text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Laptop Dell Inspiron N3576E 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron N3576E 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron N3576E 15.6 inches (Đen)
11.990.000đ 13.590.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng
Hoàn 360.000đ
Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)
9.150.000đ 18.300.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 762.500đ/tháng
Hoàn 183.000đ
Laptop Dell Inspiron N3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.230.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 769.167đ/tháng
Hoàn 185.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 V4I5229W 14 inches Xám (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 5481 V4I5229W 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 5481 V4I5229W 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
16.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.382.500đ/tháng
Hoàn 332.000đ
Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W 13.3 inches (Bạc)Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W 13.3 inches (Bạc)
Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W 13.3 inches (Bạc)
14.190.000đ 15.399.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 1.182.500đ/tháng
Hoàn 284.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF12 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF12 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF12 15.6 inches (Đen)
17.599.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.466.583đ/tháng
Hoàn 352.000đ
Laptop Dell Inspiron 5480 X6C891 14 inches FHD (Bạc) - Hàng chính hãngLaptop Dell Inspiron 5480 X6C891 14 inches FHD (Bạc) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Inspiron 5480 X6C891 14 inches FHD (Bạc) - Hàng chính hãng
19.179.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.598.250đ/tháng
Hoàn 384.000đ
Laptop gaming MSI GF63 9RC-273VN 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop gaming MSI GF63 9RC-273VN 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop gaming MSI GF63 9RC-273VN 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
19.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.632.500đ/tháng
Hoàn 392.000đ
Laptop Dell Latitude 5490 70156591 14 inches (Đen)Laptop Dell Latitude 5490 70156591 14 inches (Đen)
Laptop Dell Latitude 5490 70156591 14 inches (Đen)
21.140.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.761.667đ/tháng
Hoàn 423.000đ
Laptop Dell Inspiron i3565-A453BLK-PUS 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron i3565-A453BLK-PUS 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron i3565-A453BLK-PUS 15.6 inches (Đen)
5.990.000đ 7.900.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Laptop Dell Inspiron N3467 M20NR3 14 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3467 M20NR3 14 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3467 M20NR3 14 inches Đen (Hàng chính hãng)
9.149.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 762.417đ/tháng
Hoàn 183.000đ
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.489.000đ 10.599.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 790.750đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
9.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron N3567S P63F002 15.6 inches (Đen)
9.490.000đ 10.690.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 285.000đ
Laptop Dell Inspiron 3467 70119162 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 3467 70119162 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 3467 70119162 14 inches (Đen)
9.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch (Đen)Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch (Đen)
Laptop Dell Vostro 3468 70159379 14.1 inch (Đen)
9.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 795.833đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 799.167đ/tháng
Hoàn 192.000đ
Laptop Dell Vostro V3568 VTI321072 15.6 inches HD (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Vostro V3568 VTI321072 15.6 inches HD (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Vostro V3568 VTI321072 15.6 inches HD (Đen) - Hàng chính hãng
9.639.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 803.250đ/tháng
Hoàn 193.000đ
Laptop Dell Inspiron 3476 8J61P1 14 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3476 8J61P1 14 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3476 8J61P1 14 inch Đen (Hàng chính hãng)
10.100.000đ 11.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 841.667đ/tháng
Hoàn 202.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
10.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 849.167đ/tháng
Hoàn 204.000đ
Laptop Dell Vostro 3568 VTI31058 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 3568 VTI31058 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 3568 VTI31058 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
10.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 866.667đ/tháng
Hoàn 208.000đ
Laptop Dell Inspiron 3576 N3576B 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3576 N3576B 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3576 N3576B 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
11.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 932.500đ/tháng
Hoàn 224.000đ
Laptop Dell Latitude 3490 70156590 14 inches (Đen)Laptop Dell Latitude 3490 70156590 14 inches (Đen)
Laptop Dell Latitude 3490 70156590 14 inches (Đen)
11.890.000đ 19.817.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 990.833đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF22 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF22 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF22 15.6 inches (Đen)
11.990.000đ 13.990.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng
Laptop Dell Inspiron 5570 15.6 inches Đen (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Inspiron 5570 15.6 inches Đen (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Inspiron 5570 15.6 inches Đen (Hàng nhập khẩu)
12.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.015.833đ/tháng
Hoàn 244.000đ
Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121 14 inches (Đen)
12.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.049.167đ/tháng
Hoàn 252.000đ
Laptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
12.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.074.167đ/tháng
Hoàn 258.000đ
Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188 15.6 inches (Đen)
12.990.000đ 14.590.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.082.500đ/tháng
Hoàn 390.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21 15.6 inches (Đen)
13.265.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.105.417đ/tháng
Hoàn 265.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
13.490.000đ 14.900.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Laptop Dell Inspiron 3576 i5-8250U/ 8GB/ 1TB/ WIN10/ 15.6 inches (Đen) + túi xách Dell, chuột quang có dâyLaptop Dell Inspiron 3576 i5-8250U/ 8GB/ 1TB/ WIN10/ 15.6 inches (Đen) + túi xách Dell, chuột quang có dây
Laptop Dell Inspiron 3576 i5-8250U/ 8GB/ 1TB/ WIN10/ 15.6 inches (Đen) + túi xách Dell, chuột quang có dây
14.090.000đ 23.312.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 1.174.167đ/tháng
Hoàn 282.000đ
Laptop Dell Inspiron 3576-70157552 i5-8250U 15.6 inches FHD (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Inspiron 3576-70157552 i5-8250U 15.6 inches FHD (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Inspiron 3576-70157552 i5-8250U 15.6 inches FHD (Đen) - Hàng chính hãng
14.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.190.833đ/tháng
Hoàn 286.000đ
Laptop Dell Inspiron N5370 N3I3002W 13.3 inches Bạc (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N5370 N3I3002W 13.3 inches Bạc (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N5370 N3I3002W 13.3 inches Bạc (Hàng chính hãng)
14.330.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.194.167đ/tháng
Hoàn 287.000đ
Laptop Dell Vostro V3578A 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro V3578A 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro V3578A 15.6 inches (Đen)
14.350.000đ 15.100.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.195.833đ/tháng
Hoàn 287.000đ
Laptop Dell Vostro V3578A P63F002 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro V3578A P63F002 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro V3578A P63F002 15.6 inches (Đen)
14.490.000đ 15.990.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.207.500đ/tháng
Hoàn 435.000đ
Laptop Dell Vostro 3578 V3578A 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 3578 V3578A 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 3578 V3578A 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
14.490.000đ 15.600.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.207.500đ/tháng
Hoàn 290.000đ
Laptop Dell Vostro V3578B 15.6 inches (Đen)Laptop Dell Vostro V3578B 15.6 inches (Đen)
Laptop Dell Vostro V3578B 15.6 inches (Đen)
15.045.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.253.750đ/tháng
Hoàn 301.000đ
Laptop Dell Vostro V3578B 15.6 inches (Đen) - Hàng Chính HãngLaptop Dell Vostro V3578B 15.6 inches (Đen) - Hàng Chính Hãng
Laptop Dell Vostro V3578B 15.6 inches (Đen) - Hàng Chính Hãng
15.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.265.833đ/tháng
Hoàn 304.000đ

Bạn đang muốn tìm hiểu về dòng laptop Dell, MSI đang được nhiều người sử dụng để làm việc và giải trí hiện nay? Cùng Adayroi điểm qua những điểm cộng tích cực của dòng sản phẩm này:

  • Dòng máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của đại đa số khách hàng từ học sinh - sinh viên cho đến nhân viên văn phòng nhờ vào tính năng hữu ích của mình,...
  • Khu xử lý trung tâm đóng vai trò đầu não, đảm nhiệm các chức năng và hiệu quả xử lý chất lượng, đỉnh cao hỗ trợ cho quá trình hoạt động trơn tru của toàn bộ chiếc máy
  • Laptop Dell, MSI có màu sắc sang trọng, tinh tế, phù hợp thị hiếu của nhiều người, nhiều hoàn cảnh sử dụng và độ phân giải được thiết kế theo tỉ lệ chuẩn, giúp quá trình làm việc diễn ra dễ dàng hơn
  • Mang trong mình đặc điểm về màn hình linh hoạt với kích thước màn hình tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều lĩnh vực.
  • Ổ cứng và ram cho hiệu quả lưu trữ chất lượng, dung lượng cao và tuổi thọ bền bỉ cùng với card đồ họa cực chất, hỗ trợ quá trình xử lý hình ảnh sắc nét, cho độ tương phản tốt
  • Với mức giá laptop Dell, MSI , không khó để sở hữu . Ngoài ra, dòng máy này có thể sở hữu được thông qua hình thức trả góp hằng tháng tiện lợi với mức chi trả ban đầu không quá lớn.

Dòng máy laptop chính hãng này hiện đang được phân phối tại Adayroi.com. Bạn có thể truy cập website hoặc tải app Adayroi để tham khảo và mua laptop Dell, MSI với voucher ưu đãi giá trị . Nhanh tay lên nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín