text.skipToContent

Nội địa

Tìm thấy 148 sản phẩm
Mãng cầu Mãng cầu
Mãng cầu
44.000đ 69.600đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa hấu giống Nhật Dưa hấu giống Nhật
Dưa hấu giống Nhật
60.200đ 63.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Mít giống thái
30.000đ 40.400đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài Cát Bồ Xoài Cát Bồ
Xoài Cát Bồ
29.400đ 32.600đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài Đài Loan trái dài Xoài Đài Loan trái dài
Xoài Đài Loan trái dài
14.000đ 18.900đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổi lê Ổi lê
Ổi lê
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa hấu ruột vàng Dưa hấu ruột vàng
Dưa hấu ruột vàng
86.000đ 90.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quả vú sữa Quả vú sữa
Quả vú sữa
52.900đ 63.900đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chuối cao Chuối cao
Chuối cao
24.600đ 25.600đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hồng xiêm (Sapo) Hồng xiêm (Sapo)
Hồng xiêm (Sapo)
17.500đ 23.600đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo xanh giống Thái Táo xanh giống Thái
Táo xanh giống Thái
45.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài xanh giòn Xoài xanh giòn
Xoài xanh giòn
21.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài ghép Xoài ghép
Xoài ghép
15.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cam xoàn Cam xoàn
Cam xoàn
27.500đ 39.900đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí đỏ tròn Đà Lạt loại 1 MT Bí đỏ tròn Đà Lạt loại 1 MT
Bí đỏ tròn Đà Lạt loại 1 MT
5.400đ 9.000đ
-40%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thanh long trắng L1 MT Thanh long trắng L1 MT
Thanh long trắng L1 MT
12.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bưởi da xanh L1 MT Bưởi da xanh L1 MT
Bưởi da xanh L1 MT
90.900đ 128.800đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà tím dài L1 MT Cà tím dài L1 MT
Cà tím dài L1 MT
7.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà tím dài Cà tím dài
Cà tím dài
7.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua đỏ DL L1 VinEco Cà chua đỏ DL L1 VinEco
Cà chua đỏ DL L1 VinEco
17.400đ 26.000đ
-33%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chôm chôm giống thái L1 VinEco Chôm chôm giống thái L1 VinEco
Chôm chôm giống thái L1 VinEco
63.400đ 97.400đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí đỏ hồ lô L1 MT Bí đỏ hồ lô L1 MT
Bí đỏ hồ lô L1 MT
9.400đ 16.000đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bưởi da xanh LX VinEco Bưởi da xanh LX VinEco
Bưởi da xanh LX VinEco
123.800đ 133.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dừa nguyên trái VinEco Dừa nguyên trái VinEco
Dừa nguyên trái VinEco
18.700đ 35.100đ
-47%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa lê vỏ vàng ruột xanh trắng VinEco Dưa lê vỏ vàng ruột xanh trắng VinEco
Dưa lê vỏ vàng ruột xanh trắng VinEco
52.700đ 59.200đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa lê vỏ vàng ruột cam VinEco Dưa lê vỏ vàng ruột cam VinEco
Dưa lê vỏ vàng ruột cam VinEco
47.100đ 57.400đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cóc non loại 1 VinEco Cóc non loại 1 VinEco
Cóc non loại 1 VinEco
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cam sành Cam sành
Cam sành
24.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài keo Xoài keo
Xoài keo
17.700đ 19.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa hấu Sài Gòn L1 MB Dưa hấu Sài Gòn L1 MB
Dưa hấu Sài Gòn L1 MB
32.400đ 51.600đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài cát chu Xoài cát chu
Xoài cát chu
27.900đ 39.200đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chanh không hạt Chanh không hạt
Chanh không hạt
33.500đ 39.800đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đu đủ ruột đỏ Đu đủ ruột đỏ
Đu đủ ruột đỏ
17.900đ 24.300đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cóc non giống Thái Cóc non giống Thái
Cóc non giống Thái
8.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cam sành loại 2 PFMN Cam sành loại 2 PFMN
Cam sành loại 2 PFMN
29.900đ 46.000đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chuối tây Chuối tây
Chuối tây
23.400đ 26.700đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa hấu ruột vàng Dưa hấu ruột vàng
Dưa hấu ruột vàng
45.800đ 54.600đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chuối vàng Chuối vàng
Chuối vàng
16.500đ 20.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bí ngồi xanh L1 VinEco Bí ngồi xanh L1 VinEco
Bí ngồi xanh L1 VinEco
13.200đ 19.400đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cam sành loại lớn Cam sành loại lớn
Cam sành loại lớn
38.300đ 43.100đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổi trân châu ruột đỏ Ổi trân châu ruột đỏ
Ổi trân châu ruột đỏ
28.500đ 29.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sơ ri Sơ ri
Sơ ri
16.000đ 18.300đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chuối cau Chuối cau
Chuối cau
11.000đ 14.500đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài xiêm núm Xoài xiêm núm
Xoài xiêm núm
21.300đ 36.300đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa hấu không hạt Dưa hấu không hạt
Dưa hấu không hạt
62.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chanh dây DL L1 MT Chanh dây DL L1 MT
Chanh dây DL L1 MT
17.400đ 30.600đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổi Long Khánh Ổi Long Khánh
Ổi Long Khánh
11.900đ 13.800đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chuối laba DL L1 XA MT Chuối laba DL L1 XA MT
Chuối laba DL L1 XA MT
16.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhãn xuồng cơm vàng Nhãn xuồng cơm vàng
Nhãn xuồng cơm vàng
82.900đ 109.000đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổi găng Ổi găng
Ổi găng
8.100đ 8.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thanh long Thanh long
Thanh long
22.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bơ sáp đặc biệt Bơ sáp đặc biệt
Bơ sáp đặc biệt
46.700đ 59.100đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhãn quế Nhãn quế
Nhãn quế
43.200đ 44.100đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà chua đỏ L1 VinEco Cà chua đỏ L1 VinEco
Cà chua đỏ L1 VinEco
4.700đ 6.400đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chanh leo (Chanh dây) Chanh leo (Chanh dây)
Chanh leo (Chanh dây)
7.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chuối sứ Chuối sứ
Chuối sứ
14.300đ 20.200đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dứa quả (khóm) Dứa quả (khóm)
Dứa quả (khóm)
7.900đ 15.300đ
-48%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xoài cát Hòa Lộc Xoài cát Hòa Lộc
Xoài cát Hòa Lộc
35.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dưa hấu đỏ không hạt Dưa hấu đỏ không hạt
Dưa hấu đỏ không hạt
45.800đ 54.600đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cóc xanh Cóc xanh
Cóc xanh
22.900đ 31.000đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy