text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Nước giải khát Coca Cola chai 1.5LNước giải khát Coca Cola chai 1.5L
Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L
18.500đ 19.500đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 mlNước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml
Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml
7.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Không Độ chai 500mlTrà xanh Không Độ chai 500ml
Trà xanh Không Độ chai 500ml
8.000đ 8.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5LNước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L
Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L
18.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát có gas 7Up chai 390mlNước giải khát có gas 7Up chai 390ml
Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml
6.400đ 6.500đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát không đường Coca Cola Light lon 330mlNước giải khát không đường Coca Cola Light lon 330ml
Nước giải khát không đường Coca Cola Light lon 330ml
9.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Coca Cola lon 250mlNước giải khát Coca Cola lon 250ml
Nước giải khát Coca Cola lon 250ml
7.600đ 8.000đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Coca Cola lon 330mlNước giải khát Coca Cola lon 330ml
Nước giải khát Coca Cola lon 330ml
7.700đ 9.000đ -14%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà Atiso không đường Vfresh hộp 1LTrà Atiso không đường Vfresh hộp 1L
Trà Atiso không đường Vfresh hộp 1L
18.000đ 19.500đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát ít calo Pepsi Light không đường lon 330mlNước giải khát ít calo Pepsi Light không đường lon 330ml
Nước giải khát ít calo Pepsi Light không đường lon 330ml
8.400đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600mlNước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà Ô long Tea Plus chai 350mlTrà Ô long Tea Plus chai 350ml
Trà Ô long Tea Plus chai 350ml
6.400đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin chai 490mlNước giải khát vị đào Ice+ Kirin chai 490ml
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin chai 490ml
8.000đ 9.000đ -11%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600mlNước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350mlTrà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
6.400đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ngọt có gas Schweppes Ginger Ale Sleek lon 330mlNước ngọt có gas Schweppes Ginger Ale Sleek lon 330ml
Nước ngọt có gas Schweppes Ginger Ale Sleek lon 330ml
9.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh C2 hương chanh chai 500mlTrà xanh C2 hương chanh chai 500ml
Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390mlNước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml
Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml
6.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh hương táo C2 chai 360mlTrà xanh hương táo C2 chai 360ml
Trà xanh hương táo C2 chai 360ml
5.700đ 6.600đ -14%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390mlNước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml
Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml
37.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa Latte Kirin chai 345mlTrà sữa Latte Kirin chai 345ml
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
9.100đ 9.500đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát có gas 7 Up chai 1.5LNước giải khát có gas 7 Up chai 1.5L
Nước giải khát có gas 7 Up chai 1.5L
18.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Fanta hương trái cây lon sleek 330mlNước giải khát Fanta hương trái cây lon sleek 330ml
Nước giải khát Fanta hương trái cây lon sleek 330ml
8.400đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5LNước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L
Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L
18.500đ 18.700đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà Ô long Tea+ Plus Pepsico lốc 6 chai x 350mlTrà Ô long Tea+ Plus Pepsico lốc 6 chai x 350ml
Trà Ô long Tea+ Plus Pepsico lốc 6 chai x 350ml
36.600đ 37.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 1.5LNước giải khát hương chanh Sprite chai 1.5L
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 1.5L
18.500đ 19.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330mlNước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml
209.300đ 211.400đ -1%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490mlNước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
8.000đ 9.100đ -12%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600mlNước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Coca Cola chai 2.25LNước giải khát Coca Cola chai 2.25L
Nước giải khát Coca Cola chai 2.25L
21.900đ 22.500đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà bí đao Wonderfarm lon 310mlTrà bí đao Wonderfarm lon 310ml
Trà bí đao Wonderfarm lon 310ml
7.300đ 7.500đ -3%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà Ô long Tea+ Plus Suntory chai 455mlTrà Ô long Tea+ Plus Suntory chai 455ml
Trà Ô long Tea+ Plus Suntory chai 455ml
8.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà đen vị chanh Lipton chai 455mlTrà đen vị chanh Lipton chai 455ml
Trà đen vị chanh Lipton chai 455ml
8.100đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước giải khát Sprite lon 330mlNước giải khát Sprite lon 330ml
Nước giải khát Sprite lon 330ml
8.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280mlNước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml
Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml
12.300đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 500mlNước ngọt có gas Coca Cola lon 500ml
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 500ml
49.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ

Cực đã với nước ngọt đóng chai thơm ngon khó cưỡng

Nước ngọt là đồ uống giải khát khoái khẩu của rất nhiều người, ở mọi lứa tuổi khác nhau. Với thiết kế lon, chai hoặc hộp giấy tiện dụng, những sản phẩm có thể mang theo để giải khát mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là trong những buổi tập thể thao, những chuyến vui chơi, dã ngoại ngoài trời hay các bữa tiệc ăn uống.

1. Các thành phần trong đồ uống

Các loại nước uống đóng chai trên thị trường rất đa dạng và phong phú với những hương vị. Thành phần của chúng gồm chất làm ngọt từ một trong số các loại sau: đường, siro ngô high-fructose, nước ép trái cây, tổng hợp các loại trên hoặc chất làm ngọt thay thế. Ngoài ra trong nhiều dòng sản phẩm được cho thêm nguyên liệu, carbon dioxide bão hòa. Trong loại nước này không có cồn hoặc lượng cồn nhỏ hơn 0.5% so với tổng thể tích đồ uống.

2. Các loại đồ uống phổ biến trên thị trường

Bên cạnh nước khoáng thiên nhiên tốt cho sức khỏenhững đồ uống bổ dưỡng thì các loại nước giải khát cũng là một trong những thành phần giúp cấp nước hàng ngày cho cơ thể. Về cơ bản, chúng được chia thành hai loại:

- Có ga: trong thành phần có carbon dioxide bão hòa để tạo ra bọt sủi giúp nước ngọt ngon và kích thích vị giác, tạo sự sảng khoái, đã khát khi uống.

- Không có ga: phổ biến là sữa đậu nành, nước ép trái cây, cà phê đóng chai, nước uống từ trà, nước yến, nước tăng lực.

Các loại đồ uống trên có thể có chứa cafein hoặc không. Thành phần này giúp cho người dùng cảm giác tỉnh táo, tăng cường năng lượng. Ngoài ra với những người quan tâm đến việc kiểm soát cân nặng hoặc cần kiêng đường thì cần chú ý phân loại đồ uống này thành hai loại: có đường và không đường để lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

3. Các thương hiệu phổ biến

Thị trường đồ uống hiện nay có rất nhiều loại khác nhau. Một số thương hiệu nước uống đóng chai được yêu thích bởi các sản phẩm có ga gồm: Coca Cola, Pepsi, 7Up, Mirinda, Twister, Schweppes, Sting. Đối với nhóm không có ga, các thương hiệu nước uống quen thuộc gồm: Wonderfarm, Kirin, Không độ, Lipton, Tea+ Plus, C2, Woongjin.

4. Công dụng của nước ngọt

Ngoài khả năng cấp nước tức thời giúp đã khát, giải nhiệt, loại đồ uống này giúp cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú nhờ những thành phần vitamin và khoáng chất có trong sản phẩm. Bên cạnh đó, có rất nhiều mẹo vặt thú vị sử dụng tới các loại đồ uống này. Bạn có thể sử dụng nước có ga để tẩy dầu mỡ trên dụng cụ nấu nướng; lấy bã kẹo cao su khỏi tóc hoặc vải; làm sạch bề mặt trang sức, gương, kính, đồ tráng men hay nới ốc vít bị oxi hóa. Vì vậy nếu cần xử lý những vấn đề trên, hãy nhớ đến những công dụng hữu ích của các loại nước giải khát và áp dụng bạn nhé.

Mua sắm tại Adayroi, bạn có thể yên tâm với chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm tại đây. Với chính sách kiểm soát nguồn hàng chặt chẽ từ phía nhà cung cấp, Adayroi tự hào mang đến cho người dùng những sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại đồ uống đến từ các thương hiệu trong nước quen thuộc đến những loại nước ngọt nhập khẩu lạ miệng.
Đặc biệt, bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi khi tham gia các chương trình ưu đãi khủng và tích điểm thẻ thành viên VinID khi mua sắm tại đây. Truy cập ngay Adayroi để tận hưởng phong cách mua sắm online vô cùng thoải mái và tiện lợi bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín