text.skipToContent

Nhiệt kế

Tìm thấy 34 sản phẩm
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Lanaform IR LA090112 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Lanaform IR LA090112
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại Lanaform IR LA090112
810.000đ 900.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 in 1 LA090103 Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 in 1 LA090103
Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 in 1 LA090103
860.000đ 980.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT100 Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT100
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT100
120.000đ 130.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo không cần tiếp xúc Beurer FT90 Nhiệt kế hồng ngoại đo không cần tiếp xúc Beurer FT90
Nhiệt kế hồng ngoại đo không cần tiếp xúc Beurer FT90
1.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm Beurer FT15/1 Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm Beurer FT15/1
Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm Beurer FT15/1
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Beurer BY11 Nhiệt kế điện tử đầu mềm Beurer BY11
Nhiệt kế điện tử đầu mềm Beurer BY11
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu cứng Beurer FT09 Nhiệt kế điện tử đầu cứng Beurer FT09
Nhiệt kế điện tử đầu cứng Beurer FT09
100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Timer 30.5038.54 Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Timer 30.5038.54
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Timer 30.5038.54
380.000đ 390.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Moxx 30.5026.02 Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Moxx 30.5026.02
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Moxx 30.5026.02
440.000đ 460.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Timer 30.5038.01 Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Timer 30.5038.01
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Timer 30.5038.01
380.000đ 390.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA 30.5027.01 Nhiệt ẩm kế điện tử TFA 30.5027.01
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA 30.5027.01
380.000đ 390.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA 30.5027.02 Nhiệt ẩm kế điện tử TFA 30.5027.02
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA 30.5027.02
380.000đ 390.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Moxx 30.5026.01 Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Moxx 30.5026.01
Nhiệt ẩm kế điện tử TFA Moxx 30.5026.01
440.000đ 460.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Clever TD-1115 Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Clever TD-1115
Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Clever TD-1115
699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đầu mềm iMediCare iTM-3F Nhiệt kế điện tử đầu mềm iMediCare iTM-3F
Nhiệt kế điện tử đầu mềm iMediCare iTM-3F
90.000đ 100.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Geratherm Rapid GT 195-1 Nhiệt kế điện tử Geratherm Rapid GT 195-1
Nhiệt kế điện tử Geratherm Rapid GT 195-1
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo tai Rossmax Infraed Thermometer RA600 Nhiệt kế đo tai Rossmax Infraed Thermometer RA600
Nhiệt kế đo tai Rossmax Infraed Thermometer RA600
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
768.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Medisana TM750 Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Medisana TM750
Nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng Medisana TM750
1.090.000đ 1.100.000đ
-1%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại iMediCare iTM-8F Nhiệt kế điện tử hồng ngoại iMediCare iTM-8F
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại iMediCare iTM-8F
460.000đ 650.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 Polygreen Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 Polygreen
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8120 Polygreen
600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-1211 (Vàng) Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-1211 (Vàng)
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-1211 (Vàng)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo trán Uright TD-1119 (Xanh) Nhiệt kế đo trán Uright TD-1119 (Xanh)
Nhiệt kế đo trán Uright TD-1119 (Xanh)
650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nhiệt kế điện tử Medi-Tempt 60 Seconds Digital Thermometer Combo 2 nhiệt kế điện tử Medi-Tempt 60 Seconds Digital Thermometer
Combo 2 nhiệt kế điện tử Medi-Tempt 60 Seconds Digital Thermometer
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế treo tường Anymetre Nhiệt ẩm kế treo tường Anymetre
Nhiệt ẩm kế treo tường Anymetre
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo thân nhiệt từ xa Medisana Ecomed TM65E Nhiệt kế đo thân nhiệt từ xa Medisana Ecomed TM65E
Nhiệt kế đo thân nhiệt từ xa Medisana Ecomed TM65E
810.000đ 900.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8210 Polygreen Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8210 Polygreen
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai KI-8210 Polygreen
600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đo tai và trán Geratherm GEF100 Nhiệt kế điện tử đo tai và trán Geratherm GEF100
Nhiệt kế điện tử đo tai và trán Geratherm GEF100
900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1 Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1
Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1
629.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-133 (Xanh ngọc) Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-133 (Xanh ngọc)
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-133 (Xanh ngọc)
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế đo tai Uright TD-1117 (Hồng) Nhiệt kế đo tai Uright TD-1117 (Hồng)
Nhiệt kế đo tai Uright TD-1117 (Hồng)
650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-2050 Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-2050
Nhiệt kế điện tử Polygreen KD-2050
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt kế điện tử Rossmax Digital Medical Thermometer TG380 Nhiệt kế điện tử Rossmax Digital Medical Thermometer TG380
Nhiệt kế điện tử Rossmax Digital Medical Thermometer TG380
140.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhiệt ẩm kế Lanaform Thermo-Hygrometer Nhiệt ẩm kế Lanaform Thermo-Hygrometer
Nhiệt ẩm kế Lanaform Thermo-Hygrometer
430.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy