text.skipToContent

Nước ngọt

Tìm thấy 37 sản phẩm
Basa cắt khúc Basa cắt khúc
Basa cắt khúc
16.500đ 19.800đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá basa không đầu 0.5kg Up Cá basa không đầu 0.5kg Up
Cá basa không đầu 0.5kg Up
27.500đ 30.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt hến làm sạch Thịt hến làm sạch
Thịt hến làm sạch
18.600đ 24.000đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá hồi phi lê Cá hồi phi lê
Cá hồi phi lê
99.800đ 105.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thác lác nạo Cá thác lác nạo
Cá thác lác nạo
19.600đ 35.200đ
-44%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống đục Cá bống đục
Cá bống đục
39.900đ 41.400đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá sóc (cá lanh) Cá sóc (cá lanh)
Cá sóc (cá lanh)
21.400đ 21.800đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá tầm tươi Cá tầm tươi
Cá tầm tươi
99.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá lóc đen Cá lóc đen
Cá lóc đen
43.000đ 53.400đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá chim đen nước ngọt Cá chim đen nước ngọt
Cá chim đen nước ngọt
25.800đ 34.400đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trai Trai
Trai
9.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá rô đồng làm sạch Cá rô đồng làm sạch
Cá rô đồng làm sạch
19.500đ 24.300đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá rô phi lê Cá rô phi lê
Cá rô phi lê
30.800đ 37.500đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống cát Cá bống cát
Cá bống cát
45.000đ 47.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá lóc (cá quả) làm sạch không đầu Cá lóc (cá quả) làm sạch không đầu
Cá lóc (cá quả) làm sạch không đầu
60.200đ 89.600đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
2.204.400đ 2.444.400đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá quả (cá lóc) làm sạch không đầu Cá quả (cá lóc) làm sạch không đầu
Cá quả (cá lóc) làm sạch không đầu
117.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá diêu hồng Cá diêu hồng
Cá diêu hồng
147.000đ 284.700đ
-48%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đổng 5 - 10 con/kg Cá đổng 5 - 10 con/kg
Cá đổng 5 - 10 con/kg
27.800đ 37.500đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá lăng đỏ tươi Cá lăng đỏ tươi
Cá lăng đỏ tươi
49.500đ 65.700đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trùng trục Trùng trục
Trùng trục
18.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đùi ếch Đùi ếch
Đùi ếch
37.200đ 38.700đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá linh tươi Cá linh tươi
Cá linh tươi
26.800đ 27.600đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá quả (cá lóc) cắt khúc Cá quả (cá lóc) cắt khúc
Cá quả (cá lóc) cắt khúc
28.500đ 39.000đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá quả (cá lóc) cắt khúc Cá quả (cá lóc) cắt khúc
Cá quả (cá lóc) cắt khúc
33.000đ 57.000đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cua đồng xay Cua đồng xay
Cua đồng xay
15.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống tượng Cá bống tượng
Cá bống tượng
36.600đ 39.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hến Hến
Hến
5.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá hoàng đế Cá hoàng đế
Cá hoàng đế
58.200đ 63.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá quả (cá lóc) làm sạch Cá quả (cá lóc) làm sạch
Cá quả (cá lóc) làm sạch
84.200đ 101.700đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống trứng Cá bống trứng
Cá bống trứng
38.700đ 41.100đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá mối tươi Cá mối tươi
Cá mối tươi
23.900đ 37.200đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trê làm sạch Cá trê làm sạch
Cá trê làm sạch
22.700đ 29.800đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lươn làm sạch Lươn làm sạch
Lươn làm sạch
40.000đ 51.200đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lươn Nghệ An tách xương Lươn Nghệ An tách xương
Lươn Nghệ An tách xương
89.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trắm giòn cắt khúc Trắm giòn cắt khúc
Trắm giòn cắt khúc
41.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trắm giòn tươi nguyên con Cá trắm giòn tươi nguyên con
Cá trắm giòn tươi nguyên con
569.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy