text.skipToContent

Nước khoáng, nước tinh khiết

Tìm thấy 57 sản phẩm
Nước uống Aquafina thùng 12 chai x 1.5L Nước uống Aquafina thùng 12 chai x 1.5L
Nước uống Aquafina thùng 12 chai x 1.5L
106.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng chanh muối có gas Leo chai 350ml Nước khoáng chanh muối có gas Leo chai 350ml
Nước khoáng chanh muối có gas Leo chai 350ml
7.300đ 8.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi chai 1.5L Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi chai 1.5L
Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi chai 1.5L
7.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat chai 350ml Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat chai 350ml
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat chai 350ml
9.000đ 15.000đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi chai 330ml Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi chai 330ml
Nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi chai 330ml
3.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống đóng chai Aquafina 1.5L Nước uống đóng chai Aquafina 1.5L
Nước uống đóng chai Aquafina 1.5L
8.800đ 15.000đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng đóng chai Evian chai 330ml Nước khoáng đóng chai Evian chai 330ml
Nước khoáng đóng chai Evian chai 330ml
39.300đ 40.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống đóng chai Aquafina thùng 24 chai x 355ml Nước uống đóng chai Aquafina thùng 24 chai x 355ml
Nước uống đóng chai Aquafina thùng 24 chai x 355ml
92.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat thùng 24 chai x 500ml Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat thùng 24 chai x 500ml
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat thùng 24 chai x 500ml
286.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Lavie Junior chai 350ml Nước khoáng thiên nhiên Lavie Junior chai 350ml
Nước khoáng thiên nhiên Lavie Junior chai 350ml
4.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên LaVie thùng 24 chai x 500ml Nước khoáng thiên nhiên LaVie thùng 24 chai x 500ml
Nước khoáng thiên nhiên LaVie thùng 24 chai x 500ml
103.200đ 109.100đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 1l Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 1l
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 1l
47.600đ 49.100đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 350ml Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 350ml
Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 350ml
3.700đ 4.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 330ml Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 330ml
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 330ml
20.800đ 21.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng Volvic chai 1.5L Nước khoáng Volvic chai 1.5L
Nước khoáng Volvic chai 1.5L
51.700đ 53.400đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống tinh khiết Dasani chai 500ml Nước uống tinh khiết Dasani chai 500ml
Nước uống tinh khiết Dasani chai 500ml
4.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng đóng chai Evian chai 750ml Nước khoáng đóng chai Evian chai 750ml
Nước khoáng đóng chai Evian chai 750ml
51.300đ 53.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Number 1 chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Number 1 chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Number 1 chai 500ml
3.800đ 7.600đ
-50%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Lavie thùng 24 chai x 350ml Nước khoáng thiên nhiên Lavie thùng 24 chai x 350ml
Nước khoáng thiên nhiên Lavie thùng 24 chai x 350ml
88.800đ 94.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml
Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml
33.800đ 36.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống đóng chai Dasani 500ml Nước uống đóng chai Dasani 500ml
Nước uống đóng chai Dasani 500ml
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier lon 330ml Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier lon 330ml
Nước khoáng có gas hương chanh vàng Perrier lon 330ml
27.500đ 31.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L
Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L
9.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Isotonic - 7 Up Revive chai 390ml Nước uống Isotonic - 7 Up Revive chai 390ml
Nước uống Isotonic - 7 Up Revive chai 390ml
7.700đ 15.000đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống tinh khiết Dasani chai 1.5L Nước uống tinh khiết Dasani chai 1.5L
Nước uống tinh khiết Dasani chai 1.5L
7.700đ 15.000đ
-49%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng chanh tươi có gas Leo chai 350ml Nước khoáng chanh tươi có gas Leo chai 350ml
Nước khoáng chanh tươi có gas Leo chai 350ml
7.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng chanh dây có gas Leo chai 350ml Nước khoáng chanh dây có gas Leo chai 350ml
Nước khoáng chanh dây có gas Leo chai 350ml
7.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas Perrier lon 330ml Nước khoáng có gas Perrier lon 330ml
Nước khoáng có gas Perrier lon 330ml
27.400đ 31.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Vikoda chai 350ml Nước khoáng thiên nhiên Vikoda chai 350ml
Nước khoáng thiên nhiên Vikoda chai 350ml
3.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 500ml
25.900đ 26.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng Volvic chai 500ml Nước khoáng Volvic chai 500ml
Nước khoáng Volvic chai 500ml
25.300đ 26.100đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina thùng 24 chai x 500ml Nước khoáng thiên nhiên Aquafina thùng 24 chai x 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina thùng 24 chai x 500ml
100.800đ 103.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống bổ sung ion Pocari Sweat thùng 24 chai x 350ml Nước uống bổ sung ion Pocari Sweat thùng 24 chai x 350ml
Nước uống bổ sung ion Pocari Sweat thùng 24 chai x 350ml
215.500đ 219.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml
Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml
33.800đ 36.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Aquafina chai 355ml Nước uống Aquafina chai 355ml
Nước uống Aquafina chai 355ml
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Aquafina chai 5L Nước uống Aquafina chai 5L
Nước uống Aquafina chai 5L
18.400đ 21.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Aquafina thùng 4 chai x 5L Nước uống Aquafina thùng 4 chai x 5L
Nước uống Aquafina thùng 4 chai x 5L
84.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên không ga Fiji chai 1L Nước khoáng thiên nhiên không ga Fiji chai 1L
Nước khoáng thiên nhiên không ga Fiji chai 1L
52.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Alba chai 450ml Nước khoáng thiên nhiên Alba chai 450ml
Nước khoáng thiên nhiên Alba chai 450ml
16.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perier lon 330ml Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perier lon 330ml
Nước khoáng có gas hương chanh xanh Perier lon 330ml
27.500đ 31.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat chai 500ml Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat chai 500ml
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat chai 500ml
11.900đ 15.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml
Nước khoáng có gas Perrier chai 330ml
33.200đ 36.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên có ga Kim Bôi chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên có ga Kim Bôi chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên có ga Kim Bôi chai 500ml
4.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên không gas Vikoda chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên không gas Vikoda chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên không gas Vikoda chai 500ml
4.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 5L Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 5L
Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 5L
20.500đ 21.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên không gas Vikoda chai 1,5L Nước khoáng thiên nhiên không gas Vikoda chai 1,5L
Nước khoáng thiên nhiên không gas Vikoda chai 1,5L
8.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng có gas Perrier chai 750ml Nước khoáng có gas Perrier chai 750ml
Nước khoáng có gas Perrier chai 750ml
53.000đ 58.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống đóng chai Icy chai 500ml Nước uống đóng chai Icy chai 500ml
Nước uống đóng chai Icy chai 500ml
3.400đ 3.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống đóng chai Dasani 350ml Nước uống đóng chai Dasani 350ml
Nước uống đóng chai Dasani 350ml
3.300đ 3.400đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Fiji chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Fiji chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Fiji chai 500ml
27.000đ 27.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên không ga Fiji chai 1.5L Nước khoáng thiên nhiên không ga Fiji chai 1.5L
Nước khoáng thiên nhiên không ga Fiji chai 1.5L
56.800đ 58.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống Isotonic 7 Up Revive chai 500ml Nước uống Isotonic 7 Up Revive chai 500ml
Nước uống Isotonic 7 Up Revive chai 500ml
8.500đ 8.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Lavie chai 500ml
4.300đ 4.600đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Aquafina chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina chai 500ml
3.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng Evian chai 1,25L Nước khoáng Evian chai 1,25L
Nước khoáng Evian chai 1,25L
52.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng thiên nhiên Number One chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Number One chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Number One chai 500ml
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước khoáng LaVie cao cấp chai 400ml Nước khoáng LaVie cao cấp chai 400ml
Nước khoáng LaVie cao cấp chai 400ml
8.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy