Xe máy

Xe Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản kỷ niệm 20 nămXe Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản kỷ niệm 20 năm

Xe Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản kỷ niệm 20 năm

50.000.000đ
Trả góp 0% Chỉ 4.166.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium - Phiên bản đặc biệt (Trắng)Xe tay ga Yamaha Grande Premium - Phiên bản đặc biệt (Trắng)

Xe tay ga Yamaha Grande Premium - Phiên bản đặc biệt (Trắng)

43.500.000đ
43.990.000đ
-1%
Trả góp 0% Chỉ 3.625.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Premium - Phiên bản đặc biệt (Xanh)

Xe tay ga Yamaha Grande Premium - Phiên bản đặc biệt (Xanh)

43.500.000đ
43.990.000đ
-1%
Trả góp 0% Chỉ 3.625.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)

48.990.000đ
50.000.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.082.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Xanh)

Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Xanh)

48.500.000đ
50.000.000đ
-3%
Trả góp 0% Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Trắng)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Trắng)

Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Trắng)

48.500.000đ
50.000.000đ
-3%
Trả góp 0% Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)

48.490.000đ
49.500.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.040.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 nămXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 nămXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 năm

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 năm

48.990.000đ
50.000.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.082.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Titan)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Titan)

Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Titan)

48.500.000đ
50.000.000đ
-3%
Trả góp 0% Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Tím)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Tím)

Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Tím)

48.500.000đ
50.000.000đ
-3%
Trả góp 0% Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)

48.990.000đ
50.000.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.082.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)

48.490.000đ
49.500.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.040.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn

44.990.000đ
45.500.000đ
-1%
Trả góp 0% Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩn

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩn

44.990.000đ
45.500.000đ
-1%
Trả góp 0% Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)

48.490.000đ
49.500.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.040.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)

48.490.000đ
49.500.000đ
-2%
Trả góp 0% Chỉ 4.040.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn

44.990.000đ
45.500.000đ
-1%
Trả góp 0% Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn

44.990.000đ
45.500.000đ
-1%
Trả góp 0% Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn

45.000.000đ
48.279.000đ
-7%
Trả góp 0% Chỉ 3.750.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn

Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn

45.000.000đ
48.279.000đ
-7%
Trả góp 0% Chỉ 3.750.000đ/tháng