text.skipToContent

Nước ngọt

Tìm thấy 118 sản phẩm
Nước giải khát Fanta Mix lon sleek thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát Fanta Mix lon sleek thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát Fanta Mix lon sleek thùng 24 lon x 330ml
192.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát hương cam Fanta lon 250ml Nước giải khát hương cam Fanta lon 250ml
Nước giải khát hương cam Fanta lon 250ml
7.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát Sprite lon 330ml Nước giải khát Sprite lon 330ml
Nước giải khát Sprite lon 330ml
6.700đ 8.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Monster lon 355ml Nước tăng lực Monster lon 355ml
Nước tăng lực Monster lon 355ml
28.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Matcha Tea+ Plus chai hộp 6 chai x 455ml Trà xanh Matcha Tea+ Plus chai hộp 6 chai x 455ml
Trà xanh Matcha Tea+ Plus chai hộp 6 chai x 455ml
194.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát Schweppes Tonic lon 330ml Nước giải khát Schweppes Tonic lon 330ml
Nước giải khát Schweppes Tonic lon 330ml
7.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml
Nước yến nha đam đường phèn Yến Việt chai 280ml
12.200đ 12.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
Nước ngọt có gas Sprite hương chanh chai 600ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
Nước ngọt có gas Fanta hương cam chai 600ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà sữa Bubble Bale Shake Uni-President hộp 230ml Trà sữa Bubble Bale Shake Uni-President hộp 230ml
Trà sữa Bubble Bale Shake Uni-President hộp 230ml
14.200đ 14.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
Nước ngọt có gas Coca Cola chai 600ml
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà sữa Bale's Shake Bubble Matcha Latte hộp 230ml Trà sữa Bale's Shake Bubble Matcha Latte hộp 230ml
Trà sữa Bale's Shake Bubble Matcha Latte hộp 230ml
14.200đ 14.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát không đường Coca Cola Light lon 330ml Nước giải khát không đường Coca Cola Light lon 330ml
Nước giải khát không đường Coca Cola Light lon 330ml
9.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Trâu Xanh Carabao lon 250ml Nước tăng lực Trâu Xanh Carabao lon 250ml
Nước tăng lực Trâu Xanh Carabao lon 250ml
8.700đ 8.800đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Sting Max Gold lon 330ml Nước tăng lực Sting Max Gold lon 330ml
Nước tăng lực Sting Max Gold lon 330ml
8.800đ 8.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam ép Minute Maid Splash lon 330ml Nước cam ép Minute Maid Splash lon 330ml
Nước cam ép Minute Maid Splash lon 330ml
8.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ngọt có gas Schweppes Ginger Ale Sleek lon 330ml Nước ngọt có gas Schweppes Ginger Ale Sleek lon 330ml
Nước ngọt có gas Schweppes Ginger Ale Sleek lon 330ml
9.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát Fanta hương việt quất lon sleek 330ml Nước giải khát Fanta hương việt quất lon sleek 330ml
Nước giải khát Fanta hương việt quất lon sleek 330ml
8.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml
Nước giải khát có gas Pepsi lốc 6 chai x 390ml
37.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 455ml
7.000đ 8.500đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh hương lài Pokka lon 300ml Trà xanh hương lài Pokka lon 300ml
Trà xanh hương lài Pokka lon 300ml
10.800đ 13.900đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà bí đao Wonderfarm chai 280ml Trà bí đao Wonderfarm chai 280ml
Trà bí đao Wonderfarm chai 280ml
5.500đ 6.500đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Không Độ chai 500ml Trà xanh Không Độ chai 500ml
Trà xanh Không Độ chai 500ml
7.900đ 8.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống hương vị trái cây nhiệt đới Pororo chai 235ml Nước uống hương vị trái cây nhiệt đới Pororo chai 235ml
Nước uống hương vị trái cây nhiệt đới Pororo chai 235ml
19.700đ 22.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas hương cam Fanta chai 1.5L Nước giải khát có gas hương cam Fanta chai 1.5L
Nước giải khát có gas hương cam Fanta chai 1.5L
13.000đ 19.500đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
Nước trà xanh nha đam Vfresh Vinamilk chai 350ml
8.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 160ml Nước ngọt có gas Coca Cola lon 160ml
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 160ml
24.100đ 24.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L
Nước giải khát Coca Cola chai 1.5L
14.500đ 19.500đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát vị cam cực mạnh Mirinda chai 1.5L Nước giải khát vị cam cực mạnh Mirinda chai 1.5L
Nước giải khát vị cam cực mạnh Mirinda chai 1.5L
17.900đ 18.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát không đường Coca Cola light thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát không đường Coca Cola light thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát không đường Coca Cola light thùng 24 lon x 330ml
204.100đ 218.400đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml
Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml
5.400đ 6.400đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml
Thức uống thiên nhiên pha sữa vị hỗn hợp dâu Latte chai 345ml
9.100đ 9.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 500ml Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 500ml
Nước giải khát trà xanh hương lài Pokka chai 500ml
14.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh vị chanh mật ong Lipton chai 350ml Trà xanh vị chanh mật ong Lipton chai 350ml
Trà xanh vị chanh mật ong Lipton chai 350ml
6.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
6.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 350ml Nước ngọt có gas Coca Cola lon 350ml
Nước ngọt có gas Coca Cola lon 350ml
45.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh hương chanh C2 thùng 24 chai x 500ml Trà xanh hương chanh C2 thùng 24 chai x 500ml
Trà xanh hương chanh C2 thùng 24 chai x 500ml
152.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Atiso ít đường Vfresh Vinamilk hộp 1l Trà Atiso ít đường Vfresh Vinamilk hộp 1l
Trà Atiso ít đường Vfresh Vinamilk hộp 1l
17.900đ 18.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
Trà sữa Latte Kirin chai 345ml
9.100đ 9.500đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L
Nước giải khát có gas Pepsico chai 1.5L
13.800đ 18.300đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
Nước giải khát vị nho xanh Ice+ chai 490ml
7.100đ 9.100đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Tea + Plus lốc 6 chai x 455ml Trà Ô long Tea + Plus lốc 6 chai x 455ml
Trà Ô long Tea + Plus lốc 6 chai x 455ml
45.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh hương đào Nomo chai 500ml Trà xanh hương đào Nomo chai 500ml
Trà xanh hương đào Nomo chai 500ml
7.500đ 7.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước soda có gas Schweppes thùng 24 lon x 330ml Nước soda có gas Schweppes thùng 24 lon x 330ml
Nước soda có gas Schweppes thùng 24 lon x 330ml
137.000đ 138.400đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas Mountain Dew chai 390ml Nước giải khát có gas Mountain Dew chai 390ml
Nước giải khát có gas Mountain Dew chai 390ml
6.200đ 6.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh hương táo C2 chai 360ml Trà xanh hương táo C2 chai 360ml
Trà xanh hương táo C2 chai 360ml
5.500đ 6.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin chai 490ml Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin chai 490ml
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin chai 490ml
7.100đ 9.000đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml
Nước sương sâm Wonderfarm lon 310ml
7.500đ 7.700đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml
Nước giải khát có gas 7Up chai 390ml
5.000đ 6.500đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L
Nước giải khát Coca-Cola Zero chai nhựa 1,5L
19.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml
Nước giải khát hương chanh tự nhiên Sprite Coca Cola lon 250ml
7.300đ 8.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml
Nước giải khát vị đào Ice+ Kirin thùng 24 chai x 490ml
190.900đ 194.400đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda thùng (24 chai x 390ml) Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda thùng (24 chai x 390ml)
Nước giải khát có gas hương xá xị Mirinda thùng (24 chai x 390ml)
151.500đ 153.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát có gas club soda Evervess Pepsico thùng 24 lon x 330ml Nước giải khát có gas club soda Evervess Pepsico thùng 24 lon x 330ml
Nước giải khát có gas club soda Evervess Pepsico thùng 24 lon x 330ml
126.200đ 127.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát hương xá xị Fanta lon 330ml Nước giải khát hương xá xị Fanta lon 330ml
Nước giải khát hương xá xị Fanta lon 330ml
7.900đ 8.400đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml
Trà xanh C2 hương chanh chai 500ml
6.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước gạo lên men Koric Makgeol Li chai 750ml Nước gạo lên men Koric Makgeol Li chai 750ml
Nước gạo lên men Koric Makgeol Li chai 750ml
62.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước giải khát Coca Cola chai 2.25L Nước giải khát Coca Cola chai 2.25L
Nước giải khát Coca Cola chai 2.25L
21.900đ 22.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống trái cây thiên nhiên pha sữa vị đào Latte thùng 24 chai x 345ml Thức uống trái cây thiên nhiên pha sữa vị đào Latte thùng 24 chai x 345ml
Thức uống trái cây thiên nhiên pha sữa vị đào Latte thùng 24 chai x 345ml
219.200đ 223.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà bí đao Push Max lon 330ml Trà bí đao Push Max lon 330ml
Trà bí đao Push Max lon 330ml
5.500đ 5.600đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy