giúp quần áo sau khi giặt trở nên mềm mại hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, sản phẩm này còn có thể mang lại cho bạn nhiều tiện ích hơn thế. Hãy tìm hiểu cùng Adayroi nhé!

1. Giúp vải vóc trở nên “lành tính” người có làn da nhạy cảm

Không chỉ đơn thuần làm mềm vải vóc, sử dụng nước xả còn giúp quần áo trở lên “lành tính” hơn với trẻ em hoặc người có làn da nhạy cảm. Như vậy, rõ ràng nước xả quần áo còn có tác dụng như một chiếc khiên bảo vệ làn da bạn khỏi những chất liệu cứng, ráp, dễ gây mẩn ngứa và dị ứng.

2. Giúp bề mặt quần áo mượt hơn và vải giữ được bền hơn

Một trong những nhược điểm của quần áo làm từ vải bông hay len, dạ là dễ bị xổ lông và trở nên xù xì, nhanh cũ. Điều này sẽ được hạn chế tối đa nếu bạn giặt quần áo với nước xả vải thường xuyên bởi các sợi vải sẽ được giữ nằm xuôi và không bị rối vào nhau, giúp bề mặt quần áo giữ được độ lì mịn và có độ bền tốt hơn.

3. Làm trung hòa tính tích điện

Một số sản phẩm xả vải hiện nay như nước xả của Downy còn được sản xuất từ những loại hóa chất có thể làm giảm tích tụ tĩnh điện. Vì vậy, người thân của bạn sẽ không còn gặp phải những trường hợp dở khóc dở cười như giật điện bất ngờ hay tóc bị dựng đứng khi mặc đồ len, dạ trong mùa lạnh.

4. Tạo cho quần áo bề mặt phẳng phiu, ít nếp nhăn

Như đã đề cập trong mục 2, nước xả giúp sợi vải giữ được xuôi chiều và không bị rối, qua đó, tạo độ phẳng phiu nhất định cho bề mặt quần áo. Nếu bạn là một bà nội trợ bận bịu, tác dụng này hẳn sẽ cực kỳ hữu ích vì nó giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc là phẳng quần áo cho chồng và các con yêu.

Giá nước xả vải hiện nay dao động từ 50 đến 60 nghìn VNĐ cho loại từ 1,3 đến 1,5 lít và từ 200 đến 300 nghìn VNĐ cho loại từ 3 đến 4 lít. Hãy đến với Adayroi để tìm thấy những sản phẩm xả vải có mức giá ưu đãi hấp dẫn trên thị trường nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín