text.skipToContent

Nhà cửa & Đời sống

Tìm thấy 424 sản phẩm
Giấy chống dính Moriitalia 45cm x 75m (Trắng)Giấy chống dính Moriitalia 45cm x 75m (Trắng)
Giấy chống dính Moriitalia 45cm x 75m (Trắng)
317.600đ 397.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Giấy chống dính Moriitalia 45cm x 10m (Trắng)Giấy chống dính Moriitalia 45cm x 10m (Trắng)
Giấy chống dính Moriitalia 45cm x 10m (Trắng)
51.500đ 64.400đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 45cm x 6kg (Bạc)Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 45cm x 6kg (Bạc)
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 45cm x 6kg (Bạc)
799.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 45cm x 5kg (Bạc)Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 45cm x 5kg (Bạc)
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 45cm x 5kg (Bạc)
717.500đ 750.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 30cm x 4kg (Bạc) Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 30cm x 4kg (Bạc)
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 30cm x 4kg (Bạc)
575.500đ 590.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 30cm x 3kg (Bạc)Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 30cm x 3kg (Bạc)
Màng nhôm bọc thực phẩm Annapurna 30cm x 3kg (Bạc)
433.500đ 541.900đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 cuộn giấy chống dính Moriitalia 45cm x 5m (Trắng)Combo 3 cuộn giấy chống dính Moriitalia 45cm x 5m (Trắng)
Combo 3 cuộn giấy chống dính Moriitalia 45cm x 5m (Trắng)
94.100đ 117.600đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 cuộn giấy chống dính Moriitalia 30cm x 5m (Trắng)Combo 3 cuộn giấy chống dính Moriitalia 30cm x 5m (Trắng)
Combo 3 cuộn giấy chống dính Moriitalia 30cm x 5m (Trắng)
57.700đ 72.100đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Giấy chống dính Kokusai 30 x 22 cm (50 tờ/hộp)Giấy chống dính Kokusai 30 x 22 cm (50 tờ/hộp)
Giấy chống dính Kokusai 30 x 22 cm (50 tờ/hộp)
57.500đ 71.900đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 cuộn túi đựng thực phẩm Las Palms 30 x 40 cm (Trong suốt)Combo 3 cuộn túi đựng thực phẩm Las Palms 30 x 40 cm (Trong suốt)
Combo 3 cuộn túi đựng thực phẩm Las Palms 30 x 40 cm (Trong suốt)
124.400đ 155.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 cuộn túi đựng thực phẩm Las Palms 20 x 30 cm (Trong suốt)Combo 3 cuộn túi đựng thực phẩm Las Palms 20 x 30 cm (Trong suốt)
Combo 3 cuộn túi đựng thực phẩm Las Palms 20 x 30 cm (Trong suốt)
69.900đ 87.400đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Giấy thấm dầu Kokusai 24 x 24 cm (50 tờ/cuộn)Giấy thấm dầu Kokusai 24 x 24 cm (50 tờ/cuộn)
Giấy thấm dầu Kokusai 24 x 24 cm (50 tờ/cuộn)
77.300đ 80.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 túi giấy thấm dầu Tempura 19.5 x 22 cm (20 tờ/túi)Combo 3 túi giấy thấm dầu Tempura 19.5 x 22 cm (20 tờ/túi)
Combo 3 túi giấy thấm dầu Tempura 19.5 x 22 cm (20 tờ/túi)
84.000đ 105.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 28 x 36 cm (10pcs/hộp)Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 28 x 36 cm (10pcs/hộp)
Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 28 x 36 cm (10pcs/hộp)
59.800đ 74.800đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 26.5 x 31 cm (20pcs/hộp)Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 26.5 x 31 cm (20pcs/hộp)
Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 26.5 x 31 cm (20pcs/hộp)
65.800đ 82.300đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 18 x 21 cm (30pcs/hộp)Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 18 x 21 cm (30pcs/hộp)
Combo 3 hộp túi zipper Kokusai 18 x 21 cm (30pcs/hộp)
57.700đ 72.100đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cm x 650ft có dao nhựa (Trong suốt)Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cm x 650ft có dao nhựa (Trong suốt)
Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cm x 650ft có dao nhựa (Trong suốt)
317.600đ 360.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cm x 450ft có dao nhựa (Trong suốt)Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cm x 450ft có dao nhựa (Trong suốt)
Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cm x 450ft có dao nhựa (Trong suốt)
220.700đ 275.900đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 250ft có dao nhựa (Trong suốt)Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 250ft có dao nhựa (Trong suốt)
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 250ft có dao nhựa (Trong suốt)
64.600đ 80.800đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 650ft có dao nhựa (Trong suốt)Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 650ft có dao nhựa (Trong suốt)
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 650ft có dao nhựa (Trong suốt)
220.700đ 275.900đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 450ft có dao nhựa (Trong suốt)Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 450ft có dao nhựa (Trong suốt)
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cm x 450ft có dao nhựa (Trong suốt)
165.500đ 206.900đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy