text.skipToContent

Nước mặn

Tìm thấy 41 sản phẩm
Vẹm luộc nguyên con Omega Seafood (Gói 1kg) Vẹm luộc nguyên con Omega Seafood (Gói 1kg)
Vẹm luộc nguyên con Omega Seafood (Gói 1kg)
453.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực lá đại dương Mực lá đại dương
Mực lá đại dương
321.200đ 438.000đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngân tươi Cá ngân tươi
Cá ngân tươi
31.600đ 38.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 18 - 22 con/kg Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 18 - 22 con/kg
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 18 - 22 con/kg
212.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực lá Phú Quốc đặc biệt size 4 - 7 con/kg Mực lá Phú Quốc đặc biệt size 4 - 7 con/kg
Mực lá Phú Quốc đặc biệt size 4 - 7 con/kg
126.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 35 - 45 con/kg Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 35 - 45 con/kg
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 35 - 45 con/kg
129.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 12 - 15 con/kg Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 12 - 15 con/kg
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 12 - 15 con/kg
231.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vụn cá ngừ đại dương fillet Vụn cá ngừ đại dương fillet
Vụn cá ngừ đại dương fillet
43.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá mó Cá mó
Cá mó
13.900đ 16.400đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục hoa (nục bông) Cá nục hoa (nục bông)
Cá nục hoa (nục bông)
21.400đ 22.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá chỉ vàng tươi Cá chỉ vàng tươi
Cá chỉ vàng tươi
14.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống trứng Mực ống trứng
Mực ống trứng
32.600đ 37.200đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đù Cá đù
Cá đù
32.900đ 42.500đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục Cá nục
Cá nục
18.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đối Cá đối
Cá đối
20.700đ 35.700đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bạch tuộc tươi Bạch tuộc tươi
Bạch tuộc tươi
72.500đ 73.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống tươi 8 - 15cm Mực ống tươi 8 - 15cm
Mực ống tươi 8 - 15cm
98.500đ 109.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bóp ( Cá giò) tươi nguyên con Cá bóp ( Cá giò) tươi nguyên con
Cá bóp ( Cá giò) tươi nguyên con
659.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống phi lê Mực ống phi lê
Mực ống phi lê
51.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
74.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bạc má Cá bạc má
Cá bạc má
47.400đ 50.400đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá basa phi lê Cá basa phi lê
Cá basa phi lê
21.600đ 26.300đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng Cá trứng
Cá trứng
18.000đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ đại dương Cá ngừ đại dương
Cá ngừ đại dương
83.000đ 104.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá he Cá he
Cá he
23.100đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm biển tươi Cá cơm biển tươi
Cá cơm biển tươi
32.500đ 39.200đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú tươi 40 - 50 con/kg Tôm sú tươi 40 - 50 con/kg
Tôm sú tươi 40 - 50 con/kg
88.200đ 90.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ đại dương phi lê Cá ngừ đại dương phi lê
Cá ngừ đại dương phi lê
59.800đ 63.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá lạt tươi 1Kg Up Cá lạt tươi 1Kg Up
Cá lạt tươi 1Kg Up
62.900đ 92.200đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đuối Cá đuối
Cá đuối
382.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá lưỡi trâu Cá lưỡi trâu
Cá lưỡi trâu
56.700đ 93.000đ
-39%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá mó lớn 0.5kg Up Cá mó lớn 0.5kg Up
Cá mó lớn 0.5kg Up
58.500đ 59.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực lá đại dương cắt khúc Mực lá đại dương cắt khúc
Mực lá đại dương cắt khúc
99.500đ 119.500đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá khoai Cá khoai
Cá khoai
51.600đ 52.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá hố Cá hố
Cá hố
84.000đ 89.800đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống biển tươi Cá bống biển tươi
Cá bống biển tươi
26.700đ 38.700đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá sòng Cá sòng
Cá sòng
25.200đ 27.600đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống tươi 20 - 30 cm/con Mực ống tươi 20 - 30 cm/con
Mực ống tươi 20 - 30 cm/con
107.800đ 142.500đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đổng (Cá hường biển) tươi Cá đổng (Cá hường biển) tươi
Cá đổng (Cá hường biển) tươi
41.400đ 59.400đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá tráo Cá tráo
Cá tráo
22.100đ 37.500đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu Sanma Cá thu Sanma
Cá thu Sanma
22.100đ 24.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy