text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Laptop Dell Inspiron 5480 X6C891 14 inches FHD (Bạc) - Hàng chính hãngLaptop Dell Inspiron 5480 X6C891 14 inches FHD (Bạc) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Inspiron 5480 X6C891 14 inches FHD (Bạc) - Hàng chính hãng
19.179.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.598.250đ/tháng
Hoàn 384.000đ
Laptop gaming Dell G3 3579 G5I58564 15.6 inches (Đen)Laptop gaming Dell G3 3579 G5I58564 15.6 inches (Đen)
Laptop gaming Dell G3 3579 G5I58564 15.6 inches (Đen)
20.585.200đ 22.599.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.715.433đ/tháng
Hoàn 412.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576E 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron N3576E 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron N3576E 15.6 inches (Đen)
11.990.000đ 13.590.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng
Hoàn 360.000đ
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.489.000đ 10.599.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 790.750đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W 13.3 inches (Bạc)Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W 13.3 inches (Bạc)
Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W 13.3 inches (Bạc)
14.190.000đ 15.399.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 1.182.500đ/tháng
Hoàn 284.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF12 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF12 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF12 15.6 inches (Đen)
17.599.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.466.583đ/tháng
Hoàn 352.000đ
Laptop Dell Latitude 5490 70156591 14 inches (Đen)Laptop Dell Latitude 5490 70156591 14 inches (Đen)
Laptop Dell Latitude 5490 70156591 14 inches (Đen)
21.140.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.761.667đ/tháng
Hoàn 423.000đ
Laptop Dell Inspiron i3565-A453BLK-PUS 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron i3565-A453BLK-PUS 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron i3565-A453BLK-PUS 15.6 inches (Đen)
5.990.000đ 7.900.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Laptop Dell Inspiron N3467 M20NR3 14 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3467 M20NR3 14 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3467 M20NR3 14 inches Đen (Hàng chính hãng)
9.149.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 762.417đ/tháng
Hoàn 183.000đ
Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)
9.150.000đ 18.300.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 762.500đ/tháng
Hoàn 183.000đ
Laptop Dell Inspiron N3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.230.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 769.167đ/tháng
Hoàn 185.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.489.000đ 11.500.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 790.750đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)
9.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)
9.490.000đ 10.690.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 285.000đ
Laptop Dell Inspiron 3467 70119162 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 3467 70119162 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 3467 70119162 14 inches (Đen)
9.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 799.167đ/tháng
Hoàn 192.000đ
Laptop Dell Vostro V3568 VTI321072 15.6 inches HD (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Vostro V3568 VTI321072 15.6 inches HD (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Vostro V3568 VTI321072 15.6 inches HD (Đen) - Hàng chính hãng
9.639.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 803.250đ/tháng
Hoàn 193.000đ
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch (Đen)Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch (Đen)
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch (Đen)
9.660.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 805.000đ/tháng
Hoàn 193.000đ
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.670.000đ 10.700.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 805.833đ/tháng
Hoàn 193.000đ
Laptop Dell Vostro 3568 VTI321072 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3568 VTI321072 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3568 VTI321072 15.6 inches (Đen)
9.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 808.333đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Laptop Dell Inspiron 3476 8J61P1 14 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3476 8J61P1 14 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3476 8J61P1 14 inch Đen (Hàng chính hãng)
10.100.000đ 11.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 841.667đ/tháng
Hoàn 202.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
10.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 849.167đ/tháng
Hoàn 204.000đ
Laptop Dell Vostro 3568 VTI31058 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 3568 VTI31058 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 3568 VTI31058 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
10.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 866.667đ/tháng
Hoàn 208.000đ
Laptop Dell Inspiron 3576 N3576B 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3576 N3576B 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3576 N3576B 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
11.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 932.500đ/tháng
Hoàn 224.000đ
Laptop Dell Inspiron 14 3467 C4I51107 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 14 3467 C4I51107 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 14 3467 C4I51107 14 inches (Đen)
11.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 965.833đ/tháng
Hoàn 232.000đ
Laptop Dell Latitude 3490 70156590 14 inches (Đen)Laptop Dell Latitude 3490 70156590 14 inches (Đen)
Laptop Dell Latitude 3490 70156590 14 inches (Đen)
11.890.000đ 19.817.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 990.833đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF22 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF22 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF22 15.6 inches (Đen)
11.990.000đ 12.790.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng
Hoàn 360.000đ
Laptop Dell Inspiron 5570 15.6 inches Đen (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Inspiron 5570 15.6 inches Đen (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Inspiron 5570 15.6 inches Đen (Hàng nhập khẩu)
12.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.015.833đ/tháng
Hoàn 244.000đ
Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121 14 inches (Đen)
12.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.049.167đ/tháng
Hoàn 252.000đ
Laptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
12.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.074.167đ/tháng
Hoàn 258.000đ
Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188 15.6 inches (Đen)
12.990.000đ 14.590.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.082.500đ/tháng
Hoàn 390.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21 15.6 inches (Đen)
13.264.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.105.333đ/tháng
Hoàn 265.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
13.490.000đ 14.900.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Laptop Dell Inspiron 3576 i5-8250U/ 8GB/ 1TB/ WIN10/ 15.6 inches (Đen) + túi xách Dell, chuột quang có dâyLaptop Dell Inspiron 3576 i5-8250U/ 8GB/ 1TB/ WIN10/ 15.6 inches (Đen) + túi xách Dell, chuột quang có dây
Laptop Dell Inspiron 3576 i5-8250U/ 8GB/ 1TB/ WIN10/ 15.6 inches (Đen) + túi xách Dell, chuột quang có dây
14.090.000đ 23.312.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 1.174.167đ/tháng
Hoàn 282.000đ
Laptop Dell Inspiron 3576-70157552 i5-8250U 15.6 inches FHD (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Inspiron 3576-70157552 i5-8250U 15.6 inches FHD (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Inspiron 3576-70157552 i5-8250U 15.6 inches FHD (Đen) - Hàng chính hãng
14.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.190.833đ/tháng
Hoàn 286.000đ
Laptop Dell Inspiron N5370 N3I3002W 13.3 inches Bạc (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N5370 N3I3002W 13.3 inches Bạc (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N5370 N3I3002W 13.3 inches Bạc (Hàng chính hãng)
14.330.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.194.167đ/tháng
Hoàn 287.000đ
Laptop Dell Vostro V3578A 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro V3578A 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro V3578A 15.6 inches (Đen)
14.350.000đ 15.100.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.195.833đ/tháng
Hoàn 287.000đ
Laptop Dell Vostro V3578A P63F002 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro V3578A P63F002 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro V3578A P63F002 15.6 inches (Đen)
14.490.000đ 15.990.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.207.500đ/tháng
Hoàn 435.000đ

Nếu bạn còn đang băn khoăn và đắn đo lựa chọn cho mình một sản phẩm máy tính xách tay với nhiều mẫu mã, kiểu dáng, cấu hình,... Hãy đến ngay Adayroi, laptop Dell sẽ giải đáp và đáp ứng mọi thắc mắc của bạn.

Hiện tại sản phẩm đang được bán chính thức trên trang thương mại điện tử Adayroi.com, cam kết đảm bảo hàng chính hãng, có chế độ bảo hành và chế độ hoàn hàng rõ ràng nếu bạn nhận sản phẩm lỗi. Mua laptop Dell bạn sẽ luôn yên tâm bởi mức giá cạnh tranh nhất thị trường, được kiểm chứng qua hàng nghìn đơn đặt hàng mỗi ngày trên hệ thống.

Không chỉ thế khi mua laptop Dell bạn còn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về kích thước, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, thông số kỹ thuật,... sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về sản phẩm mình sắp sở hữu. Giá laptop Dell đang dao động ở nhiều mức khác nhau từ trung bình cho tới cao giúp bạn có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Nếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một chiếc laptop và chưa biết mua tại đâu, Adayroi chính là địa chỉ uy tín dành cho bạn, khi mua sản phẩm tại đây bạn sẽ được tích điểm trong thẻ VinID, sẽ giúp hỗ trợ tích điểm và tiết kiệm tối đa cho các lần mua sau. Bên cạnh đó, tốc độ giao hàng nhanh chóng chỉ từ 2-3 ngày, bạn đã có sản phẩm ưng ý chỉ bằng vài nút click chuột đơn giản. Mua laptop Dell nhớ ngay tới Adayroi!

Ba ngày vàng công nghệ - Tặng code đến 700.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín