text.skipToContent

 

Nước ngọt

Tìm thấy 74 sản phẩm
Nước tăng lực Monster lon 355ml Nước tăng lực Monster lon 355ml
Nước tăng lực Monster lon 355ml
28.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước cam ép Minute Maid Splash lon 330ml Nước cam ép Minute Maid Splash lon 330ml
Nước cam ép Minute Maid Splash lon 330ml
8.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát Fanta chanh +C lon sleek 330ml Nước giải khát Fanta chanh +C lon sleek 330ml
Nước giải khát Fanta chanh +C lon sleek 330ml
8.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước Collagen việt quất Crown lon 240ml Nước Collagen việt quất Crown lon 240ml
Nước Collagen việt quất Crown lon 240ml
15.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà thanh nhiệt Dr. Thanh Number 1 chai 350ml Trà thanh nhiệt Dr. Thanh Number 1 chai 350ml
Trà thanh nhiệt Dr. Thanh Number 1 chai 350ml
9.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà bí đao Không Độ Collagen Number 1 lon 330ml Trà bí đao Không Độ Collagen Number 1 lon 330ml
Trà bí đao Không Độ Collagen Number 1 lon 330ml
6.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Tonic Evervess lon 330ml Nước giải khát có gas Tonic Evervess lon 330ml
Nước giải khát có gas Tonic Evervess lon 330ml
6.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát Schweppes Tonic lon 330ml Nước giải khát Schweppes Tonic lon 330ml
Nước giải khát Schweppes Tonic lon 330ml
6.600đ 7.200đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
7.300đ 8.500đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
7.000đ 8.500đ
-18%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
7.500đ 8.500đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước Collagen đào Crown lon 240ml Nước Collagen đào Crown lon 240ml
Nước Collagen đào Crown lon 240ml
15.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước Collagen nha đam Crown lon 240ml Nước Collagen nha đam Crown lon 240ml
Nước Collagen nha đam Crown lon 240ml
15.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml
8.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas hương cam Fanta chai 1.5L Nước giải khát có gas hương cam Fanta chai 1.5L
Nước giải khát có gas hương cam Fanta chai 1.5L
14.900đ 19.500đ
-24%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
8.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L
Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L
18.200đ 19.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml
Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml
6.100đ 8.000đ
-24%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml
Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml
5.400đ 6.400đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml
9.100đ 9.300đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
6.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L
Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L
14.200đ 18.300đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
9.100đ 9.500đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
8.000đ 9.100đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước gạo lên men Koric Makgeol Li chai 750ml Nước gạo lên men Koric Makgeol Li chai 750ml
Nước gạo lên men Koric Makgeol Li chai 750ml
62.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas hương chanh 7 Up lon 330ml Nước giải khát có gas hương chanh 7 Up lon 330ml
Nước giải khát có gas hương chanh 7 Up lon 330ml
8.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml
Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml
5.300đ 6.300đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long Tea Plus chai 350ml Trà Ô long Tea Plus chai 350ml
Trà Ô long Tea Plus chai 350ml
6.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Mountain Dew chai 390ml Nước giải khát có gas Mountain Dew chai 390ml
Nước giải khát có gas Mountain Dew chai 390ml
6.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh hương táo C2 chai 360ml Trà xanh hương táo C2 chai 360ml
Trà xanh hương táo C2 chai 360ml
5.500đ 6.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long không đường Pokka chai 1.5L Trà Ô long không đường Pokka chai 1.5L
Trà Ô long không đường Pokka chai 1.5L
32.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml
Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml
7.500đ 7.700đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 300ml Nước ngọt có gas Coca Cola chai 300ml
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 300ml
47.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml
Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml
5.900đ 7.800đ
-24%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Pepsi chai 390ml Nước giải khát có gas Pepsi chai 390ml
Nước giải khát có gas Pepsi chai 390ml
5.200đ 6.500đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas 7 Up chai 1.5L Nước giải khát có gas 7 Up chai 1.5L
Nước giải khát có gas 7 Up chai 1.5L
14.200đ 18.300đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Pepsi Cola lon 330ml Nước giải khát có gas Pepsi Cola lon 330ml
Nước giải khát có gas Pepsi Cola lon 330ml
8.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Atiso không đường Vfresh hộp 1L Trà Atiso không đường Vfresh hộp 1L
Trà Atiso không đường Vfresh hộp 1L
17.900đ 19.500đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị mãng cầu Latte chai 345ml Thức uống thiên nhiên pha sữa vị mãng cầu Latte chai 345ml
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị mãng cầu Latte chai 345ml
9.100đ 9.500đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml
Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml
7.000đ 7.900đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Club Soda Evervess Pepsico lon 330ml Nước giải khát có gas Club Soda Evervess Pepsico lon 330ml
Nước giải khát có gas Club Soda Evervess Pepsico lon 330ml
5.300đ 5.400đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml
Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml
5.200đ 6.500đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 1.5L Nước giải khát hương chanh Sprite chai 1.5L
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 1.5L
15.300đ 19.000đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước tăng lực Sting Max Gold lon 330ml Nước tăng lực Sting Max Gold lon 330ml
Nước tăng lực Sting Max Gold lon 330ml
8.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L
Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L
19.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml
6.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long Tea+ Plus Suntory chai 455ml Trà Ô long Tea+ Plus Suntory chai 455ml
Trà Ô long Tea+ Plus Suntory chai 455ml
8.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà bí đao Wonderfarm lon 310ml Trà bí đao Wonderfarm lon 310ml
Trà bí đao Wonderfarm lon 310ml
7.300đ 7.500đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát Trà đen vị chanh Lipton lon 330ml Nước giải khát Trà đen vị chanh Lipton lon 330ml
Nước giải khát Trà đen vị chanh Lipton lon 330ml
7.800đ 8.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml
211.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà đào Glocken Gold hộp 1L Trà đào Glocken Gold hộp 1L
Trà đào Glocken Gold hộp 1L
36.100đ 38.100đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Trà chanh Glocken Gold hộp 1L Trà chanh Glocken Gold hộp 1L
Trà chanh Glocken Gold hộp 1L
36.100đ 38.100đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Trà xanh Matcha Tea+ Plus chai hộp 6 chai x 455ml Trà xanh Matcha Tea+ Plus chai hộp 6 chai x 455ml
Trà xanh Matcha Tea+ Plus chai hộp 6 chai x 455ml
199.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml
Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml
37.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nước uống hương vị trái cây nhiệt đới Pororo chai 235ml Nước uống hương vị trái cây nhiệt đới Pororo chai 235ml
Nước uống hương vị trái cây nhiệt đới Pororo chai 235ml
19.900đ 22.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy