text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Nước tương tỏi ớt Chin-su chai 250mlNước tương tỏi ớt Chin-su chai 250ml
Nước tương tỏi ớt Chin-su chai 250ml
13.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Chin-su chai 250mlNước tương Chin-su chai 250ml
Nước tương Chin-su chai 250ml
10.400đ 13.000đ -20%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Nam Dương Thượng Hạng chai 210mlNước tương Nam Dương Thượng Hạng chai 210ml
Nước tương Nam Dương Thượng Hạng chai 210ml
16.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200gTương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g
Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g
18.800đ 23.500đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Fragrance đặc biệt Kikkoman chai 600mlNước tương Fragrance đặc biệt Kikkoman chai 600ml
Nước tương Fragrance đặc biệt Kikkoman chai 600ml
94.500đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Phú Sĩ Ajinomoto chai 500mlNước tương Phú Sĩ Ajinomoto chai 500ml
Nước tương Phú Sĩ Ajinomoto chai 500ml
14.300đ 16.000đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương hột Cholimex lọ 250gTương hột Cholimex lọ 250g
Tương hột Cholimex lọ 250g
9.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước sốt tương mè Kewpie chai 210mlNước sốt tương mè Kewpie chai 210ml
Nước sốt tương mè Kewpie chai 210ml
59.000đ 59.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương đậu nành thượng hạng Lee Kum Kee chai 500mlNước tương đậu nành thượng hạng Lee Kum Kee chai 500ml
Nước tương đậu nành thượng hạng Lee Kum Kee chai 500ml
44.700đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xì dầu đặc biệt Lee Kum Kee chai 500mlXì dầu đặc biệt Lee Kum Kee chai 500ml
Xì dầu đặc biệt Lee Kum Kee chai 500ml
52.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương tỏi ớt tươi Maggi chai 200mlNước tương tỏi ớt tươi Maggi chai 200ml
Nước tương tỏi ớt tươi Maggi chai 200ml
12.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca chai 500mlNước tương Tam Thái Tử Nhất Ca chai 500ml
Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca chai 500ml
15.100đ 15.900đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương hương vị Nhật Ajinomoto chai 240mlNước tương hương vị Nhật Ajinomoto chai 240ml
Nước tương hương vị Nhật Ajinomoto chai 240ml
22.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Kikkoman chai 150mlNước tương Kikkoman chai 150ml
Nước tương Kikkoman chai 150ml
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương đen phở Cholimex chai 230gTương đen phở Cholimex chai 230g
Tương đen phở Cholimex chai 230g
7.700đ 8.100đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương đen Cholimex chai 230gTương đen Cholimex chai 230g
Tương đen Cholimex chai 230g
8.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Nam Dương Đậm Đặc chai 280mlNước tương Nam Dương Đậm Đặc chai 280ml
Nước tương Nam Dương Đậm Đặc chai 280ml
11.100đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương đậm đặc Nam Dương chai 500mlNước tương đậm đặc Nam Dương chai 500ml
Nước tương đậm đặc Nam Dương chai 500ml
15.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương xí muội Lee Kum Kee lọ 260gTương xí muội Lee Kum Kee lọ 260g
Tương xí muội Lee Kum Kee lọ 260g
49.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Yamasa Soy Sauce chai 500mlNước tương Yamasa Soy Sauce chai 500ml
Nước tương Yamasa Soy Sauce chai 500ml
72.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Kikkoman chai 1LNước tương Kikkoman chai 1L
Nước tương Kikkoman chai 1L
155.300đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Phú Sĩ Ajinomoto chai 240mlNước tương Phú Sĩ Ajinomoto chai 240ml
Nước tương Phú Sĩ Ajinomoto chai 240ml
8.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương Bần Anh Dũng chai 250mlTương Bần Anh Dũng chai 250ml
Tương Bần Anh Dũng chai 250ml
9.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương đậu nành đậm đặc Maggi chai 300mlNước tương đậu nành đậm đặc Maggi chai 300ml
Nước tương đậu nành đậm đặc Maggi chai 300ml
14.800đ 16.000đ -8%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương hảo hạng Maggi chai 200mlNước tương hảo hạng Maggi chai 200ml
Nước tương hảo hạng Maggi chai 200ml
18.100đ 19.200đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương Bần Anh Dũng chai 500mlTương Bần Anh Dũng chai 500ml
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
18.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương nếp Bần Tâm Đức chai 500mlTương nếp Bần Tâm Đức chai 500ml
Tương nếp Bần Tâm Đức chai 500ml
26.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương đen trộn Chungjungone Daesang 180gTương đen trộn Chungjungone Daesang 180g
Tương đen trộn Chungjungone Daesang 180g
32.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sốt tương đen thịt bò Ottogi hộp 200gSốt tương đen thịt bò Ottogi hộp 200g
Sốt tương đen thịt bò Ottogi hộp 200g
37.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương nấu canh Daesang chai 500mlNước tương nấu canh Daesang chai 500ml
Nước tương nấu canh Daesang chai 500ml
46.000đ 52.900đ -13%
Hoàn 1.000đ
Nước tương Sempio Jin Gold F3 chai 500mlNước tương Sempio Jin Gold F3 chai 500ml
Nước tương Sempio Jin Gold F3 chai 500ml
48.000đ 55.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Tương tàu xì Lee Kum Kee lọ 226gTương tàu xì Lee Kum Kee lọ 226g
Tương tàu xì Lee Kum Kee lọ 226g
49.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương Ssamjang Haechandle hộp 450gTương Ssamjang Haechandle hộp 450g
Tương Ssamjang Haechandle hộp 450g
54.000đ 76.200đ -29%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Bell Foods chai 200mlNước tương Bell Foods chai 200ml
Nước tương Bell Foods chai 200ml
62.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương 501S Sempio chai 500mlNước tương 501S Sempio chai 500ml
Nước tương 501S Sempio chai 500ml
62.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương đậu nành Yamasa chai 150mlNước tương đậu nành Yamasa chai 150ml
Nước tương đậu nành Yamasa chai 150ml
67.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Yamasa chai 1LNước tương Yamasa chai 1L
Nước tương Yamasa chai 1L
70.000đ 95.000đ -26%
Hoàn 1.000đ
Nước tương Yamasa less salt soy 150mlNước tương Yamasa less salt soy 150ml
Nước tương Yamasa less salt soy 150ml
75.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Yangcho Daesang chai 840mlNước tương Yangcho Daesang chai 840ml
Nước tương Yangcho Daesang chai 840ml
80.400đ 107.000đ -25%
Hoàn 2.000đ
Nước tương Sushi & Sashimi Kikkoman chai 150mlNước tương Sushi & Sashimi Kikkoman chai 150ml
Nước tương Sushi & Sashimi Kikkoman chai 150ml
83.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương Kikkoman chai 250mlNước tương Kikkoman chai 250ml
Nước tương Kikkoman chai 250ml
84.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nước tương đặc biệt Tomoe chai 1LNước tương đặc biệt Tomoe chai 1L
Nước tương đặc biệt Tomoe chai 1L
85.000đ 95.100đ -11%
Hoàn 2.000đ

CÁCH DÙNG NƯỚC TƯƠNG THƠM NGON ĐÚNG ĐIỆU CÙNG ADAYROI

Nước tương hay còn gọi là xì dầu, là loại gia vị quen thuộc, truyền thống trong các bữa ăn của gia đình Việt. Đây là sản phẩm được làm từ đậu nành và để lên men, có màu nâu, mùi đậm, vị ngọt tự nhiên, có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe con người. Có thể nói, đây là sản phẩm không thể thiếu ở bất kỳ căn bếp nào trong gia đình Việt, đem đến những món ăn ngon không thể chối từ. Cùng tìm hiểu công dụng chi tiết của loại gia vị thơm ngon này với Adayroi bạn nhé!

Nước chấm đậm đà: thay vì dùng nước mắm, nước tương đậu nành là lựa chọn của nhiều người bởi hương thơm đậm đà, vị ngọt mặn vừa đủ, dùng để chấm các món luộc, chan vào cơm, hay các món bún, mì xào để tăng thêm hương vị cho món ăn yêu thích. Bên cạnh đó, đây là món ăn có độ dinh dưỡng cũng như khẩu vị phù hợp với trẻ em, được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn đấy!

Gia vị tẩm ướp hoàn hảo: tuy đây không phải là gia vị hoàn hảo cho tất cả các món ăn nhưng bạn có thể kết hợp cùng các loại gia vị bột hay những loại tương sốt đậm đà cho các món hấp, nướng thêm đậm vị và ngon mắt.

Thực phẩm cho người ăn chay: được làm từ đậu và các gia vị tự nhiên, đây là thực phẩm quen thuộc không thể thiếu với những người ăn chay, đem đến những món ăn ngon miệng, đầy đủ dưỡng chất.
Một lưu ý là sau khi mở nắp sản phẩm này, bạn nên sử dụng trong vòng 1- 2 tháng để có được sự thơm ngon nhất nhé! Ngoài ra, trên thị trường hiện có nhiều loại sản phẩm với nguồn gốc xuất xứ, chất lượng khác nhau, vậy nên khi mua nước tương, bạn cần đến những nơi cung cấp đảm bảo, uy tín nhé! Adayroi là một trong những nhà cung cấp với giá nước tương hợp lý cùng nhiều chính sách ưu đãi cho bạn trải nghiệm mua sắm vui vẻ và tiết kiệm.

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín