text.skipToContent

Nguồn - bộ lưu điện

Tìm thấy 122 sản phẩm
Nguồn Raidmax 1200W RX-1200AE Nguồn Raidmax 1200W RX-1200AE
Nguồn Raidmax 1200W RX-1200AE
3.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn Raidmax 500W RX-500XT Nguồn Raidmax 500W RX-500XT
Nguồn Raidmax 500W RX-500XT
635.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus White CP-9020117-NA Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus White CP-9020117-NA
Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus White CP-9020117-NA
850.000đ 990.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair VS600 600W - 80 Plus White CP-9020119-NA Nguồn máy tính Corsair VS600 600W - 80 Plus White CP-9020119-NA
Nguồn máy tính Corsair VS600 600W - 80 Plus White CP-9020119-NA
1.480.000đ 1.699.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair RM650x 650W - 80 Plus Gold Full Modul CP-9020091-NA Nguồn máy tính Corsair RM650x 650W - 80 Plus Gold Full Modul CP-9020091-NA
Nguồn máy tính Corsair RM650x 650W - 80 Plus Gold Full Modul CP-9020091-NA
3.090.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W - 80 Plus White CP-9020118-NA Nguồn máy tính Corsair VS500 500W - 80 Plus White CP-9020118-NA
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W - 80 Plus White CP-9020118-NA
1.149.000đ 1.300.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair CX Series CX550M - 550W 80 PLUS Bronze (CP-9020102-NA) Nguồn máy tính Corsair CX Series CX550M - 550W 80 PLUS Bronze (CP-9020102-NA)
Nguồn máy tính Corsair CX Series CX550M - 550W 80 PLUS Bronze (CP-9020102-NA)
1.750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính AcBel CE2 450W Nguồn máy tính AcBel CE2 450W
Nguồn máy tính AcBel CE2 450W
850.000đ 899.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
1.049.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 600VA 360W 230V
1.179.000đ 2.000.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair CX600 V3 CP-9020048-NA 600W Nguồn máy tính Corsair CX600 V3 CP-9020048-NA 600W
Nguồn máy tính Corsair CX600 V3 CP-9020048-NA 600W
1.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus
Nguồn máy tính Corsair VS400 400W - 80 Plus
848.000đ 900.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W
479.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1000VA 600W 230V
2.219.000đ 3.000.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V
Bộ lưu điện Delta VX-UPS 1500VA 900W 230V
3.059.000đ 4.000.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn Seasonic M12II 750W Nguồn Seasonic M12II 750W
Nguồn Seasonic M12II 750W
2.589.000đ 2.955.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Orient 450W Nguồn máy tính Orient 450W
Nguồn máy tính Orient 450W
248.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện UPS Maruson 500VA 240W Đen Bộ lưu điện UPS Maruson 500VA 240W Đen
Bộ lưu điện UPS Maruson 500VA 240W Đen
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Santak 500VA 300W Bộ lưu điện Santak 500VA 300W
Bộ lưu điện Santak 500VA 300W
945.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính ACBEL HK 450 450W Nguồn máy tính ACBEL HK 450 450W
Nguồn máy tính ACBEL HK 450 450W
610.000đ 898.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện ARES AR902II 2000VA 1800W Bộ lưu điện ARES AR902II 2000VA 1800W
Bộ lưu điện ARES AR902II 2000VA 1800W
13.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W Nguồn máy tính Corsair VS500 500W
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W
1.180.000đ 1.500.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W
Nguồn máy tính Huntkey GS500 500W
820.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W Nguồn máy tính Corsair VS500 500W
Nguồn máy tính Corsair VS500 500W
1.179.000đ 1.299.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính ACBEL CE2 350 - Công suất 350W Nguồn máy tính ACBEL CE2 350 - Công suất 350W
Nguồn máy tính ACBEL CE2 350 - Công suất 350W
589.000đ 750.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic S12II 520W
1.480.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W
Nguồn máy tính Cooler Master Elite 350W
510.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Acbel ATX E2-510Plus 510W Nguồn máy tính Acbel ATX E2-510Plus 510W
Nguồn máy tính Acbel ATX E2-510Plus 510W
910.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W
Bộ lưu điện APC 650VA (BX650LI-MS) 325W
930.000đ 1.056.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Orient 450W Nguồn máy tính Orient 450W
Nguồn máy tính Orient 450W
209.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey CP 350 350W Nguồn máy tính Huntkey CP 350 350W
Nguồn máy tính Huntkey CP 350 350W
410.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey GS600 600W Nguồn máy tính Huntkey GS600 600W
Nguồn máy tính Huntkey GS600 600W
950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Santak TG1000 600W Bộ lưu điện Santak TG1000 600W
Bộ lưu điện Santak TG1000 600W
2.590.000đ 2.899.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W
Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W
2.580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP-400HP 400W
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
990.000đ 1.022.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn Arrow 450W Fan 12cm Nguồn Arrow 450W Fan 12cm
Nguồn Arrow 450W Fan 12cm
303.000đ 310.700đ
-2%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính ACBEL HK 400N - 400W (có chân nguồn VGA) Nguồn máy tính ACBEL HK 400N - 400W (có chân nguồn VGA)
Nguồn máy tính ACBEL HK 400N - 400W (có chân nguồn VGA)
555.000đ 700.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Acbel CE2 350W Nguồn máy tính Acbel CE2 350W
Nguồn máy tính Acbel CE2 350W
550.000đ 669.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Santak TG500 300W Bộ lưu điện Santak TG500 300W
Bộ lưu điện Santak TG500 300W
1.050.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính ACBEL HK 400N - 400W (Có chân nguồn VGA) Nguồn máy tính ACBEL HK 400N - 400W (Có chân nguồn VGA)
Nguồn máy tính ACBEL HK 400N - 400W (Có chân nguồn VGA)
536.000đ 631.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Golden Field SmartCore S360 300W Nguồn máy tính Golden Field SmartCore S360 300W
Nguồn máy tính Golden Field SmartCore S360 300W
379.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W
Nguồn máy tính Golden Field ATX-S3000 300W
370.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey ATX CP450H 450W Nguồn máy tính Huntkey ATX CP450H 450W
Nguồn máy tính Huntkey ATX CP450H 450W
619.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
Nguồn máy tính Huntkey CP400H 400W
519.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện Cyber Power BU600E Bộ lưu điện Cyber Power BU600E
Bộ lưu điện Cyber Power BU600E
730.000đ 794.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
Nguồn máy tính Huntkey CP325P 325W
373.000đ 477.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Acbel iPower G750 750W Nguồn máy tính Acbel iPower G750 750W
Nguồn máy tính Acbel iPower G750 750W
1.499.000đ 1.772.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W
Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W
1.800.000đ 2.045.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính GIPCO GIP12 480W Nguồn máy tính GIPCO GIP12 480W
Nguồn máy tính GIPCO GIP12 480W
230.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Seasonic ATX SS-620GB 620W Nguồn máy tính Seasonic ATX SS-620GB 620W
Nguồn máy tính Seasonic ATX SS-620GB 620W
1.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W
Nguồn máy tính Acbel iPower G500 500W
877.000đ 1.078.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470) Nguồn máy tính Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)
Nguồn máy tính Xigmatek Shogun SJ-B500 500W (EN7470)
1.000.000đ 1.284.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Huntkey  CP450H 450W Nguồn máy tính Huntkey  CP450H 450W
Nguồn máy tính Huntkey CP450H 450W
620.000đ 705.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn Máy Tính Aerocool VX-600W Nguồn Máy Tính Aerocool VX-600W
Nguồn Máy Tính Aerocool VX-600W
1.059.000đ 1.203.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W
Bộ lưu điện ARES AR620 2000VA 1600W
5.748.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W
Nguồn máy tính Acbel E2 Plus 510W
908.000đ 1.043.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W
Nguồn máy tính GIPCO GIP08 480W
220.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy