text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC034Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC034
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC034
310.000đ 620.000đ -50%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC034Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC034
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC034
310.000đ 620.000đ -50%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC021​​ "Song hành"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC021​​ "Song hành"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC021​​ "Song hành"
340.000đ 680.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC019​​ "Sao Chổi"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC019​​ "Sao Chổi"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC019​​ "Sao Chổi"
340.000đ 680.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC029Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC029
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC029
340.000đ 680.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC054Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC054
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC054
340.000đ 680.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC029Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC029
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC029
340.000đ 680.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC003 ​​I Love UNhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC003 ​​I Love U
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC003 ​​I Love U
350.000đ 700.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC032Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC032
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC032
360.000đ 720.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC032Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC032
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC032
360.000đ 720.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC008Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC008
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC008
360.000đ 720.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC008Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC008
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC008
360.000đ 720.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC016Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC016
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC016
370.000đ 740.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC009Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC009
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC009
370.000đ 740.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC016Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC016
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC016
370.000đ 740.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC009Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC009
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC009
370.000đ 740.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC013Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC013
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC013
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC025 "Song hành"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC025 "Song hành"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC025 "Song hành"
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC005​​ "Mãi bên nhau"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC005​​ "Mãi bên nhau"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC005​​ "Mãi bên nhau"
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC038Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC038
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC038
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC031Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC031
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC031
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC033Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC033
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC033
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC052Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC052
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC052
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh Lovely đính đá NC040Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh Lovely đính đá NC040
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh Lovely đính đá NC040
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC038Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC038
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC038
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC033Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC033
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC033
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC031Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC031
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC031
380.000đ 760.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá xanh NC055Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá xanh NC055
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá xanh NC055
400.000đ 800.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC020 "Cùng bên nhau"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC020 "Cùng bên nhau"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC020 "Cùng bên nhau"
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC017​​ "I S2 U"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC017​​ "I S2 U"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC017​​ "I S2 U"
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC007​​ "Forever"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC007​​ "Forever"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC007​​ "Forever"
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC035Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC035
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC035
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC013Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC013
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC013
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC057Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC057
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC057
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh khắc chữ NC051Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh khắc chữ NC051
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh khắc chữ NC051
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC035Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC035
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC035
410.000đ 820.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC014Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC014
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC014
420.000đ 840.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC056Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC056
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh đính đá NC056
420.000đ 840.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC014Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC014
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC014
420.000đ 840.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC004 "Yêu anh nhé"Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC004 "Yêu anh nhé"
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh NC004 "Yêu anh nhé"
430.000đ 860.000đ -50%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ
Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh khắc chữ NC039Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh khắc chữ NC039
Bạc Hiểu Minh Nhẫn đôi Bạc Hiểu Minh khắc chữ NC039
440.000đ 880.000đ -50%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 300,000đ

MUA SẮM NHẪN ĐÔI CAO CẤP, GIÁ HẤP DẪN TẠI ADAYROI

Ngày nay, vật kỷ niệm trở nân đa dạng và phổ biến với thiết kế, mẫu mã rất đa dạng, hợp thời trang và không kém phần tinh tế. Nhẫn đôi là một trong những kỷ vật quan trọng minh chứng cho tình yêu và hôn nhân của một cặp đôi. Một cặp nhẫn đôi đẹp phải gắn liền với kỷ niệm hoặc ý nghĩa đặc biệt nào đó, ví dụ như kỷ niệm ngày yêu nhau, sinh nhật người yêu hay kỷ niệm ngày cưới. Hay nói cách khác, đây chính là kỉ vật minh chứng cho tình cảm yêu thương của bất cứ cặp đôi nào.  

Hiện nay, việc mua nhân đôi rất dễ dàng, đa dạng từ mẫu mã, chất liệu đến giá cả,  ở bất cứ nơi đâu. Thông thường, giá nhẫn đôi sẽ phụ thuộc vào chất liệu (vàng, bạc hoặc inox), thương hiệu và quan trọng là thiết kế. Cụ thể, bạn có thể yêu cầu một cặp nhẫn có khắc những ký hiệu đặc biệt trên sản phẩm hoặc lựa chọn cặp nhẫn được thiết kế riêng dành cho mình.

Tại Adayroi – siêu thị mua sắm trực tuyến uy tín trực thuộc Tập đoàn Vingroup, sản phẩm nhẫn cặp có thiết kế, kiểu dáng  tinh tế, sang trọng và cả  kiểu trẻ trung, năng động phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Không những vậy, bạn có lựa chọn cho mình những phụ kiện nổi bật, tinh tế đi kèm như đồng hồ thời trang tinh tế, kính mát thời thượng, gọng kính cận cá tính.

Mua sắm sản phẩm trên Adayroi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí một cách đáng kể nhờ những tính năng tìm kiếm, đặt hàng và giao hàng tận nơi tiện ích và thường xuyên áp dụng nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn. Truy cập Adayroi.com và trải nghiệm phong cách mua sắm giàu tiện ích, mới mẻ và hiện đại ngay hôm nay nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín