text.skipToContent

Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) - Hãng phân phối chính thứcNồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) - Hãng phân phối chính thức
Nồi chiên Philips HD9643 1425W (Đen) - Hãng phân phối chính thức
4.990.000đ 5.999.000đ -17%
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi áp suất Kangaroo KG280M 900W 5LNồi áp suất Kangaroo KG280M 900W 5L
Nồi áp suất Kangaroo KG280M 900W 5L
790.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi chiên không dầu Mishio MK-01 3L 1300W (Đen)Nồi chiên không dầu Mishio MK-01 3L 1300W (Đen)
Nồi chiên không dầu Mishio MK-01 3L 1300W (Đen)
799.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi làm tỏi đen cảm ứng Mishio MK03 2018 (Đen)Nồi làm tỏi đen cảm ứng Mishio MK03 2018 (Đen)
Nồi làm tỏi đen cảm ứng Mishio MK03 2018 (Đen)
1.190.000đ 1.690.000đ -30%
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử BlueStone RCB-5908 650W 1.2L (Trắng)Nồi cơm điện tử BlueStone RCB-5908 650W 1.2L (Trắng)
Nồi cơm điện tử BlueStone RCB-5908 650W 1.2L (Trắng)
729.000đ 1.249.000đ -42%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1,8L (Đen)Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1,8L (Đen)
Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1,8L (Đen)
18.949.000đ 19.599.000đ -3%
Hoàn 379.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKL-T15W 1160W 1.5L (Bạc)Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKL-T15W 1160W 1.5L (Bạc)
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKL-T15W 1160W 1.5L (Bạc)
20.000.000đ 21.599.000đ -7%
Hoàn 400.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1,8LNồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1,8L
Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic PANC-SR-PX184KRA 1,8L
19.999.000đ 21.051.300đ -5%
Hoàn 400.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ10-XT 1030W 1L (Xám)Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ10-XT 1030W 1L (Xám)
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ10-XT 1030W 1L (Xám)
14.779.000đ 16.990.000đ -13%
Hoàn 296.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ10-XT 1030W 1L (Xám)Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ10-XT 1030W 1L (Xám)
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ10-XT 1030W 1L (Xám)
16.602.000đ 22.080.000đ -25%
Hoàn 332.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ18-XT 1240W 1.8L (Xám)Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ18-XT 1240W 1.8L (Xám)
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ18-XT 1240W 1.8L (Xám)
16.599.000đ 20.600.000đ -19%
Hoàn 332.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ18-XT 1240W 1.8L (Xám)Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ18-XT 1240W 1.8L (Xám)
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HRQ18-XT 1240W 1.8L (Xám)
16.599.000đ 18.990.000đ -13%
Hoàn 332.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử Hitachi RZ-KG18YS 1400W 1,8L (Xám)Nồi cơm điện tử Hitachi RZ-KG18YS 1400W 1,8L (Xám)
Nồi cơm điện tử Hitachi RZ-KG18YS 1400W 1,8L (Xám)
16.373.000đ 16.768.100đ -2%
Hoàn 327.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện cao tần Smart IH Cuckoo CRP-FHV1010FD 1.8L (Nâu)Nồi cơm điện cao tần Smart IH Cuckoo CRP-FHV1010FD 1.8L (Nâu)
Nồi cơm điện cao tần Smart IH Cuckoo CRP-FHV1010FD 1.8L (Nâu)
15.000.000đ 16.450.000đ -9%
Hoàn 300.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic SR-HB184KRA 1400W 1,8L (Đen)Nồi cơm điện nắp gài Panasonic SR-HB184KRA 1400W 1,8L (Đen)
  • Đen
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic SR-HB184KRA 1400W 1,8L (Đen)
1 Màu sắc
11.999.000đ
Hoàn 240.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8LNồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L
12.550.000đ 17.070.000đ -26%
Hoàn 251.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L (Đen)Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L (Đen)
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L (Đen)
11.600.000đ 12.900.000đ -10%
Hoàn 232.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W (Đen)Nồi cơm điện Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W (Đen)
Nồi cơm điện Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W (Đen)
11.999.000đ 12.900.000đ -7%
Hoàn 240.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8LNồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8L
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8L
11.900.000đ 18.770.000đ -37%
Hoàn 238.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1198W 1.8L (Nâu)Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1198W 1.8L (Nâu)
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1198W 1.8L (Nâu)
11.699.000đ 15.000.000đ -22%
Hoàn 234.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L (Đen)Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L (Đen)
Nồi cơm điện nắp gài Panasonic PANC-SR-HB184KRA 2000W 1,8L (Đen)
11.599.000đ 11.949.000đ -3%
Hoàn 232.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HBQ18-XA 1240W 1.8LNồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HBQ18-XA 1240W 1.8L
Nồi cơm điện Zojirushi ZONC-NP-HBQ18-XA 1240W 1.8L
9.799.000đ 10.990.000đ -11%
Hoàn 196.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1LNồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1L
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1L
10.690.000đ
Hoàn 321.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1080W 1L (Bạc)Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1080W 1L (Bạc)
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1080W 1L (Bạc)
10.599.000đ 12.500.000đ -15%
Hoàn 212.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1LNồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1L
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1L
10.590.000đ 16.070.000đ -34%
Hoàn 212.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1LNồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1L
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S10W 1L
10.500.000đ
Hoàn 210.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8LNồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8L
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8L
10.490.000đ
Hoàn 315.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8LNồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8L
Nồi cơm điện tử cao tần Tiger JKT-S18W 1.8L
10.490.000đ 14.986.000đ -30%
Hoàn 210.000đ
Ưu đãi 250,000đ

NỒI ĐIỆN - MANG SỰ TIỆN LỢI ĐẾN VỚI NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Nồi tích hợp điện đang là mặt hàng được đông đảo nhiều bà nội trợ yêu thích và lựa chọn khi mua sắm đồ cho đồ gia dụng trong bếp.

Nồi điện đa năng không những mang đến bữa ăn ấm cúng mà còn giúp bạn tiết kiệm được công sức, chi phí mà còn tiết kiệm không gian rất hiệu quả.

Chất liệu của nồi đa số được làm bằng chất liệu thép sơn tĩnh điện có độ bền cao cùng các phím nút và tay cầm được cách nhiệt. Ngoài ra, nắp đẩy thuỷ tinh của nồi nấu điện trong suốt nên bạn có thể dễ dàng theo dõi quá trình đồ ăn chín. Lòng nồi có phủ thêm lớp chống dính giúp bạn dễ dàng vệ sinh và đồ ăn cũng không bị dính dưới đáy nồi. Bề mặt của sản phẩm còn được phủ thêm lớp men chống dính giúp thức ăn không bám và dễ lau chùi.

Bên cạnh tính năng nấu lẩu bình thường, nồi đa năng còn có thể dùng để chiên, xào, hấp…cùng với dung tích lớn.

Với mức giá rất hấp dẫn, đa chức năng nên đây là sản phẩm được rất nhiều người chọn lựa.

Chảo điện đa tính năng không chỉ để chiên rán mà còn có các tính năng khác nhau như: luộc, nướng, nấu canh, nấu lẩu… và thậm chí có thể nấu được cơm. Chính vì lẽ đó khi sử dụng sản phẩm này sẽ giúp cho bà nội trợ tiết kiệm được cả tiền bạc lẫn thời gian.

Trên thị trường, các mẫu chảo thường có thiết kế giống nhau với 2 loại cơ bản là hình vuông và hình elip đều có nắp vung kính. Với loại hình elip thì đáy chảo thường sâu hơn còn hình vuông thì thường rộng ra 2 bên.

Về chất liệu thì hầu hết sản phẩm đều được làm từ chất liệu nhôm dẫn nhiệt thanh và có độ chống dính cao từ 3 - 5 lớp tuỳ vào từng mẫu.

Hiện nay giá của chảo điện có giá dao động khoảng từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng là đã đáp ứng được đầy đủ nhu cầu.

Một số thương hiệu bán đáng tin cậy hiện nay là: Hanabishi, Kangaroo, Tiross, Cornet…Ngoài ra, rất nhiều kiểu dáng mẫu mã mới nhất hiện nay đang được bày bán trên Adayroi với mức ưu giá đặc biệt.

Đặt mua sản phẩm trên Adayroi ngay hôm nay để hưởng ưu đãi giá tốt cũng như các chính sách bảo hành, khuyến mãi đi kèm. Với đa dạng các thương hiệu, model sản phẩm khác nhau cùng nhiều chương trình mua sắm online tiện lợi, tiết kiệm, Adayroi tự hào là một trong những trang web thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam. 

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín