text.skipToContent

 

Nước trái cây

Tìm thấy 103 sản phẩm
Nước xoài Woongjin chai 1,5L Nước xoài Woongjin chai 1,5L
Nước xoài Woongjin chai 1,5L
79.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nước mận Woongjin chai 1,5L Nước mận Woongjin chai 1,5L
Nước mận Woongjin chai 1,5L
52.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nước táo Woongjin chai 1,5L Nước táo Woongjin chai 1,5L
Nước táo Woongjin chai 1,5L
81.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nước uống sữa trái cây Twister vị cam chai 290ml Nước uống sữa trái cây Twister vị cam chai 290ml
Nước uống sữa trái cây Twister vị cam chai 290ml
10.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam PET Number 1 chai 330ml Nước cam PET Number 1 chai 330ml
Nước cam PET Number 1 chai 330ml
7.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép nho Ceres hộp 1L Nước ép nho Ceres hộp 1L
Nước ép nho Ceres hộp 1L
56.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L
Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L
47.000đ 60.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép rau và trái cây Unif hộp 200ml Nước ép rau và trái cây Unif hộp 200ml
Nước ép rau và trái cây Unif hộp 200ml
13.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 327ml Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 327ml
Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 327ml
7.900đ 8.600đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam có tép Teppy chai 327ml Nước cam có tép Teppy chai 327ml
Nước cam có tép Teppy chai 327ml
7.900đ 8.600đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép nho có thạch dừa Kokozo chai 320ml Nước ép nho có thạch dừa Kokozo chai 320ml
Nước ép nho có thạch dừa Kokozo chai 320ml
9.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước nho nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml Nước nho nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
Nước nho nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
8.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép cam Twister Tropicana lon 320ml Nước ép cam Twister Tropicana lon 320ml
Nước ép cam Twister Tropicana lon 320ml
8.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép dâu tằm Mr. Drink chai 1L Nước ép dâu tằm Mr. Drink chai 1L
Nước ép dâu tằm Mr. Drink chai 1L
25.200đ 29.100đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam sữa Vfresh hộp 250ml Nước cam sữa Vfresh hộp 250ml
Nước cam sữa Vfresh hộp 250ml
8.700đ 10.500đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước trái cây sữa Vfresh hộp 250ml Nước trái cây sữa Vfresh hộp 250ml
Nước trái cây sữa Vfresh hộp 250ml
8.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam ép Mr. Drink chai 350ml Nước cam ép Mr. Drink chai 350ml
Nước cam ép Mr. Drink chai 350ml
8.900đ 9.100đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép cam Twister chai 455ml Nước ép cam Twister chai 455ml
Nước ép cam Twister chai 455ml
8.200đ 9.400đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước táo ép Mr. Drink chai 350ml Nước táo ép Mr. Drink chai 350ml
Nước táo ép Mr. Drink chai 350ml
8.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép trái cây hỗn hợp có thạch Kokozo chai 320ml Nước ép trái cây hỗn hợp có thạch Kokozo chai 320ml
Nước ép trái cây hỗn hợp có thạch Kokozo chai 320ml
9.800đ 10.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép dâu có thạch dừa Kokozo chai 320ml Nước ép dâu có thạch dừa Kokozo chai 320ml
Nước ép dâu có thạch dừa Kokozo chai 320ml
9.800đ 10.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam Vfresh hộp 1L Nước cam Vfresh hộp 1L
Nước cam Vfresh hộp 1L
31.000đ 35.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép cam có thạch dừa Kokozo chai 320ml Nước ép cam có thạch dừa Kokozo chai 320ml
Nước ép cam có thạch dừa Kokozo chai 320ml
9.800đ 10.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước mơ muối Mr. Drink chai 1L Nước mơ muối Mr. Drink chai 1L
Nước mơ muối Mr. Drink chai 1L
24.600đ 25.000đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước chanh muối Icy chai 350ml Nước chanh muối Icy chai 350ml
Nước chanh muối Icy chai 350ml
8.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép cam Mr. Drink chai 1L Nước ép cam Mr. Drink chai 1L
Nước ép cam Mr. Drink chai 1L
25.000đ 25.500đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cà chua Vfresh hộp 1L Nước cà chua Vfresh hộp 1L
Nước cà chua Vfresh hộp 1L
31.000đ 35.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam xơ Mr. Drink chai 600ml Nước cam xơ Mr. Drink chai 600ml
Nước cam xơ Mr. Drink chai 600ml
16.700đ 16.900đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chanh dây ép Mr. Drink chai 1L Chanh dây ép Mr. Drink chai 1L
Chanh dây ép Mr. Drink chai 1L
28.400đ 28.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước me Wonderfarm lon 310ml Nước me Wonderfarm lon 310ml
Nước me Wonderfarm lon 310ml
7.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép rau quả Vfresh Vinamilk hộp 1L Nước ép rau quả Vfresh Vinamilk hộp 1L
Nước ép rau quả Vfresh Vinamilk hộp 1L
48.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 1L Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 1L
Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 1L
19.500đ 21.500đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ổi ép Mr. Drink chai 1L Nước ổi ép Mr. Drink chai 1L
Nước ổi ép Mr. Drink chai 1L
25.000đ 28.900đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước đào Vfresh hộp 1L Nước đào Vfresh hộp 1L
Nước đào Vfresh hộp 1L
31.000đ 35.700đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam cà rốt ép Mr. Drink chai 1L Nước cam cà rốt ép Mr. Drink chai 1L
Nước cam cà rốt ép Mr. Drink chai 1L
25.000đ 27.800đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam ép 10% Twister Pepsico chai 350ml Nước cam ép 10% Twister Pepsico chai 350ml
Nước cam ép 10% Twister Pepsico chai 350ml
8.700đ 9.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 1L Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 1L
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 1L
25.000đ 27.500đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép ổi đào Mr. Drink chai 1L Nước ép ổi đào Mr. Drink chai 1L
Nước ép ổi đào Mr. Drink chai 1L
31.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép cam Push Max lon 330ml Nước ép cam Push Max lon 330ml
Nước ép cam Push Max lon 330ml
6.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước xoài ép Mr. Drink chai 1L Nước xoài ép Mr. Drink chai 1L
Nước xoài ép Mr. Drink chai 1L
33.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L
Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L
46.000đ 54.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam xơ Mr. Drink chai 1L Nước cam xơ Mr. Drink chai 1L
Nước cam xơ Mr. Drink chai 1L
23.500đ 26.700đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ép chanh Mr. Drink chai 350ml Nước ép chanh Mr. Drink chai 350ml
Nước ép chanh Mr. Drink chai 350ml
8.900đ 9.100đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam Premium 100% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L Nước cam Premium 100% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
Nước cam Premium 100% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
600.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nước táo Premium 100% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L Nước táo Premium 100% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
Nước táo Premium 100% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
466.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cocktail trái cây nhiệt đới Dole lon 836g Cocktail trái cây nhiệt đới Dole lon 836g
Cocktail trái cây nhiệt đới Dole lon 836g
53.100đ 54.200đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Sữa trái cây hương cam LIF chai 240ml Sữa trái cây hương cam LIF chai 240ml
Sữa trái cây hương cam LIF chai 240ml
8.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trái vải ngâm nước đường Aroy-D lon 565g Trái vải ngâm nước đường Aroy-D lon 565g
Trái vải ngâm nước đường Aroy-D lon 565g
65.000đ 65.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước Nectar đào 50% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L Nước Nectar đào 50% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
Nước Nectar đào 50% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
472.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nước Nectar cam 50% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L Nước Nectar cam 50% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
Nước Nectar cam 50% Glocken Gold thùng 12 hộp x 1L
560.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy