Trung tâm thương mại điện tử của Vingroup
Đăng nhập & Đăng ký
Tài khoản
Bạn có thể thay đổi Quận/Huyện giao hàng tại đây
0

Ngữ Pháp Tiếng Anh Toàn Tập (CD-ROM)

Thương hiệu: PMSV | Ngoại ngữ PMSV
  • Phần mềm được thiết kế sinh động, đẹp mắt và gần gũi
  • Giúp bạn vừa học vừa chơi với những bài học thú vị
28.000đ
Giá cho chủ thẻ VinID
27.000đ (Tiết kiệm: 1.000đ)
Giao hàng:
Cho vào giỏ hàng
Khuyến mãi

Thông số sản phẩm

Đơn vị phát hành SSDG
Định dạng đĩa CD-ROM

Thông tin sản phẩm

Ngữ Pháp Tiếng Anh Toàn Tập (CD-ROM)

Phần 1: Course 1 - Starter

Unit 1 - Present Simple "to be" - Subject Pronouns

Unit 2 - Present Simple "to be": Negatives and Questions

Unit 3 - Present Simple

Unit 4 - Present Simple: Negatives and Questions

Unit 5 - Contractions

Unit 6 - Prepositions of Place

Unit 7 - Question Words

Unit 8 - Object Pronouns

Unit 9 - Countable / Uncountable Nouns

Unit 10 - Articles

Unit 11 - Plural Nouns

Unit 12 - Demonstratives - this / that / these / those

Phần 2: Course 2 - Elementary

Unit 13 - Quantifiers: Some / Any

Unit 14 - Quantifiers: Much / Many / A Lot of

Unit 15 - Quantifiers: A Few / A Little

Unit 16 - Possessives

Unit 17 - There is / There are

Unit 18 - Modal Verbs - Can / Can't

Unit 19 - Have / Have got

Unit 20 - Conjunctions

Unit 21 - Imperatives

Unit 22 - Present Continuous

Unit 23 - Adverbs of Frequency

Unit 24 - Prepositions of Time 

Unit 25 - Comparatives / Superlatives

Phần 3: Level 3 - Pre-Intermediate

Unit 26 - Past Simple - Verb "to be"

Unit 27 - Past Simple

Unit 28 - Past Continuous

Unit 29 - Future - Will / Shall

Unit 30 - Future - Going to

Unit 31 - Future - Present Simple / Present Continuous

Unit 32 - Adjectives and Adverbs

Unit 33 - Adjectives: -ed/-ing forms 

Unit 34 - Adjective Order

Unit 35 - Comparatives - as...as 

Unit 36 - Comparatives - Quantity

Unit 37 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund / Verb + Infinitive

Unit 38 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund or Infinitive 1

Unit 39 - Gerunds and Infinitives - Verb + Gerund or Infinitive 2

Unit 40 - Conditionals - Zero 

Unit 41 - Conditionals - One

Unit 42 - Indefinite Pronouns 

Unit 43 - Modal Verbs - Must / Have to

Unit 44 - Modal Verbs - Should / Ought to 

Unit 45 - Modal Verbs - Would 1

Unit 46 - Modal Verbs - Would

Unit 47 - Preposition and Conjunctions of Time - for / during / while / when

Phần 4: Course 4 - Upper Intermediate

Unit 48 - Preposition and Conjunctions of Time - by / from / until

Unit 49 - Preposition and Conjunctions of Time 2- before / after / as / as soon as

Unit 50 - Adverbs of Degree - enough / too / very

Unit 51 - Present Perfect 1 - Form and Usage

Unit 52 - Present Perfect 2 - Have you ever...? / ever / never

Unit 53 - Present Perfect 3 - for / since

Unit 54 - Present Perfect 4 - Past Simple or Present Perfect?

Unit 55 - Adverbs of Time - already / just / yet / still / ago / anymore

Unit 56 - Determiners: each / every

Unit 57 - Questions Tags

Unit 58 - Passive Voice

Unit 59 - Reported Speech 1

Unit 60 - Used to 

Unit 61 - Get / Be used to

Unit 62 - Wish

Unit 63 - Preposition and Conjunctions - like / as

Unit 64 - Adverbs - Comparative

Unit 65 - Relative Clauses 1

Unit 66 - Indirect Questions

Unit 67 - Past Perfect

Unit 68 - Future Continuous

Unit 69 - Future Perfect

Unit 70 - Causative Verbs - get / have / let / make

Chưa có chính sách đổi trả.
Sản phẩm được cung cấp bởi Phần Mềm Sinh Viên - Hồ Chí Minh
Có 0 Nhà cung cấp cũng bán sản phẩm này với giá từ 28.000đ
Giao hàng bởi đối tác Adayroi
Giao hàng toàn quốc.
Đổi trả trong 3 ngày, thủ tục đơn giản.
Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này.
Giao hàng bởi đối tác Adayroi
Giao hàng toàn quốc.
Đổi trả trong 3 ngày, thủ tục đơn giản.
Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này.
Sản phẩm được cung cấp bởi Phần Mềm Sinh Viên - Hồ Chí Minh
0 Nhà cung cấp khác

Đánh giá & Bình luận