text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 375gNgũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 375g
Ngũ cốc dinh dưỡng Mueslix Orchard Beauty Kellogg's hộp 375g
97.000đ 100.900đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330gNgũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
Ngũ cốc vị cacao Koko Krunch Duo hộp 330g
84.000đ 89.500đ -6%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275gNgũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
64.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng vị sô cô la Coco Loops Kellogg's hộp 330gNgũ cốc dinh dưỡng vị sô cô la Coco Loops Kellogg's hộp 330g
Ngũ cốc dinh dưỡng vị sô cô la Coco Loops Kellogg's hộp 330g
70.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Yến mạch Captain Oats gói 500gYến mạch Captain Oats gói 500g
Yến mạch Captain Oats gói 500g
90.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 500gBột yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 500g
Bột yến mạch nguyên chất Tip Top hộp 500g
77.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Yến mạch ăn liền Quaker hộp 600gYến mạch ăn liền Quaker hộp 600g
Yến mạch ăn liền Quaker hộp 600g
56.000đ 68.000đ -18%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 25gNgũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 25g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 25g
9.700đ 9.900đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng FrostiesNgũ cốc dinh dưỡng Frosties
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties
8.900đ 9.000đ -1%
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám NesVita Nestlé gói 400gNgũ cốc dinh dưỡng nguyên cám NesVita Nestlé gói 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám NesVita Nestlé gói 400g
50.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Milo hộp 60 x 25gNgũ cốc ăn sáng Nestlé Milo hộp 60 x 25g
Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Milo hộp 60 x 25g
9.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc đậu nành và hạt chia Nestlé Nesvita (10 gói x 23g)Ngũ cốc đậu nành và hạt chia Nestlé Nesvita (10 gói x 23g)
Ngũ cốc đậu nành và hạt chia Nestlé Nesvita (10 gói x 23g)
61.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack bar Apple Cinnamon Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)Snack bar Apple Cinnamon Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
Snack bar Apple Cinnamon Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
131.000đ 187.200đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Honey Stars hộp 60 x 20gNgũ cốc ăn sáng Nestlé Honey Stars hộp 60 x 20g
Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Honey Stars hộp 60 x 20g
9.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack bar Berries Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)Snack bar Berries Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
Snack bar Berries Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
131.000đ 187.200đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ngũ cốc Fitnesse sô cô la Nestlé 23,5gNgũ cốc Fitnesse sô cô la Nestlé 23,5g
Ngũ cốc Fitnesse sô cô la Nestlé 23,5g
12.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300gNgũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g
Ngũ cốc dinh dưỡng Frosties hộp 300g
75.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330gNgũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch vị sô cô la Nestlé hộp 330g
81.900đ 85.200đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400gNgũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám ít đường NesVita Nestlé gói 400g
62.000đ 62.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi Vinacafé gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng Kachi Vinacafé gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi Vinacafé gói 500g
59.900đ 61.000đ -2%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột ngũ cốc cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch Việt Đài gói 530gBột ngũ cốc cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch Việt Đài gói 530g
Bột ngũ cốc cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch Việt Đài gói 530g
167.700đ 170.900đ -2%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170gNgũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g
Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch hộp 170g
52.900đ 54.500đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack bar Cranberry Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)Snack bar Cranberry Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
Snack bar Cranberry Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
131.000đ 187.200đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 500gNgũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 500g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 500g
94.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc vị mật ong Nestlé hộp 300gNgũ cốc vị mật ong Nestlé hộp 300g
Ngũ cốc vị mật ong Nestlé hộp 300g
83.900đ 85.200đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600gNgũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g
Ngũ cốc dinh dưỡng Việt Ngũ Cốc gói 600g
64.100đ 66.900đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275gNgũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Kellogg's hộp 275g
62.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé gói 500g
59.900đ 60.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350gBột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g
Bột mè đen hạt sen Bích Chi gói 350g
29.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bột ngũ cốc Methi Việt Đài túi 15 gói x 40gBột ngũ cốc Methi Việt Đài túi 15 gói x 40g
Bột ngũ cốc Methi Việt Đài túi 15 gói x 40g
97.400đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops Kellogg's hộp 160gNgũ cốc dinh dưỡng Froot Loops Kellogg's hộp 160g
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops Kellogg's hộp 160g
71.800đ 72.500đ -1%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Yến mạch Absolute Organic Úc gói 700gYến mạch Absolute Organic Úc gói 700g
Yến mạch Absolute Organic Úc gói 700g
220.000đ 264.000đ -17%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 5%
Ngũ cốc dinh dưỡng NutiFood gói 500gNgũ cốc dinh dưỡng NutiFood gói 500g
Ngũ cốc dinh dưỡng NutiFood gói 500g
54.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Bột ngũ cốc - nguồn cung cấp những dinh dưỡng chất lượng

Ngũ cốc dinh dưỡng được đông đảo mọi người sử dụng bởi những giá trị to lớn về sức khỏe mà nó mang lại. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho thông tin về những thành phần dinh dưỡng có trong loại sản phẩm này. Hiện nay trên thị trường có hơn 300 loại ngũ cốc ngon khác nhau, tất cả những sản phẩm này được liệt vào thực đơn dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Điều này chứng tỏ những lợi ích thiết thực về mặt sức khỏe mà ngũ cốc mang đến cho người dùng.

Giàu chất xơ: Trong ngũ cốc chứa rất nhiều chất xơ, hỗ trợ tốt cho hoạt động của hệ tiêu hoá. Nếu chẳng may bạn mắc phải chứng táo bón kinh niên, thì việc cung cấp 30g ngũ cốc mỗi ngày sẽ giúp “nhẹ bụng” hơn đấy. Ngoài ra, nếu trong máu của bạn có hàm lượng cholesterol cao, các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng hãy sử dụng một bát cháo yến mạch mỗi buổi sáng.

Vitamin nhóm B: Ngũ cốc tốt cho sức khỏe sẽ có chứa hàm lượng vitamin nhóm B cao, giúp cơ thể sản sinh năng lượng để hoạt động mỗi ngày. Ngoài ra, lượng axit folic có trong ngũ cốc cũng cần phải cao, đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ đang có kế hoạch mang thai và sinh con.

Lượng sắt dồi dào: với những vận động viên, phụ nữ đang mang thai hay những người thiếu sắt cần phải cung cấp thịt đỏ trong chế độ ăn uống, nhưng phải ở mức độ vừa phải.

Đan xen vào các bữa ăn đó, bạn có thể  bổ sung sắt cho cơ thể thông qua ăn ngũ cốc mỗi ngày.

Lượng chất béo thấp: Hàm lượng chất béo có trong ngũ cốc rất thấp, chính vì thế mọi người có thể sử dụng món ăn này để ăn sáng mà không lo ngại đến vấn đề tăng cân quá khổ.
Để có thể tiết kiệm thời gian đi siêu thị hay ghé các tạp hoá trên phố, giờ đây khi có nhu cầu mua ngũ cốc, bạn có thể đi chợ nhanh chóng theo phong cách shopping 4.0 ngay tại nhà thông qua  Adayroi.com để mua loại thực phẩm chất lượng này. Tại kênh mua sắm trực tuyến này, bạn có thể tìm kiếm những mặt hàng tương tự khác như thực phẩm khôthực phẩm chay làm giàu các món ăn và các chất dinh dưỡng cần thiết cho bữa ăn gia đình. Bên cạnh đó, các bạn hoàn toàn yên tâm về giá ngũ cốc, bởi Adayroi luôn có những chương trình khuyến mãi lớn dành, cùng với đó là chính sách tích điểm trên thẻ VinID sẽ hỗ trợ khách hàng mua sắm 1 cách tiết kiệm hơn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín