text.skipToContent

Nhiệt kế

Tìm thấy 35 sản phẩm
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8210 PolygreenNhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8210 Polygreen
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8210 Polygreen
600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Lanaform IR LA090112Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Lanaform IR LA090112
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Lanaform IR LA090112
900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Geratherm Rapid GT 195-1Nhiệt kế điện tử Geratherm Rapid GT 195-1
Nhiệt kế điện tử Geratherm Rapid GT 195-1
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Beurer BY11Nhiệt kế điện tử đầu mềm Beurer BY11
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Beurer BY11
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đa năng Geratherm non_contact GT101Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đa năng Geratherm non_contact GT101
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đa năng Geratherm non_contact GT101
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai Microlife Model IR1DQ1Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai Microlife Model IR1DQ1
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai Microlife Model IR1DQ1
700.000đ 800.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT100Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT100
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT100
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 in 1 LA090103Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 in 1 LA090103
Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 in 1 LA090103
980.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại iMediCare iTM-8FNhiệt kế điện tử hồng ngoại iMediCare iTM-8F
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại iMediCare iTM-8F
650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
768.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-1211 (Vàng)Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-1211 (Vàng)
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-1211 (Vàng)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm Beurer FT15/1Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm Beurer FT15/1
Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm Beurer FT15/1
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đo tai và trán Geratherm GEF100Nhiệt kế điện tử đo tai và trán Geratherm GEF100
Nhiệt kế điện tử đo tai và trán Geratherm GEF100
900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo tai, trán 6 trong 1 Beurer FT65Nhiệt kế đo tai, trán 6 trong 1 Beurer FT65
Nhiệt kế đo tai, trán 6 trong 1 Beurer FT65
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1
Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1
629.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế Beurer HM16Nhiệt ẩm kế Beurer HM16
Nhiệt ẩm kế Beurer HM16
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo không cần tiếp xúc Beurer FT90Nhiệt kế hồng ngoại đo không cần tiếp xúc Beurer FT90
Nhiệt kế hồng ngoại đo không cần tiếp xúc Beurer FT90
1.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Clever TD-1115Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Clever TD-1115
Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Clever TD-1115
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu mềm iMediCare iTM-3FNhiệt kế điện tử đầu mềm iMediCare iTM-3F
Nhiệt kế điện tử đầu mềm iMediCare iTM-3F
100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 PolygreenNhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 Polygreen
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 Polygreen
600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839SNhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S
Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S
769.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đo trán Medisana FTNNhiệt kế điện tử đo trán Medisana FTN
Nhiệt kế điện tử đo trán Medisana FTN
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo thân nhiệt từ xa Medisana Ecomed TM65ENhiệt kế đo thân nhiệt từ xa Medisana Ecomed TM65E
Nhiệt kế đo thân nhiệt từ xa Medisana Ecomed TM65E
900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu cứng Beurer FT09Nhiệt kế điện tử đầu cứng Beurer FT09
Nhiệt kế điện tử đầu cứng Beurer FT09
100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo tai Rossmax Infraed Thermometer RA600Nhiệt kế đo tai Rossmax Infraed Thermometer RA600
Nhiệt kế đo tai Rossmax Infraed Thermometer RA600
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế treo tường AnymetreNhiệt ẩm kế treo tường Anymetre
Nhiệt ẩm kế treo tường Anymetre
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo trán Uright TD-1119 (Xanh)Nhiệt kế đo trán Uright TD-1119 (Xanh)
Nhiệt kế đo trán Uright TD-1119 (Xanh)
650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại 4 trong 1 Nozomi Model DT 635Nhiệt kế hồng ngoại 4 trong 1 Nozomi Model DT 635
Nhiệt kế hồng ngoại 4 trong 1 Nozomi Model DT 635
730.000đ 790.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-133 (Xanh ngọc)Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-133 (Xanh ngọc)
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-133 (Xanh ngọc)
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife Model FR1MF1Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife Model FR1MF1
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife Model FR1MF1
820.000đ 850.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280 (Trắng)Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280 (Trắng)
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280 (Trắng)
660.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Rossmax Digital Medical Thermometer TG380Nhiệt kế điện tử Rossmax Digital Medical Thermometer TG380
Nhiệt kế điện tử Rossmax Digital Medical Thermometer TG380
140.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nhiệt kế điện tử Medi-Tempt 60 Seconds Digital ThermometerCombo 2 nhiệt kế điện tử Medi-Tempt 60 Seconds Digital Thermometer
Combo 2 nhiệt kế điện tử Medi-Tempt 60 Seconds Digital Thermometer
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo tai Uright TD-1117 (Hồng)Nhiệt kế đo tai Uright TD-1117 (Hồng)
Nhiệt kế đo tai Uright TD-1117 (Hồng)
375.000đ 650.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-2050Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-2050
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-2050
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy