text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Nước dừa xiêm hương vị sen Cocoxim hộp 330mlNước dừa xiêm hương vị sen Cocoxim hộp 330ml
Nước dừa xiêm hương vị sen Cocoxim hộp 330ml
15.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước sữa dừa nguyên chất Cocoxim hộp 330mlNước sữa dừa nguyên chất Cocoxim hộp 330ml
Nước sữa dừa nguyên chất Cocoxim hộp 330ml
12.500đ 16.700đ -25%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 1LNước cam có tép Teppy Minute Maid chai 1L
Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai 1L
16.600đ 21.500đ -23%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước uống sữa trái cây hương dâu Nutri Boost chai 1LNước uống sữa trái cây hương dâu Nutri Boost chai 1L
Nước uống sữa trái cây hương dâu Nutri Boost chai 1L
18.800đ 25.100đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước táo ép Vfresh hộp 1LNước táo ép Vfresh hộp 1L
Nước táo ép Vfresh hộp 1L
39.500đ 40.200đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước chanh muối Icy chai 350mlNước chanh muối Icy chai 350ml
Nước chanh muối Icy chai 350ml
8.200đ 8.400đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước dừa xiêm hương vị thơm Cocoxim hộp 330mlNước dừa xiêm hương vị thơm Cocoxim hộp 330ml
Nước dừa xiêm hương vị thơm Cocoxim hộp 330ml
15.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước đào Vfresh hộp 1LNước đào Vfresh hộp 1L
Nước đào Vfresh hộp 1L
35.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 1LNước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 1L
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 1L
18.800đ 27.500đ -32%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước nho nha đam Vfresh Vinamilk chai 350mlNước nho nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
Nước nho nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
8.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước đào Vfresh hộp 1LNước đào Vfresh hộp 1L
Nước đào Vfresh hộp 1L
36.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước cam ép Vfresh hộp 1LNước cam ép Vfresh hộp 1L
Nước cam ép Vfresh hộp 1L
42.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước táo ép Vfresh hộp 1LNước táo ép Vfresh hộp 1L
Nước táo ép Vfresh hộp 1L
39.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước vị trái cây Ice+ chai 500mlNước vị trái cây Ice+ chai 500ml
Nước vị trái cây Ice+ chai 500ml
8.000đ 8.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương dâu Nutri Boost chai 297mlNước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương dâu Nutri Boost chai 297ml
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương dâu Nutri Boost chai 297ml
8.100đ 10.400đ -22%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1LNước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L
Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L
41.800đ 44.100đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Nước cam có tép Teppy chai 327mlNước cam có tép Teppy chai 327ml
Nước cam có tép Teppy chai 327ml
8.200đ 8.500đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước me Wonderfarm lon 310mlNước me Wonderfarm lon 310ml
Nước me Wonderfarm lon 310ml
7.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ép hoa quả nhiệt đới 100% MariGold hộp 1LNước ép hoa quả nhiệt đới 100% MariGold hộp 1L
Nước ép hoa quả nhiệt đới 100% MariGold hộp 1L
53.000đ 57.800đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Nước giải khát vị trái cây Kirin Ice+ vị sơ ri Beauti chai 345mlNước giải khát vị trái cây Kirin Ice+ vị sơ ri Beauti chai 345ml
Nước giải khát vị trái cây Kirin Ice+ vị sơ ri Beauti chai 345ml
14.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Thùng nước đậu đen, óc chó, hạnh nhân Sahmyook (24 hộp x 190ml)Thùng nước đậu đen, óc chó, hạnh nhân Sahmyook (24 hộp x 190ml)
Thùng nước đậu đen, óc chó, hạnh nhân Sahmyook (24 hộp x 190ml)
324.000đ 431.000đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 3%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ép lợi khuẩn vị đào Woongjin chai 1,5LNước ép lợi khuẩn vị đào Woongjin chai 1,5L
Nước ép lợi khuẩn vị đào Woongjin chai 1,5L
69.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước cam ép 10% Twister Pepsico chai 350mlNước cam ép 10% Twister Pepsico chai 350ml
Nước cam ép 10% Twister Pepsico chai 350ml
8.700đ 9.000đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ép hoa quả nhiệt đới 100% MariGold hộp 1LNước ép hoa quả nhiệt đới 100% MariGold hộp 1L
Nước ép hoa quả nhiệt đới 100% MariGold hộp 1L
52.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước mận xanh Woongjin 500mlNước mận xanh Woongjin 500ml
Nước mận xanh Woongjin 500ml
28.000đ 32.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Nước nho xanh có nha đam Teppy Coca Cola chai 327mlNước nho xanh có nha đam Teppy Coca Cola chai 327ml
Nước nho xanh có nha đam Teppy Coca Cola chai 327ml
8.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ép lê và hoa quả hỗn hợp 100% MariGold hộp 1LNước ép lê và hoa quả hỗn hợp 100% MariGold hộp 1L
Nước ép lê và hoa quả hỗn hợp 100% MariGold hộp 1L
52.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà bí đao Wonderfarm lon 240mlTrà bí đao Wonderfarm lon 240ml
Trà bí đao Wonderfarm lon 240ml
6.200đ 6.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 297mlNước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 297ml
Nước uống sữa trái cây bổ dưỡng hương cam Nutri Boost chai 297ml
8.100đ 10.400đ -22%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ép cà rốt-cam-dứa Le Fruit chai 260mlNước ép cà rốt-cam-dứa Le Fruit chai 260ml
Nước ép cà rốt-cam-dứa Le Fruit chai 260ml
32.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1LNước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L
Nước nho ép Vfresh Vinamilk hộp 1L
48.900đ 49.200đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ép dâu có thạch dừa Kokozo chai 320mlNước ép dâu có thạch dừa Kokozo chai 320ml
Nước ép dâu có thạch dừa Kokozo chai 320ml
9.900đ 10.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ

Yêu thích nước trái cây, truy cập ngay Adayroi

Nước trái cây với hương vị thơm ngon, ngọt ngào từ thiên nhiên là thức uống ưa thích của rất nhiều người. Đáp ứng nhu cầu đó, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu khác nhau, được pha chế sẵn rất tiện lợi.

Trên thị trường, có rất nhiều loại nước uống với hương vị khác nhau như: táo, cam, dứa, đào, chuối hoặc tổng hợp của những vị đó. Các sản phẩm có thể được sản xuất dưới dạng nguyên chất với hương vị tự nhiên, có thêm ga để giải khát nhanh chóng, chút cồn nhẹ tăng cảm giác sảng khoái, hoặc mix với sữa cho hương vị ngọt ngào.

Trong số các loại kể trên, nước ép trái cây nguyên chất được ưa chuộng hơn cả. Được sản xuất bằng công nghệ sản xuất vô trùng tiên tiến để giảm thiểu tối đa sự thay đổi chất và hương vị, những loại sản phẩm này có được trọn vẹn vị thơm ngon tự nhiên hấp dẫn. Các thành phần dinh dưỡng có trái cây được bảo toàn một cách tối ưu, giúp bổ sung vitamin và khoáng chất tự nhiên cho cơ thể.

Sử dụng nước ép trái cây không chỉ là cách giải khát nhanh chóng mà còn nhận được nhiều lợi ích như: đẹp da, giảm cân, thanh lọc cơ thể. Nếu không có nhiều thời gian để chuẩn bị và pha chế, các sản phẩm đóng chai hoặc hộp sẵn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.

Truy cập Adayroi - kênh siêu thị trực tuyến khổng lồ của Vingroup, bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại nước uống trái cây và các loại đồ uống khác đến từ những thương hiệu khác nhau. Một số thương hiệu được nhiều người ưa chuộng gồm nước trái cây San Pellegrino, Kokozo, Mixer,...
Với chính sách giao hàng nhanh chóng cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, mua sắm tại Adayroi sẽ giúp bạn tiết kiệm cả về thời gian và chi phí. Còn chần chừ gì nữa, hãy truy cập ngay Adayroi để trải nghiệm phong cách mua sắm online vô cùng tiện lợi này bạn nhé. Bạn chỉ cần truy cập website Adayroi.com và lựa chọn sản phẩm, việc vận chuyển đã có Adayroi lo.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín