text.skipToContent

Nồi áp suất, nồi hầm

Tìm thấy 73 sản phẩm
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9403 4L Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9403 4L
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9403 4L
469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9603 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9603 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9603 6L
469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L
Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L
979.000đ 1.560.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L
1.760.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L
Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L
850.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất gas SH9404 Nồi áp suất gas SH9404
Nồi áp suất gas SH9404
469.000đ 900.000đ
-48%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L
Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L
1.199.000đ 1.950.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L
790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc) Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc)
Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc)
410.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L
790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402 Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8504 (Vàng đồng) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8504 (Vàng đồng)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8504 (Vàng đồng)
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8354 (Vàng) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8354 (Vàng)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8354 (Vàng)
720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Supor YG22 6L Nồi áp suất Supor YG22 6L
Nồi áp suất Supor YG22 6L
957.000đ 965.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc) Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc)
Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc)
939.000đ 1.200.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Supor Safety YH24N1IH 24cm (Dùng được trên bếp điện từ) Nồi áp suất Supor Safety YH24N1IH 24cm (Dùng được trên bếp điện từ)
Nồi áp suất Supor Safety YH24N1IH 24cm (Dùng được trên bếp điện từ)
659.000đ 890.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi ủ Homemax HMNU-SX-60DF 6L (Bạc) Nồi ủ Homemax HMNU-SX-60DF 6L (Bạc)
Nồi ủ Homemax HMNU-SX-60DF 6L (Bạc)
759.000đ 950.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L
Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L
1.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi ủ Homemax HMNU-YX-55A 5,5L (Bạc) Nồi ủ Homemax HMNU-YX-55A 5,5L (Bạc)
Nồi ủ Homemax HMNU-YX-55A 5,5L (Bạc)
1.229.000đ 1.600.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi ủ Homemax HMNU-YXM-35CF 3.5L Trắng Nồi ủ Homemax HMNU-YXM-35CF 3.5L Trắng
Nồi ủ Homemax HMNU-YXM-35CF 3.5L Trắng
659.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ) Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ)
Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ)
815.000đ 1.089.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ)
1.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ)
1.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH18N1 3,5L Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH18N1 3,5L
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH18N1 3,5L
438.000đ 599.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm inox Impact có nắp Nồi hầm inox Impact có nắp
Nồi hầm inox Impact có nắp
2.090.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ)
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 nồi inox Scanpan MaitreD 11231200 12cm và 11251600 16cm Bộ 2 nồi inox Scanpan MaitreD 11231200 12cm và 11251600 16cm
Bộ 2 nồi inox Scanpan MaitreD 11231200 12cm và 11251600 16cm
2.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L
619.000đ 768.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc)
1.680.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L) Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L)
Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L)
540.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen) Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen)
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen)
1.760.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi ủ Homemax HMNU-P200025C 2,5L (Trắng) Nồi ủ Homemax HMNU-P200025C 2,5L (Trắng)
Nồi ủ Homemax HMNU-P200025C 2,5L (Trắng)
409.000đ 600.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi ủ Homemax HMNU-YX-30A 3L (Bạc) Nồi ủ Homemax HMNU-YX-30A 3L (Bạc)
Nồi ủ Homemax HMNU-YX-30A 3L (Bạc)
1.079.000đ 1.500.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ)
1.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc) Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc)
Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc)
3.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc) Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc)
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc)
1.123.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Ever Supor YG18 3.5L (Bạc nhũ) Nồi áp suất Ever Supor YG18 3.5L (Bạc nhũ)
Nồi áp suất Ever Supor YG18 3.5L (Bạc nhũ)
607.000đ 736.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất đáy từ AS22 Living Cook 5L Nồi áp suất đáy từ AS22 Living Cook 5L
Nồi áp suất đáy từ AS22 Living Cook 5L
582.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc)
790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc) Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc)
Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc)
669.000đ 753.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L
Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L
801.000đ 830.700đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc) Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc)
Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc)
543.000đ 659.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5 Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5
Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5
398.000đ 599.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen) Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
629.000đ 699.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L (Xám chì) Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L (Xám chì)
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L (Xám chì)
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS22 5L (Bạc) Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS22 5L (Bạc)
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS22 5L (Bạc)
956.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Ever Supor YGH22 22cm 6L (Đen) Nồi áp suất Ever Supor YGH22 22cm 6L (Đen)
Nồi áp suất Ever Supor YGH22 22cm 6L (Đen)
842.000đ 919.800đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc) Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc)
Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc)
581.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc) Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc)
Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc)
1.239.000đ 1.550.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY70A 7L (Xám) Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY70A 7L (Xám)
Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY70A 7L (Xám)
439.000đ 790.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY50A 5L (Xám) Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY50A 5L (Xám)
Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY50A 5L (Xám)
369.000đ 690.000đ
-47%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Sikma 22cm Nồi áp suất Sikma 22cm
Nồi áp suất Sikma 22cm
349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/45L 45L (Xám chì) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/45L 45L (Xám chì)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/45L 45L (Xám chì)
3.499.000đ 3.705.300đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833 Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833
Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833
6.230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Silit Sicomatic T-Plus 6.5L Nồi áp suất Silit Sicomatic T-Plus 6.5L
Nồi áp suất Silit Sicomatic T-Plus 6.5L
4.963.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất Fissler Vitavit Comfort 22cm - 4,5L Nồi áp suất Fissler Vitavit Comfort 22cm - 4,5L
Nồi áp suất Fissler Vitavit Comfort 22cm - 4,5L
5.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm ủ nhiệt Kuhn Rikon 2L (Xanh lá cây) Nồi hầm ủ nhiệt Kuhn Rikon 2L (Xanh lá cây)
Nồi hầm ủ nhiệt Kuhn Rikon 2L (Xanh lá cây)
6.260.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi áp suất ML-CO149 Kuhn Rikon 12L (Bạc) Nồi áp suất ML-CO149 Kuhn Rikon 12L (Bạc)
Nồi áp suất ML-CO149 Kuhn Rikon 12L (Bạc)
16.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nồi hầm ủ nhiệt Kuhn Rikon 18cm (Cam) Nồi hầm ủ nhiệt Kuhn Rikon 18cm (Cam)
Nồi hầm ủ nhiệt Kuhn Rikon 18cm (Cam)
6.260.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy