text.skipToContent

Lấy Cao Răng, Đánh Bóng Răng - Nha Khoa Quốc Tế Việt SingLấy Cao Răng, Đánh Bóng Răng - Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing
E-Voucher
Lấy Cao Răng, Đánh Bóng Răng - Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing
180.000đ 200.000đ -10%

24 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 4.000đ
Hàn Răng Sâu Vĩnh Viễn Bằng Composite, Fuji - Nha Khoa Quốc Tế Việt SingHàn Răng Sâu Vĩnh Viễn Bằng Composite, Fuji - Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing
E-Voucher
Hàn Răng Sâu Vĩnh Viễn Bằng Composite, Fuji - Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing
180.000đ 200.000đ -10%

32 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 4.000đ
 Tẩy Trắng Răng White Max - Nha Khoa Paris - 40% Tẩy Trắng Răng White Max - Nha Khoa Paris - 40%
E-Voucher
Tẩy Trắng Răng White Max - Nha Khoa Paris - 40%
1.500.000đ 2.500.000đ -40%

1 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 30.000đ
Combo Gói Hàn Trám Răng Bằng Composite Và Lấy Cao Răng - Jun DentalCombo Gói Hàn Trám Răng Bằng Composite Và Lấy Cao Răng - Jun Dental
E-Voucher
Combo Gói Hàn Trám Răng Bằng Composite Và Lấy Cao Răng - Jun Dental
99.000đ Siêu giảm giá -50%++

25 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 2.000đ
Niềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Nha Khoa Quốc Tế Việt ĐứcNiềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
E-Voucher
Niềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
140.000.000đ 150.000.000đ -7%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.800.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 35%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 35%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 35%
126.750.000đ 195.000.000đ -35%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.535.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Mặt Trong - Nha Khoa Quốc Tế Việt ĐứcNiềng Răng Mắc Cài Mặt Trong - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Mặt Trong - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
110.000.000đ 120.000.000đ -8%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.200.000đ
Dán Răng Sứ Thẩm Mỹ Công Nghệ Minish Lanimate 16 Răng - Jun Dental Dán Răng Sứ Thẩm Mỹ Công Nghệ Minish Lanimate 16 Răng - Jun Dental
E-Voucher
Dán Răng Sứ Thẩm Mỹ Công Nghệ Minish Lanimate 16 Răng - Jun Dental
100.000.000đ 144.000.000đ -31%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 2.000.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -13 Răng - Nha Khoa Paris - 36%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -13 Răng - Nha Khoa Paris - 36%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -13 Răng - Nha Khoa Paris - 36%
99.840.000đ 156.000.000đ -36%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.997.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
84.000.000đ 120.000.000đ -30%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.680.000đ
Niềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Dr. HanaNiềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Dr. Hana
E-Voucher
Niềng Răng Thẩm Mỹ Khay Trong Suốt Invisalign - Dr. Hana
80.000.000đ 100.000.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.600.000đ
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
72.800.000đ 104.000.000đ -30%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.456.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4 S -08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4 S -08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4 S -08 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
67.200.000đ 96.000.000đ -30%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.344.000đ
Bọc Răng Sứ E.max - 10 Răng - Phòng Khám Nha Khoa AvoréBọc Răng Sứ E.max - 10 Răng - Phòng Khám Nha Khoa Avoré
E-Voucher
Bọc Răng Sứ E.max - 10 Răng - Phòng Khám Nha Khoa Avoré
60.000.000đ 100.000.000đ -40%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.200.000đ
Bọc Răng Sứ Emax Zic - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%Bọc Răng Sứ Emax Zic - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Emax Zic - 13 Răng - Nha Khoa Paris - 30%
54.600.000đ 78.000.000đ -30%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.092.000đ
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%
E-Voucher
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax, Cercon HT - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%
48.000.000đ 64.000.000đ -25%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 960.000đ
Bọc Răng Sứ Cercon - 10 Răng - Phòng Khám Nha Khoa AvoréBọc Răng Sứ Cercon - 10 Răng - Phòng Khám Nha Khoa Avoré
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Cercon - 10 Răng - Phòng Khám Nha Khoa Avoré
48.000.000đ 80.000.000đ -40%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 960.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thẩm Mỹ - Nha Khoa Quốc Tế Việt ĐứcNiềng Răng Mắc Cài Sứ Thẩm Mỹ - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thẩm Mỹ - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
45.000.000đ 50.000.000đ -10%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 900.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thường - Dr. HanaNiềng Răng Mắc Cài Sứ Thường - Dr. Hana
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thường - Dr. Hana
40.000.000đ 50.000.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 800.000đ
Bọc Răng Sứ Emax Zic - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%Bọc Răng Sứ Emax Zic - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Emax Zic - 08 Răng - Nha Khoa Paris - 25%
36.000.000đ 48.000.000đ -25%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 720.000đ
Bọc răng Sứ Zirconia 10 Răng - Jun Dental - 28%Bọc răng Sứ Zirconia 10 Răng - Jun Dental - 28%
E-Voucher
Bọc răng Sứ Zirconia 10 Răng - Jun Dental - 28%
36.000.000đ 50.000.000đ -28%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 720.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thường - Jun DentalNiềng Răng Mắc Cài Sứ Thường - Jun Dental
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thường - Jun Dental
35.000.000đ 45.000.000đ -22%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 700.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại - Nha Khoa Quốc Tế Việt ĐứcNiềng Răng Mắc Cài Kim Loại - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
35.000.000đ 40.000.000đ -13%

12 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 700.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc 3M - Jun DentalNiềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc 3M - Jun Dental
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc 3M - Jun Dental
33.000.000đ 42.000.000đ -21%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 660.000đ
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax - 06 Răng - Dr.HanaMặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax - 06 Răng - Dr.Hana
E-Voucher
Mặt Dán Sứ Veneer Sứ Emax - 06 Răng - Dr.Hana
31.950.000đ 45.000.000đ -29%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 639.000đ
Giá Đặc Biệt - 30 Triệu VNĐ - Cùng Con Bạn Đồng Hành 10 Năm Mang Lại Nụ Cười Tự Tin - Jun DentalGiá Đặc Biệt - 30 Triệu VNĐ - Cùng Con Bạn Đồng Hành 10 Năm Mang Lại Nụ Cười Tự Tin - Jun Dental
E-Voucher
Giá Đặc Biệt - 30 Triệu VNĐ - Cùng Con Bạn Đồng Hành 10 Năm Mang Lại Nụ Cười Tự Tin - Jun Dental
30.000.000đ Siêu giảm giá -50%++

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 600.000đ
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại - Dr. HanaNiềng Răng Mắc Cài Kim Loại - Dr. Hana
E-Voucher
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại - Dr. Hana
28.000.000đ 35.000.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 560.000đ
Dán Răng Sứ Thẩm Mỹ Công Nghệ Minish Lanimate 04 Răng - Jun Dental Dán Răng Sứ Thẩm Mỹ Công Nghệ Minish Lanimate 04 Răng - Jun Dental
E-Voucher
Dán Răng Sứ Thẩm Mỹ Công Nghệ Minish Lanimate 04 Răng - Jun Dental
28.000.000đ 36.000.000đ -22%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 560.000đ
Bọc răng Sứ Zirconia 06 Răng - Jun Dental - 27%Bọc răng Sứ Zirconia 06 Răng - Jun Dental - 27%
E-Voucher
Bọc răng Sứ Zirconia 06 Răng - Jun Dental - 27%
22.000.000đ 30.000.000đ -27%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 440.000đ
Giá Đặc Biệt - Trồng Răng Implant One Day Hàn Quốc OSSTEM - Jun DentalGiá Đặc Biệt - Trồng Răng Implant One Day Hàn Quốc OSSTEM - Jun Dental
E-Voucher
Giá Đặc Biệt - Trồng Răng Implant One Day Hàn Quốc OSSTEM - Jun Dental
20.000.000đ 30.000.000đ -33%

15 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 400.000đ
Trồng Răng Implant Hàn Quốc OSSTEM, Dentium, Neo Biotech - Dr. HanaTrồng Răng Implant Hàn Quốc OSSTEM, Dentium, Neo Biotech - Dr. Hana
E-Voucher
Trồng Răng Implant Hàn Quốc OSSTEM, Dentium, Neo Biotech - Dr. Hana
15.200.000đ 19.000.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 304.000đ
Bọc răng Sứ Zirconia 04 Răng - Jun Dental - 25%Bọc răng Sứ Zirconia 04 Răng - Jun Dental - 25%
E-Voucher
Bọc răng Sứ Zirconia 04 Răng - Jun Dental - 25%
15.000.000đ 20.000.000đ -25%

0 người mua

Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn 300.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 01 Răng - Nha Khoa Paris - 20%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 01 Răng - Nha Khoa Paris - 20%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ Nano Shining 5S - 01 Răng - Nha Khoa Paris - 20%
12.000.000đ 15.000.000đ -20%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 240.000đ
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -01 Răng - Nha Khoa Paris - 20%Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -01 Răng - Nha Khoa Paris - 20%
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thẩm Mỹ 4S -01 Răng - Nha Khoa Paris - 20%
9.600.000đ 12.000.000đ -20%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 192.000đ
Bọc Răng Sứ Thạch Anh - 01 Răng - Phòng Khám Nha Khoa AvoréBọc Răng Sứ Thạch Anh - 01 Răng - Phòng Khám Nha Khoa Avoré
E-Voucher
Bọc Răng Sứ Thạch Anh - 01 Răng - Phòng Khám Nha Khoa Avoré
9.000.000đ 15.000.000đ -40%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 180.000đ

Những dịch vụ nha khoa phổ biến nhất được bán voucher trên Adayroi.com

Một hàm răng đẹp rạng ngời, đều đặn, khỏe mạnh và sáng bóng là mong ước của mọi người dù là nam hay nữ thuộc bất kỳ độ tuổi nào. Khác với nhiều ngành y tế khác, trong nha khoa chúng ta không chỉ đơn thuần có việc khám chữa các vấn đề sức khỏe về răng như nhổ răng, chữa sâu răng mà còn có mảng làm thẩm mỹ như đánh bóng răng, trồng răng giả,... Thế nên các dịch vụ về răng hàm mặt rất phong phú để phục vụ cho mọi nhu cầu:

Dịch vụ cạo vôi răng, tẩy trắng răng

Ai cũng muốn có một hàm răng sáng, sạch và bóng đẹp để luôn tự tin tươi cười. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cẩn thận, bạn cũng nên cạo vôi răng định kỳ (vài tháng 1 lần tùy tình trạng răng mỗi người) vừa để loại bỏ các vết vàng ố vừa là làm vệ sinh khoang miệng và hàm răng. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ khác như đánh bóng, tẩy bóng răng cho bạn nào muốn làm trắng răng hơn nữa hay trường hợp răng bị ố vàng nặng.

Khám chữa các bệnh về răng

Các bệnh sâu răng, đau răng hay tình trạng mọc răng khôn đều rất hay gặp ở mọi người. Tuy chúng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe quá nhiều nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày và gây đau đớn khó chịu vô cùng. Nếu chỉ là các vấn đề thông thường, bạn có thể chọn phòng khám nha khoa gần nhà sao cho tiện đi lại và giá thành hợp lý là được. Còn nếu là vấn đề nặng hơn thì thường bạn cũng sẽ được nha sĩ gợi ý tìm đến bệnh viện lớn.

Dịch vụ bọc răng sứ

Việc làm răng giả hay bọc răng (dù là loại nào) cũng tốn rất nhiều chi phí, thời gian và là quyết định quan trọng. Vì thế nên chúng ta cần tìm tới địa chỉ phòng khám đáng tin cậy. Tuy không nhất thiết phải tới bệnh viện lớn với bảng giá nha khoa đắt đỏ, bạn cần có sự tìm hiểu trước đầy đủ về tay nghề của nha sĩ và chất lượng trang thiết bị máy móc của cơ sở mình định làm trước khi thực hiện.

Để tiết kiệm và tìm được địa chỉ làm răng uy tín, bạn có thể lên Adayroi.com tìm mua các voucher dịch vụ khám răng, thẩm mỹ răng đến từ những phòng khám, bệnh viện nổi tiếng hàng đầu hiện nay.

Khuyến mãi hot trên Adayroi - ưu đãi đến 50%
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín