text.skipToContent

Nguồn - bộ lưu điện

Tìm thấy 128 sản phẩm
Nguồn máy tính Raidmax Thunder RGB RX-735AP-R 735W Nguồn máy tính Raidmax Thunder RGB RX-735AP-R 735W
Nguồn máy tính Raidmax Thunder RGB RX-735AP-R 735W
1.642.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Acbel HK400+ 400W (dây dài) Nguồn máy tính Acbel HK400+ 400W (dây dài)
Nguồn máy tính Acbel HK400+ 400W (dây dài)
520.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak Blazer 1000-Pro Bộ lưu điện Santak Blazer 1000-Pro
Bộ lưu điện Santak Blazer 1000-Pro
3.850.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Acbel HK350+ 350W Nguồn máy tính Acbel HK350+ 350W
Nguồn máy tính Acbel HK350+ 350W
439.000đ 544.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Seasonic S12II 620W Nguồn máy tính Seasonic S12II 620W
Nguồn máy tính Seasonic S12II 620W
1.750.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey CP375HP 375W Nguồn máy tính Huntkey CP375HP 375W
Nguồn máy tính Huntkey CP375HP 375W
550.000đ 570.900đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey GS600 600W Nguồn máy tính Huntkey GS600 600W
Nguồn máy tính Huntkey GS600 600W
899.000đ 950.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Emerson LIEBERT ITON PSA 1000BX 600W Bộ lưu điện Emerson LIEBERT ITON PSA 1000BX 600W
Bộ lưu điện Emerson LIEBERT ITON PSA 1000BX 600W
2.290.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey GS700 Gaming 700W Nguồn máy tính Huntkey GS700 Gaming 700W
Nguồn máy tính Huntkey GS700 Gaming 700W
1.360.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
495.000đ 580.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W
Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W
815.000đ 820.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
390.000đ 399.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Fan 12cm Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Fan 12cm
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Fan 12cm
415.000đ 477.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Antec BP400PX 400W Nguồn máy tính Antec BP400PX 400W
Nguồn máy tính Antec BP400PX 400W
690.000đ 824.200đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 500W (Đen) Nguồn máy tính Cooler Master Elite 500W (Đen)
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 500W (Đen)
905.000đ 1.000.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W
659.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W
525.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 460W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 460W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 460W
736.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện APC BX650LI-MS 650VA 325W Bộ lưu điện APC BX650LI-MS 650VA 325W
Bộ lưu điện APC BX650LI-MS 650VA 325W
965.000đ 1.200.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Corsair VS600 600W - 80 Plus White CP-9020119-NA Nguồn máy tính Corsair VS600 600W - 80 Plus White CP-9020119-NA
Nguồn máy tính Corsair VS600 600W - 80 Plus White CP-9020119-NA
1.480.000đ 1.699.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện ARES AR265i 650VA 390W Bộ lưu điện ARES AR265i 650VA 390W
Bộ lưu điện ARES AR265i 650VA 390W
1.032.000đ 1.300.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Corsair CX600 V3 CP-9020048-NA 600W Nguồn máy tính Corsair CX600 V3 CP-9020048-NA 600W
Nguồn máy tính Corsair CX600 V3 CP-9020048-NA 600W
1.790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V
3.059.000đ 4.000.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V
1.179.000đ 2.000.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V
2.219.000đ 3.000.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak TG1000 600W Bộ lưu điện Santak TG1000 600W
Bộ lưu điện Santak TG1000 600W
2.590.000đ 2.899.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak 500VA 300W Bộ lưu điện Santak 500VA 300W
Bộ lưu điện Santak 500VA 300W
980.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W
570.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
1.049.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak True Online C3K Bộ lưu điện Santak True Online C3K
Bộ lưu điện Santak True Online C3K
23.980.000đ 26.090.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện Santak True Online C2K 2000VA 1400W Bộ lưu điện Santak True Online C2K 2000VA 1400W
Bộ lưu điện Santak True Online C2K 2000VA 1400W
16.633.000đ 18.390.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện UPS Ares AR901IIH 1KVA 900W Bộ lưu điện UPS Ares AR901IIH 1KVA 900W
Bộ lưu điện UPS Ares AR901IIH 1KVA 900W
6.600.000đ 7.000.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA 800W Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA 800W
Bộ lưu điện UPS Ares AR610 1000VA 800W
3.948.000đ 4.200.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W
Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W
908.000đ 1.043.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Xigmatek XCP-A300 300W Nguồn máy tính Xigmatek XCP-A300 300W
Nguồn máy tính Xigmatek XCP-A300 300W
357.000đ 545.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Corsair CX Series CX650M - 650W 80 PLUS Bronze (CP-9020103-NA) Nguồn máy tính Corsair CX Series CX650M - 650W 80 PLUS Bronze (CP-9020103-NA)
Nguồn máy tính Corsair CX Series CX650M - 650W 80 PLUS Bronze (CP-9020103-NA)
2.050.000đ 2.250.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W
Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W
2.480.000đ 2.580.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W
Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W
5.748.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W
Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W
370.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Antec VP500PC 500W Nguồn máy tính Antec VP500PC 500W
Nguồn máy tính Antec VP500PC 500W
890.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 400W
620.000đ 690.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn Raidmax 400W RX-400XT Nguồn Raidmax 400W RX-400XT
Nguồn Raidmax 400W RX-400XT
589.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W
Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W
220.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm điện đa năng Jeway 0002 Ổ cắm điện đa năng Jeway 0002
Ổ cắm điện đa năng Jeway 0002
99.000đ 190.000đ
-48%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W Plus Gold Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W Plus Gold
Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W Plus Gold
2.099.000đ 2.557.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Corsair AX1200i CP-9020008-NA 1200W Nguồn máy tính Corsair AX1200i CP-9020008-NA 1200W
Nguồn máy tính Corsair AX1200i CP-9020008-NA 1200W
8.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
1.520.000đ 1.761.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện ARES AR610 1000VA 800W Bộ lưu điện ARES AR610 1000VA 800W
Bộ lưu điện ARES AR610 1000VA 800W
4.140.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W
1.800.000đ 2.045.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W
Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W
930.000đ 1.056.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W
Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W
877.000đ 1.078.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy