text.skipToContent

Image Map
Image Map

Nồi áp suất, nồi hầm

Tìm thấy 59 sản phẩm
Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5 Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5
Nồi áp suất dùng cho bếp từ Supor YL183F5
399.000đ 658.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc) Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc)
Nồi hầm inox 1 đáy Zebra 171028 28cm 17.2L (Bạc)
1.290.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-32 20L (Bạc)
1.680.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc) Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc)
Nồi hầm inox Zebra 171032 25.7L (Bạc)
1.310.000đ 1.550.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9403 4L Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9403 4L
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9403 4L
559.000đ 900.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9603 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9603 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse cao cấp SH9603 6L
599.000đ 1.010.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L
Nồi áp suất Sunhouse LC351 3.5L
979.000đ 1.560.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất gas SH9404 Nồi áp suất gas SH9404
Nồi áp suất gas SH9404
559.000đ 900.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L
Nồi áp suất Sunhouse LC601 6L
1.170.000đ 1.950.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8604 6L
519.000đ 790.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L
519.000đ 790.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9604 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9604 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9604 6L
799.000đ 1.010.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L
1.760.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L
Nồi áp suất Sunhouse SHA8603M 6L
850.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L
1.243.000đ 1.650.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc) Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc)
Nồi áp suất nhôm Sunhouse SH-PA300 3L (Bạc)
410.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402 Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402
Nồi áp suất Anod Sunhouse SH9402
900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8504 (Vàng đồng) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8504 (Vàng đồng)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8504 (Vàng đồng)
750.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8354 (Vàng) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8354 (Vàng)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8354 (Vàng)
720.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Kitchen Flower CIT3L 3L Nồi áp suất Kitchen Flower CIT3L 3L
Nồi áp suất Kitchen Flower CIT3L 3L
1.264.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Kitchen Flower CIT4L Nồi áp suất Kitchen Flower CIT4L
Nồi áp suất Kitchen Flower CIT4L
1.434.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L
Nồi inox có nắp Scanpan 71251800 Impact 2,5L
1.350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ) Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ)
Nồi áp suất Ever Supor YG24 7.5L (Bạc nhũ)
1.022.000đ 1.089.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-50 5L (Đỏ)
1.550.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-25 2.5L (Đỏ)
1.350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm inox Impact có nắp Nồi hầm inox Impact có nắp
Nồi hầm inox Impact có nắp
2.090.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-60 6L (Đỏ)
1.650.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L
Nồi áp suất oxy hóa mềm Supor YH22N1 6L
619.000đ 768.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L) Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L)
Nồi áp suất Tianxi TCO-18 (18cm - 3L)
540.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen) Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen)
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC600 6L (Đen)
1.760.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ) Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ)
Nồi áp suất Living Cook PS-35 3.5L (Đỏ)
1.450.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc) Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc)
Nồi áp suất gas Korea King KAP-600SS (Bạc)
3.350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc) Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc)
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS24 7L (Bạc)
1.123.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Ever Supor YG18 3.5L (Bạc nhũ) Nồi áp suất Ever Supor YG18 3.5L (Bạc nhũ)
Nồi áp suất Ever Supor YG18 3.5L (Bạc nhũ)
1.002.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất đáy từ AS22 Living Cook 5L Nồi áp suất đáy từ AS22 Living Cook 5L
Nồi áp suất đáy từ AS22 Living Cook 5L
582.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc) Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc)
Nồi áp suất Anod Sunhouse SHA8603 6L (Bạc)
790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc) Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc)
Nồi hầm inox Zebra 171126 9.5L (Bạc)
753.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L
Nồi áp suất Ever Supor YG22 6L
953.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc) Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc)
Nồi áp suất Supor YL223F10 6L (Bạc)
695.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen) Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
629.000đ 699.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L (Xám chì) Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L (Xám chì)
Nồi áp suất Anod Sunhouse LC400 4L (Xám chì)
1.650.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS22 5L (Bạc) Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS22 5L (Bạc)
Nồi áp suất inox Tianxi BM-CS22 5L (Bạc)
956.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc) Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc)
Nồi áp suất Tianxi TCO-20 4L (Bạc)
581.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY70A 7L (Xám) Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY70A 7L (Xám)
Nồi áp suất đun gas công nghệ chống oxy hóa Goldsun PC-GJY70A 7L (Xám)
439.000đ 790.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Sikma 22cm Nồi áp suất Sikma 22cm
Nồi áp suất Sikma 22cm
349.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44 45L (Bạc) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44 45L (Bạc)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44 45L (Bạc)
4.180.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833 Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833
Nồi áp suất Tefal Clipso Essential P4394833
6.230.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Silit Sicomatic T-Plus 6.5L Nồi áp suất Silit Sicomatic T-Plus 6.5L
Nồi áp suất Silit Sicomatic T-Plus 6.5L
4.963.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất Fissler Vitavit Comfort 22cm - 4,5L Nồi áp suất Fissler Vitavit Comfort 22cm - 4,5L
Nồi áp suất Fissler Vitavit Comfort 22cm - 4,5L
5.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm giữ nhiệt Kuhn Rikon ML-CO158 4.5L (Đen) Nồi hầm giữ nhiệt Kuhn Rikon ML-CO158 4.5L (Đen)
Nồi hầm giữ nhiệt Kuhn Rikon ML-CO158 4.5L (Đen)
8.630.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252000 3.5L (Màu bạc) Nồi chống dính Scanpan CTX 65252000 3.5L (Màu bạc)
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252000 3.5L (Màu bạc)
5.020.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hấp đa năng Uchicook UCS11 3L (Đỏ) Nồi hấp đa năng Uchicook UCS11 3L (Đỏ)
Nồi hấp đa năng Uchicook UCS11 3L (Đỏ)
6.490.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi hầm CTX Nồi hầm CTX
Nồi hầm CTX
5.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44 50L (Bạc) Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44 50L (Bạc)
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C-44 50L (Bạc)
4.720.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252600 6.5L (Màu bạc) Nồi chống dính Scanpan CTX 65252600 6.5L (Màu bạc)
Nồi chống dính Scanpan CTX 65252600 6.5L (Màu bạc)
6.550.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nồi áp suất mạ crôm Kuhn Rikon ML-CO154 3L (Bạc) Nồi áp suất mạ crôm Kuhn Rikon ML-CO154 3L (Bạc)
Nồi áp suất mạ crôm Kuhn Rikon ML-CO154 3L (Bạc)
16.900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy