text.skipToContent

Liên Á
Bosch
Dunlopillo
Xuân Hòa
Nikawa
Hòa Phát

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Đồng hồ treo tường Rhythm CFG706NR19 32 x 4.8 cm (Trắng)Đồng hồ treo tường Rhythm CFG706NR19 32 x 4.8 cm (Trắng)
Đồng hồ treo tường Rhythm CFG706NR19 32 x 4.8 cm (Trắng)
1.276.000đ 1.340.000đ -5%
Hoàn 26.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG817NR03 32 x 4,8 cm (Trắng)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG817NR03 32 x 4,8 cm (Trắng)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG817NR03 32 x 4,8 cm (Trắng)
770.000đ 900.000đ -14%
Hoàn 15.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMP525NR06 22,8 x 7,5 cm (Nâu)Đồng hồ treo tường Rhythm CMP525NR06 22,8 x 7,5 cm (Nâu)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMP525NR06 22,8 x 7,5 cm (Nâu)
2.948.000đ 3.100.000đ -5%
Hoàn 59.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG734NR03 31.2 x 5 cm (Trắng)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG734NR03 31.2 x 5 cm (Trắng)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG734NR03 31.2 x 5 cm (Trắng)
594.000đ 620.000đ -4%
Hoàn 12.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm CRH229NR18 48,5 x 18,5 x 24,5 cm (Vàng kim)Đồng hồ để bàn Rhythm CRH229NR18 48,5 x 18,5 x 24,5 cm (Vàng kim)
Đồng hồ để bàn Rhythm CRH229NR18 48,5 x 18,5 x 24,5 cm (Vàng kim)
11.770.000đ 12.360.000đ -5%
Hoàn 235.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường CMJ545NR06Đồng hồ treo tường CMJ545NR06
Đồng hồ treo tường CMJ545NR06
8.536.000đ 8.960.000đ -5%
Hoàn 171.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm 4MJ894WD06 36 x 44 x 8 cm (Nâu)Đồng hồ treo tường Rhythm 4MJ894WD06 36 x 44 x 8 cm (Nâu)
Đồng hồ treo tường Rhythm 4MJ894WD06 36 x 44 x 8 cm (Nâu)
7.766.000đ 8.150.000đ -5%
Hoàn 155.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường CMJ380CR06Đồng hồ treo tường CMJ380CR06
Đồng hồ treo tường CMJ380CR06
7.062.000đ 7.420.000đ -5%
Hoàn 141.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn CRH194NR06Đồng hồ để bàn CRH194NR06
Đồng hồ để bàn CRH194NR06
6.908.000đ 7.250.000đ -5%
Hoàn 138.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn CRJ736NR06Đồng hồ để bàn CRJ736NR06
Đồng hồ để bàn CRJ736NR06
6.820.000đ 7.160.000đ -5%
Hoàn 136.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm CRJ731NR06 24 x 10 x 34 cm (Nâu)Đồng hồ để bàn Rhythm CRJ731NR06 24 x 10 x 34 cm (Nâu)
Đồng hồ để bàn Rhythm CRJ731NR06 24 x 10 x 34 cm (Nâu)
6.710.000đ 7.050.000đ -5%
Hoàn 134.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMP543NR02 56 x 4.5 cm (Đen)Đồng hồ treo tường Rhythm CMP543NR02 56 x 4.5 cm (Đen)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMP543NR02 56 x 4.5 cm (Đen)
5.874.000đ 6.170.000đ -5%
Hoàn 117.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn CRH185NR63Đồng hồ để bàn CRH185NR63
Đồng hồ để bàn CRH185NR63
5.522.000đ 5.800.000đ -5%
Hoàn 110.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn CRH218NR02Đồng hồ để bàn CRH218NR02
Đồng hồ để bàn CRH218NR02
4.950.000đ 5.200.000đ -5%
Hoàn 99.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm CRH192NR63 22 x 9 x 33,2 cm (Vàng kim)Đồng hồ để bàn Rhythm CRH192NR63 22 x 9 x 33,2 cm (Vàng kim)
Đồng hồ để bàn Rhythm CRH192NR63 22 x 9 x 33,2 cm (Vàng kim)
4.928.000đ 5.170.000đ -5%
Hoàn 99.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường CMG757NR06Đồng hồ treo tường CMG757NR06
Đồng hồ treo tường CMG757NR06
3.410.000đ 3.580.000đ -5%
Hoàn 68.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG757NR07 68.5 x 55 x 10 cm (Nâu)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG757NR07 68.5 x 55 x 10 cm (Nâu)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG757NR07 68.5 x 55 x 10 cm (Nâu)
3.410.000đ 3.580.000đ -5%
Hoàn 68.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm 4MJA04WR06 26 x 36 x 8 cm (Nâu)Đồng hồ treo tường Rhythm 4MJA04WR06 26 x 36 x 8 cm (Nâu)
Đồng hồ treo tường Rhythm 4MJA04WR06 26 x 36 x 8 cm (Nâu)
3.388.000đ 3.560.000đ -5%
Hoàn 68.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG749NR13 51 x 4.8 cm (Be)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG749NR13 51 x 4.8 cm (Be)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG749NR13 51 x 4.8 cm (Be)
3.256.000đ 3.420.000đ -5%
Hoàn 65.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RH775WD18 20.6 x 30.4 x 10.3 cm (Vàng kim)Đồng hồ để bàn Rhythm 4RH775WD18 20.6 x 30.4 x 10.3 cm (Vàng kim)
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RH775WD18 20.6 x 30.4 x 10.3 cm (Vàng kim)
3.234.000đ 3.400.000đ -5%
Hoàn 65.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG103NR06 29,8 x 4,8 cm (Nâu đậm)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG103NR06 29,8 x 4,8 cm (Nâu đậm)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG103NR06 29,8 x 4,8 cm (Nâu đậm)
2.750.000đ 2.890.000đ -5%
Hoàn 55.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG971NR07 33 x 4,8 cm (Nâu vàng)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG971NR07 33 x 4,8 cm (Nâu vàng)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG971NR07 33 x 4,8 cm (Nâu vàng)
2.750.000đ 2.890.000đ -5%
Hoàn 55.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường CMP539NR06Đồng hồ treo tường CMP539NR06
Đồng hồ treo tường CMP539NR06
2.552.000đ 2.680.000đ -5%
Hoàn 51.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG752NR13 42.5 x 35.5 x 4.3 cm (Vàng kim)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG752NR13 42.5 x 35.5 x 4.3 cm (Vàng kim)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG752NR13 42.5 x 35.5 x 4.3 cm (Vàng kim)
2.530.000đ 2.660.000đ -5%
Hoàn 51.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm 4SG713WR19 (Bạc)Đồng hồ để bàn Rhythm 4SG713WR19 (Bạc)
Đồng hồ để bàn Rhythm 4SG713WR19 (Bạc)
2.222.000đ 2.330.000đ -5%
Hoàn 44.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP705WS19 (Bạc)Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP705WS19 (Bạc)
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP705WS19 (Bạc)
2.178.000đ 2.290.000đ -5%
Hoàn 44.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG477NR03 30 x 5 cm (Trắng)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG477NR03 30 x 5 cm (Trắng)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG477NR03 30 x 5 cm (Trắng)
2.156.000đ 2.260.000đ -5%
Hoàn 43.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG414NR06 40.5 x 3.6 cm (Nâu socola)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG414NR06 40.5 x 3.6 cm (Nâu socola)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG414NR06 40.5 x 3.6 cm (Nâu socola)
2.090.000đ 2.190.000đ -5%
Hoàn 42.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CFH104NR02 31.5 x 28 x 6.8 cm (Đen)Đồng hồ treo tường Rhythm CFH104NR02 31.5 x 28 x 6.8 cm (Đen)
Đồng hồ treo tường Rhythm CFH104NR02 31.5 x 28 x 6.8 cm (Đen)
2.046.000đ 2.150.000đ -5%
Hoàn 41.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP794WR19 13.2 x 23.1 x 7.2 cm (Bạc)Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP794WR19 13.2 x 23.1 x 7.2 cm (Bạc)
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP794WR19 13.2 x 23.1 x 7.2 cm (Bạc)
1.980.000đ 2.080.000đ -5%
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG928NR06 28 x 4,5 cm (Nâu)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG928NR06 28 x 4,5 cm (Nâu)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG928NR06 28 x 4,5 cm (Nâu)
1.936.000đ 2.030.000đ -5%
Hoàn 39.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường CMH746NR03Đồng hồ treo tường CMH746NR03
Đồng hồ treo tường CMH746NR03
1.892.000đ 1.990.000đ -5%
Hoàn 38.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn CRP609WR19Đồng hồ để bàn CRP609WR19
Đồng hồ để bàn CRP609WR19
1.892.000đ 1.990.000đ -5%
Hoàn 38.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn 4SG607WS65Đồng hồ để bàn 4SG607WS65
Đồng hồ để bàn 4SG607WS65
1.804.000đ 1.890.000đ -5%
Hoàn 36.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP796WS18 (Vàng nhũ)Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP796WS18 (Vàng nhũ)
Đồng hồ để bàn Rhythm 4RP796WS18 (Vàng nhũ)
1.782.000đ 1.870.000đ -5%
Hoàn 36.000đ
Giảm 300,000đ
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG990NR02 29 x 29 x 4,8 cm (Đen)Đồng hồ treo tường Rhythm CMG990NR02 29 x 29 x 4,8 cm (Đen)
Đồng hồ treo tường Rhythm CMG990NR02 29 x 29 x 4,8 cm (Đen)
1.760.000đ 1.850.000đ -5%
Hoàn 35.000đ
Giảm 300,000đ

Chẳng cần tốn công sức và tiền của thuê kỹ sư thiết kế nội thất, bạn chỉ cần dành thời gian tìm hiểu về các loại đồ nội thất Rhythm cao cấp đã có thể thay đổi diện mạo ngôi nhà thân yêu rồi. Tuy nhiên, sẽ thật khó nếu như bạn lần đầu chọn mua đồ trang trí nên hãy “bỏ túi” những công thức lựa đồ ngay sau đây để không hối hận về quyết định của mình nhé!

Nội thất Rhythm có đa dạng thiết kế, mẫu mã và kích cỡ khác nhau nên việc đầu tiên bạn cần làm chính là xác định được không gian nội thất nhà bạn rộng hay hẹp để chọn sao cho phù hợp. Đối với căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thì dĩ nhiên các đồ vật cần được thu gọn, tối giản để không làm vướng víu, khó chịu. Còn nếu diện tích phòng lớn thì đừng ngại ngần mua nội thất Rhythm có kích thước lớn hơn để tránh được cảm giác trống trải, tạo sự cân đối trong bài trí không gian sống.

Tiếp theo, các đồ vật trang trí chọn lựa phải thực sự phù hợp với sở thích và mục đích sử dụng của bản thân hoặc những người thân yêu. Đầu tư đúng cách mới có thể phục vụ tốt cho gia đình bạn và hạn chế những chi phí thay thế, sửa chữa. Tùy vào từng kiểu phòng ngủ, văn phòng làm việc hay phòng khách, ban công mà bạn sắm sửa đồ dùng tiện ích, thông minh sử dụng riêng biệt.

Thỏa thích trang trí nội thất nhà bạn với giá nội thất Rhythm ưu đãi khi mua hàng online tại Adayroi.com nhé bạn!

Ưu đãi hot trên Adayroi
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín