text.skipToContent

Nồi áp suất, nồi hầm

Tìm thấy 60 sản phẩm
Nồi áp suất đun Gas công nghệ chống oxy hóa, Goldsun PC-GJY50A 5L Nồi áp suất đun Gas công nghệ chống oxy hóa, Goldsun PC-GJY50A 5L
Nồi áp suất đun Gas công nghệ chống oxy hóa, Goldsun PC-GJY50A 5L
390.000đ 690.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9604 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9604 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9604 6L
499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất gas SH9404 Nồi áp suất gas SH9404
Nồi áp suất gas SH9404
489.000đ 900.000đ
-46%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9601  6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9601  6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9601 6L
499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Lock&Lock LCE6222 6L Nồi áp suất Lock&Lock LCE6222 6L
Nồi áp suất Lock&Lock LCE6222 6L
2.183.300đ 3.119.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm inox Impact có nắp Nồi hầm inox Impact có nắp
Nồi hầm inox Impact có nắp
1.690.000đ 2.090.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5 Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5
Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5
439.000đ 599.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L
Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L
1.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L
Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L
1.560.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc) Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc)
Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc)
753.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L
790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ)
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc) Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc)
Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc)
3.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ)
1.450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L
Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L
850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc)
1.680.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L) Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L)
Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L)
540.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L
1.760.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C32 20L (Bạc) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C32 20L (Bạc)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C32 20L (Bạc)
1.405.000đ 1.485.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất ô xy hóa cứng Supor Ever YGH22 6L Nồi áp suất ô xy hóa cứng Supor Ever YGH22 6L
Nồi áp suất ô xy hóa cứng Supor Ever YGH22 6L
888.000đ 1.199.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Supor Safety YH24N1IH 24cm (Dùng được trên bếp điện từ) Nồi áp suất Supor Safety YH24N1IH 24cm (Dùng được trên bếp điện từ)
Nồi áp suất Supor Safety YH24N1IH 24cm (Dùng được trên bếp điện từ)
589.000đ 890.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất đun Gas công nghệ chống oxy hóa, Goldsun PC-GJY70A 7L Nồi áp suất đun Gas công nghệ chống oxy hóa, Goldsun PC-GJY70A 7L
Nồi áp suất đun Gas công nghệ chống oxy hóa, Goldsun PC-GJY70A 7L
769.000đ 790.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L
1.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L
790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc) Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc)
Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc)
1.239.000đ 1.550.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L
Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc) Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc)
Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc)
1.290.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Goldsun PC-GJY70W Nồi áp suất Goldsun PC-GJY70W
Nồi áp suất Goldsun PC-GJY70W
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc) Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc)
Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc)
581.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ)
1.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Sikma 22cm Nồi áp suất Sikma 22cm
Nồi áp suất Sikma 22cm
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
240x240
Nồi ủ Homemax HMNU-YXM-35CF 3.5L Trắng
659.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc) Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc)
Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc)
599.000đ 659.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Living Cook PS-58-1 5.8L (Bạc) Nồi áp suất Living Cook PS-58-1 5.8L (Bạc)
Nồi áp suất Living Cook PS-58-1 5.8L (Bạc)
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc) Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc)
Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc)
410.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc)
790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen) Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
629.000đ 699.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402 Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402
900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Supor Safety YH18N1IH 18cm (Dùng được trên bếp điện từ) Nồi áp suất Supor Safety YH18N1IH 18cm (Dùng được trên bếp điện từ)
Nồi áp suất Supor Safety YH18N1IH 18cm (Dùng được trên bếp điện từ)
489.000đ 790.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/45L 45L (Xám chì) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/45L 45L (Xám chì)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/45L 45L (Xám chì)
3.499.000đ 3.705.300đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ)
1.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất inox Supor Quick YS22ED (Bạc) Nồi áp suất inox Supor Quick YS22ED (Bạc)
Nồi áp suất inox Supor Quick YS22ED (Bạc)
948.000đ 1.290.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L
619.000đ 768.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Living Cook PS-48 4.8L (Ghi đen) Nồi áp suất Living Cook PS-48 4.8L (Ghi đen)
Nồi áp suất Living Cook PS-48 4.8L (Ghi đen)
1.590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen) Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen)
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen)
1.760.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ) Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ)
Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ)
1.089.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc) Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc)
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc)
1.123.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L
Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L
827.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Tianxi TCO-22 6L (Bạc) Nồi áp suất Tianxi TCO-22 6L (Bạc)
Nồi áp suất Tianxi TCO-22 6L (Bạc)
696.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi inox Scanpan MaitreD 11231200 12cm và 11251600 16cm Bộ 2 nồi inox Scanpan MaitreD 11231200 12cm và 11251600 16cm
Bộ 2 nồi inox Scanpan MaitreD 11231200 12cm và 11251600 16cm
2.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833 Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833
Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833
4.990.000đ 6.230.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252000 3.5L (Màu bạc) Nồi chống dính Scanpan CTX 65252000 3.5L (Màu bạc)
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252000 3.5L (Màu bạc)
5.020.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất mạ crôm 3.0L/22cm Kuhn Rikon ML-CO154 Nồi áp suất mạ crôm 3.0L/22cm Kuhn Rikon ML-CO154
Nồi áp suất mạ crôm 3.0L/22cm Kuhn Rikon ML-CO154
11.265.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm CTX Nồi hầm CTX
Nồi hầm CTX
5.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm giữ nhiệt 4.5L/F26 Kuhn Rikon ML-CO158(B) Nồi hầm giữ nhiệt 4.5L/F26 Kuhn Rikon ML-CO158(B)
Nồi hầm giữ nhiệt 4.5L/F26 Kuhn Rikon ML-CO158(B)
8.630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm ủ nhiệt F 18 cm/2L Kuhn Rikon (Black) Nồi hầm ủ nhiệt F 18 cm/2L Kuhn Rikon (Black)
Nồi hầm ủ nhiệt F 18 cm/2L Kuhn Rikon (Black)
6.260.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm giữ nhiệt 4.5L/F26 Kuhn Rikon ML-CO157(R) Nồi hầm giữ nhiệt 4.5L/F26 Kuhn Rikon ML-CO157(R)
Nồi hầm giữ nhiệt 4.5L/F26 Kuhn Rikon ML-CO157(R)
8.630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/50L 50L (Xám chì) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/50L 50L (Xám chì)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44/50L 50L (Xám chì)
4.000.000đ 4.235.400đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi áp suất cao cấp 8.0L/22cm Kuhn Rikon ML-CO140 Nồi áp suất cao cấp 8.0L/22cm Kuhn Rikon ML-CO140
Nồi áp suất cao cấp 8.0L/22cm Kuhn Rikon ML-CO140
6.539.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252600 6.5L (Màu bạc) Nồi chống dính Scanpan CTX 65252600 6.5L (Màu bạc)
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252600 6.5L (Màu bạc)
6.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy