text.skipToContent

Nước trái cây

Tìm thấy 216 sản phẩm
Nước táo ép Vfresh hộp 1L Nước táo ép Vfresh hộp 1L
Nước táo ép Vfresh hộp 1L
39.500đ 46.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam Vfresh hộp 1L Nước cam Vfresh hộp 1L
Nước cam Vfresh hộp 1L
29.900đ 39.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước đào Vfresh hộp 1L Nước đào Vfresh hộp 1L
Nước đào Vfresh hộp 1L
29.900đ 39.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam ép Vfresh hộp 1L Nước cam ép Vfresh hộp 1L
Nước cam ép Vfresh hộp 1L
42.000đ 47.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống sữa trái cây Twister vị cam chai 290ml Nước uống sữa trái cây Twister vị cam chai 290ml
Nước uống sữa trái cây Twister vị cam chai 290ml
10.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước mơ muối Mr. Drink chai 1L Nước mơ muối Mr. Drink chai 1L
Nước mơ muối Mr. Drink chai 1L
24.600đ 25.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước đào với đào miếng Dellos chai 500ml Nước đào với đào miếng Dellos chai 500ml
Nước đào với đào miếng Dellos chai 500ml
32.600đ 32.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước chuối với thạch dừa Dellos chai 500ml Nước chuối với thạch dừa Dellos chai 500ml
Nước chuối với thạch dừa Dellos chai 500ml
32.600đ 32.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép nho đỏ với trái nho Dellos lon 240ml Nước ép nho đỏ với trái nho Dellos lon 240ml
Nước ép nho đỏ với trái nho Dellos lon 240ml
19.200đ 21.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép dưa hấu VinMart chai 330ml Nước ép dưa hấu VinMart chai 330ml
Nước ép dưa hấu VinMart chai 330ml
15.000đ 19.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước dứa ép Phước An chai 350ml Nước dứa ép Phước An chai 350ml
Nước dứa ép Phước An chai 350ml
10.700đ 10.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép cam Jugos chai 350ml Nước ép cam Jugos chai 350ml
Nước ép cam Jugos chai 350ml
10.100đ 10.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho xanh chai 720ml Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho xanh chai 720ml
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho xanh chai 720ml
79.800đ 87.600đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo đỏ JA chai 280ml Nước táo đỏ JA chai 280ml
Nước táo đỏ JA chai 280ml
55.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nha đam Dellos Aloe chai 1.5L Nước nha đam Dellos Aloe chai 1.5L
Nước nha đam Dellos Aloe chai 1.5L
61.500đ 69.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng Twister vị dâu chai 290ml Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng Twister vị dâu chai 290ml
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng Twister vị dâu chai 290ml
10.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nho Hutgaesoo chai 500ml Nước nho Hutgaesoo chai 500ml
Nước nho Hutgaesoo chai 500ml
22.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép trái cây hỗn hợp Welch's lon 340ml Nước ép trái cây hỗn hợp Welch's lon 340ml
Nước ép trái cây hỗn hợp Welch's lon 340ml
24.800đ 26.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nho Hutgaesoo chai 340ml Nước nho Hutgaesoo chai 340ml
Nước nho Hutgaesoo chai 340ml
17.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép dứa Le Fruit hộp 1L Nước ép dứa Le Fruit hộp 1L
Nước ép dứa Le Fruit hộp 1L
43.600đ 69.000đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước đào ép Phước An chai 350ml Nước đào ép Phước An chai 350ml
Nước đào ép Phước An chai 350ml
10.100đ 10.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép táo Malee hộp 1L Nước ép táo Malee hộp 1L
Nước ép táo Malee hộp 1L
48.600đ 60.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép cam Push Max lon 330ml Nước ép cam Push Max lon 330ml
Nước ép cam Push Max lon 330ml
6.800đ 6.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép đào Jugos chai 1L Nước ép đào Jugos chai 1L
Nước ép đào Jugos chai 1L
25.800đ 26.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép mãng cầu Juicie chai 350ml Nước ép mãng cầu Juicie chai 350ml
Nước ép mãng cầu Juicie chai 350ml
7.400đ 7.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước dâu với miếng dâu Dellos chai 500ml Nước dâu với miếng dâu Dellos chai 500ml
Nước dâu với miếng dâu Dellos chai 500ml
32.600đ 32.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép xoài Nước ép xoài
Nước ép xoài
118.300đ 126.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép ổi Mr. Drink chai 600ml Nước ép ổi Mr. Drink chai 600ml
Nước ép ổi Mr. Drink chai 600ml
17.000đ 17.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép táo Refresh UFC lon 240ml Nước ép táo Refresh UFC lon 240ml
Nước ép táo Refresh UFC lon 240ml
15.700đ 15.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép trái lựu và trái cây hỗn hợp Malee hộp 1L Nước ép trái lựu và trái cây hỗn hợp Malee hộp 1L
Nước ép trái lựu và trái cây hỗn hợp Malee hộp 1L
48.600đ 69.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam ép có gas Aranciata lon 330ml Nước cam ép có gas Aranciata lon 330ml
Nước cam ép có gas Aranciata lon 330ml
27.700đ 31.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép nho trắng Sedona chai 750ml Nước ép nho trắng Sedona chai 750ml
Nước ép nho trắng Sedona chai 750ml
85.500đ 95.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nha đam việt quất Dellos chai 500ml Nước nha đam việt quất Dellos chai 500ml
Nước nha đam việt quất Dellos chai 500ml
32.300đ 35.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép trái lựu và trái cây hỗn hợp Malee hộp 330ml Nước ép trái lựu và trái cây hỗn hợp Malee hộp 330ml
Nước ép trái lựu và trái cây hỗn hợp Malee hộp 330ml
17.400đ 17.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nha đam Woongjin chai 1.5L Nước nha đam Woongjin chai 1.5L
Nước nha đam Woongjin chai 1.5L
76.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép ổi Tipco hộp 1L Nước ép ổi Tipco hộp 1L
Nước ép ổi Tipco hộp 1L
47.000đ 48.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát cam có gas O.dance lon 330ml Nước giải khát cam có gas O.dance lon 330ml
Nước giải khát cam có gas O.dance lon 330ml
7.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam Le Fruit chai 260ml Nước cam Le Fruit chai 260ml
Nước cam Le Fruit chai 260ml
33.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước táo ép Jugos chai 350ml Nước táo ép Jugos chai 350ml
Nước táo ép Jugos chai 350ml
10.100đ 10.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho đỏ chai 720ml Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho đỏ chai 720ml
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương nho đỏ chai 720ml
86.700đ 87.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép xoài Phước An chai 1L Nước ép xoài Phước An chai 1L
Nước ép xoài Phước An chai 1L
25.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nha đam xoài Dellos chai 500ml Nước nha đam xoài Dellos chai 500ml
Nước nha đam xoài Dellos chai 500ml
32.600đ 32.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương nho chai 720ml Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương nho chai 720ml
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương nho chai 720ml
77.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương táo chai 720ml Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương táo chai 720ml
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương táo chai 720ml
77.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương táo đỏ chai 720ml Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương táo đỏ chai 720ml
Nước trái cây có gas cho người lớn Vivazz hương táo đỏ chai 720ml
86.700đ 87.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương dâu tây chai 720ml Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương dâu tây chai 720ml
Nước trái cây có gas cho trẻ em Vivazz hương dâu tây chai 720ml
77.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam PET Number 1 chai 330ml Nước cam PET Number 1 chai 330ml
Nước cam PET Number 1 chai 330ml
7.300đ 7.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép nho tím có gas Patritti chai 750ml Nước ép nho tím có gas Patritti chai 750ml
Nước ép nho tím có gas Patritti chai 750ml
130.600đ 132.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép xoài Phước An chai 350ml Nước ép xoài Phước An chai 350ml
Nước ép xoài Phước An chai 350ml
10.100đ 10.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước vải ép Phước An chai 350ml Nước vải ép Phước An chai 350ml
Nước vải ép Phước An chai 350ml
10.700đ 10.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam xơ Mr. Drink chai 600ml Nước cam xơ Mr. Drink chai 600ml
Nước cam xơ Mr. Drink chai 600ml
16.700đ 16.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nha đam xoài Dellos chai 1.5L Nước nha đam xoài Dellos chai 1.5L
Nước nha đam xoài Dellos chai 1.5L
63.300đ 63.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước nha đam lựu Dellos chai 500ml Nước nha đam lựu Dellos chai 500ml
Nước nha đam lựu Dellos chai 500ml
32.300đ 35.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước dừa Malee hộp 330ml Nước dừa Malee hộp 330ml
Nước dừa Malee hộp 330ml
19.800đ 27.900đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cam ép Mr. Drink chai 350ml Nước cam ép Mr. Drink chai 350ml
Nước cam ép Mr. Drink chai 350ml
8.900đ 9.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép cam Just Juice hộp 1L Nước ép cam Just Juice hộp 1L
Nước ép cam Just Juice hộp 1L
51.000đ 56.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép vải có thạch dừa Kokozo chai 320ml Nước ép vải có thạch dừa Kokozo chai 320ml
Nước ép vải có thạch dừa Kokozo chai 320ml
9.800đ 10.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép chanh Mr. Drink chai 350ml Nước ép chanh Mr. Drink chai 350ml
Nước ép chanh Mr. Drink chai 350ml
8.900đ 9.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép rau củ và berry Unif hộp 200ml Nước ép rau củ và berry Unif hộp 200ml
Nước ép rau củ và berry Unif hộp 200ml
13.600đ 16.900đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ép rau xanh và trái cây tổng hợp Unifrirms hộp 1L Nước ép rau xanh và trái cây tổng hợp Unifrirms hộp 1L
Nước ép rau xanh và trái cây tổng hợp Unifrirms hộp 1L
48.800đ 54.900đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy