text.skipToContent

Nước ngọt

Tìm thấy 111 sản phẩm
Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 1.5L Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 1.5L
Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 1.5L
32.000đ 41.900đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 500ml Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 500ml
Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 500ml
14.300đ 18.900đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 350ml Nước ngọt có gas Coca Cola lon 350ml
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 350ml
45.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh hương lài Pokka lon 300ml Trà xanh hương lài Pokka lon 300ml
Trà xanh hương lài Pokka lon 300ml
10.800đ 13.900đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
8.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
8.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà bí đao Push Max lon 330ml Trà bí đao Push Max lon 330ml
Trà bí đao Push Max lon 330ml
5.600đ 5.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trà xanh Nhật Pokka lon 300ml Nước trà xanh Nhật Pokka lon 300ml
Nước trà xanh Nhật Pokka lon 300ml
10.800đ 13.900đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ ba sum vầy - Tài lộc tràn đầy thùng 24 lon x 330ml Bộ ba sum vầy - Tài lộc tràn đầy thùng 24 lon x 330ml
Bộ ba sum vầy - Tài lộc tràn đầy thùng 24 lon x 330ml
221.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
8.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Anh Quốc nho xanh Kirin chai 350ml Trà Anh Quốc nho xanh Kirin chai 350ml
Trà Anh Quốc nho xanh Kirin chai 350ml
8.300đ 15.000đ
-45%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà đào Pokka chai 1.5L Trà đào Pokka chai 1.5L
Trà đào Pokka chai 1.5L
40.600đ 45.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml
Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml
10.500đ 12.300đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Nhật không đường Pokka chai 500ml Trà xanh Nhật không đường Pokka chai 500ml
Trà xanh Nhật không đường Pokka chai 500ml
14.300đ 18.900đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long không đường Pokka chai 1.5L Trà Ô long không đường Pokka chai 1.5L
Trà Ô long không đường Pokka chai 1.5L
32.000đ 41.900đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh hương chanh Nomo chai 500ml Trà xanh hương chanh Nomo chai 500ml
Trà xanh hương chanh Nomo chai 500ml
7.500đ 7.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 300ml Nước ngọt có gas Coca Cola chai 300ml
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 300ml
42.200đ 42.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà sữa Bale's Shake Bubble Matcha Latte hộp 230ml Trà sữa Bale's Shake Bubble Matcha Latte hộp 230ml
Trà sữa Bale's Shake Bubble Matcha Latte hộp 230ml
14.200đ 14.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh hương chanh Wonderfarm chai 345ml Trà xanh hương chanh Wonderfarm chai 345ml
Trà xanh hương chanh Wonderfarm chai 345ml
4.900đ 5.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 160ml Nước ngọt có gas Coca Cola lon 160ml
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 160ml
24.100đ 24.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml
Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml
7.500đ 7.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát Coca Cola thùng 24 lon x 330ml
209.300đ 211.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Coca Cola lon 330ml Nước giải khát Coca Cola lon 330ml
Nước giải khát Coca Cola lon 330ml
7.700đ 15.000đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát không đường Coca Cola light thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát không đường Coca Cola light thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát không đường Coca Cola light thùng 24 lon x 330ml
204.100đ 218.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda Pepsico thùng 24 lon 330ml Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda Pepsico thùng 24 lon 330ml
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda Pepsico thùng 24 lon 330ml
147.300đ 148.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml
8.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
8.200đ 9.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà sữa Kirin thùng 24 chai x 345ml Trà sữa Kirin thùng 24 chai x 345ml
Trà sữa Kirin thùng 24 chai x 345ml
219.200đ 223.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Schweppes Tonic thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát Schweppes Tonic thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát Schweppes Tonic thùng 24 lon x 330ml
164.300đ 189.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas Club Soda Evervess Pepsico lon 330ml Nước giải khát có gas Club Soda Evervess Pepsico lon 330ml
Nước giải khát có gas Club Soda Evervess Pepsico lon 330ml
5.200đ 5.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
4.800đ 6.300đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Pepsi Light không đường thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát Pepsi Light không đường thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát Pepsi Light không đường thùng 24 lon x 330ml
184.100đ 186.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
8.000đ 9.100đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long Tea Plus chai 350ml Trà Ô long Tea Plus chai 350ml
Trà Ô long Tea Plus chai 350ml
4.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh hương đào Nomo chai 500ml Trà xanh hương đào Nomo chai 500ml
Trà xanh hương đào Nomo chai 500ml
7.500đ 7.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas Tonic Evervess thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát có gas Tonic Evervess thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát có gas Tonic Evervess thùng 24 lon x 330ml
147.300đ 148.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ thùng 24 lon x 330ml Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ thùng 24 lon x 330ml
Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ thùng 24 lon x 330ml
213.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas Mirinda hương cam chai 390ml Nước giải khát có gas Mirinda hương cam chai 390ml
Nước giải khát có gas Mirinda hương cam chai 390ml
6.200đ 7.500đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Không Độ chai 500ml Trà xanh Không Độ chai 500ml
Trà xanh Không Độ chai 500ml
7.300đ 8.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml
Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml
7.700đ 7.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml
8.000đ 9.300đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
8.000đ 9.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Yeo's lon 300ml Trà xanh Yeo's lon 300ml
Trà xanh Yeo's lon 300ml
8.400đ 9.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda chai 1.5L Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda chai 1.5L
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda chai 1.5L
17.900đ 18.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tăng lực Sting thùng 24 lon x 330ml Nước tăng lực Sting thùng 24 lon x 330ml
Nước tăng lực Sting thùng 24 lon x 330ml
178.700đ 180.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas hương cam Mirinda lon 330ml Nước giải khát có gas hương cam Mirinda lon 330ml
Nước giải khát có gas hương cam Mirinda lon 330ml
7.600đ 7.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Trà đen vị chanh Lipton lon 330ml Nước giải khát Trà đen vị chanh Lipton lon 330ml
Nước giải khát Trà đen vị chanh Lipton lon 330ml
7.800đ 8.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Coca Cola lon 330ml Nước giải khát Coca Cola lon 330ml
Nước giải khát Coca Cola lon 330ml
8.700đ 15.000đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml
Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml
4.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Sprite lon 330ml Nước giải khát Sprite lon 330ml
Nước giải khát Sprite lon 330ml
7.700đ 15.000đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị đào Latte chai 345ml Thức uống thiên nhiên pha sữa vị đào Latte chai 345ml
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị đào Latte chai 345ml
8.000đ 10.500đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml
Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml
5.900đ 6.600đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml
Nước uống Isotonic- 7Up Revive vị chanh muối chai 390 ml
7.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml
Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml
7.000đ 8.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát Coca Cola lon 250ml Nước giải khát Coca Cola lon 250ml
Nước giải khát Coca Cola lon 250ml
7.200đ 8.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml Nước giải khát vị nho xanh Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml
190.900đ 194.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml
Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml
6.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda Pepsico chai 390ml Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda Pepsico chai 390ml
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda Pepsico chai 390ml
6.200đ 6.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml
190.900đ 194.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước giải khát có gas hương cam Mirinda thùng (24 lon x 330ml) Nước giải khát có gas hương cam Mirinda thùng (24 lon x 330ml)
Nước giải khát có gas hương cam Mirinda thùng (24 lon x 330ml)
183.400đ 185.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy