text.skipToContent

Nông sản khô

Tìm thấy 111 sản phẩm
Đậu xanh cà Phú Minh Tâm gói 450g Đậu xanh cà Phú Minh Tâm gói 450g
Đậu xanh cà Phú Minh Tâm gói 450g
29.200đ 35.900đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh không vỏ Phú Minh Tâm gói 450g Đậu xanh không vỏ Phú Minh Tâm gói 450g
Đậu xanh không vỏ Phú Minh Tâm gói 450g
32.800đ 35.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đen xanh lòng Phú Minh Tâm gói 450g Đậu đen xanh lòng Phú Minh Tâm gói 450g
Đậu đen xanh lòng Phú Minh Tâm gói 450g
38.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đỏ PMT gói 450g Đậu đỏ PMT gói 450g
Đậu đỏ PMT gói 450g
31.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu nành Phú Hải gói 500g Đậu nành Phú Hải gói 500g
Đậu nành Phú Hải gói 500g
23.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh không vỏ Phúc Nguyên gói 450g Đậu xanh không vỏ Phúc Nguyên gói 450g
Đậu xanh không vỏ Phúc Nguyên gói 450g
32.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mộc nhĩ Hiệp Long gói 100g Mộc nhĩ Hiệp Long gói 100g
Mộc nhĩ Hiệp Long gói 100g
21.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mè trắng Phú Minh Tâm gói 100g Mè trắng Phú Minh Tâm gói 100g
Mè trắng Phú Minh Tâm gói 100g
11.200đ 12.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen hạt Việt San gói 50g Tiêu đen hạt Việt San gói 50g
Tiêu đen hạt Việt San gói 50g
18.000đ 18.400đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đen PMT gói 450g Đậu đen PMT gói 450g
Đậu đen PMT gói 450g
29.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu nành Miên Phú Minh Tâm gói 450g Đậu nành Miên Phú Minh Tâm gói 450g
Đậu nành Miên Phú Minh Tâm gói 450g
20.300đ 21.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt vừng đen Đức Trung Tín gói 180g Hạt vừng đen Đức Trung Tín gói 180g
Hạt vừng đen Đức Trung Tín gói 180g
25.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu trắng Phú Minh Tâm gói 450g Đậu trắng Phú Minh Tâm gói 450g
Đậu trắng Phú Minh Tâm gói 450g
27.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đỏ hạt Phúc Nguyên gói 450g Đậu đỏ hạt Phúc Nguyên gói 450g
Đậu đỏ hạt Phúc Nguyên gói 450g
32.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng Phúc Nguyên gói 250g Đậu phộng Phúc Nguyên gói 250g
Đậu phộng Phúc Nguyên gói 250g
24.700đ 25.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nấm đông cô Phương Linh gói 50g Nấm đông cô Phương Linh gói 50g
Nấm đông cô Phương Linh gói 50g
29.400đ 32.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang tiềm gà Phương Linh gói 100g Thang tiềm gà Phương Linh gói 100g
Thang tiềm gà Phương Linh gói 100g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu Hà Lan PMT gói 450g Đậu Hà Lan PMT gói 450g
Đậu Hà Lan PMT gói 450g
35.700đ 45.900đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nấu canh Phương Linh gói 120g Thang nấu canh Phương Linh gói 120g
Thang nấu canh Phương Linh gói 120g
27.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguyên liệu nấu phở Kim Hưng gói 50g Nguyên liệu nấu phở Kim Hưng gói 50g
Nguyên liệu nấu phở Kim Hưng gói 50g
16.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mè trắng Phúc Nguyên gói 100g Mè trắng Phúc Nguyên gói 100g
Mè trắng Phúc Nguyên gói 100g
10.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nấm đông cô Phúc Nguyên gói 100g Nấm đông cô Phúc Nguyên gói 100g
Nấm đông cô Phúc Nguyên gói 100g
41.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đen Đà Lạt Phúc Nguyên gói 450g Đậu đen Đà Lạt Phúc Nguyên gói 450g
Đậu đen Đà Lạt Phúc Nguyên gói 450g
30.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh hạt Phúc Nguyên gói 450g Đậu xanh hạt Phúc Nguyên gói 450g
Đậu xanh hạt Phúc Nguyên gói 450g
30.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng khô Phú Hải gói 200g Măng khô Phú Hải gói 200g
Măng khô Phú Hải gói 200g
68.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 300g Đậu xanh không vỏ Việt San gói 300g
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 300g
16.700đ 20.900đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mè không vỏ Việt San gói 150g Mè không vỏ Việt San gói 150g
Mè không vỏ Việt San gói 150g
19.600đ 24.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nấm hương khô Thu Dung gói 50g Nấm hương khô Thu Dung gói 50g
Nấm hương khô Thu Dung gói 50g
24.200đ 25.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 500g Đậu xanh không vỏ Việt San gói 500g
Đậu xanh không vỏ Việt San gói 500g
28.300đ 30.800đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đỏ Việt San gói 300g Đậu đỏ Việt San gói 300g
Đậu đỏ Việt San gói 300g
15.400đ 18.900đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đen Việt San gói 500g Đậu đen Việt San gói 500g
Đậu đen Việt San gói 500g
24.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu trắng CLC Việt San gói 500g Đậu trắng CLC Việt San gói 500g
Đậu trắng CLC Việt San gói 500g
36.400đ 38.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mè đen Việt San gói 250g Mè đen Việt San gói 250g
Mè đen Việt San gói 250g
24.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Củ cải khô CLC Việt San gói 100g Củ cải khô CLC Việt San gói 100g
Củ cải khô CLC Việt San gói 100g
12.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mộc nhĩ Thu Dung gói 100g Mộc nhĩ Thu Dung gói 100g
Mộc nhĩ Thu Dung gói 100g
25.900đ 26.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu phộng Việt San gói 300g Đậu phộng Việt San gói 300g
Đậu phộng Việt San gói 300g
21.300đ 25.900đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt é Việt San gói 100g Hạt é Việt San gói 100g
Hạt é Việt San gói 100g
21.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu nành Việt San gói 500g Đậu nành Việt San gói 500g
Đậu nành Việt San gói 500g
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nấm hương khô Thu Dung gói 100g Nấm hương khô Thu Dung gói 100g
Nấm hương khô Thu Dung gói 100g
48.900đ 49.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô hạt Vạn Đức hộp 450g Ngô hạt Vạn Đức hộp 450g
Ngô hạt Vạn Đức hộp 450g
47.900đ 49.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng khô Nhật Minh gói 300g Măng khô Nhật Minh gói 300g
Măng khô Nhật Minh gói 300g
68.800đ 83.800đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu ngự Việt San gói 300g Đậu ngự Việt San gói 300g
Đậu ngự Việt San gói 300g
29.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nấm mèo sợi Việt San gói 100g Nấm mèo sợi Việt San gói 100g
Nấm mèo sợi Việt San gói 100g
20.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đỏ Việt San gói 500g Đậu đỏ Việt San gói 500g
Đậu đỏ Việt San gói 500g
27.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh hạt loại 1 CLC Việt San gói 500g Đậu xanh hạt loại 1 CLC Việt San gói 500g
Đậu xanh hạt loại 1 CLC Việt San gói 500g
30.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh hạt CLC Việt San gói 150g Đậu xanh hạt CLC Việt San gói 150g
Đậu xanh hạt CLC Việt San gói 150g
8.200đ 9.900đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mè đen Việt San gói 150g Mè đen Việt San gói 150g
Mè đen Việt San gói 150g
14.100đ 17.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu trắng Thu Dung gói 200g Đậu trắng Thu Dung gói 200g
Đậu trắng Thu Dung gói 200g
11.700đ 11.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt sen Thu Dung gói 500g Hạt sen Thu Dung gói 500g
Hạt sen Thu Dung gói 500g
109.900đ 119.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt lạc đỏ Phú Hải Hạt lạc đỏ Phú Hải
Hạt lạc đỏ Phú Hải
105.000đ 117.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tảo gia vị Hàn Quốc Godbawee gói 30g Tảo gia vị Hàn Quốc Godbawee gói 30g
Tảo gia vị Hàn Quốc Godbawee gói 30g
40.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đen Thu Dung gói 200g Đậu đen Thu Dung gói 200g
Đậu đen Thu Dung gói 200g
14.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải gói 500g Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải gói 500g
Đỗ xanh hạt vỡ đôi Phú Hải gói 500g
32.500đ 34.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu xanh cà CLC Việt San gói 500g Đậu xanh cà CLC Việt San gói 500g
Đậu xanh cà CLC Việt San gói 500g
28.700đ 29.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tỏi tép Lý Sơn túi 250g Tỏi tép Lý Sơn túi 250g
Tỏi tép Lý Sơn túi 250g
46.000đ 53.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Măng khô Phú Hải Măng khô Phú Hải
Măng khô Phú Hải
214.800đ 234.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu đỏ Thu Dung gói 200g Đậu đỏ Thu Dung gói 200g
Đậu đỏ Thu Dung gói 200g
11.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu trắng Thu Dung gói 500g Đậu trắng Thu Dung gói 500g
Đậu trắng Thu Dung gói 500g
30.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu ván PMT gói 450g Đậu ván PMT gói 450g
Đậu ván PMT gói 450g
37.200đ 43.900đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tiêu đen Phú Quốc Minh Hà lọ 100g Tiêu đen Phú Quốc Minh Hà lọ 100g
Tiêu đen Phú Quốc Minh Hà lọ 100g
60.500đ 62.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy