text.skipToContent

Nhẫn nữ

Tìm thấy 272 sản phẩm
Nhẫn nữ Đẹp accessories N64-N13 mặt hình thoi gắn đá Nhẫn nữ Đẹp accessories N64-N13 mặt hình thoi gắn đá
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories N64-N13 mặt hình thoi gắn đá
109.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190540_NXA mặt hoa Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190540_NXA mặt hoa
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190540_NXA mặt hoa
109.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN10515.400 màu bạc mặt đá xanh dương Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN10515.400 màu bạc mặt đá xanh dương
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN10515.400 màu bạc mặt đá xanh dương
437.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11096.100 đính đá màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11096.100 đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11096.100 đính đá màu bạc
404.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn PNJSilver đính đá màu bạc Nhẫn PNJSilver đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn PNJSilver đính đá màu bạc
480.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver đính đá màu xanh Nhẫn bạc PNJSilver đính đá màu xanh
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver đính đá màu xanh
545.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSIlver đính đá Nhẫn bạc PNJSIlver đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSIlver đính đá
402.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN10997.100 màu bạc viền hàng đá đôi Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN10997.100 màu bạc viền hàng đá đôi
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN10997.100 màu bạc viền hàng đá đôi
573.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN09952.100 đính đá màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN09952.100 đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN09952.100 đính đá màu bạc
405.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11099.100 đính đá màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11099.100 đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11099.100 đính đá màu bạc
687.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN11083.100 đính đá Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN11083.100 đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN11083.100 đính đá
562.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11093.200 đính ngọc trai màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11093.200 đính ngọc trai màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN11093.200 đính ngọc trai màu bạc
527.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn PNJSilver SND2KN01581.100 đính đá màu bạc Nhẫn PNJSilver SND2KN01581.100 đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn PNJSilver SND2KN01581.100 đính đá màu bạc
377.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver đính đá Nhẫn bạc PNJSilver đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver đính đá
427.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver đính đá màu xanh Nhẫn bạc PNJSilver đính đá màu xanh
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver đính đá màu xanh
726.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN09951.100 màu bạc viền đá Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN09951.100 màu bạc viền đá
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver SND2KN09951.100 màu bạc viền đá
324.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN05588.100 đính đá Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN05588.100 đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN05588.100 đính đá
328.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN11103.100 đính đá Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN11103.100 đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver SND2KN11103.100 đính đá
576.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver đính đá Nhẫn bạc PNJSilver đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver đính đá
354.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc PNJSilver đính đá Nhẫn bạc PNJSilver đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc PNJSilver đính đá
327.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn PNJSilver mặt hình trái cây cắt lát cách điệu màu bạc Nhẫn PNJSilver mặt hình trái cây cắt lát cách điệu màu bạc
PNJSilver Nhẫn PNJSilver mặt hình trái cây cắt lát cách điệu màu bạc
422.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver Boho Dream hình vương miện màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver Boho Dream hình vương miện màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver Boho Dream hình vương miện màu bạc
441.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình bông hoa PNJSilver đính đá màu xanh Nhẫn bạc hình bông hoa PNJSilver đính đá màu xanh
PNJSilver Nhẫn bạc hình bông hoa PNJSilver đính đá màu xanh
594.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
449.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình cái trống PNJSilver Music Lovin Nhẫn bạc hình cái trống PNJSilver Music Lovin
PNJSilver Nhẫn bạc hình cái trống PNJSilver Music Lovin
391.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver Boho Dream đính đá màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver Boho Dream đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver Boho Dream đính đá màu bạc
339.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá
377.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá Nhẫn bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá
424.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ PNJSilver đính đá màu bạc Nhẫn nữ PNJSilver đính đá màu bạc
PNJSilver Nhẫn nữ PNJSilver đính đá màu bạc
434.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
408.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá Nhẫn bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá
PNJSilver Nhẫn bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá
541.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Nhẫn bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
402.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000001 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000001
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000001
368.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000884 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000884
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000884
866.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000889 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000889
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000889
398.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ Đẹp accessories N69-N14 gắn đá Nhẫn nữ Đẹp accessories N69-N14 gắn đá
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories N69-N14 gắn đá
199.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ Đẹp accessories N63-N14 mặt hình chiếc lá gắn đá Nhẫn nữ Đẹp accessories N63-N14 mặt hình chiếc lá gắn đá
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories N63-N14 mặt hình chiếc lá gắn đá
199.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000008 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000008
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000008
388.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn đính Elizabeth hình hoa cách điệu đính ngọc trai NT-0008-209 Nhẫn đính Elizabeth hình hoa cách điệu đính ngọc trai NT-0008-209
Elizabeth Nhẫn đính Elizabeth hình hoa cách điệu đính ngọc trai NT-0008-209
135.900đ 209.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn mặt hoa viền đá màu trắng NT-3101 Elizabeth Nhẫn mặt hoa viền đá màu trắng NT-3101 Elizabeth
Elizabeth Nhẫn mặt hoa viền đá màu trắng NT-3101 Elizabeth
103.400đ 159.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn đính đá Show Me Nhẫn đính đá Show Me
Show Me Nhẫn đính đá Show Me
372.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn Elizabeth Sóng Biển Dịu Êm Nhẫn Elizabeth Sóng Biển Dịu Êm
Elizabeth Nhẫn Elizabeth Sóng Biển Dịu Êm
142.400đ 219.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ nhẫn Elizabeth hình ngựa nhiều màu Bộ nhẫn Elizabeth hình ngựa nhiều màu
Elizabeth Bộ nhẫn Elizabeth hình ngựa nhiều màu
161.900đ 249.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000016 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000016
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000016
286.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E07NHU000017 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E07NHU000017
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E07NHU000017
268.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn Elizabeth mặt hoa đính đá Nhẫn Elizabeth mặt hoa đính đá
Elizabeth Nhẫn Elizabeth mặt hoa đính đá
226.900đ 349.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000893 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000893
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000893
266.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000003 Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000003
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000003
536.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000004 Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000004
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn E04NHD000004
596.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000002 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000002
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000002
388.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000004 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000004
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000004
388.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000005 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000005
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000005
388.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000009 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000009
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E03NHU000009
388.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190564_NXA mặt tròn Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190564_NXA mặt tròn
Đẹp accessories Nhẫn nữ Đẹp accessories 1011150190564_NXA mặt tròn
169.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn 201NHD000014 Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn 201NHD000014
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc đôi Bạc Ngọc Tuấn 201NHD000014
856.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn đính ngọc trai NT-3401 Elizabeth Nhẫn đính ngọc trai NT-3401 Elizabeth
Elizabeth Nhẫn đính ngọc trai NT-3401 Elizabeth
259.400đ 399.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn mặt hình con mắt viền đá NT-4001 Elizabeth Nhẫn mặt hình con mắt viền đá NT-4001 Elizabeth
Elizabeth Nhẫn mặt hình con mắt viền đá NT-4001 Elizabeth
161.900đ 249.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000011 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000011
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000011
488.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000888 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000888
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02NHU000888
398.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000002 Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000002
Bạc Ngọc Tuấn Nhẫn bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E04NHU000002
288.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy