text.skipToContent

Nước trái cây

Tìm thấy 241 sản phẩm
Nước ép quả việt quất nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả việt quất nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả việt quất nghiền nhuyễn Mixer 1L
455.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả xoài nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả xoài nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả xoài nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép anh đào nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép anh đào nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép anh đào nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nươc ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Blackberry Mixer 1L Nươc ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Blackberry Mixer 1L
Nươc ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Blackberry Mixer 1L
455.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép trái cây rừng nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép trái cây rừng nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép trái cây rừng nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả chanh nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả chanh nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả chanh nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam San Pellegrino Aranciata 330ml Nước cam San Pellegrino Aranciata 330ml
Nước cam San Pellegrino Aranciata 330ml
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước chanh San Pellegrino Limonata 200ml Nước chanh San Pellegrino Limonata 200ml
Nước chanh San Pellegrino Limonata 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 200ml Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 200ml
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 330ml Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 330ml
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 330ml
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam San Pellegrino Aranciata Dolce 200ml Nước cam San Pellegrino Aranciata Dolce 200ml
Nước cam San Pellegrino Aranciata Dolce 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước xá xị San Pellegrino Chinotto 200ml Nước xá xị San Pellegrino Chinotto 200ml
Nước xá xị San Pellegrino Chinotto 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả Maracuja nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả Maracuja nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả Maracuja nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước chanh San Pellegrino Limonata OWG 330ml Nước chanh San Pellegrino Limonata OWG 330ml
Nước chanh San Pellegrino Limonata OWG 330ml
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả thơm nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả thơm nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả thơm nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép táo nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép táo nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép táo nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước bưởi San Pellegrino Pompelmo 330ml Nước bưởi San Pellegrino Pompelmo 330ml
Nước bưởi San Pellegrino Pompelmo 330ml
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước xoài Woongjin chai 1,5L Nước xoài Woongjin chai 1,5L
Nước xoài Woongjin chai 1,5L
79.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước mận Woongjin chai 1,5L Nước mận Woongjin chai 1,5L
Nước mận Woongjin chai 1,5L
52.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo Woongjin chai 1,5L Nước táo Woongjin chai 1,5L
Nước táo Woongjin chai 1,5L
81.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép rau củ và berry Unif hộp 200ml Nước ép rau củ và berry Unif hộp 200ml
Nước ép rau củ và berry Unif hộp 200ml
13.600đ 13.700đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar cam 50% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar cam 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar cam 50% Glocken Gold hộp 1L
46.600đ 54.800đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây nhiệt đới Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước trái cây nhiệt đới Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước trái cây nhiệt đới Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
56.400đ 66.300đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar anh đào 50% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar anh đào 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar anh đào 50% Glocken Gold hộp 1L
51.800đ 60.900đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar đào 50% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar đào 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar đào 50% Glocken Gold hộp 1L
44.600đ 52.500đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước táo Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước táo Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
44.000đ 51.800đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây Nectar vitamin tổng hợp 50% Glocken Gold hộp 1L Nước trái cây Nectar vitamin tổng hợp 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước trái cây Nectar vitamin tổng hợp 50% Glocken Gold hộp 1L
47.100đ 55.400đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar lý chua đen 25% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar lý chua đen 25% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar lý chua đen 25% Glocken Gold hộp 1L
37.100đ 49.500đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước bưởi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước bưởi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước bưởi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
55.400đ 65.200đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước cam Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước cam Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
56.800đ 66.800đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước nho tươi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước nho tươi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước nho tươi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
59.300đ 69.800đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sữa dừa nguyên chất Cocoxim hộp 330ml Nước sữa dừa nguyên chất Cocoxim hộp 330ml
Nước sữa dừa nguyên chất Cocoxim hộp 330ml
16.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo lên men Strongbow thùng 8 chai x 330ml + 2 ly (Mỗi vị 2 chai) Nước táo lên men Strongbow thùng 8 chai x 330ml + 2 ly (Mỗi vị 2 chai)
Nước táo lên men Strongbow thùng 8 chai x 330ml + 2 ly (Mỗi vị 2 chai)
162.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương táo đỏ chai 720ml Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương táo đỏ chai 720ml
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương táo đỏ chai 720ml
86.700đ 87.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương dâu tây chai 720ml Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương dâu tây chai 720ml
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương dâu tây chai 720ml
77.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho xanh chai 720ml Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho xanh chai 720ml
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho xanh chai 720ml
79.800đ 87.600đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương táo chai 720ml Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương táo chai 720ml
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương táo chai 720ml
77.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước nho Hutgaesoo chai 340ml Nước nho Hutgaesoo chai 340ml
Nước nho Hutgaesoo chai 340ml
17.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương nho chai 720ml Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương nho chai 720ml
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương nho chai 720ml
77.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho đỏ chai 720ml Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho đỏ chai 720ml
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho đỏ chai 720ml
86.700đ 87.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam PET Number 1 chai 330ml Nước cam PET Number 1 chai 330ml
Nước cam PET Number 1 chai 330ml
7.300đ 7.400đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép bưởi chùm (bưởi đỏ) Ceres hộp 1L Nước ép bưởi chùm (bưởi đỏ) Ceres hộp 1L
Nước ép bưởi chùm (bưởi đỏ) Ceres hộp 1L
54.800đ 55.400đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước nho Hutgaesoo chai 500ml Nước nho Hutgaesoo chai 500ml
Nước nho Hutgaesoo chai 500ml
22.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép trái cây hỗn hợp chanh dây Ceres hộp 1L Nước ép trái cây hỗn hợp chanh dây Ceres hộp 1L
Nước ép trái cây hỗn hợp chanh dây Ceres hộp 1L
45.900đ 56.500đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép dứa UFC hộp 1L Nước ép dứa UFC hộp 1L
Nước ép dứa UFC hộp 1L
64.500đ 69.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép nho Ceres hộp 1L Nước ép nho Ceres hộp 1L
Nước ép nho Ceres hộp 1L
55.700đ 56.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước dừa tự nhiên Refresh hộp 1L Nước dừa tự nhiên Refresh hộp 1L
Nước dừa tự nhiên Refresh hộp 1L
57.500đ 61.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép đào chanh dây không đường Ceres hộp 1L Nước ép đào chanh dây không đường Ceres hộp 1L
Nước ép đào chanh dây không đường Ceres hộp 1L
55.700đ 56.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hỗn hợp đào ép Ceres hộp 1L Nước hỗn hợp đào ép Ceres hộp 1L
Nước hỗn hợp đào ép Ceres hộp 1L
55.700đ 56.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo có táo nghiền Teppy Coca Cola chai 327ml Nước táo có táo nghiền Teppy Coca Cola chai 327ml
Nước táo có táo nghiền Teppy Coca Cola chai 327ml
8.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép rau xanh và trái cây tổng hợp Unifrirms hộp 1L Nước ép rau xanh và trái cây tổng hợp Unifrirms hộp 1L
Nước ép rau xanh và trái cây tổng hợp Unifrirms hộp 1L
48.800đ 49.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép mãng cầu Juicie chai 350ml Nước ép mãng cầu Juicie chai 350ml
Nước ép mãng cầu Juicie chai 350ml
7.400đ 7.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép táo Ceres hộp 1L Nước ép táo Ceres hộp 1L
Nước ép táo Ceres hộp 1L
45.900đ 60.000đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L
Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L
55.700đ 60.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép cam UFC hộp 1L Nước ép cam UFC hộp 1L
Nước ép cam UFC hộp 1L
50.400đ 55.900đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép trái cây hỗn hợp kiwi Ceres hộp 1L Nước ép trái cây hỗn hợp kiwi Ceres hộp 1L
Nước ép trái cây hỗn hợp kiwi Ceres hộp 1L
45.900đ 60.000đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép rau và trái cây Unif hộp 200ml Nước ép rau và trái cây Unif hộp 200ml
Nước ép rau và trái cây Unif hộp 200ml
13.600đ 13.700đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép hỗn hợp trái cây nhiệt đới không đường Ceres hộp 1L Nước ép hỗn hợp trái cây nhiệt đới không đường Ceres hộp 1L
Nước ép hỗn hợp trái cây nhiệt đới không đường Ceres hộp 1L
45.900đ 56.500đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép sơ ri Nitto Fuji chai 330ml Nước ép sơ ri Nitto Fuji chai 330ml
Nước ép sơ ri Nitto Fuji chai 330ml
11.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy