text.skipToContent

Nem chua

Tìm thấy 20 sản phẩm
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng gói 200gNem chua Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
41.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem Huế Gia Truyền gói 500gNem Huế Gia Truyền gói 500g
Nem Huế Gia Truyền gói 500g
80.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem giòn CP gói 180gNem giòn CP gói 180g
Nem giòn CP gói 180g
31.300đ 32.400đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua HanoiFoods cây 200gNem chua HanoiFoods cây 200g
Nem chua HanoiFoods cây 200g
28.500đ 30.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Hương Sơn cây 200gNem chua Hương Sơn cây 200g
Nem chua Hương Sơn cây 200g
40.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem rán Y-Nguyên hộp 400gNem rán Y-Nguyên hộp 400g
Nem rán Y-Nguyên hộp 400g
46.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Y-Nguyên cây 180gNem chua Y-Nguyên cây 180g
Nem chua Y-Nguyên cây 180g
26.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Vissan gói 500gNem chua Vissan gói 500g
Nem chua Vissan gói 500g
78.300đ 86.800đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng cây 200gNem chua Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc gói 100gNem chua bì Ông Tám Sa Đéc gói 100g
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc gói 100g
11.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Hương Sơn túi 200gNem chua Hương Sơn túi 200g
Nem chua Hương Sơn túi 200g
40.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc cây 500gNem chua bì Ông Tám Sa Đéc cây 500g
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc cây 500g
46.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Gia Truyền gói 250gNem chua Gia Truyền gói 250g
Nem chua Gia Truyền gói 250g
40.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Vissan cây 200gNem chua Vissan cây 200g
Nem chua Vissan cây 200g
31.500đ 35.800đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua HanoiFoods gói 200gNem chua HanoiFoods gói 200g
Nem chua HanoiFoods gói 200g
32.400đ 34.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc Vỉ 200gNem chua bì Ông Tám Sa Đéc Vỉ 200g
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc Vỉ 200g
22.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Vissan gói 100gNem chua Vissan gói 100g
Nem chua Vissan gói 100g
17.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc hộp 200gNem chua bì Ông Tám Sa Đéc hộp 200g
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc hộp 200g
21.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Huế Trần Phát Hoài cây 200gNem chua Huế Trần Phát Hoài cây 200g
Nem chua Huế Trần Phát Hoài cây 200g
30.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Huế Trần Phát Hoài gói 200gNem chua Huế Trần Phát Hoài gói 200g
Nem chua Huế Trần Phát Hoài gói 200g
29.800đ 30.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy