text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)
  • Trắng
  • Đen
Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)
2 Màu sắc
97.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hương bài cổ truyền Bồ Đề TâmHương bài cổ truyền Bồ Đề Tâm
Hương bài cổ truyền Bồ Đề Tâm
25.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hương trầm cổ truyền Bồ Đề Tâm (88 nén)Hương trầm cổ truyền Bồ Đề Tâm (88 nén)
Hương trầm cổ truyền Bồ Đề Tâm (88 nén)
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)
  • Trắng
  • Đen
Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)
2 Màu sắc
97.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Hoàng Hương hộp đỏ 50g (50 thanh/hộp)Hộp Trầm hương (nhang trầm) Hoàng Hương hộp đỏ 50g (50 thanh/hộp)
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Hoàng Hương hộp đỏ 50g (50 thanh/hộp)
97.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)
Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)
179.000đ 330.000đ -46%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Ống nhang không tăm 100 que trầm loại 1 (21cm)Ống nhang không tăm 100 que trầm loại 1 (21cm)
Ống nhang không tăm 100 que trầm loại 1 (21cm)
180.000đ 257.000đ -30%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
199.000đ 207.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
199.000đ 207.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
211.000đ 223.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
211.000đ 223.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
217.000đ 225.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
217.000đ 225.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
229.000đ 237.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
229.000đ 237.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Tâm Hương hộp 50g (50 thanh/hộp)Hộp Trầm hương (nhang trầm) Tâm Hương hộp 50g (50 thanh/hộp)
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Tâm Hương hộp 50g (50 thanh/hộp)
250.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
254.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Nhang trầm loại 1 - que có tăm (35cm)Nhang trầm loại 1 - que có tăm (35cm)
Nhang trầm loại 1 - que có tăm (35cm)
300.000đ 429.000đ -30%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
325.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
325.000đ 345.000đ -6%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)
Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)
325.000đ 649.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp 24 nhang vòng trầm Quang Tâm loại 1 (7cm)Hộp 24 nhang vòng trầm Quang Tâm loại 1 (7cm)
Hộp 24 nhang vòng trầm Quang Tâm loại 1 (7cm)
350.000đ 500.000đ -30%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
355.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
355.000đ 375.000đ -5%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp nhang tròn 38 nụ trầm Quang Tâm loại 1 (11cm)Hộp nhang tròn 38 nụ trầm Quang Tâm loại 1 (11cm)
Hộp nhang tròn 38 nụ trầm Quang Tâm loại 1 (11cm)
360.000đ 514.000đ -30%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)
Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)
375.000đ 395.000đ -5%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
375.000đ 395.000đ -5%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)
Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)
409.000đ 825.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812
Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812
465.000đ 836.000đ -44%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814
Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814
420.000đ 847.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Lò đốt nhang trầm mẫu 4 (12 x 6 cm)Lò đốt nhang trầm mẫu 4 (12 x 6 cm)
Lò đốt nhang trầm mẫu 4 (12 x 6 cm)
450.000đ 643.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Lò đốt nhang trầm mẫu 3 (12 x 6 cm)Lò đốt nhang trầm mẫu 3 (12 x 6 cm)
Lò đốt nhang trầm mẫu 3 (12 x 6 cm)
450.000đ 643.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Lò đốt nhang trầm mẫu 2 (10 x 6 cm)Lò đốt nhang trầm mẫu 2 (10 x 6 cm)
Lò đốt nhang trầm mẫu 2 (10 x 6 cm)
450.000đ 643.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ

BẬT MÍ CÁCH NHẬN BIẾT SẢN PHẨM NHANG THƠM CHẤT LƯỢNG

Vào những dịp lễ Tết cận kề, giỗ chạp, thờ cúng tổ tiên, mua nhang thắp trong gian thờ là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, trong tình hình các loại hương giả, kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường gây hại cho sức khỏe của con người khiến bất cứ ai cũng đều phải lo lắng. Bởi vậy, để thể hiện lòng thành kính đến ông cha cũng như đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, hãy cùng Adayroi tìm hiểu cách nhận diện hương chất lượng ngay sau đây nhé!

1. Hình thức mẫu mã: Bằng kinh nghiệm chọn mua trầm lâu năm, nhiều chị em mách nhỏ rằng các sản phẩm cao cấp thường trải qua quy trình sản xuất công phu, tỉ mỉ nên khi sờ vào thân hương sẽ cảm nhận được sự đồng đều về hình dáng, chắc chắn, khó rơi vỡ. Tất cả là nhờ vào thành phần bột hương nghiền mịn cùng chất tạo kết dính cấu kết chặt chẽ với nhau. Quan sát bằng mắt thường, ta nhận thấy các loại hương đúng chuẩn luôn có màu sắc không quá đậm bởi không dùng phẩm màu đỏ.

2. Hương thơm: Cây trầm có mùi hương dễ chịu, thư thái không những giúp cho gian thờ gia tiên thêm phần ấm áp, dịu nhẹ mà còn không gây ô nhiễm không khí. Khi đốt lên, bạn sẽ cảm thấy độ thơm vừa phải, tự nhiên và lưu giữ mùi rất lâu, nhất là trong phòng kín hay phòng điều hòa. Với các sản phẩm hương làm giả, sự phối trộn hương liệu hóa chất sẽ gây nên mùi hắc khó chịu, khác hẳn với mùi đặc trưng của cây gỗ quý kể trên.

3. Khói: Bên cạnh sự khác biệt về giá nhang, khói cũng là một trong những yếu tố đánh giá hương thật hay giả, tự nhiên hay nhân tạo. Trên thực tế, khói của loại hương tốt có màu trắng đặc trưng bay lên cao hoặc lan tỏa trong không gian căn phòng. Trong khi đó, sản phẩm hương giả, nhái thường có màu đen, vẩn xung quanh chỗ thắp.

4. Thương hiệu: Lời khuyên dành cho bạn khi sắm sửa hương hay các loại đỉnh lư hương, tủ thờ cao cấp hay các đồ thờ phổ biến khác đó chính là tham khảo các đơn vị sản xuất uy tín để chọn mua. Không chỉ đảm bảo chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe mà còn có giá thành hợp lý.

Đặt hàng chính hãng, giá trầm cực tốt tại Adayroi.com ngay nào bạn ơi!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín