text.skipToContent

Liên Á
Bosch
Dunlopillo
Xuân Hòa
Nikawa
Hòa Phát

Combo 3 khăn Songwol Shavoren Hive 30cm, 34cm, 60cm (Trắng)Combo 3 khăn Songwol Shavoren Hive 30cm, 34cm, 60cm (Trắng)
 • Nâu đậm
 • Trắng
 • Nâu
 • Hồng
Combo 3 khăn Songwol Shavoren Hive 30cm, 34cm, 60cm (Trắng)
4 Màu sắc
137.000đ 153.000đ -10%
Hoàn 3.000đ
Combo 2 khăn Songwol Terry Gallery Circle 40cm và 68cm (Vàng)Combo 2 khăn Songwol Terry Gallery Circle 40cm và 68cm (Vàng)
 • Trắng
 • Vàng
 • Xanh tím
 • Hồng đậm
Combo 2 khăn Songwol Terry Gallery Circle 40cm và 68cm (Vàng)
4 Màu sắc
298.000đ 332.000đ -10%
Hoàn 6.000đ
Combo 3 khăn Songwol Terry Gallery Platinum 34cm, 40cm, 70cm (Tím)Combo 3 khăn Songwol Terry Gallery Platinum 34cm, 40cm, 70cm (Tím)
 • Tím
 • Nâu
 • Xám
Combo 3 khăn Songwol Terry Gallery Platinum 34cm, 40cm, 70cm (Tím)
3 Màu sắc
261.000đ 319.000đ -18%
Hoàn 5.000đ
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Lattice 70 x 135 cm (Xám đậm)Khăn tắm Songwol Terry Gallery Lattice 70 x 135 cm (Xám đậm)
 • Trắng
 • Xám đậm
 • Xám
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Lattice 70 x 135 cm (Xám đậm)
3 Màu sắc
255.000đ 306.000đ -17%
Hoàn 5.000đ
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Circle 68 x 135 cm (Trắng)Khăn tắm Songwol Terry Gallery Circle 68 x 135 cm (Trắng)
 • Xanh biển đậm
 • Trắng
 • Vàng
 • Hồng đậm
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Circle 68 x 135 cm (Trắng)
4 Màu sắc
249.000đ 299.000đ -17%
Hoàn 5.000đ
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Antique 70 x 135 cm (Xám)Khăn tắm Songwol Terry Gallery Antique 70 x 135 cm (Xám)
 • Nâu
 • Xám
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Antique 70 x 135 cm (Xám)
2 Màu sắc
235.000đ 282.000đ -17%
Hoàn 5.000đ
Combo 3 khăn Songwol Shavoren Diamond 30cm, 34cm, 60cm (Xám)Combo 3 khăn Songwol Shavoren Diamond 30cm, 34cm, 60cm (Xám)
 • Xám đậm
 • Vàng
 • Xám
Combo 3 khăn Songwol Shavoren Diamond 30cm, 34cm, 60cm (Xám)
3 Màu sắc
213.000đ 237.000đ -10%
Hoàn 4.000đ
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Platinum 70 x 135 cm (Trắng)Khăn tắm Songwol Terry Gallery Platinum 70 x 135 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Tím
 • Nâu
 • Xanh rêu
Khăn tắm Songwol Terry Gallery Platinum 70 x 135 cm (Trắng)
4 Màu sắc
198.000đ 238.000đ -17%
Hoàn 4.000đ
Khăn tắm Songwol Shavoren Diamond 60 x 120 cm (Xám)Khăn tắm Songwol Shavoren Diamond 60 x 120 cm (Xám)
 • Xám đậm
 • Vàng
 • Xám
Khăn tắm Songwol Shavoren Diamond 60 x 120 cm (Xám)
3 Màu sắc
158.000đ 190.000đ -17%
Hoàn 3.000đ
Khăn tắm Songwol Shavoren ZTW PD 60 x 120 cm (Xanh biển)Khăn tắm Songwol Shavoren ZTW PD 60 x 120 cm (Xanh biển)
 • Trắng
 • Xanh lá cây đậm
 • Hồng
 • Xanh biển
Khăn tắm Songwol Shavoren ZTW PD 60 x 120 cm (Xanh biển)
4 Màu sắc
153.000đ 184.000đ -17%
Hoàn 3.000đ
Khăn tắm Songwol Shavoren Line Border 70 x 135 cm (Hồng đậm)Khăn tắm Songwol Shavoren Line Border 70 x 135 cm (Hồng đậm)
 • Xanh biển đậm
 • Xanh lá
 • Hồng đậm
Khăn tắm Songwol Shavoren Line Border 70 x 135 cm (Hồng đậm)
3 Màu sắc
143.000đ 172.000đ -17%
Hoàn 3.000đ
Khăn tắm Songwol Shavoren Hive 60 x 120 cm (Nâu đậm)Khăn tắm Songwol Shavoren Hive 60 x 120 cm (Nâu đậm)
 • Trắng
 • Nâu đậm
 • Nâu
 • Hồng
Khăn tắm Songwol Shavoren Hive 60 x 120 cm (Nâu đậm)
4 Màu sắc
102.000đ 122.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Khăn tắm Songwol Shavoren Bodure 62 x 125 cm (Trắng)Khăn tắm Songwol Shavoren Bodure 62 x 125 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Vàng
 • Hồng
 • Xanh biển
Khăn tắm Songwol Shavoren Bodure 62 x 125 cm (Trắng)
4 Màu sắc
96.000đ 115.000đ -17%
Hoàn 2.000đ
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Lattice 40 x 80 cm (Trắng)Khăn mặt Songwol Terry Gallery Lattice 40 x 80 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Xám đậm
 • Xám
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Lattice 40 x 80 cm (Trắng)
3 Màu sắc
87.000đ 104.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Circle 40 x 80 cm (Trắng)Khăn mặt Songwol Terry Gallery Circle 40 x 80 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Vàng
 • Xanh tím
 • Hồng đậm
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Circle 40 x 80 cm (Trắng)
4 Màu sắc
83.000đ 100.000đ -17%
Hoàn 2.000đ
Khăn tắm Songwol Shavoren Bath 50 x 100 cm (Hồng)Khăn tắm Songwol Shavoren Bath 50 x 100 cm (Hồng)
 • Hồng
 • Xanh biển
Khăn tắm Songwol Shavoren Bath 50 x 100 cm (Hồng)
2 Màu sắc
76.000đ 91.000đ -16%
Hoàn 2.000đ
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Platinum 40 x 80 cm (Trắng)Khăn mặt Songwol Terry Gallery Platinum 40 x 80 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Tím
 • Nâu
 • Xanh rêu
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Platinum 40 x 80 cm (Trắng)
4 Màu sắc
68.000đ 82.000đ -17%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Take 40 x 80 cm (Trắng)Khăn mặt Songwol Terry Gallery Take 40 x 80 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Tím
 • Xanh da trời
 • Xanh lá
 • Xám
Khăn mặt Songwol Terry Gallery Take 40 x 80 cm (Trắng)
5 Màu sắc
66.000đ 79.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Liz 40 x 80 cm (Vàng)Khăn mặt Songwol Shavoren Liz 40 x 80 cm (Vàng)
 • Cam
 • Trắng
 • Nâu
 • Vàng
Khăn mặt Songwol Shavoren Liz 40 x 80 cm (Vàng)
4 Màu sắc
64.000đ 77.000đ -17%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren ZTW PD 34 x 80 cm (Xanh lá)Khăn mặt Songwol Shavoren ZTW PD 34 x 80 cm (Xanh lá)
 • Trắng
 • Hồng
 • Xanh lá
 • Xanh biển
Khăn mặt Songwol Shavoren ZTW PD 34 x 80 cm (Xanh lá)
4 Màu sắc
58.000đ 70.000đ -17%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Six 40 x 80 cm (Xanh biển đậm)Khăn mặt Songwol Shavoren Six 40 x 80 cm (Xanh biển đậm)
 • Xanh biển đậm
 • Cam
 • Trắng
 • Xanh lá cây
 • Hồng đậm
Khăn mặt Songwol Shavoren Six 40 x 80 cm (Xanh biển đậm)
5 Màu sắc
57.000đ 68.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Diamond 34 x 75 cm (Xám đậm)Khăn mặt Songwol Shavoren Diamond 34 x 75 cm (Xám đậm)
 • Xám đậm
 • Vàng
 • Xám
Khăn mặt Songwol Shavoren Diamond 34 x 75 cm (Xám đậm)
3 Màu sắc
56.000đ 67.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Double 38 x 75 cm (Hồng)Khăn mặt Songwol Shavoren Double 38 x 75 cm (Hồng)
 • Trắng
 • Xanh da trời
 • Hồng
 • Xanh biển
Khăn mặt Songwol Shavoren Double 38 x 75 cm (Hồng)
4 Màu sắc
42.000đ 50.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Choke 38 x 75 cm (Vàng)Khăn mặt Songwol Shavoren Choke 38 x 75 cm (Vàng)
 • Xanh biển đậm
 • Trắng
 • Vàng
 • Hồng đậm
Khăn mặt Songwol Shavoren Choke 38 x 75 cm (Vàng)
4 Màu sắc
42.000đ 50.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Hive 34 x 75 cm (Nâu đậm)Khăn mặt Songwol Shavoren Hive 34 x 75 cm (Nâu đậm)
 • Nâu đậm
 • Trắng
 • Nâu
 • Hồng
Khăn mặt Songwol Shavoren Hive 34 x 75 cm (Nâu đậm)
4 Màu sắc
36.000đ 43.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn mặt Songwol Shavoren Hany 36 x 75 cm (Trắng)Khăn mặt Songwol Shavoren Hany 36 x 75 cm (Trắng)
 • Trắng
 • Vàng
 • Hồng
 • Xanh biển
Khăn mặt Songwol Shavoren Hany 36 x 75 cm (Trắng)
4 Màu sắc
36.000đ 43.000đ -16%
Hoàn 1.000đ
Khăn tay Songwol Terry Gallery Antique 34 x 34 cm (Xám)Khăn tay Songwol Terry Gallery Antique 34 x 34 cm (Xám)
 • Nâu
 • Xám
Khăn tay Songwol Terry Gallery Antique 34 x 34 cm (Xám)
2 Màu sắc
30.000đ 36.000đ -17%
Hoàn 1.000đ

Chẳng cần tốn công sức và tiền của thuê kỹ sư thiết kế nội thất, bạn chỉ cần dành thời gian tìm hiểu về các loại đồ nội thất Songwol cao cấp đã có thể thay đổi diện mạo ngôi nhà thân yêu rồi. Tuy nhiên, sẽ thật khó nếu như bạn lần đầu chọn mua đồ trang trí nên hãy “bỏ túi” những công thức lựa đồ ngay sau đây để không hối hận về quyết định của mình nhé!

Nội thất Songwol có đa dạng thiết kế, mẫu mã và kích cỡ khác nhau nên việc đầu tiên bạn cần làm chính là xác định được không gian nội thất nhà bạn rộng hay hẹp để chọn sao cho phù hợp. Đối với căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thì dĩ nhiên các đồ vật cần được thu gọn, tối giản để không làm vướng víu, khó chịu. Còn nếu diện tích phòng lớn thì đừng ngại ngần mua nội thất Songwol có kích thước lớn hơn để tránh được cảm giác trống trải, tạo sự cân đối trong bài trí không gian sống.

Tiếp theo, các đồ vật trang trí chọn lựa phải thực sự phù hợp với sở thích và mục đích sử dụng của bản thân hoặc những người thân yêu. Đầu tư đúng cách mới có thể phục vụ tốt cho gia đình bạn và hạn chế những chi phí thay thế, sửa chữa. Tùy vào từng kiểu phòng ngủ, văn phòng làm việc hay phòng khách, ban công mà bạn sắm sửa đồ dùng tiện ích, thông minh sử dụng riêng biệt.

Thỏa thích trang trí nội thất nhà bạn với giá nội thất Songwol ưu đãi khi mua hàng online tại Adayroi.com nhé bạn!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín