text.skipToContent

Nước ngọt

Tìm thấy 19 sản phẩm
Trắm giòn cắt khúc Trắm giòn cắt khúc
Trắm giòn cắt khúc
41.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá trắm giòn Đầu cá trắm giòn
Đầu cá trắm giòn
10.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Basa cắt khúc Basa cắt khúc
Basa cắt khúc
15.000đ 19.800đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá hồi Đầu cá hồi
Đầu cá hồi
19.500đ 20.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trai Trai
Trai
9.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lươn làm sạch Lươn làm sạch
Lươn làm sạch
123.000đ 153.600đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi ếch Đùi ếch
Đùi ếch
33.600đ 38.700đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hồi phi lê Cá hồi phi lê
Cá hồi phi lê
88.000đ 105.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt hến làm sạch Thịt hến làm sạch
Thịt hến làm sạch
20.700đ 24.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá quả (cá lóc) cắt khúc Cá quả (cá lóc) cắt khúc
Cá quả (cá lóc) cắt khúc
28.500đ 39.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá diêu hồng làm sạch Cá diêu hồng làm sạch
Cá diêu hồng làm sạch
49.700đ 52.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá trắm giòn Đầu cá trắm giòn
Đầu cá trắm giòn
25.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chim đen nước ngọt Cá chim đen nước ngọt
Cá chim đen nước ngọt
25.800đ 34.400đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
1.889.400đ 2.444.400đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thác lác nạo Cá thác lác nạo
Cá thác lác nạo
39.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cua đồng xay Cua đồng xay
Cua đồng xay
17.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá rô phi lê Cá rô phi lê
Cá rô phi lê
20.600đ 25.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bống đục Cá bống đục
Cá bống đục
39.900đ 41.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá rô đồng làm sạch Cá rô đồng làm sạch
Cá rô đồng làm sạch
26.000đ 32.400đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy