text.skipToContent

Nguồn - bộ lưu điện

Tìm thấy 99 sản phẩm
Nguồn máy tính Antec BP400PX 400W Nguồn máy tính Antec BP400PX 400W
Nguồn máy tính Antec BP400PX 400W
690.000đ 824.200đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện APC BX650LI-MS 650VA 325W Bộ lưu điện APC BX650LI-MS 650VA 325W
Bộ lưu điện APC BX650LI-MS 650VA 325W
965.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện ARES AR265i 650VA 390W Bộ lưu điện ARES AR265i 650VA 390W
Bộ lưu điện ARES AR265i 650VA 390W
1.032.000đ 1.300.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V
3.059.000đ 4.000.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V
1.179.000đ 2.000.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V
2.219.000đ 3.000.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak 500VA 300W Bộ lưu điện Santak 500VA 300W
Bộ lưu điện Santak 500VA 300W
945.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey CP 350 350W Nguồn máy tính Huntkey CP 350 350W
Nguồn máy tính Huntkey CP 350 350W
410.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak True Online C3K Bộ lưu điện Santak True Online C3K
Bộ lưu điện Santak True Online C3K
23.980.000đ 26.090.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak True Online C2K 2000VA 1400W Bộ lưu điện Santak True Online C2K 2000VA 1400W
Bộ lưu điện Santak True Online C2K 2000VA 1400W
16.633.000đ 18.390.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện UPS Ares AR901IIH 1KVA 900W Bộ lưu điện UPS Ares AR901IIH 1KVA 900W
Bộ lưu điện UPS Ares AR901IIH 1KVA 900W
6.600.000đ 7.000.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA 800W Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA 800W
Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA 800W
3.948.000đ 4.200.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W
Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W
908.000đ 1.043.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Xigmatek XCP-A300 300W Nguồn máy tính Xigmatek XCP-A300 300W
Nguồn máy tính Xigmatek XCP-A300 300W
357.000đ 545.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W
Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W
5.748.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W
Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W
370.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Antec VP500PC 500W Nguồn máy tính Antec VP500PC 500W
Nguồn máy tính Antec VP500PC 500W
890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W
690.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn Raidmax 400W RX-400XT Nguồn Raidmax 400W RX-400XT
Nguồn Raidmax 400W RX-400XT
589.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W Nguồn máy tính Corsair VS500 500W
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W
1.180.000đ 1.500.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W
Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W
220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổ cắm điện đa năng Jeway 0002 Ổ cắm điện đa năng Jeway 0002
Ổ cắm điện đa năng Jeway 0002
99.000đ 190.000đ
-48%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W Plus Gold Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W Plus Gold
Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W Plus Gold
2.099.000đ 2.557.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
1.520.000đ 1.761.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện ARES AR610 1000VA 800W Bộ lưu điện ARES AR610 1000VA 800W
Bộ lưu điện ARES AR610 1000VA 800W
3.948.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W
1.800.000đ 2.045.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W
Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W
930.000đ 1.056.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W
Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W
877.000đ 1.078.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel iPower G600 600W Nguồn máy tính Acbel iPower G600 600W
Nguồn máy tính Acbel iPower G600 600W
1.183.000đ 1.419.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
1.050.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
479.000đ 580.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn Raidmax 500W RX-500XT Nguồn Raidmax 500W RX-500XT
Nguồn Raidmax 500W RX-500XT
635.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện ARES AR902II 2000VA 1800W Bộ lưu điện ARES AR902II 2000VA 1800W
Bộ lưu điện ARES AR902II 2000VA 1800W
13.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Cyber Power BU600E Bộ lưu điện Cyber Power BU600E
Bộ lưu điện Cyber Power BU600E
730.000đ 794.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W
Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W
820.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính GIPCO GIP12 480W Nguồn máy tính GIPCO GIP12 480W
Nguồn máy tính GIPCO GIP12 480W
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W
510.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Antec BP350PS PRO 350W Nguồn máy tính Antec BP350PS PRO 350W
Nguồn máy tính Antec BP350PS PRO 350W
549.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak True Online C2KE Bộ lưu điện Santak True Online C2KE
Bộ lưu điện Santak True Online C2KE
15.612.000đ 17.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak Blazer 2000-Pro Bộ lưu điện Santak Blazer 2000-Pro
Bộ lưu điện Santak Blazer 2000-Pro
5.398.000đ 5.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Orient 480W Nguồn máy tính Orient 480W
Nguồn máy tính Orient 480W
280.000đ 330.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Orient 450W Nguồn máy tính Orient 450W
Nguồn máy tính Orient 450W
209.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
519.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
990.000đ 1.022.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính ACBEL HK400 - 400W Nguồn máy tính ACBEL HK400 - 400W
Nguồn máy tính ACBEL HK400 - 400W
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel TORA 420W Nguồn máy tính Acbel TORA 420W
Nguồn máy tính Acbel TORA 420W
693.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn Máy Tính Aerocool VX-600W Nguồn Máy Tính Aerocool VX-600W
Nguồn Máy Tính Aerocool VX-600W
1.059.000đ 1.203.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
1.480.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel iPower G550 550W Nguồn máy tính Acbel iPower G550 550W
Nguồn máy tính Acbel iPower G550 550W
1.070.000đ 1.294.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus
Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus
799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey  CP450H 450W Nguồn máy tính Huntkey  CP450H 450W
Nguồn máy tính Huntkey CP450H 450W
620.000đ 705.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Antec BP300PS PRO 300W Nguồn máy tính Antec BP300PS PRO 300W
Nguồn máy tính Antec BP300PS PRO 300W
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel iPower G650 650W Nguồn máy tính Acbel iPower G650 650W
Nguồn máy tính Acbel iPower G650 650W
1.275.000đ 1.522.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel iPower G750 750W Nguồn máy tính Acbel iPower G750 750W
Nguồn máy tính Acbel iPower G750 750W
1.499.000đ 1.772.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
420.000đ 477.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Acbel CE2 350W Nguồn máy tính Acbel CE2 350W
Nguồn máy tính Acbel CE2 350W
550.000đ 669.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Seasonic ATX SS-620GB 620W Nguồn máy tính Seasonic ATX SS-620GB 620W
Nguồn máy tính Seasonic ATX SS-620GB 620W
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nguồn máy tính Jetek Y600T 230W Nguồn máy tính Jetek Y600T 230W
Nguồn máy tính Jetek Y600T 230W
279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy