text.skipToContent

Nhạc cụ cổ truyền

Tìm thấy 20 sản phẩm
Đàn T'rưng Trần Trung NCG 021 25 x 25 x 40 cm (Nâu) Đàn T'rưng Trần Trung NCG 021 25 x 25 x 40 cm (Nâu)
Đàn T'rưng Trần Trung NCG 021 25 x 25 x 40 cm (Nâu)
130.000đ 175.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn môi Trần Trung STT013B 26 x 2,5 x 2,5 cm (Nâu) Đàn môi Trần Trung STT013B 26 x 2,5 x 2,5 cm (Nâu)
Đàn môi Trần Trung STT013B 26 x 2,5 x 2,5 cm (Nâu)
190.000đ 256.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Song Lang Trần Trung NCG121 16 x 10 x 16 (Nâu gỗ) Song Lang Trần Trung NCG121 16 x 10 x 16 (Nâu gỗ)
Song Lang Trần Trung NCG121 16 x 10 x 16 (Nâu gỗ)
35.000đ 47.200đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sanh sứa tre Trần Trung NCG111 27 x 11 x 11 cm (Nâu vàng) Sanh sứa tre Trần Trung NCG111 27 x 11 x 11 cm (Nâu vàng)
Sanh sứa tre Trần Trung NCG111 27 x 11 x 11 cm (Nâu vàng)
65.000đ 87.700đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phách tiền Trần Trung NCG091 30 x 3 x 3 cm (Nâu gỗ) Phách tiền Trần Trung NCG091 30 x 3 x 3 cm (Nâu gỗ)
Phách tiền Trần Trung NCG091 30 x 3 x 3 cm (Nâu gỗ)
290.000đ 297.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Castanet Trần Trung NCG131 10 x 8 x 8 cm (Nâu gỗ) Castanet Trần Trung NCG131 10 x 8 x 8 cm (Nâu gỗ)
Castanet Trần Trung NCG131 10 x 8 x 8 cm (Nâu gỗ)
160.000đ 216.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn bầu Trần Trung DD031 110 x 50 x 50 cm (Nâu gỗ) Đàn bầu Trần Trung DD031 110 x 50 x 50 cm (Nâu gỗ)
Đàn bầu Trần Trung DD031 110 x 50 x 50 cm (Nâu gỗ)
1.950.000đ 2.632.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn T'rưng Trần Trung NCG 023 74 x 50 x 133 cm (Nâu) Đàn T'rưng Trần Trung NCG 023 74 x 50 x 133 cm (Nâu)
Đàn T'rưng Trần Trung NCG 023 74 x 50 x 133 cm (Nâu)
1.290.000đ 1.741.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Clong put - Ding pá Trần Trung NCG031 95 x 92 x 95 cm (Nâu tự nhiên) Clong put - Ding pá Trần Trung NCG031 95 x 92 x 95 cm (Nâu tự nhiên)
Clong put - Ding pá Trần Trung NCG031 95 x 92 x 95 cm (Nâu tự nhiên)
3.250.000đ 4.387.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn Tranh Trần Trung DD021 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ) Đàn Tranh Trần Trung DD021 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ)
Đàn Tranh Trần Trung DD021 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ)
3.250.000đ 4.387.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn Tranh cẩn ốc Trần Trung DD022 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ) Đàn Tranh cẩn ốc Trần Trung DD022 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ)
Đàn Tranh cẩn ốc Trần Trung DD022 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ)
6.500.000đ 8.775.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn bầu Trần Trung DD032 110 x 50 x 50 cm (Nâu gỗ) Đàn bầu Trần Trung DD032 110 x 50 x 50 cm (Nâu gỗ)
Đàn bầu Trần Trung DD032 110 x 50 x 50 cm (Nâu gỗ)
3.510.000đ 4.738.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn Tranh chạm trổ Trần Trung DD023 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ) Đàn Tranh chạm trổ Trần Trung DD023 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ)
Đàn Tranh chạm trổ Trần Trung DD023 117 x 28 x 28 cm (Nâu gỗ)
6.500.000đ 8.775.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn gáo Trần Trung DD083 85 x 18 x 18 cm (Nâu) Đàn gáo Trần Trung DD083 85 x 18 x 18 cm (Nâu)
Đàn gáo Trần Trung DD083 85 x 18 x 18 cm (Nâu)
650.000đ 877.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn bầu tre Trần Trung DD033 110 x 20 x 110 cm (Kem) Đàn bầu tre Trần Trung DD033 110 x 20 x 110 cm (Kem)
Đàn bầu tre Trần Trung DD033 110 x 20 x 110 cm (Kem)
1.950.000đ 2.632.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn nhị Trần Trung DD081 79 x 18 x 18 cm (Nâu) Đàn nhị Trần Trung DD081 79 x 18 x 18 cm (Nâu)
Đàn nhị Trần Trung DD081 79 x 18 x 18 cm (Nâu)
650.000đ 877.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn tỳ bà Trần Trung DD051 101 x 30 x 30 cm (Nâu) Đàn tỳ bà Trần Trung DD051 101 x 30 x 30 cm (Nâu)
Đàn tỳ bà Trần Trung DD051 101 x 30 x 30 cm (Nâu)
6.500.000đ 7.020.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn nguyệt Trần Trung DD041 103 x 37 x 37 cm (Nâu) Đàn nguyệt Trần Trung DD041 103 x 37 x 37 cm (Nâu)
Đàn nguyệt Trần Trung DD041 103 x 37 x 37 cm (Nâu)
3.250.000đ 4.387.500đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dàn mõ nhạc Trần Trung NCG072 38 x 15 x 85 cm (Nâu gỗ) Dàn mõ nhạc Trần Trung NCG072 38 x 15 x 85 cm (Nâu gỗ)
Dàn mõ nhạc Trần Trung NCG072 38 x 15 x 85 cm (Nâu gỗ)
1.300.000đ 1.323.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàn hồ Trần Trung DD082 85 x 18 x 18 cm (Nâu) Đàn hồ Trần Trung DD082 85 x 18 x 18 cm (Nâu)
Đàn hồ Trần Trung DD082 85 x 18 x 18 cm (Nâu)
1.040.000đ 1.404.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy