text.skipToContent
Tặng giftcode hấp dẫn

Elmich
Lock&Lock
Luminarc
Sunhouse
Herevin
Inomata

Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W + Đĩa cưa Bosch 184mm + 3 tờ giấy nhámMáy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W + Đĩa cưa Bosch 184mm + 3 tờ giấy nhám
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 1400W + Đĩa cưa Bosch 184mm + 3 tờ giấy nhám
2.200.000đ 2.889.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional (Xanh dương)Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Professional (Xanh dương)
2.053.000đ 2.399.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E Professional (Xanh dương)
2.819.000đ 2.999.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ mũi khoan và vặn vít 34 món X-Line Bosch 2607010608 (Xanh rêu)Bộ mũi khoan và vặn vít 34 món X-Line Bosch 2607010608 (Xanh rêu)
Bộ mũi khoan và vặn vít 34 món X-Line Bosch 2607010608 (Xanh rêu)
210.000đ 420.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy bắt vít dùng pin Bosch Go (Solo) 06019H20K0 3.2V (Xanh dương)Bộ máy bắt vít dùng pin Bosch Go (Solo) 06019H20K0 3.2V (Xanh dương)
Bộ máy bắt vít dùng pin Bosch Go (Solo) 06019H20K0 3.2V (Xanh dương)
555.000đ 750.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu phun 90° Bosch F016800354 (Đen)Đầu phun 90° Bosch F016800354 (Đen)
Đầu phun 90° Bosch F016800354 (Đen)
99.000đ 139.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 2050W (Xanh dương)
3.245.000đ 3.399.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhámMáy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
2.200.000đ 2.899.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional (Xanh dương)Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Professional (Xanh dương)
2.755.000đ 2.899.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Professional 400W (Xanh dương)
1.665.000đ 1.799.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)
Máy cưa lọng Stanley STEL 345 650W (Vàng)
1.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)
Máy cưa lọng Bosch GST 25M 670W (Xanh ghi)
3.015.000đ 3.999.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional (Xanh dương)Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional (Xanh dương)
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E Professional (Xanh dương)
2.160.000đ 2.290.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12 V-LI (SOLO) (Xanh dương)
3.045.000đ 3.500.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhámMáy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
Máy bào Bosch GHO 6500 Professional 650W (Xanh dương) + 3 tờ giấy nhám
1.555.000đ 1.599.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 190W (Xanh dương)Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 190W (Xanh dương)
Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 190W (Xanh dương)
1.575.000đ 1.750.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy chà nhám rung Bosch GSS 230 Professional (Xanh dương)Máy chà nhám rung Bosch GSS 230 Professional (Xanh dương)
Máy chà nhám rung Bosch GSS 230 Professional (Xanh dương)
1.635.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít Bosch GSR 1000 - 06019F40K0 Máy khoan vặn vít Bosch GSR 1000 - 06019F40K0
Máy khoan vặn vít Bosch GSR 1000 - 06019F40K0
1.173.000đ 1.605.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy khoan gia đình GSB 550 và 19 chi tiết - 0615A0003RBộ máy khoan gia đình GSB 550 và 19 chi tiết - 0615A0003R
Bộ máy khoan gia đình GSB 550 và 19 chi tiết - 0615A0003R
1.152.000đ 1.405.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ máy khoan 37 chi tiết Black & Decker KR504REKP20-B1 500W (Cam)Bộ máy khoan 37 chi tiết Black & Decker KR504REKP20-B1 500W (Cam)
Bộ máy khoan 37 chi tiết Black & Decker KR504REKP20-B1 500W (Cam)
799.000đ 1.299.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-Li (Xanh dương)Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-Li (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-Li (Xanh dương)
2.094.000đ 2.230.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 140-LI 14,4V (Xanh dương)Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 140-LI 14,4V (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 140-LI 14,4V (Xanh dương)
2.615.000đ 2.699.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180 LI (Xanh dương)Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180 LI (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180 LI (Xanh dương)
3.173.000đ 3.519.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Professional Bosch GBM 350 350W (Xanh dương)Máy khoan Professional Bosch GBM 350 350W (Xanh dương)
Máy khoan Professional Bosch GBM 350 350W (Xanh dương)
767.000đ 1.199.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 6 RE 350W (Xanh dương)Máy khoan Bosch GBM 6 RE 350W (Xanh dương)
Máy khoan Bosch GBM 6 RE 350W (Xanh dương)
1.122.000đ 1.899.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 180-LI (Xanh dương)Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 180-LI (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 180-LI (Xanh dương)
2.779.000đ 2.980.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-LI Professional (Xanh dương)Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-LI Professional (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 120-LI Professional (Xanh dương)
2.215.000đ 2.400.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional 600W (Xanh dương)Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional 600W (Xanh dương)
Máy khoan Bosch GBM 13 RE Professional 600W (Xanh dương)
1.465.000đ 1.500.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan Bosch GBM 10 RE 450W (Xanh dương)Máy khoan Bosch GBM 10 RE 450W (Xanh dương)
Máy khoan Bosch GBM 10 RE 450W (Xanh dương)
1.145.000đ 1.499.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan không dây Nikawa NK-M12sMáy khoan không dây Nikawa NK-M12s
Máy khoan không dây Nikawa NK-M12s
1.299.000đ 1.490.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI 14,4V (Xanh dương)Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI 14,4V (Xanh dương)
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI 14,4V (Xanh dương)
2.915.000đ 2.990.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy khoan vặn vít dùng pin GSR 14.4-2 LI SET (14.4V/1.5Ah*2)Máy khoan vặn vít dùng pin GSR 14.4-2 LI SET (14.4V/1.5Ah*2)
Máy khoan vặn vít dùng pin GSR 14.4-2 LI SET (14.4V/1.5Ah*2)
5.200.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy