text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)
  • White
  • Black
Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)
2 Màu sắc
198.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)
  • White
  • Black
Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)
2 Màu sắc
198.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)
Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)
330.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
517.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Linh Phong Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)Linh Phong Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)
Linh Phong Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)
616.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)
Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)
649.000đ
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
704.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Định Phong Trầm hộp 3g (50 thanh/hộp)Trầm hương Định Phong Trầm hộp 3g (50 thanh/hộp)
Trầm hương Định Phong Trầm hộp 3g (50 thanh/hộp)
715.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)
Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)
825.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812
Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812
836.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814
Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814
847.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Diệu Lâm Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)Diệu Lâm Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)
Diệu Lâm Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)
979.000đ
Hoàn 20.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hồng Tâm Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)Hồng Tâm Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
Hồng Tâm Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
1.034.000đ
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Linh Phong Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)Linh Phong Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
Linh Phong Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
1.067.000đ
Hoàn 21.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Hồng Tâm Trầm Hoàng Trầm 813Hộp quà tặng Hồng Tâm Trầm Hoàng Trầm 813
Hộp quà tặng Hồng Tâm Trầm Hoàng Trầm 813
1.160.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Thuận Hương Hoàng Trầm 50g (50 cây/hộp)Thuận Hương Hoàng Trầm 50g (50 cây/hộp)
Thuận Hương Hoàng Trầm 50g (50 cây/hộp)
1.276.000đ
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Đỉnh Hồng Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)Đỉnh Hồng Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)
Đỉnh Hồng Trầm Hoàng Trầm hộp 10g (80 cây/hộp)
1.650.000đ
Hoàn 33.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Diệu Lâm Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)Diệu Lâm Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
Diệu Lâm Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
1.760.000đ
Hoàn 35.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Thiên Hương Hoàng Trầm 100g (80 cây/hộp)Thiên Hương Hoàng Trầm 100g (80 cây/hộp)
Thiên Hương Hoàng Trầm 100g (80 cây/hộp)
2.673.000đ
Hoàn 53.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Đỉnh Hồng Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)Đỉnh Hồng Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
Đỉnh Hồng Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
3.080.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 256.667đ/tháng
Hoàn 62.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Thiện Hương Trầm Bản hộp 20g (20 vòng/hộp)Trầm hương Thiện Hương Trầm Bản hộp 20g (20 vòng/hộp)
Trầm hương Thiện Hương Trầm Bản hộp 20g (20 vòng/hộp)
4.642.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 386.833đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Liên Hoa Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)Liên Hoa Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
Liên Hoa Trầm Hoàng Trầm hộp 20g (160 cây/hộp)
4.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 412.500đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Thiền Bản Mộc hộp 20g (160 thanh+8 vòng/hộp)Trầm hương Thiền Bản Mộc hộp 20g (160 thanh+8 vòng/hộp)
Trầm hương Thiền Bản Mộc hộp 20g (160 thanh+8 vòng/hộp)
5.456.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 454.667đ/tháng
Hoàn 109.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Thiền Bản Kim hộp 20g (160 thanh+8 vòng/hộp)Trầm hương Thiền Bản Kim hộp 20g (160 thanh+8 vòng/hộp)
Trầm hương Thiền Bản Kim hộp 20g (160 thanh+8 vòng/hộp)
5.456.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 454.667đ/tháng
Hoàn 109.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Mộc Bản Hoàng Trầm 20g (160 cây/hộp)Mộc Bản Hoàng Trầm 20g (160 cây/hộp)
Mộc Bản Hoàng Trầm 20g (160 cây/hộp)
6.160.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 513.333đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Bạch Nguyệt Trầm hộp 30g (480 thanh/hộp)Trầm hương Bạch Nguyệt Trầm hộp 30g (480 thanh/hộp)
Trầm hương Bạch Nguyệt Trầm hộp 30g (480 thanh/hộp)
6.688.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.333đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Hương Bản hộp 20g (20 vòng/hộp)Trầm hương Hương Bản hộp 20g (20 vòng/hộp)
Trầm hương Hương Bản hộp 20g (20 vòng/hộp)
8.030.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 669.167đ/tháng
Hoàn 161.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Phúc Trầm Bản hộp 100g (800 thanh/hộp)Trầm hương Phúc Trầm Bản hộp 100g (800 thanh/hộp)
Trầm hương Phúc Trầm Bản hộp 100g (800 thanh/hộp)
14.696.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.224.667đ/tháng
Hoàn 294.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Kim Bản Hoàng Trầm 70gKim Bản Hoàng Trầm 70g
Kim Bản Hoàng Trầm 70g
15.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.329.167đ/tháng
Hoàn 319.000đ
Ưu đãi 500,000đ
Ưu đãi 400,000đ

Nhang, trầm HOÀNG TRẦM từ lâu nay vẫn luôn là sự ưu tiên chọn lựa của người tiêu dùng bởi tính lành tính, hương thơm tự nhiên và có mức giá tốt. Cùng Adayroi tìm hiểu qua về sản phẩm này nhé.  

Nhang, trầm HOÀNG TRẦM được làm từ bột trầm hương có nguồn gốc tinh dầu của loại thực vật thiên nhiên, chủ yếu là cây dó bầu giúp mang lại và lưu giữ hương thương ngát tự nhiên mỗi khi đốt lên, không hề lẫn vào các tạp chất có hại hoặc mùi nước hoa nồng nàn như một số loại nhang, trầm trên thị trường hiện nay. Ngay cả làn khói của loại nhang, trầm này khi toả ra cũng không gây cay mắt và thường có màu xám trong trẻo chứ không phải là màu đen sì.

Mua nhang, trầm HOÀNG TRẦM sử dụng trong các lễ cúng bái, đám giỗ, lễ mừng khai trương hay đơn giản sử dụng trầm để giúp mang lại hương thơm dịu nhẹ, thư giãn đầu óc và như một cách để xua đuổi những căng thẳng, điều không hay trong nhà. Mức giá nhang, trầm HOÀNG TRẦM cạnh tranh với các thương hiệu khác dù sở hữu nhiều ưu điểm và sự lành tính khi sử dụng.

Hãy nhanh tay đến với Adayroi.com để tìm ngay cho minh sản phẩm nhang, trầm chính hãng, chất lượng và kèm theo nhiều ưu đãi lớn để shopping vui vẻ, thoải mái hơn nhiều các mặt hàng tiêu dùng khác bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín