text.skipToContent

Mã giảm giá điện gia dụng

Nồi cơm điện

Tìm thấy 1.143 sản phẩm
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (Trắng Hồng) Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (Trắng Hồng)
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (Trắng Hồng)
3.200.000đ 4.157.400đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-L1052F 1.8L 1150W (Đỏ) Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-L1052F 1.8L 1150W (Đỏ)
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-L1052F 1.8L 1150W (Đỏ)
4.700.000đ 6.150.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMF(WT)A 1,8L Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMF(WT)A 1,8L
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMF(WT)A 1,8L
2.090.000đ 2.690.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Supor CFXB30FC11E 1L 600W Nồi cơm điện tử Supor CFXB30FC11E 1L 600W
Nồi cơm điện tử Supor CFXB30FC11E 1L 600W
699.000đ 1.188.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (Trắng Đỏ) Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (Trắng Đỏ)
Nồi cơm áp suất điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (Trắng Đỏ)
3.477.000đ 5.000.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (2 màu hồng, đỏ, giao ngẫu nhiên) Nồi cơm điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (2 màu hồng, đỏ, giao ngẫu nhiên)
Nồi cơm điện tử Cuckoo CRP-G1015M 1.8L (2 màu hồng, đỏ, giao ngẫu nhiên)
3.175.000đ 5.317.700đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF(WT)A 1L Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF(WT)A 1L
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF(WT)A 1L
2.125.500đ 3.358.200đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Tiger JKT-S18S 1.8L (Nâu) Nồi cơm điện Tiger JKT-S18S 1.8L (Nâu)
Nồi cơm điện Tiger JKT-S18S 1.8L (Nâu)
9.200.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Cuckoo CR- 1021, 650W 1.8L (Trắng) Nồi cơm điện Cuckoo CR- 1021, 650W 1.8L (Trắng)
Nồi cơm điện Cuckoo CR- 1021, 650W 1.8L (Trắng)
1.681.000đ 2.830.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5923 800W 1,8L (Trắng) Nồi cơm điện BlueStone RCB-5923 800W 1,8L (Trắng)
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5923 800W 1,8L (Trắng)
999.000đ 1.499.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM10V 1L (Trắng, xám) Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM10V 1L (Trắng, xám)
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM10V 1L (Trắng, xám)
1.469.000đ 1.706.400đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N181ETV "SL" 1,8L 700W Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N181ETV "SL" 1,8L 700W
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N181ETV "SL" 1,8L 700W
950.000đ 990.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1198W 1,8L (Nâu) Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1198W 1,8L (Nâu)
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1198W 1,8L (Nâu)
10.980.000đ 11.499.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-NR191STV "SS" 1,8L 700W Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-NR191STV "SS" 1,8L 700W
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-NR191STV "SS" 1,8L 700W
1.190.000đ 1.290.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N191ETV "SB" 1,8L 700W Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N191ETV "SB" 1,8L 700W
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N191ETV "SB" 1,8L 700W
1.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18MM(WT)A 1,8L 680W Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18MM(WT)A 1,8L 680W
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18MM(WT)A 1,8L 680W
2.090.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Sharp KS-N18ETV "RP" 1,8L Nồi cơm điện Sharp KS-N18ETV "RP" 1,8L
Nồi cơm điện Sharp KS-N18ETV "RP" 1,8L
990.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Cuckoo CR-0632 1L (Hồng nhạt) Nồi cơm điện Cuckoo CR-0632 1L (Hồng nhạt)
Nồi cơm điện Cuckoo CR-0632 1L (Hồng nhạt)
1.590.000đ 1.790.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF(H)A 1L 560W Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF(H)A 1L 560W
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF(H)A 1L 560W
1.990.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMF(H)A 1,8L 680W Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMF(H)A 1,8L 680W
Nồi cơm điện tử Toshiba RC-18NMF(H)A 1,8L 680W
2.090.000đ 2.690.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Sharp KS-11ETV"RB", 1 lít, 480W Nồi cơm điện Sharp KS-11ETV"RB", 1 lít, 480W
Nồi cơm điện Sharp KS-11ETV"RB", 1 lít, 480W
890.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V 830W 1.8L Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V 830W 1.8L
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V 830W 1.8L
1.850.000đ 2.150.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM19V 830W 1,8L (Xám) Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM19V 830W 1,8L (Xám)
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM19V 830W 1,8L (Xám)
1.740.000đ 2.150.000đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện cơ nắp gài Cuckoo CR-0661 500W 1L (Xanh lá cây) Nồi cơm điện cơ nắp gài Cuckoo CR-0661 500W 1L (Xanh lá cây)
Nồi cơm điện cơ nắp gài Cuckoo CR-0661 500W 1L (Xanh lá cây)
1.490.000đ 1.925.000đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Sharp KS-TH18-GL 790W 1.8L (Vàng) Nồi cơm điện tử Sharp KS-TH18-GL 790W 1.8L (Vàng)
Nồi cơm điện tử Sharp KS-TH18-GL 790W 1.8L (Vàng)
1.890.000đ 1.940.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N192ETV "SP" 1,8L 700W Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N192ETV "SP" 1,8L 700W
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N192ETV "SP" 1,8L 700W
990.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N192ETV "SP" 700W 1.8L (Trắng, hồng) Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N192ETV "SP" 700W 1.8L (Trắng, hồng)
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N192ETV "SP" 700W 1.8L (Trắng, hồng)
938.900đ 1.158.400đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Sharp nắp gài KS-N182ETV "SW" 700W 1.8L (Trắng, xám) Nồi cơm điện Sharp nắp gài KS-N182ETV "SW" 700W 1.8L (Trắng, xám)
Nồi cơm điện Sharp nắp gài KS-N182ETV "SW" 700W 1.8L (Trắng, xám)
916.700đ 1.132.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N191ETV "SB" 1,8L (Trắng phối nâu) Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N191ETV "SB" 1,8L (Trắng phối nâu)
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-N191ETV "SB" 1,8L (Trắng phối nâu)
939.000đ 1.280.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-ZE105WRA 1L (Trắng) Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-ZE105WRA 1L (Trắng)
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-ZE105WRA 1L (Trắng)
1.990.000đ 2.322.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Sharp KS-R19ST 600W 1.8L (Nhiều màu) Nồi cơm điện Sharp KS-R19ST 600W 1.8L (Nhiều màu)
Nồi cơm điện Sharp KS-R19ST 600W 1.8L (Nhiều màu)
1.190.000đ 1.700.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Electrolux ERC3305 Nồi cơm điện Electrolux ERC3305
Nồi cơm điện Electrolux ERC3305
929.000đ 1.160.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Sharp nắp gài KS-11EV 485W 1L (Trắng) Nồi cơm điện Sharp nắp gài KS-11EV 485W 1L (Trắng)
Nồi cơm điện Sharp nắp gài KS-11EV 485W 1L (Trắng)
777.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-NR19STV "RL" 1,8L Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-NR19STV "RL" 1,8L
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-NR19STV "RL" 1,8L
1.119.000đ 1.790.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V 830W 1,8L (Trắng) Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V 830W 1,8L (Trắng)
Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V 830W 1,8L (Trắng)
1.690.000đ 2.500.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Electrolux ERC6603W 700W 1.8L (Trắng) Nồi cơm điện Electrolux ERC6603W 700W 1.8L (Trắng)
Nồi cơm điện Electrolux ERC6603W 700W 1.8L (Trắng)
1.249.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Electrolux ERC7603W 800W 1.8L (Đen) Nồi cơm điện Electrolux ERC7603W 800W 1.8L (Đen)
Nồi cơm điện Electrolux ERC7603W 800W 1.8L (Đen)
1.449.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Electrolux ERC3505 770W 1.8L (Bạc) Nồi cơm điện Electrolux ERC3505 770W 1.8L (Bạc)
Nồi cơm điện Electrolux ERC3505 770W 1.8L (Bạc)
1.300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Electrolux ERC6503W 600W 1,2L (Trắng) Nồi cơm điện Electrolux ERC6503W 600W 1,2L (Trắng)
Nồi cơm điện Electrolux ERC6503W 600W 1,2L (Trắng)
1.119.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-231EV 2,2L Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-231EV 2,2L
Nồi cơm điện nắp gài Sharp KS-231EV 2,2L
1.029.000đ 1.390.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện mini Korean C2 Nồi cơm điện mini Korean C2
Nồi cơm điện mini Korean C2
299.000đ 389.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Electrolux ERC7603W 800W 1.8L (Đen) Nồi cơm điện tử Electrolux ERC7603W 800W 1.8L (Đen)
Nồi cơm điện tử Electrolux ERC7603W 800W 1.8L (Đen)
1.699.000đ 2.190.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Electrolux ERC3505 770W 1.8L (Bạc) Nồi cơm điện Electrolux ERC3505 770W 1.8L (Bạc)
Nồi cơm điện Electrolux ERC3505 770W 1.8L (Bạc)
1.599.000đ 2.190.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện nắp rời Sharp KSH-555V 5L (Trắng) Nồi cơm điện nắp rời Sharp KSH-555V 5L (Trắng)
Nồi cơm điện nắp rời Sharp KSH-555V 5L (Trắng)
1.759.000đ 1.939.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Smartcook Elmich RCS-0026 1.8L 860W (Trắng) Nồi cơm điện Smartcook Elmich RCS-0026 1.8L 860W (Trắng)
Nồi cơm điện Smartcook Elmich RCS-0026 1.8L 860W (Trắng)
1.800.000đ 1.850.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện cơ Midea MR-CM06SB 0.6L 400W (Trắng) Nồi cơm điện cơ Midea MR-CM06SB 0.6L 400W (Trắng)
Nồi cơm điện cơ Midea MR-CM06SB 0.6L 400W (Trắng)
539.000đ 550.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện cơ Midea MR-CM1806 1.8L 650W (Nâu) Nồi cơm điện cơ Midea MR-CM1806 1.8L 650W (Nâu)
Nồi cơm điện cơ Midea MR-CM1806 1.8L 650W (Nâu)
751.000đ 759.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Midea MB-FZ4087 1,5L 1250W (Đen) Nồi cơm điện Midea MB-FZ4087 1,5L 1250W (Đen)
Nồi cơm điện Midea MB-FZ4087 1,5L 1250W (Đen)
3.795.000đ 3.990.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Comet CM8016NC 1.8L (Xám) Nồi cơm điện Comet CM8016NC 1.8L (Xám)
Nồi cơm điện Comet CM8016NC 1.8L (Xám)
384.000đ 550.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện tử Philips HD3060 330W 0.7L (Đen) - Hàng chính hãng Nồi cơm điện tử Philips HD3060 330W 0.7L (Đen) - Hàng chính hãng
Nồi cơm điện tử Philips HD3060 330W 0.7L (Đen) - Hàng chính hãng
1.639.000đ 1.847.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện Philips HD3130 860W 1.8L (Trắng) - Hàng chính hãng Nồi cơm điện Philips HD3130 860W 1.8L (Trắng) - Hàng chính hãng
Nồi cơm điện Philips HD3130 860W 1.8L (Trắng) - Hàng chính hãng
1.239.000đ 1.487.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5516 700W 1.8L (Trắng) Nồi cơm điện BlueStone RCB-5516 700W 1.8L (Trắng)
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5516 700W 1.8L (Trắng)
710.000đ 789.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm nắp rời BlueStone CRB-5425 850W 2.2L (Trắng) Nồi cơm nắp rời BlueStone CRB-5425 850W 2.2L (Trắng)
Nồi cơm nắp rời BlueStone CRB-5425 850W 2.2L (Trắng)
620.000đ 689.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5518 900W 1.8L (Trắng) Nồi cơm điện BlueStone RCB-5518 900W 1.8L (Trắng)
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5518 900W 1.8L (Trắng)
854.000đ 949.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5507 700W 1.8L (Trắng) Nồi cơm điện BlueStone RCB-5507 700W 1.8L (Trắng)
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5507 700W 1.8L (Trắng)
679.000đ 699.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm nắp rời BlueStone CRB-5415 700W 1.8L Nồi cơm nắp rời BlueStone CRB-5415 700W 1.8L
Nồi cơm nắp rời BlueStone CRB-5415 700W 1.8L
459.000đ 499.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5985S 800W 1.5L Nồi cơm điện BlueStone RCB-5985S 800W 1.5L
Nồi cơm điện BlueStone RCB-5985S 800W 1.5L
3.329.000đ 3.699.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy