text.skipToContent

Nồi chiên ưu đãi đến 50%

Philips
magic
lock-lock
mishi
perfect
iruka

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1425W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1425W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1425W (Đen)
2.659.000đ 4.290.000đ -38%
Hoàn 53.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)
4.889.000đ 8.599.000đ -43%
Trả góp 0%
Chỉ 407.417đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9654/91 (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9654/91 (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9654/91 (Đen)
5.940.000đ 9.500.000đ -37%
Trả góp 0%
Chỉ 495.000đ/tháng
Hoàn 119.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen)
3.990.000đ 4.999.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen)
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen)
5.099.000đ 6.249.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 424.917đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9653/90 (Đen)Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9653/90 (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9653/90 (Đen)
8.590.000đ 9.500.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Nồi chiên Philips HD9643 1425W Đen (Hãng phân phối chính thức)Nồi chiên Philips HD9643 1425W Đen (Hãng phân phối chính thức)
Nồi chiên Philips HD9643 1425W Đen (Hãng phân phối chính thức)
4.829.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 402.417đ/tháng
Hoàn 97.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen)
4.989.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.750đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9630-XXLNồi chiên không dầu Philips HD9630-XXL
Nồi chiên không dầu Philips HD9630-XXL
5.199.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 433.250đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen)
2.933.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 59.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãngNồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãng
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãng
3.000.000đ 4.290.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 250.000đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãngNồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãng
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãng
3.249.000đ 5.500.000đ -41%
Trả góp 0%
Chỉ 270.750đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9217 1425WNồi chiên không dầu Philips HD9217 1425W
Nồi chiên không dầu Philips HD9217 1425W
3.310.000đ 3.999.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 275.833đ/tháng
Hoàn 66.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãngNồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãng
Nồi chiên không dầu Philips HD9220 1400W (Đen) - Hàng chính hãng
3.590.000đ 4.500.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Nồi chiên không dầu PHILIPS HD9217Nồi chiên không dầu PHILIPS HD9217
Nồi chiên không dầu PHILIPS HD9217
3.690.000đ 3.999.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Nồi chiên chân không Philips HD9216Nồi chiên chân không Philips HD9216
Nồi chiên chân không Philips HD9216
3.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Nồi chiên chân không Philips HD9216/80 1425W- Hàng chính hãngNồi chiên chân không Philips HD9216/80 1425W- Hàng chính hãng
Nồi chiên chân không Philips HD9216/80 1425W- Hàng chính hãng
3.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 333.250đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9238 (Hàng chính hãng)Nồi chiên không dầu Philips HD9238 (Hàng chính hãng)
Nồi chiên không dầu Philips HD9238 (Hàng chính hãng)
4.190.000đ 7.590.000đ -45%
Trả góp 0%
Chỉ 349.167đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen) (Hàng chính hãng)Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen) (Hàng chính hãng)
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1400W (Đen) (Hàng chính hãng)
4.505.000đ 6.429.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 375.417đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9630/90 Đen - Hàng nhập khẩuNồi chiên không dầu Philips HD9630/90 Đen - Hàng nhập khẩu
  • Đen
Nồi chiên không dầu Philips HD9630/90 Đen - Hàng nhập khẩu
1 Màu sắc
4.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 400.000đ/tháng
Hoàn 96.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W ĐenNồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W Đen
  • Đen
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W Đen
1 Màu sắc
4.889.000đ 7.299.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 407.417đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)
4.980.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.000đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9240 2100W (Đen)
4.989.000đ 7.999.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 415.750đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9643 1425W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9643 1425W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9643 1425W (Đen)
4.990.000đ 5.490.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1425W 2.2L (Đen) - Hàng chính hãngNồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1425W 2.2L (Đen) - Hàng chính hãng
Nồi chiên không dầu Philips HD9220/20 1425W 2.2L (Đen) - Hàng chính hãng
4.999.000đ 7.426.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 416.583đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) - Hãng phân phối chính thức Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) - Hãng phân phối chính thức
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) - Hãng phân phối chính thức
5.099.000đ 6.249.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 424.917đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen)Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen)
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen)
5.189.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 432.417đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen) - Hàng nhập khẩuNồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen) - Hàng nhập khẩu
Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen) - Hàng nhập khẩu
5.289.000đ 7.999.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 440.750đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen)Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips HD9240/90 2100W (Đen)
5.549.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 462.417đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9650/90 (Đen)Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9650/90 (Đen)
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9650/90 (Đen)
8.190.000đ 9.700.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 682.500đ/tháng
Hoàn 164.000đ
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9650Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9650
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer XXL HD9650
8.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 707.500đ/tháng

Trên thị trường đồ gia dụng nhà bếp hiện nay, nồi chiên không dầu Philips được rất nhiều người tiêu dùng ưa thích bởi những ưu điểm tuyệt vời mà nó mang lại. Sản phẩm không những giúp các món ăn chiên rán trở nên thơm ngon, giòn hơn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của bạn hơn bởi không phải dùng dầu trong quá trình đun nấu, đặc biệt tốt với những ai bị mắc các bệnh bị tim mạch hay tiểu đường.

Bên cạnh đó, khi mua nồi chiên không dầu Philips bạn cũng có nhiều thời gian để nấu các món khác hơn bởi bạn chỉ cần xếp nguyên liệu vào trong nồi, chọn chế độ thích hợp là xong, không cần phải mất thời gian canh lật món ăn như trước. Một điểm cộng khác của nồi chiên không dầu Philips là có không gian nồi kín nên mùi hay dầu mỡ cũng không bị lọt ra ngoài như khi chiên rán thông thường.
Hãy đặt mua sản phẩm này tại trang thương mại điện tử Adayroi để có giá nồi chiên không dầu Philips ưu đãi nhé! Bên cạnh đó, khách hàng sẽ có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời khi mua hàng tại đây.

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
Vinpro - Bão sale giá sốc
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín