text.skipToContent

Nhập khẩu

Tìm thấy 78 sản phẩm
Dâu tây Hàn Quốc (4 hộp/ thùng) Dâu tây Hàn Quốc (4 hộp/ thùng)
Dâu tây Hàn Quốc (4 hộp/ thùng)
499.000đ 800.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lê Hàn Quốc hộp 3 quả Lê Hàn Quốc hộp 3 quả
Lê Hàn Quốc hộp 3 quả
129.000đ 149.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dâu tây Hàn Quốc hộp 330g Dâu tây Hàn Quốc hộp 330g
Dâu tây Hàn Quốc hộp 330g
166.500đ 189.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cam ruột đỏ Cara Úc size 56/72 Cam ruột đỏ Cara Úc size 56/72
Cam ruột đỏ Cara Úc size 56/72
126.000đ 182.400đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala Ba Lan Táo Gala Ba Lan
Táo Gala Ba Lan
900.000đ 1.260.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dâu tây Hàn Quốc hộp 250g Dâu tây Hàn Quốc hộp 250g
Dâu tây Hàn Quốc hộp 250g
102.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kiwi xanh New Zealand Kiwi xanh New Zealand
Kiwi xanh New Zealand
20.700đ 26.700đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Jazz size 100 - 125 Táo Jazz size 100 - 125
Táo Jazz size 100 - 125
74.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Envy Mỹ hộp 3 quả Táo Envy Mỹ hộp 3 quả
Táo Envy Mỹ hộp 3 quả
230.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho khô cành (Menindee) Úc hộp 300g Nho khô cành (Menindee) Úc hộp 300g
Nho khô cành (Menindee) Úc hộp 300g
199.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala Royal Ba Lan hộp 6 quả (1,2 - 1,3kg) Táo Gala Royal Ba Lan hộp 6 quả (1,2 - 1,3kg)
Táo Gala Royal Ba Lan hộp 6 quả (1,2 - 1,3kg)
125.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala Royal Ba Lan 1kg Táo Gala Royal Ba Lan 1kg
Táo Gala Royal Ba Lan 1kg
79.000đ 90.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Ambrosia Canada Táo Ambrosia Canada
Táo Ambrosia Canada
47.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo xanh Pháp Táo xanh Pháp
Táo xanh Pháp
44.800đ 53.800đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Kinsei Nhật 24-40 Táo Kinsei Nhật 24-40
Táo Kinsei Nhật 24-40
120.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Việt quất tươi New Zealand hộp 125g Việt quất tươi New Zealand hộp 125g
Việt quất tươi New Zealand hộp 125g
119.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Sekaiichi Nhật 8 - 12 Táo Sekaiichi Nhật 8 - 12
Táo Sekaiichi Nhật 8 - 12
198.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Mutsu Nhật 22-32 Táo Mutsu Nhật 22-32
Táo Mutsu Nhật 22-32
150.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Fuji Nhật 26 - 40 Táo Fuji Nhật 26 - 40
Táo Fuji Nhật 26 - 40
123.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Jonagold Nhật 26-40 Táo Jonagold Nhật 26-40
Táo Jonagold Nhật 26-40
49.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo đỏ 90 - 99 (XX Pháp) Táo đỏ 90 - 99 (XX Pháp)
Táo đỏ 90 - 99 (XX Pháp)
38.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala size 100 - 125 (XX Mỹ) Táo Gala size 100 - 125 (XX Mỹ)
Táo Gala size 100 - 125 (XX Mỹ)
32.000đ 41.900đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lê đỏ Nam Phi Lê đỏ Nam Phi
Lê đỏ Nam Phi
38.700đ 44.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho đen ngón tay Úc Nho đen ngón tay Úc
Nho đen ngón tay Úc
269.900đ 290.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala Nam Phi Táo Gala Nam Phi
Táo Gala Nam Phi
82.800đ 86.400đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho đen Kyoho Hàn Quốc Nho đen Kyoho Hàn Quốc
Nho đen Kyoho Hàn Quốc
251.000đ 300.300đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Golden Sun NewZealand Táo Golden Sun NewZealand
Táo Golden Sun NewZealand
89.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Diva New Zealand Táo Diva New Zealand
Táo Diva New Zealand
83.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Envy New Zealand (2 trái/hộp) Táo Envy New Zealand (2 trái/hộp)
Táo Envy New Zealand (2 trái/hộp)
172.800đ 217.600đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Envy New Zealand (6 trái/hộp) Táo Envy New Zealand (6 trái/hộp)
Táo Envy New Zealand (6 trái/hộp)
172.800đ 217.600đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kiwi xanh New Zealand (4trái/hộp) Kiwi xanh New Zealand (4trái/hộp)
Kiwi xanh New Zealand (4trái/hộp)
47.900đ 52.900đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Envy New Zealand hộp 3 quả Táo Envy New Zealand hộp 3 quả
Táo Envy New Zealand hộp 3 quả
204.800đ 249.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Rose Mỹ Táo Rose Mỹ
Táo Rose Mỹ
59.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho xanh không hạt Nam Phi Nho xanh không hạt Nam Phi
Nho xanh không hạt Nam Phi
74.200đ 125.300đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Ambrosia Mỹ size 56 - 88 Táo Ambrosia Mỹ size 56 - 88
Táo Ambrosia Mỹ size 56 - 88
69.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lê Mỹ đỏ MB Lê Mỹ đỏ MB
Lê Mỹ đỏ MB
52.100đ 57.600đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo vàng Mỹ Táo vàng Mỹ
Táo vàng Mỹ
47.400đ 49.200đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kiwi vàng New Zealand Kiwi vàng New Zealand
Kiwi vàng New Zealand
80.900đ 90.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho đỏ không hạt Úc Nho đỏ không hạt Úc
Nho đỏ không hạt Úc
114.500đ 139.300đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho đen không hạt Úc Nho đen không hạt Úc
Nho đen không hạt Úc
84.000đ 104.500đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lê Hàn Quốc Lê Hàn Quốc
Lê Hàn Quốc
35.900đ 47.400đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho đen không hạt Nam Phi Nho đen không hạt Nam Phi
Nho đen không hạt Nam Phi
64.500đ 83.200đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Fuji New Zealand size 56 Táo Fuji New Zealand size 56
Táo Fuji New Zealand size 56
51.100đ 62.300đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Jonagold Mỹ size 90 - 125 Táo Jonagold Mỹ size 90 - 125
Táo Jonagold Mỹ size 90 - 125
44.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo xanh New Zealand size 90-125 Táo xanh New Zealand size 90-125
Táo xanh New Zealand size 90-125
53.800đ 59.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nho xanh không hạt Úc Nho xanh không hạt Úc
Nho xanh không hạt Úc
92.800đ 99.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Juliet 80-100 (XX Pháp) Táo Juliet 80-100 (XX Pháp)
Táo Juliet 80-100 (XX Pháp)
57.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Fuji size 72 - 80 - 88 Táo Fuji size 72 - 80 - 88
Táo Fuji size 72 - 80 - 88
48.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Envy New Zealand 24 - 40 Táo Envy New Zealand 24 - 40
Táo Envy New Zealand 24 - 40
77.400đ 138.300đ
-44%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Jazz New Zealand size 56 - 88 Táo Jazz New Zealand size 56 - 88
Táo Jazz New Zealand size 56 - 88
59.400đ 64.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Ambrosia Canada size 90-125 Táo Ambrosia Canada size 90-125
Táo Ambrosia Canada size 90-125
27.000đ 32.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Ambrosia Mỹ Táo Ambrosia Mỹ
Táo Ambrosia Mỹ
79.000đ 106.900đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala Pháp Táo Gala Pháp
Táo Gala Pháp
34.100đ 39.600đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Envy Mỹ size 24 - 45 Táo Envy Mỹ size 24 - 45
Táo Envy Mỹ size 24 - 45
164.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo xanh Mỹ Táo xanh Mỹ
Táo xanh Mỹ
35.000đ 50.000đ
-30%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kiwi vàng Úc Kiwi vàng Úc
Kiwi vàng Úc
180.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo đỏ Mỹ size 90 - 125 Táo đỏ Mỹ size 90 - 125
Táo đỏ Mỹ size 90 - 125
31.000đ 34.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo đỏ size 64 - 88 Táo đỏ size 64 - 88
Táo đỏ size 64 - 88
63.100đ 64.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Gala Mỹ size 64-88 Táo Gala Mỹ size 64-88
Táo Gala Mỹ size 64-88
32.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Táo Kiku New Zealand size 90 Táo Kiku New Zealand size 90
Táo Kiku New Zealand size 90
40.700đ 54.200đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy