text.skipToContent

Ngũ cốc

Tìm thấy 91 sản phẩm
Ngũ cốc dinh dưỡng All Bran Kellogg's hộp 315gNgũ cốc dinh dưỡng All Bran Kellogg's hộp 315g
Ngũ cốc dinh dưỡng All Bran Kellogg's hộp 315g
90.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sô cô la Calsome gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng hương sô cô la Calsome gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sô cô la Calsome gói 500g
60.800đ 61.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275gNgũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g
62.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top gói 350gYến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top gói 350g
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top gói 350g
45.900đ 48.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330gNgũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g
71.700đ 85.200đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330gNgũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
76.700đ 85.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng vị tự nhiên Super Coffeemix túi 600gNgũ cốc dinh dưỡng vị tự nhiên Super Coffeemix túi 600g
Ngũ cốc dinh dưỡng vị tự nhiên Super Coffeemix túi 600g
67.600đ 71.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Đài túi 20 gói x 25gNgũ cốc dinh dưỡng Việt Đài túi 20 gói x 25g
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Đài túi 20 gói x 25g
57.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Morning School gói 175gNgũ cốc nguyên hạt Oho! Morning School gói 175g
Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Morning School gói 175g
29.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngũ cốc cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch Việt Đài gói 530gBột ngũ cốc cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch Việt Đài gói 530g
Bột ngũ cốc cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch Việt Đài gói 530g
167.700đ 170.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng NutiFood gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng NutiFood gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng NutiFood gói 500g
54.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Seamild gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng Seamild gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Seamild gói 500g
60.600đ 64.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500gYến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g
Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g
97.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa và đậu đỏ Việt Ngũ Cốc hộp 375gSữa và đậu đỏ Việt Ngũ Cốc hộp 375g
Sữa và đậu đỏ Việt Ngũ Cốc hộp 375g
75.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch nấu nhanh Captain Oats hộp 500gYến mạch nấu nhanh Captain Oats hộp 500g
Yến mạch nấu nhanh Captain Oats hộp 500g
84.200đ 87.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc Bircher Muesli hộp 375gNgũ cốc Bircher Muesli hộp 375g
Ngũ cốc Bircher Muesli hộp 375g
48.500đ 66.500đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng yến mạch Netsure Bibica gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng yến mạch Netsure Bibica gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng yến mạch Netsure Bibica gói 500g
51.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc giòn Familia vị sô cô la gói 500gNgũ cốc giòn Familia vị sô cô la gói 500g
Ngũ cốc giòn Familia vị sô cô la gói 500g
150.600đ 161.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 800gYến mạch nguyên chất Tip Top hộp 800g
Yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 800g
115.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài túi 15 gói x 40gBột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài túi 15 gói x 40g
Bột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài túi 15 gói x 40g
99.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops hộp 400gNgũ cốc dinh dưỡng Coco Pops hộp 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops hộp 400g
84.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops hộp 300gNgũ cốc dinh dưỡng Froot Loops hộp 300g
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops hộp 300g
105.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Calsome gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng Calsome gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Calsome gói 500g
60.800đ 63.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300gNgũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g
75.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 220gNgũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 220g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 220g
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Chex hộp 170gNgũ cốc dinh dưỡng Coco Chex hộp 170g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Chex hộp 170g
71.800đ 72.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170gNgũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g
49.100đ 54.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn kiêng Seamild túi 400gNgũ cốc ăn kiêng Seamild túi 400g
Ngũ cốc ăn kiêng Seamild túi 400g
67.800đ 72.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng vị sô cô la Coco Loops Kellogg's hộp 330gNgũ cốc dinh dưỡng vị sô cô la Coco Loops Kellogg's hộp 330g
Ngũ cốc dinh dưỡng vị sô cô la Coco Loops Kellogg's hộp 330g
70.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275gNgũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
64.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350gBột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g
Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g
25.000đ 26.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi Vinacafé gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng Kachi Vinacafé gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi Vinacafé gói 500g
57.100đ 61.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330gNgũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
89.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 30gNgũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 30g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 30g
8.900đ 9.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure gói 400gNgũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure gói 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure gói 400g
66.400đ 68.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top hộp 500gYến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top hộp 500g
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top hộp 500g
71.200đ 87.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng hương tự nhiên Netsure Bibica gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng hương tự nhiên Netsure Bibica gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng hương tự nhiên Netsure Bibica gói 500g
51.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc bắp khoai mài Nokchawon hộp 200gNgũ cốc bắp khoai mài Nokchawon hộp 200g
Ngũ cốc bắp khoai mài Nokchawon hộp 200g
103.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc giòn vị dâu Berry Crunch gói 500gNgũ cốc giòn vị dâu Berry Crunch gói 500g
Ngũ cốc giòn vị dâu Berry Crunch gói 500g
161.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn kiêng Việt Ngũ Cốc gói 600gNgũ cốc ăn kiêng Việt Ngũ Cốc gói 600g
Ngũ cốc ăn kiêng Việt Ngũ Cốc gói 600g
83.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Choca gói 175gNgũ cốc nguyên hạt Oho! Choca gói 175g
Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Choca gói 175g
29.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600gNgũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g
64.100đ 66.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng gấc NutiFood gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng gấc NutiFood gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng gấc NutiFood gói 500g
59.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng ngô Kellogg's hộp 150gNgũ cốc dinh dưỡng ngô Kellogg's hộp 150g
Ngũ cốc dinh dưỡng ngô Kellogg's hộp 150g
41.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 375gNgũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 375g
Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 375g
100.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch & hạt sen Vietngucoc Xuân An hộp 375gYến mạch & hạt sen Vietngucoc Xuân An hộp 375g
Yến mạch & hạt sen Vietngucoc Xuân An hộp 375g
97.200đ 99.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc yến dinh dưỡng Yến Việt hộp 250gNgũ cốc yến dinh dưỡng Yến Việt hộp 250g
Ngũ cốc yến dinh dưỡng Yến Việt hộp 250g
51.500đ 56.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng nho và hạnh nhân Mueslix Kellogg's hộp 375gNgũ cốc dinh dưỡng nho và hạnh nhân Mueslix Kellogg's hộp 375g
Ngũ cốc dinh dưỡng nho và hạnh nhân Mueslix Kellogg's hộp 375g
96.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400gNgũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g
62.000đ 62.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột mì đa dụng số 8 Đại Phong gói 500gBột mì đa dụng số 8 Đại Phong gói 500g
Bột mì đa dụng số 8 Đại Phong gói 500g
10.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc nguyên hạt Oho Cocoa Crunch gói 150gNgũ cốc nguyên hạt Oho Cocoa Crunch gói 150g
Ngũ cốc nguyên hạt Oho Cocoa Crunch gói 150g
26.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc nhân sô cô la cho trẻ em Familia hộp 375gNgũ cốc nhân sô cô la cho trẻ em Familia hộp 375g
Ngũ cốc nhân sô cô la cho trẻ em Familia hộp 375g
172.500đ 181.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Special K Kellogg's hộp 205gNgũ cốc dinh dưỡng Special K Kellogg's hộp 205g
Ngũ cốc dinh dưỡng Special K Kellogg's hộp 205g
52.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Frosties Kellogg's hộp 175gNgũ cốc ăn sáng Frosties Kellogg's hộp 175g
Ngũ cốc ăn sáng Frosties Kellogg's hộp 175g
52.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Rice Krispies Kellogg's hộp 130gNgũ cốc ăn sáng Rice Krispies Kellogg's hộp 130g
Ngũ cốc ăn sáng Rice Krispies Kellogg's hộp 130g
28.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch và mật ong Vietngucoc Xuân An hộp 375gYến mạch và mật ong Vietngucoc Xuân An hộp 375g
Yến mạch và mật ong Vietngucoc Xuân An hộp 375g
97.200đ 99.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Honey Stars Nestlé hộp 150gNgũ cốc ăn sáng Honey Stars Nestlé hộp 150g
Ngũ cốc ăn sáng Honey Stars Nestlé hộp 150g
49.100đ 54.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngũ cốc Methi Việt Đài túi 15 gói x 40gBột ngũ cốc Methi Việt Đài túi 15 gói x 40g
Bột ngũ cốc Methi Việt Đài túi 15 gói x 40g
97.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng canxi Macfito gói 560gNgũ cốc dinh dưỡng canxi Macfito gói 560g
Ngũ cốc dinh dưỡng canxi Macfito gói 560g
60.500đ 62.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngũ cốc dinh dưỡng A1 gói 500gBột ngũ cốc dinh dưỡng A1 gói 500g
Bột ngũ cốc dinh dưỡng A1 gói 500g
45.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy