text.skipToContent

Ngũ cốc

Tìm thấy 93 sản phẩm
Ngũ cốc Bircher Muesli hộp 375g Ngũ cốc Bircher Muesli hộp 375g
Ngũ cốc Bircher Muesli hộp 375g
48.500đ 66.500đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 45g Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 45g
Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 45g
14.200đ 15.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc vị mật ong Nestlé hộp 300g Ngũ cốc vị mật ong Nestlé hộp 300g
Ngũ cốc vị mật ong Nestlé hộp 300g
79.600đ 85.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
89.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g
54.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé hộp 330g
85.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Matcha NesVita Nestlé túi 10 gói x 24g Ngũ cốc dinh dưỡng Matcha NesVita Nestlé túi 10 gói x 24g
Ngũ cốc dinh dưỡng Matcha NesVita Nestlé túi 10 gói x 24g
50.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
85.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 25g Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 25g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 25g
9.900đ 10.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Honey Stars Nestlé hộp 150g Ngũ cốc ăn sáng Honey Stars Nestlé hộp 150g
Ngũ cốc ăn sáng Honey Stars Nestlé hộp 150g
54.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
64.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Fitnesse and Fruit hộp 400g Ngũ cốc ăn sáng Fitnesse and Fruit hộp 400g
Ngũ cốc ăn sáng Fitnesse and Fruit hộp 400g
99.900đ 104.700đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g
54.900đ 62.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Milo hộp 170g Ngũ cốc ăn sáng Milo hộp 170g
Ngũ cốc ăn sáng Milo hộp 170g
54.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch Vinamit Organic lon 450g Yến mạch Vinamit Organic lon 450g
Yến mạch Vinamit Organic lon 450g
87.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng All Bran Kellogg's hộp 315g Ngũ cốc dinh dưỡng All Bran Kellogg's hộp 315g
Ngũ cốc dinh dưỡng All Bran Kellogg's hộp 315g
90.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc giòn vị socola Ngũ cốc giòn vị socola
Ngũ cốc giòn vị socola
150.600đ 161.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc giòn Familia vị sô cô la gói 500g Ngũ cốc giòn Familia vị sô cô la gói 500g
Ngũ cốc giòn Familia vị sô cô la gói 500g
150.600đ 161.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Swiss Style Muesli hộp 625g Ngũ cốc ăn sáng Swiss Style Muesli hộp 625g
Ngũ cốc ăn sáng Swiss Style Muesli hộp 625g
150.400đ 161.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc Hahne hộp 500g Ngũ cốc Hahne hộp 500g
Ngũ cốc Hahne hộp 500g
32.900đ 54.500đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng hương tự nhiên Netsure Bibica gói 500g Ngũ cốc dinh dưỡng hương tự nhiên Netsure Bibica gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng hương tự nhiên Netsure Bibica gói 500g
51.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 30g Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 30g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 30g
8.900đ 9.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc giòn vị dâu Berry Crunch gói 500g Ngũ cốc giòn vị dâu Berry Crunch gói 500g
Ngũ cốc giòn vị dâu Berry Crunch gói 500g
161.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch nấu nhanh Captain Oats hộp 500g Yến mạch nấu nhanh Captain Oats hộp 500g
Yến mạch nấu nhanh Captain Oats hộp 500g
84.200đ 87.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn kiêng Seamild túi 400g Ngũ cốc ăn kiêng Seamild túi 400g
Ngũ cốc ăn kiêng Seamild túi 400g
67.800đ 72.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng dành cho người trung và cao tuổi Seamild túi 500g Ngũ cốc dinh dưỡng dành cho người trung và cao tuổi Seamild túi 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng dành cho người trung và cao tuổi Seamild túi 500g
60.600đ 64.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g
75.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Frosties Kellogg's hộp 175g Ngũ cốc ăn sáng Frosties Kellogg's hộp 175g
Ngũ cốc ăn sáng Frosties Kellogg's hộp 175g
52.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sô cô la Calsome gói 500g Ngũ cốc dinh dưỡng hương sô cô la Calsome gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sô cô la Calsome gói 500g
60.800đ 61.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g
Yến mạch ăn liền Captain Oats hộp 500g
97.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài túi 15 gói x 40g Bột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài túi 15 gói x 40g
Bột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài túi 15 gói x 40g
99.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Rice Krispies Kellogg's hộp 130g Ngũ cốc ăn sáng Rice Krispies Kellogg's hộp 130g
Ngũ cốc ăn sáng Rice Krispies Kellogg's hộp 130g
28.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 500g Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 500g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 500g
94.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng đậu xanh Macfito túi 500g Ngũ cốc dinh dưỡng đậu xanh Macfito túi 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng đậu xanh Macfito túi 500g
58.400đ 62.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch nguyên chất Sunrise hộp 500g Yến mạch nguyên chất Sunrise hộp 500g
Yến mạch nguyên chất Sunrise hộp 500g
75.000đ 75.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top gói 350g Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top gói 350g
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top gói 350g
45.900đ 48.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng vị tự nhiên Super Coffeemix túi 600g Ngũ cốc dinh dưỡng vị tự nhiên Super Coffeemix túi 600g
Ngũ cốc dinh dưỡng vị tự nhiên Super Coffeemix túi 600g
67.600đ 71.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g
62.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sữa và đậu đỏ Việt Ngũ Cốc hộp 375g Sữa và đậu đỏ Việt Ngũ Cốc hộp 375g
Sữa và đậu đỏ Việt Ngũ Cốc hộp 375g
75.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc Farley's hộp 125g Ngũ cốc Farley's hộp 125g
Ngũ cốc Farley's hộp 125g
79.900đ 89.900đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops hộp 300g Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops hộp 300g
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops hộp 300g
105.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Seamild gói 500g Ngũ cốc dinh dưỡng Seamild gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Seamild gói 500g
60.600đ 64.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g
64.100đ 66.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch Captain Oats gói 500g Yến mạch Captain Oats gói 500g
Yến mạch Captain Oats gói 500g
90.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Calsome gói 500g Ngũ cốc dinh dưỡng Calsome gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Calsome gói 500g
60.800đ 63.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc ăn kiêng Việt Ngũ Cốc gói 600g Ngũ cốc ăn kiêng Việt Ngũ Cốc gói 600g
Ngũ cốc ăn kiêng Việt Ngũ Cốc gói 600g
83.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops hộp 400g Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops hộp 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops hộp 400g
84.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng ngô Kellogg's hộp 150g Ngũ cốc dinh dưỡng ngô Kellogg's hộp 150g
Ngũ cốc dinh dưỡng ngô Kellogg's hộp 150g
41.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top hộp 500g Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top hộp 500g
Yến mạch dinh dưỡng ăn liền Tip Top hộp 500g
71.200đ 87.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g
Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g
25.000đ 26.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 220g Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 220g
Ngũ cốc dinh dưỡng Coco Pops Kellogg's hộp 220g
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Special K Kellogg's hộp 375g Ngũ cốc dinh dưỡng Special K Kellogg's hộp 375g
Ngũ cốc dinh dưỡng Special K Kellogg's hộp 375g
89.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Choca gói 175g Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Choca gói 175g
Ngũ cốc nguyên hạt Oho! Choca gói 175g
29.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch và mật ong Vietngucoc Xuân An hộp 375g Yến mạch và mật ong Vietngucoc Xuân An hộp 375g
Yến mạch và mật ong Vietngucoc Xuân An hộp 375g
97.200đ 99.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến mạch nguyên chất ăn liền Xuân An 800g Yến mạch nguyên chất ăn liền Xuân An 800g
Yến mạch nguyên chất ăn liền Xuân An 800g
147.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc bắp khoai mài Nokchawon hộp 200g Ngũ cốc bắp khoai mài Nokchawon hộp 200g
Ngũ cốc bắp khoai mài Nokchawon hộp 200g
103.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 500g Ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 500g
57.100đ 60.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure gói 400g Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure gói 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure gói 400g
66.400đ 68.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám NesVita Nestlé gói 500g Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám NesVita Nestlé gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám NesVita Nestlé gói 500g
72.300đ 74.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngũ cốc Familia hộp 500g Ngũ cốc Familia hộp 500g
Ngũ cốc Familia hộp 500g
161.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy