text.skipToContent

Nhẫn nữ

Tìm thấy 273 sản phẩm
Bộ 5 nhẫn Funky Fish đính đá màu vàng kim size 17Bộ 5 nhẫn Funky Fish đính đá màu vàng kim size 17
Funky Fish Bộ 5 nhẫn Funky Fish đính đá màu vàng kim size 17
57.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nhẫn Funky Fish màu vàng kim mặt hạt trònBộ nhẫn Funky Fish màu vàng kim mặt hạt tròn
Funky Fish Bộ nhẫn Funky Fish màu vàng kim mặt hạt tròn
57.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn chân Funky Fish mặt mũi tên màu xanh ngọcNhẫn chân Funky Fish mặt mũi tên màu xanh ngọc
Funky Fish Nhẫn chân Funky Fish mặt mũi tên màu xanh ngọc
23.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn chân Funky Fish mặt hở hình mũi tênNhẫn chân Funky Fish mặt hở hình mũi tên
Funky Fish Nhẫn chân Funky Fish mặt hở hình mũi tên
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Funky Fish màu vàng kim đính hoaNhẫn nữ Funky Fish màu vàng kim đính hoa
Funky Fish Nhẫn nữ Funky Fish màu vàng kim đính hoa
19.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 11 nhẫn Funky Fish đính đá màu vàng kimBộ 11 nhẫn Funky Fish đính đá màu vàng kim
Funky Fish Bộ 11 nhẫn Funky Fish đính đá màu vàng kim
89.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 8 nhẫn Funky Fish màu vàng kim đính đáBộ 8 nhẫn Funky Fish màu vàng kim đính đá
Funky Fish Bộ 8 nhẫn Funky Fish màu vàng kim đính đá
37.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn đôi Funky Fish đính đá đen màu bạc size 17Nhẫn đôi Funky Fish đính đá đen màu bạc size 17
Funky Fish Nhẫn đôi Funky Fish đính đá đen màu bạc size 17
36.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Funky Fish kim loại mặt nơ màu vàng kimNhẫn Funky Fish kim loại mặt nơ màu vàng kim
Funky Fish Nhẫn Funky Fish kim loại mặt nơ màu vàng kim
16.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 nhẫn Funky Fish màu vàng kimBộ 3 nhẫn Funky Fish màu vàng kim
Funky Fish Bộ 3 nhẫn Funky Fish màu vàng kim
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc đính đá Beclay 55280 Cristian LayNhẫn bạc đính đá Beclay 55280 Cristian Lay
Cristian Lay Nhẫn bạc đính đá Beclay 55280 Cristian Lay
2.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc đính đá 55132 Cristian LayNhẫn bạc đính đá 55132 Cristian Lay
Cristian Lay Nhẫn bạc đính đá 55132 Cristian Lay
4.197.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc đính đá 55027 Cristian LayNhẫn bạc đính đá 55027 Cristian Lay
Cristian Lay Nhẫn bạc đính đá 55027 Cristian Lay
1.556.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn mạ bạc hình bướm Klickiss 44665 Cristian LayNhẫn mạ bạc hình bướm Klickiss 44665 Cristian Lay
Cristian Lay Nhẫn mạ bạc hình bướm Klickiss 44665 Cristian Lay
791.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn kép Cristian Lay 55489 bạc 925Nhẫn kép Cristian Lay 55489 bạc 925
Cristian Lay Nhẫn kép Cristian Lay 55489 bạc 925
1.375.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc đính đá tím 55229 Cristian LayNhẫn bạc đính đá tím 55229 Cristian Lay
Cristian Lay Nhẫn bạc đính đá tím 55229 Cristian Lay
1.955.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc Cristian Lay 55192 đính đáNhẫn bạc Cristian Lay 55192 đính đá
Cristian Lay Nhẫn bạc Cristian Lay 55192 đính đá
1.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nhẫn Funky Fish màu bạc I-667_MBộ nhẫn Funky Fish màu bạc I-667_M
Funky Fish Bộ nhẫn Funky Fish màu bạc I-667_M
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nhẫn Funky Fish màu vàng I-671_MBộ nhẫn Funky Fish màu vàng I-671_M
Funky Fish Bộ nhẫn Funky Fish màu vàng I-671_M
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá I-672_RCombo 2 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá I-672_R
Funky Fish Combo 2 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá I-672_R
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Funky Fish I-653_F nhiều màuNhẫn Funky Fish I-653_F nhiều màu
Funky Fish Nhẫn Funky Fish I-653_F nhiều màu
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Funky Fish đính hạt trắngNhẫn Funky Fish đính hạt trắng
Funky Fish Nhẫn Funky Fish đính hạt trắng
21.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nhẫn Funky Fish nhiều màu I-674_RBộ nhẫn Funky Fish nhiều màu I-674_R
Funky Fish Bộ nhẫn Funky Fish nhiều màu I-674_R
36.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nhẫn Funky Fish khắc chữ I-694_FCombo 2 nhẫn Funky Fish khắc chữ I-694_F
Funky Fish Combo 2 nhẫn Funky Fish khắc chữ I-694_F
42.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đáCombo 2 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá
Funky Fish Combo 2 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 9 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá đenCombo 9 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá đen
Funky Fish Combo 9 nhẫn Funky Fish màu vàng đính đá đen
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nhẫn Funky Fish I-667_PCombo 2 nhẫn Funky Fish I-667_P
Funky Fish Combo 2 nhẫn Funky Fish I-667_P
38.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Funky Fish màu xanh ngọc I-671_QNhẫn Funky Fish màu xanh ngọc I-671_Q
Funky Fish Nhẫn Funky Fish màu xanh ngọc I-671_Q
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nhẫn Funky Fish mặt trái tim I-677_HBộ nhẫn Funky Fish mặt trái tim I-677_H
Funky Fish Bộ nhẫn Funky Fish mặt trái tim I-677_H
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nhẫn Funky Fish màu bạc I-667_NBộ nhẫn Funky Fish màu bạc I-667_N
Funky Fish Bộ nhẫn Funky Fish màu bạc I-667_N
39.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth bạc đính viên đá nổi màu vàngNhẫn nữ Gemyth bạc đính viên đá nổi màu vàng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth bạc đính viên đá nổi màu vàng
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth đính đá đen tròn viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth đính đá đen tròn viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth đính đá đen tròn viền đá trắng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth bạc dạng xoắn viền đáNhẫn nữ Gemyth bạc dạng xoắn viền đá
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth bạc dạng xoắn viền đá
650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth mặt đính đá vuông màu xanh dương viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth mặt đính đá vuông màu xanh dương viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth mặt đính đá vuông màu xanh dương viền đá trắng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth bạc cách điệu đính đáNhẫn nữ Gemyth bạc cách điệu đính đá
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth bạc cách điệu đính đá
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn kim loại New Look màu hồngNhẫn kim loại New Look màu hồng
New Look Nhẫn kim loại New Look màu hồng
49.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth bạc hình vương miện đính đáNhẫn nữ Gemyth bạc hình vương miện đính đá
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth bạc hình vương miện đính đá
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth đính đá đen viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth đính đá đen viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth đính đá đen viền đá trắng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 nhẫn kim loại New Look đính đáBộ 4 nhẫn kim loại New Look đính đá
New Look Bộ 4 nhẫn kim loại New Look đính đá
98.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth đính đá xanh viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth đính đá xanh viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth đính đá xanh viền đá trắng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000545Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000545
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000545
868.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth mặt đính đá xanh lá viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth mặt đính đá xanh lá viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth mặt đính đá xanh lá viền đá trắng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000016Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000016
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000016
286.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 nhẫn kim loại New Look đính đáBộ 6 nhẫn kim loại New Look đính đá
New Look Bộ 6 nhẫn kim loại New Look đính đá
138.000đ 249.000đ
-45%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000891Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000891
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000891
398.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Show Me SM20070 đính đá pha lê SwarovskiNhẫn Show Me SM20070 đính đá pha lê Swarovski
Show Me Nhẫn Show Me SM20070 đính đá pha lê Swarovski
359.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000005Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000005
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000005
388.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000884Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000884
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000884
866.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E23NHU000024Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E23NHU000024
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E23NHU000024
268.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth đính đá hình thoi đen viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth đính đá hình thoi đen viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth đính đá hình thoi đen viền đá trắng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn mặt hình người máy màu xanh NT-3011 ElizabethNhẫn mặt hình người máy màu xanh NT-3011 Elizabeth
Elizabeth Nhẫn mặt hình người máy màu xanh NT-3011 Elizabeth
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000003Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000003
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000003
536.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190564_NXA màu bạcNhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190564_NXA màu bạc
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190564_NXA màu bạc
169.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth mặt đính đá xanh dương viền đá trắngNhẫn nữ Gemyth mặt đính đá xanh dương viền đá trắng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth mặt đính đá xanh dương viền đá trắng
390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E23NHU000003Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E23NHU000003
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E23NHU000003
198.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Elizabeth 21003 hình bướm màu bạcNhẫn Elizabeth 21003 hình bướm màu bạc
Elizabeth Nhẫn Elizabeth 21003 hình bướm màu bạc
549.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ hình rắn Show MeNhẫn nữ hình rắn Show Me
Show Me Nhẫn nữ hình rắn Show Me
369.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Gemyth bạc phối đá màu vàngNhẫn nữ Gemyth bạc phối đá màu vàng
Gemyth Nhẫn nữ Gemyth bạc phối đá màu vàng
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn Show Me SM20065 đính đá pha lê SwarovskiNhẫn Show Me SM20065 đính đá pha lê Swarovski
Show Me Nhẫn Show Me SM20065 đính đá pha lê Swarovski
359.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn nữ Đẹp accessories N64-N13 mặt hình thoi gắn đáNhẫn nữ Đẹp accessories N64-N13 mặt hình thoi gắn đá
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories N64-N13 mặt hình thoi gắn đá
109.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy