text.skipToContent

Nông sản khô

Tìm thấy 106 sản phẩm
Măng tre mạy hốc Thăng Long Hà Nội gói 500g Măng tre mạy hốc Thăng Long Hà Nội gói 500g
Măng tre mạy hốc Thăng Long Hà Nội gói 500g
149.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mộc nhĩ khô Phú Hải Mộc nhĩ khô Phú Hải
Mộc nhĩ khô Phú Hải
236.300đ 258.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu nành nguyên hạt Phú Hải gói 200g Đậu nành nguyên hạt Phú Hải gói 200g
Đậu nành nguyên hạt Phú Hải gói 200g
9.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh hạt loại 1 CLC Việt San gói 500g Đậu xanh hạt loại 1 CLC Việt San gói 500g
Đậu xanh hạt loại 1 CLC Việt San gói 500g
30.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt sen Bắc Phú Hải Hạt sen Bắc Phú Hải
Hạt sen Bắc Phú Hải
227.500đ 254.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt lạc trắng Phú Hải Hạt lạc trắng Phú Hải
Hạt lạc trắng Phú Hải
88.700đ 99.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đỏ hạt Phúc Nguyên gói 450g Đậu đỏ hạt Phúc Nguyên gói 450g
Đậu đỏ hạt Phúc Nguyên gói 450g
32.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đỏ Việt San gói 500g Đậu đỏ Việt San gói 500g
Đậu đỏ Việt San gói 500g
27.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt lạc đỏ Phú Hải Hạt lạc đỏ Phú Hải
Hạt lạc đỏ Phú Hải
105.000đ 117.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đen Đà Lạt Phúc Nguyên gói 450g Đậu đen Đà Lạt Phúc Nguyên gói 450g
Đậu đen Đà Lạt Phúc Nguyên gói 450g
30.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mè trắng Phúc Nguyên gói 100g Mè trắng Phúc Nguyên gói 100g
Mè trắng Phúc Nguyên gói 100g
10.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu phộng Phúc Nguyên gói 250g Đậu phộng Phúc Nguyên gói 250g
Đậu phộng Phúc Nguyên gói 250g
24.700đ 25.900đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu nành Phú Hải Đậu nành Phú Hải
Đậu nành Phú Hải
33.800đ 38.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh không vỏ Phúc Nguyên gói 450g Đậu xanh không vỏ Phúc Nguyên gói 450g
Đậu xanh không vỏ Phúc Nguyên gói 450g
32.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đỏ Việt San gói 300g Đậu đỏ Việt San gói 300g
Đậu đỏ Việt San gói 300g
15.400đ 18.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm đông cô Phúc Nguyên gói 100g Nấm đông cô Phúc Nguyên gói 100g
Nấm đông cô Phúc Nguyên gói 100g
41.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu ngự Phúc Nguyên gói 450g Đậu ngự Phúc Nguyên gói 450g
Đậu ngự Phúc Nguyên gói 450g
32.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đỗ xanh hạt vỡ khô không vỏ Phú Hải Đỗ xanh hạt vỡ khô không vỏ Phú Hải
Đỗ xanh hạt vỡ khô không vỏ Phú Hải
64.200đ 72.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm hương khô Phú Hải Nấm hương khô Phú Hải
Nấm hương khô Phú Hải
596.600đ 650.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh hạt Phúc Nguyên gói 450g Đậu xanh hạt Phúc Nguyên gói 450g
Đậu xanh hạt Phúc Nguyên gói 450g
30.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đỏ tây Phúc Nguyên gói 450g Đậu đỏ tây Phúc Nguyên gói 450g
Đậu đỏ tây Phúc Nguyên gói 450g
33.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đỗ đen xanh lòng Phú Hải Đỗ đen xanh lòng Phú Hải
Đỗ đen xanh lòng Phú Hải
64.200đ 72.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải
Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải
60.700đ 68.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đen PMT gói 450g Đậu đen PMT gói 450g
Đậu đen PMT gói 450g
29.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mộc nhĩ Thu Dung gói 100g Mộc nhĩ Thu Dung gói 100g
Mộc nhĩ Thu Dung gói 100g
25.900đ 26.900đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đen Việt San gói 500g Đậu đen Việt San gói 500g
Đậu đen Việt San gói 500g
24.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạc rang húng lìu Vạn Đức gói 300g Lạc rang húng lìu Vạn Đức gói 300g
Lạc rang húng lìu Vạn Đức gói 300g
36.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu phộng Việt San gói 300g Đậu phộng Việt San gói 300g
Đậu phộng Việt San gói 300g
21.300đ 25.900đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu nành Việt San gói 500g Đậu nành Việt San gói 500g
Đậu nành Việt San gói 500g
19.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phổ tai Việt San gói 100g Phổ tai Việt San gói 100g
Phổ tai Việt San gói 100g
12.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hạt vừng đen Đức Trung Tín gói 180g Hạt vừng đen Đức Trung Tín gói 180g
Hạt vừng đen Đức Trung Tín gói 180g
27.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh nguyên vỏ Thu Dung gói 500g Đậu xanh nguyên vỏ Thu Dung gói 500g
Đậu xanh nguyên vỏ Thu Dung gói 500g
34.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải gói 500g Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải gói 500g
Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải gói 500g
32.500đ 34.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu đỏ Việt San gói 150g Đậu đỏ Việt San gói 150g
Đậu đỏ Việt San gói 150g
8.300đ 10.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh bóc vỏ Thu Dung gói 500g Đậu xanh bóc vỏ Thu Dung gói 500g
Đậu xanh bóc vỏ Thu Dung gói 500g
38.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mè đen Việt San gói 150g Mè đen Việt San gói 150g
Mè đen Việt San gói 150g
14.100đ 17.900đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mè trắng không vỏ PMT gói 100g Mè trắng không vỏ PMT gói 100g
Mè trắng không vỏ PMT gói 100g
13.200đ 14.500đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm mèo Việt San gói 100g Nấm mèo Việt San gói 100g
Nấm mèo Việt San gói 100g
20.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu nành PMT gói 450g Đậu nành PMT gói 450g
Đậu nành PMT gói 450g
21.000đ 21.900đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mè đen Phú Minh Tâm gói 100g Mè đen Phú Minh Tâm gói 100g
Mè đen Phú Minh Tâm gói 100g
11.200đ 13.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm đông cô Phương Linh gói 50g Nấm đông cô Phương Linh gói 50g
Nấm đông cô Phương Linh gói 50g
29.400đ 32.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thang tiềm gà Phương Linh gói 100g Thang tiềm gà Phương Linh gói 100g
Thang tiềm gà Phương Linh gói 100g
24.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 150g Đậu xanh không vỏ Việt San gói 150g
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 150g
8.800đ 10.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mộc nhĩ Thu Dung gói 200g Mộc nhĩ Thu Dung gói 200g
Mộc nhĩ Thu Dung gói 200g
49.500đ 51.900đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiêu đen Phú Quốc Minh Hà lọ 100g Tiêu đen Phú Quốc Minh Hà lọ 100g
Tiêu đen Phú Quốc Minh Hà lọ 100g
60.500đ 62.900đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm hương khô Thu Dung gói 250g Nấm hương khô Thu Dung gói 250g
Nấm hương khô Thu Dung gói 250g
122.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 500g Đậu xanh không vỏ Việt San gói 500g
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 500g
28.300đ 30.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm hương khô Thu Dung gói 50g Nấm hương khô Thu Dung gói 50g
Nấm hương khô Thu Dung gói 50g
24.200đ 25.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tỏi đen Blaga gói 500g Tỏi đen Blaga gói 500g
Tỏi đen Blaga gói 500g
680.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu nành Phú Hải gói 500g Đậu nành Phú Hải gói 500g
Đậu nành Phú Hải gói 500g
23.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm hương loại đặc biệt Phú Hải gói 50g Nấm hương loại đặc biệt Phú Hải gói 50g
Nấm hương loại đặc biệt Phú Hải gói 50g
34.600đ 38.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mộc nhĩ khô Phú Hải gói 200g Mộc nhĩ khô Phú Hải gói 200g
Mộc nhĩ khô Phú Hải gói 200g
49.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm hương Phú Hải gói 100g Nấm hương Phú Hải gói 100g
Nấm hương Phú Hải gói 100g
62.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu phộng Việt San gói 150g Đậu phộng Việt San gói 150g
Đậu phộng Việt San gói 150g
11.300đ 13.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đỗ xanh hạt vỡ không vỏ Phú Hải gói 200g Đỗ xanh hạt vỡ không vỏ Phú Hải gói 200g
Đỗ xanh hạt vỡ không vỏ Phú Hải gói 200g
14.600đ 15.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 300g Đậu xanh không vỏ Việt San gói 300g
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 300g
16.700đ 20.900đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mộc nhĩ khô Phú Hải loại đặc biệt gói 100g Mộc nhĩ khô Phú Hải loại đặc biệt gói 100g
Mộc nhĩ khô Phú Hải loại đặc biệt gói 100g
23.500đ 25.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu trắng CLC Việt San gói 500g Đậu trắng CLC Việt San gói 500g
Đậu trắng CLC Việt San gói 500g
36.400đ 38.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đậu trắng Thu Dung gói 500g Đậu trắng Thu Dung gói 500g
Đậu trắng Thu Dung gói 500g
30.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nấm hương Việt San gói 80g Nấm hương Việt San gói 80g
Nấm hương Việt San gói 80g
39.100đ 41.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy