text.skipToContent

Máy xay thịt

Tìm thấy 49 sản phẩm
Máy xay thịt Philips HR1393 450W (Trắng) Máy xay thịt Philips HR1393 450W (Trắng)
Máy xay thịt Philips HR1393 450W (Trắng)
799.000đ 949.000đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Bosch MMR08R2 400W 800ml (Đỏ) - Hãng phân phối chính thức Máy xay thịt Bosch MMR08R2 400W 800ml (Đỏ) - Hãng phân phối chính thức
Máy xay thịt Bosch MMR08R2 400W 800ml (Đỏ) - Hãng phân phối chính thức
1.119.000đ 1.555.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen) Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen)
Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen)
746.400đ 1.184.800đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR1393 0,7L - Hàng nhập khẩu Máy xay thịt Philips HR1393 0,7L - Hàng nhập khẩu
Máy xay thịt Philips HR1393 0,7L - Hàng nhập khẩu
917.000đ 1.199.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR2505 1.1L 500W (Trắng) - Hàng chính hãng Máy xay thịt Philips HR2505 1.1L 500W (Trắng) - Hàng chính hãng
Máy xay thịt Philips HR2505 1.1L 500W (Trắng) - Hàng chính hãng
1.209.000đ 1.290.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt BlueStone CHB-5175 650W Máy xay thịt BlueStone CHB-5175 650W
Máy xay thịt BlueStone CHB-5175 650W
1.649.000đ 2.699.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng)- Hàng nhập khẩu Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng)- Hàng nhập khẩu
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng)- Hàng nhập khẩu
1.296.700đ 2.370.600đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS5249 300W 1,2L Máy xay thịt Tiross TS5249 300W 1,2L
Máy xay thịt Tiross TS5249 300W 1,2L
599.000đ 910.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR1393 450W (Trắng) Máy xay thịt Philips HR1393 450W (Trắng)
Máy xay thịt Philips HR1393 450W (Trắng)
892.200đ 1.580.400đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Panasonic MK-MG1300 1300W (Trắng) - Hàng nhập khẩu Máy xay thịt Panasonic MK-MG1300 1300W (Trắng) - Hàng nhập khẩu
Máy xay thịt Panasonic MK-MG1300 1300W (Trắng) - Hàng nhập khẩu
2.208.000đ 4.200.000đ
-47%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thực phẩm Iruka I-09 1.5L 400W (Trắng) Máy xay thực phẩm Iruka I-09 1.5L 400W (Trắng)
Máy xay thực phẩm Iruka I-09 1.5L 400W (Trắng)
389.000đ 599.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen) Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen)
Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen)
589.000đ 890.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR2710 1600W Máy xay thịt Philips HR2710 1600W
Máy xay thịt Philips HR2710 1600W
2.039.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Asanzo AMG-15A 600W (Đỏ) Máy xay thịt Asanzo AMG-15A 600W (Đỏ)
Máy xay thịt Asanzo AMG-15A 600W (Đỏ)
489.000đ 650.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tefal DPA130 1000W (Trắng) - Hàng chính hãng Máy xay thịt Tefal DPA130 1000W (Trắng) - Hàng chính hãng
Máy xay thịt Tefal DPA130 1000W (Trắng) - Hàng chính hãng
1.550.000đ 2.583.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt công nghiệp Gali GL-1902 (Bạc) Máy xay thịt công nghiệp Gali GL-1902 (Bạc)
Máy xay thịt công nghiệp Gali GL-1902 (Bạc)
1.946.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Gali GL-1907 (Trắng) Máy xay thịt Gali GL-1907 (Trắng)
Máy xay thịt Gali GL-1907 (Trắng)
719.000đ 1.000.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt công nghiệp Gali GL-1903 (Trắng) Máy xay thịt công nghiệp Gali GL-1903 (Trắng)
Máy xay thịt công nghiệp Gali GL-1903 (Trắng)
2.500.000đ 3.500.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay đa năng Gorenje Chopper S450E Máy xay đa năng Gorenje Chopper S450E
Máy xay đa năng Gorenje Chopper S450E
2.150.000đ 3.220.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng)
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng)
950.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR1393 450W 0.7L (Trắng) (Hàng chính hãng) Máy xay thịt Philips HR1393 450W 0.7L (Trắng) (Hàng chính hãng)
Máy xay thịt Philips HR1393 450W 0.7L (Trắng) (Hàng chính hãng)
859.000đ 957.800đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) (Hàng chính hãng) Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) (Hàng chính hãng)
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) (Hàng chính hãng)
1.299.000đ 1.402.300đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy ép chậm Vone MJ (Xanh lá) Máy ép chậm Vone MJ (Xanh lá)
Máy ép chậm Vone MJ (Xanh lá)
199.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 0.8L (Trắng) Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 0.8L (Trắng)
Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 0.8L (Trắng)
525.000đ 590.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt BlueStone CHB-5137 1L (Trắng) Máy xay thịt BlueStone CHB-5137 1L (Trắng)
Máy xay thịt BlueStone CHB-5137 1L (Trắng)
947.000đ 1.615.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt BlueStone CHB-5175 650W Máy xay thịt BlueStone CHB-5175 650W
Máy xay thịt BlueStone CHB-5175 650W
2.459.000đ 4.192.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Asanzo AMG-15A 600W (Đỏ) Máy xay thịt Asanzo AMG-15A 600W (Đỏ)
Máy xay thịt Asanzo AMG-15A 600W (Đỏ)
750.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS-5249 1.2L 300W (Đen) Máy xay thịt Tiross TS-5249 1.2L 300W (Đen)
Máy xay thịt Tiross TS-5249 1.2L 300W (Đen)
619.000đ 910.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 0.8L (Trắng) Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 0.8L (Trắng)
Máy xay thịt Pensonic PB-6001G 0.8L (Trắng)
525.000đ 590.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Gali GL-1906 300W (Bạc) Máy xay thịt Gali GL-1906 300W (Bạc)
Máy xay thịt Gali GL-1906 300W (Bạc)
3.750.000đ 4.100.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR1393 450W 0.7L (Trắng) (Hàng chính hãng) Máy xay thịt Philips HR1393 450W 0.7L (Trắng) (Hàng chính hãng)
Máy xay thịt Philips HR1393 450W 0.7L (Trắng) (Hàng chính hãng)
879.000đ 957.800đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Panasonic MK-MG1300 (Trắng) Máy xay thịt Panasonic MK-MG1300 (Trắng)
Máy xay thịt Panasonic MK-MG1300 (Trắng)
2.300.000đ 2.793.700đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips HR1393 450W 700ml (Trắng) - Hàng chính hãng Máy xay thịt Philips HR1393 450W 700ml (Trắng) - Hàng chính hãng
Máy xay thịt Philips HR1393 450W 700ml (Trắng) - Hàng chính hãng
990.000đ 1.190.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Korea King KMC-8505G 1L 400W Máy xay thịt Korea King KMC-8505G 1L 400W
Máy xay thịt Korea King KMC-8505G 1L 400W
650.000đ 1.070.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Osaka FX190 300W 2,5L (Cam) Máy xay thịt Osaka FX190 300W 2,5L (Cam)
Máy xay thịt Osaka FX190 300W 2,5L (Cam)
1.162.000đ 1.511.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Gali GL-1902 1000W (Bạc) Máy xay thịt Gali GL-1902 1000W (Bạc)
Máy xay thịt Gali GL-1902 1000W (Bạc)
2.399.000đ 2.900.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt cối thủy tinh Chopper Máy xay thịt cối thủy tinh Chopper
Máy xay thịt cối thủy tinh Chopper
799.000đ 1.299.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips  HR2505 500W (Trắng) - Hàng chính hãng Máy xay thịt Philips  HR2505 500W (Trắng) - Hàng chính hãng
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) - Hàng chính hãng
1.420.000đ 1.700.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Korea King KMC-8506G 1L 400W Máy xay thịt Korea King KMC-8506G 1L 400W
Máy xay thịt Korea King KMC-8506G 1L 400W
590.000đ 940.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Gali GL-1906 300W (Bạc) Máy xay thịt Gali GL-1906 300W (Bạc)
Máy xay thịt Gali GL-1906 300W (Bạc)
3.999.000đ 5.000.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips  HR2505 500W (Trắng) - Hàng chính hãng Máy xay thịt Philips  HR2505 500W (Trắng) - Hàng chính hãng
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) - Hàng chính hãng
1.290.000đ 1.740.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS-5248 1.2L 300W (Đen) Máy xay thịt Tiross TS-5248 1.2L 300W (Đen)
Máy xay thịt Tiross TS-5248 1.2L 300W (Đen)
599.000đ 890.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt đa năng Khaluck.home KL- 3076 300W Đỏ Máy xay thịt đa năng Khaluck.home KL- 3076 300W Đỏ
Máy xay thịt đa năng Khaluck.home KL- 3076 300W Đỏ
499.000đ 700.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Kenwood CH550 Máy xay thịt Kenwood CH550
Máy xay thịt Kenwood CH550
939.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Philips  HR2505 500W (Trắng) (Hàng chính hãng) Máy xay thịt Philips  HR2505 500W (Trắng) (Hàng chính hãng)
Máy xay thịt Philips HR2505 500W (Trắng) (Hàng chính hãng)
1.279.000đ 1.402.300đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS5249 300W 1.2L (Đen) Máy xay thịt Tiross TS5249 300W 1.2L (Đen)
Máy xay thịt Tiross TS5249 300W 1.2L (Đen)
649.000đ 910.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen) Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen)
Máy xay thịt Tiross TS5248 300W 1.2L (Đen)
552.000đ 890.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy