text.skipToContent

Nokia 8.1 4GB/64GB Nâu (Chính hãng)Nokia 8.1 4GB/64GB Nâu (Chính hãng)
 • Nâu
 • Xanh
Nokia 8.1 4GB/64GB Nâu (Chính hãng)
2 Màu sắc
7.990.000đ
Hoàn 160.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 7 Plus 2 SIM 4GB/64GB (Trắng) - Hàng chính hãng Nokia 7 Plus 2 SIM 4GB/64GB (Trắng) - Hàng chính hãng
 • Trắng
Nokia 7 Plus 2 SIM 4GB/64GB (Trắng) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
7.130.000đ
Hoàn 143.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 6.1 Plus TA-1116 DS 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Nokia 6.1 Plus TA-1116 DS 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Nokia 6.1 Plus TA-1116 DS 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.990.000đ
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Điện thoại di động Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Điện thoại di động Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
5.249.000đ
Hoàn 105.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
5.690.000đ 5.990.000đ -5%
Hoàn 171.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia X7 4GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)Nokia X7 4GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)
 • Đen
 • Xanh dương
Nokia X7 4GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
5.450.000đ
Hoàn 109.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Nokia 6.1 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.225.000đ
Hoàn 105.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia X6 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)Nokia X6 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia X6 6GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
4.980.000đ
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia X6 6GB/64GB Trắng (Hàng nhập khẩu)Nokia X6 6GB/64GB Trắng (Hàng nhập khẩu)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia X6 6GB/64GB Trắng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
4.980.000đ
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia X6 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)Nokia X6 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia X6 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
4.980.000đ
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia X6 4GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)Nokia X6 4GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)
 • Trắng
 • Xanh
Nokia X6 4GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
4.490.000đ
Hoàn 90.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 5.1 Plus 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Nokia 5.1 Plus 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia 5.1 Plus 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
4.490.000đ
Hoàn 90.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia X6 4GB/64GB Trắng (Hàng nhập khẩu)Nokia X6 4GB/64GB Trắng (Hàng nhập khẩu)
 • Trắng
 • Xanh
Nokia X6 4GB/64GB Trắng (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
4.480.000đ
Hoàn 90.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 6 2018 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Nokia 6 2018 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
Nokia 6 2018 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.399.000đ
Hoàn 88.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 5.1 Plus 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Nokia 5.1 Plus 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Nokia 5.1 Plus 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.190.000đ 4.790.000đ -13%
Hoàn 126.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 5 (Xanh)Nokia 5 (Xanh)
 • Đen
 • Xanh
Nokia 5 (Xanh)
2 Màu sắc
3.789.000đ
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Điện thoại di động Nokia 5 (Đen)Điện thoại di động Nokia 5 (Đen)
 • Đen
 • Xanh dương
Điện thoại di động Nokia 5 (Đen)
2 Màu sắc
3.850.000đ 4.259.000đ -10%
Hoàn 77.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Điện thoại di động Nokia 5 (Xanh)Điện thoại di động Nokia 5 (Xanh)
 • Xanh
Điện thoại di động Nokia 5 (Xanh)
1 Màu sắc
3.835.000đ
Hoàn 77.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 6 3GB/32GB (Đen mờ)Nokia 6 3GB/32GB (Đen mờ)
 • Đen
Nokia 6 3GB/32GB (Đen mờ)
1 Màu sắc
3.090.000đ 5.590.000đ -45%
Hoàn 93.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3.1 2GB/16GB 2018 Đen (Hàng chính hãng)Nokia 3.1 2GB/16GB 2018 Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Nokia 3.1 2GB/16GB 2018 Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.790.000đ
Hoàn 84.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3 16GB (Xanh đen)Nokia 3 16GB (Xanh đen)
 • Xanh
Nokia 3 16GB (Xanh đen)
1 Màu sắc
2.699.000đ
Hoàn 54.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Điện thoại Nokia 3.1 2GB/16GB 2018 Trắng (Hàng chính hãng)Điện thoại Nokia 3.1 2GB/16GB 2018 Trắng (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Điện thoại Nokia 3.1 2GB/16GB 2018 Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.549.000đ
Hoàn 51.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3 2GB/16GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Nokia 3 2GB/16GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh dương
Nokia 3 2GB/16GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.560.000đ 2.999.000đ -15%
Hoàn 51.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.513.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Trắng (Hàng chính hãng)Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Trắng (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.513.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia 3.1 2018 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.513.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 3.1 (TA-1063) Dual SIM 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)Nokia 3.1 (TA-1063) Dual SIM 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Nokia 3.1 (TA-1063) Dual SIM 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
2.512.000đ 3.000.000đ -16%
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Điện thoại Nokia 2.1 1GB/8GB 2018 Xám (Hàng chính hãng)Điện thoại Nokia 2.1 1GB/8GB 2018 Xám (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Xám
Điện thoại Nokia 2.1 1GB/8GB 2018 Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
2.390.000đ
Hoàn 48.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 5 16GB (Bạc)Nokia 5 16GB (Bạc)
 • Đen
 • Bạc
Nokia 5 16GB (Bạc)
2 Màu sắc
2.390.000đ 4.250.000đ -44%
Hoàn 72.000đ
Ưu đãi 250,000đ

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DÒNG ĐIỆN THOẠI NOKIA CHÍNH HÃNG

Từng giữ “ngôi vương” hàng chục năm trên “vương quốc” điện thoại di động, Nokia hiện nay tuy không còn ở thời điểm huy hoàng nhưng chúng lại sở hữu một số ưu điểm tuyệt vời mà chưa có một dòng điện thoại nào có thể sánh kịp. Bất kể các mẫu điện thoại Nokia nào ra đời cũng đều nhận được những đánh giá tích cực về chất lượng, độ tiện dụng cũng như độ bền bỉ cao. Hãy cùng Adayroi tìm hiểu xem những ưu thế khiến dòng điện thoại này vẫn có thể “vượt mặt” nhiều đối thủ nặng ký nhé!

Trước hết, điểm nổi bật đầu tiên khiến nhiều tín đồ chọn mua điện thoại Nokia đó chính là thiết kế nguyên khối, độ bền cao. Kể cả các dòng điện thoại Samsung chất lượng, iPhone thông minh hay điện thoại OPPO bắt mắt cũng chưa thể nào vượt qua được lợi thế này của Nokia. Sở dĩ như vậy là bởi xu hướng thiết kế nguyên khối với khâu gia công phần cứng vô cùng kỹ lưỡng giúp các sản phẩm của thương hiệu Nokia có thể chống chọi được mọi va đập mạnh. Đặc biệt, hầu hết các dòng điện thoại Nokia đang cung cấp tại Adayroi.com đều được nhà sản xuất khéo léo lắp đặt hai mặt kính cường lực khớp với khung kim loại nên loại bỏ tối đa nguy cơ vỡ méo. Đồng thời, người dùng cũng có thể dễ cầm nắm điện thoại trong suốt thời gian dài mà không bị mỏi tay hay cảm thấy khó chịu.

Thứ hai, giá điện thoại Nokia hợp lý nhưng lại sở hữu cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý thông minh minh chứng rõ ràng trong từng thế hệ kế tục. Bạn có thể thoải mái trải nghiệm mọi tựa game hay mà không xuất hiện bất cứ tình trạng giật lag nào. Cùng với nền tảng hệ điều hành Android gốc cập nhật liên tục đảm bảo thiết bị hoạt động nhẹ nhàng, mượt mà và ổn định hơn sau một thời gian dài sử dụng.

Cùng với đó, sóng khỏe, pin trâu, nghe gọi cực tốt mới thực sự là “con át chủ bài” của điện thoại di động Nokia. Thời lượng pin lâu dài và thay thế chúng dễ dàng khiến người dùng hoàn toàn yên tâm rằng khi dùng chúng sẽ không bị gián đoạn liên lạc hay trì hoãn công việc đang dang dở. Bạn thỏa sức bắt trọn khoảnh khắc selfie tuyệt vời cùng người thân, liên lạc, trao đổi công việc liên tục hay chơi game, lướt web thoải mái mà không lo hết pin nhanh.

Mua ngay điện thoại Nokia giảm giá ưu đãi tại gian hàng trực tuyến uy tín Adayroi.com ngay bạn nhé!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín