text.skipToContent

Nội địa

Tìm thấy 74 sản phẩm
Cam Cao Phong Cam Cao Phong
Cam Cao Phong
17.500đ 25.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho đỏ Ninh Thuận DL L1 MT Nho đỏ Ninh Thuận DL L1 MT
Nho đỏ Ninh Thuận DL L1 MT
28.800đ 31.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô ngọt L1 MT Ngô ngọt L1 MT
Ngô ngọt L1 MT
12.800đ 14.900đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mãng cầu Mãng cầu
Mãng cầu
33.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bưởi da xanh L1 VinEco Bưởi da xanh L1 VinEco
Bưởi da xanh L1 VinEco
90.200đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí ngồi xanh L1 VinEco Bí ngồi xanh L1 VinEco
Bí ngồi xanh L1 VinEco
4.400đ 6.500đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua farcies DL L1 VinEco Cà chua farcies DL L1 VinEco
Cà chua farcies DL L1 VinEco
13.500đ 19.000đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp cải trái tim L1 MT Bắp cải trái tim L1 MT
Bắp cải trái tim L1 MT
15.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua đỏ DL L1 VinEco Cà chua đỏ DL L1 VinEco
Cà chua đỏ DL L1 VinEco
18.100đ 26.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bí đỏ hồ lô L1 MT Bí đỏ hồ lô L1 MT
Bí đỏ hồ lô L1 MT
9.300đ 16.000đ
-42%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh dây Đà Lạt loại 1 VinEco Chanh dây Đà Lạt loại 1 VinEco
Chanh dây Đà Lạt loại 1 VinEco
16.000đ 25.500đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bưởi da xanh LX VinEco Bưởi da xanh LX VinEco
Bưởi da xanh LX VinEco
99.000đ 106.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa lê vỏ vàng ruột cam VinEco Dưa lê vỏ vàng ruột cam VinEco
Dưa lê vỏ vàng ruột cam VinEco
47.100đ 57.400đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa hấu Sài Gòn L1 MB Dưa hấu Sài Gòn L1 MB
Dưa hấu Sài Gòn L1 MB
27.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài cát chu Xoài cát chu
Xoài cát chu
32.600đ 39.200đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh không hạt Chanh không hạt
Chanh không hạt
9.200đ 16.000đ
-43%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đu đủ ruột đỏ Đu đủ ruột đỏ
Đu đủ ruột đỏ
23.700đ 34.100đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cóc non giống Thái Cóc non giống Thái
Cóc non giống Thái
13.700đ 19.700đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối tây Chuối tây
Chuối tây
23.400đ 26.700đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối laba DL L1 XA MT Chuối laba DL L1 XA MT
Chuối laba DL L1 XA MT
14.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cam sành loại lớn Cam sành loại lớn
Cam sành loại lớn
33.200đ 43.100đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối cau Chuối cau
Chuối cau
11.000đ 14.500đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài xanh giòn Xoài xanh giòn
Xoài xanh giòn
19.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bưởi hồng da xanh túi lưới Bưởi hồng da xanh túi lưới
Bưởi hồng da xanh túi lưới
52.900đ 83.200đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài xiêm núm Xoài xiêm núm
Xoài xiêm núm
21.300đ 36.300đ
-41%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa hấu không hạt Dưa hấu không hạt
Dưa hấu không hạt
56.300đ 61.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hành Lý Sơn Hành Lý Sơn
Hành Lý Sơn
12.600đ 15.800đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thanh long Thanh long
Thanh long
22.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cam Canh Cam Canh
Cam Canh
50.500đ 77.900đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua đỏ L1 VinEco Cà chua đỏ L1 VinEco
Cà chua đỏ L1 VinEco
4.700đ 6.400đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồng xiêm (Sapo) Hồng xiêm (Sapo)
Hồng xiêm (Sapo)
21.000đ 28.300đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa hấu giống Nhật Dưa hấu giống Nhật
Dưa hấu giống Nhật
63.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối sứ Chuối sứ
Chuối sứ
11.300đ 15.200đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả vú sữa Quả vú sữa
Quả vú sữa
30.000đ 32.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài Cát Bồ Xoài Cát Bồ
Xoài Cát Bồ
28.100đ 32.600đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa hấu rằn Dưa hấu rằn
Dưa hấu rằn
51.000đ 60.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cam Vinh Cam Vinh
Cam Vinh
8.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối vàng Chuối vàng
Chuối vàng
65.800đ 80.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài giống Úc Xoài giống Úc
Xoài giống Úc
32.300đ 34.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối sáp PFMN Chuối sáp PFMN
Chuối sáp PFMN
14.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối cao Chuối cao
Chuối cao
18.400đ 19.400đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bơ sáp đặc biệt Bơ sáp đặc biệt
Bơ sáp đặc biệt
70.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồng xiêm (Sapo) Hồng xiêm (Sapo)
Hồng xiêm (Sapo)
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổi lê Ổi lê
Ổi lê
10.100đ 14.400đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối cau Chuối cau
Chuối cau
9.000đ 13.400đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cam Hàm Yên Cam Hàm Yên
Cam Hàm Yên
9.500đ 12.000đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối tiêu Chuối tiêu
Chuối tiêu
4.900đ 5.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cam xoàn Cam xoàn
Cam xoàn
29.900đ 39.900đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa lưới ruột xanh Việt Nam Vuông Tròn Dưa lưới ruột xanh Việt Nam Vuông Tròn
Dưa lưới ruột xanh Việt Nam Vuông Tròn
128.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Roi đỏ An Phước Roi đỏ An Phước
Roi đỏ An Phước
37.800đ 41.600đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài Đài Loan trái dài Xoài Đài Loan trái dài
Xoài Đài Loan trái dài
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh leo (Chanh dây) Chanh leo (Chanh dây)
Chanh leo (Chanh dây)
12.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sơ ri Sơ ri
Sơ ri
16.000đ 18.300đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà chua cherry vàng (dài) VinEco Cà chua cherry vàng (dài) VinEco
Cà chua cherry vàng (dài) VinEco
18.000đ 29.000đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà tím tròn Cà tím tròn
Cà tím tròn
6.800đ 9.600đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Táo xanh giống Thái Táo xanh giống Thái
Táo xanh giống Thái
27.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bưởi Năm Roi Bưởi Năm Roi
Bưởi Năm Roi
35.500đ 52.800đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa hấu đỏ có hạt L1 Vineco Dưa hấu đỏ có hạt L1 Vineco
Dưa hấu đỏ có hạt L1 Vineco
36.000đ 69.800đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối xanh Chuối xanh
Chuối xanh
15.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
VinEco Chuối tiêu xanh L1 VinEco Chuối tiêu xanh L1
VinEco Chuối tiêu xanh L1
6.500đ 7.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy