text.skipToContent

Apple
Asus
Dell
Hp
Lenovo
Seagate

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 3567 N3567S 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
9.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 799.167đ/tháng
Hoàn 192.000đ
Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)
Laptop Dell Inspiron 14 3467 M20NR3 14 inches (Đen)
9.790.000đ 18.300.000đ -47%
Trả góp 0%
Chỉ 815.833đ/tháng
Hoàn 196.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576 N3576A 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
10.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 849.167đ/tháng
Hoàn 204.000đ
Laptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop Dell Vostro V3578 NGMPF2 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
12.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.074.167đ/tháng
Hoàn 258.000đ
Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N3576 70153188 15.6 inch Đen (Hàng chính hãng)
13.490.000đ 14.900.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Laptop Dell Vostro 5581-DN128 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩuLaptop Dell Vostro 5581-DN128 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
Laptop Dell Vostro 5581-DN128 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
15.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.307.500đ/tháng
Hoàn 314.000đ
Laptop Dell Vostro 5581-DN129 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩuLaptop Dell Vostro 5581-DN129 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
Laptop Dell Vostro 5581-DN129 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
15.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.332.500đ/tháng
Hoàn 320.000đ
Laptop Dell Inspiron 5570 M5I5238W 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron 5570 M5I5238W 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron 5570 M5I5238W 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)
16.590.000đ 17.400.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.382.500đ/tháng
Hoàn 332.000đ
Laptop Dell Vostro 5370 DN082 13.3 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5370 DN082 13.3 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5370 DN082 13.3 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
16.590.000đ 17.500.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.382.500đ/tháng
Hoàn 332.000đ
Laptop Dell Vostro 5581-DN130 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩuLaptop Dell Vostro 5581-DN130 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
Laptop Dell Vostro 5581-DN130 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
16.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.390.833đ/tháng
Hoàn 334.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 DN122 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5481 DN122 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5481 DN122 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
16.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.407.500đ/tháng
Hoàn 338.000đ
Laptop Dell Vostro 5581-DN131 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩuLaptop Dell Vostro 5581-DN131 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
Laptop Dell Vostro 5581-DN131 15.6 inches (Xám) - Hàng nhập khẩu
16.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.415.833đ/tháng
Hoàn 340.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 V4I5229W 14 inches Xám (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 5481 V4I5229W 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 5481 V4I5229W 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
17.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.424.167đ/tháng
Hoàn 342.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 DN123 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5481 DN123 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5481 DN123 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
17.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.432.500đ/tháng
Hoàn 344.000đ
Laptop Dell Vostro 5581-70175952 15.6 inches Xám (Chính hãng)Laptop Dell Vostro 5581-70175952 15.6 inches Xám (Chính hãng)
Laptop Dell Vostro 5581-70175952 15.6 inches Xám (Chính hãng)
17.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.432.500đ/tháng
Hoàn 344.000đ
Laptop Dell Vostro V5581-70175950 15.6 inches Xám (Chính hãng)Laptop Dell Vostro V5581-70175950 15.6 inches Xám (Chính hãng)
Laptop Dell Vostro V5581-70175950 15.6 inches Xám (Chính hãng)
17.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.449.167đ/tháng
Hoàn 348.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 DN124 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5481 DN124 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5481 DN124 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
17.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.499.167đ/tháng
Hoàn 360.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 DN125 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5481 DN125 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5481 DN125 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
18.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.524.167đ/tháng
Hoàn 366.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 DN126 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5481 DN126 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5481 DN126 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
18.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.582.500đ/tháng
Hoàn 380.000đ
Laptop Asus TUF Gaming FX505GD-BQ088T 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)Laptop Asus TUF Gaming FX505GD-BQ088T 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
Laptop Asus TUF Gaming FX505GD-BQ088T 15.6 inches Đen (Hàng chính hãng)
18.990.000đ 21.990.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 1.582.500đ/tháng
Hoàn 380.000đ
Laptop MSI GF63 9RCS - 273VN, 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop MSI GF63 9RCS - 273VN, 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop MSI GF63 9RCS - 273VN, 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
19.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.640.833đ/tháng
Hoàn 394.000đ
Laptop Dell Inspiron N7570 DN098 15.6 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Inspiron N7570 DN098 15.6 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Inspiron N7570 DN098 15.6 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
19.990.000đ 21.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.665.833đ/tháng
Hoàn 400.000đ
Laptop Dell Vostro N5370 DN052 13.3 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro N5370 DN052 13.3 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro N5370 DN052 13.3 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
20.890.000đ 22.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.740.833đ/tháng
Hoàn 418.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 DN127 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)Laptop Dell Vostro 5481 DN127 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
Laptop Dell Vostro 5481 DN127 14 inches Xám (Hàng nhập khẩu)
20.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.749.167đ/tháng
Hoàn 420.000đ
Laptop Dell Inspiron N5570E 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)Laptop Dell Inspiron N5570E 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Inspiron N5570E 15.6 inches Bạc (Hàng chính hãng)
21.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.799.167đ/tháng
Hoàn 432.000đ
Laptop MSI GF63 8RCS - 274VN, 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop MSI GF63 8RCS - 274VN, 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop MSI GF63 8RCS - 274VN, 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
21.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.820.833đ/tháng
Hoàn 437.000đ
Laptop MSI GF63 Thin 9SC-071VN 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop MSI GF63 Thin 9SC-071VN 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop MSI GF63 Thin 9SC-071VN 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
23.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.937.500đ/tháng
Hoàn 465.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 70175946 14 inches Xám (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 5481 70175946 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 5481 70175946 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
24.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.049.167đ/tháng
Hoàn 492.000đ
Laptop Dell Vostro 5481 70175949 14 inches Xám (Hàng chính hãng)Laptop Dell Vostro 5481 70175949 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
Laptop Dell Vostro 5481 70175949 14 inches Xám (Hàng chính hãng)
24.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.049.167đ/tháng
Hoàn 492.000đ
Laptop MSI GF63 Thin 9SC-070VN 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop MSI GF63 Thin 9SC-070VN 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop MSI GF63 Thin 9SC-070VN 15.6 inches (Đen) - Hàng chính hãng
25.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.162.500đ/tháng
Hoàn 519.000đ
Laptop MSI GF75 Thin 8SC-025VN 17.3 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop MSI GF75 Thin 8SC-025VN 17.3 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop MSI GF75 Thin 8SC-025VN 17.3 inches (Đen) - Hàng chính hãng
27.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.265.833đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Laptop MSI GL73 9SD-276VN 17.3 inches (Đen) - Hàng chính hãngLaptop MSI GL73 9SD-276VN 17.3 inches (Đen) - Hàng chính hãng
Laptop MSI GL73 9SD-276VN 17.3 inches (Đen) - Hàng chính hãng
35.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.974.167đ/tháng
Hoàn 714.000đ

Trong những năm hoạt động, máy tính - linh phụ kiện đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường cũng như trong lòng khách hàng. Thương hiệu này cũng được đánh giá là nơi uy tín chuyên cung cấp các linh kiện máy tính với mọi chủng loại, đảm bảo chất lượng với giá cả tốt nhất.

Ưu điểm nổi bật của thương hiệu là có đầy đủ các sản phẩm máy tính - linh kiện với các tính năng hiện đại, có độ bền theo thời gian. Bên cạnh đó, máy tính - linh phụ kiện cũng được nhiều người đánh giá là có thiết kế đẹp, ngoại hình sang trọng và tinh tế.
Bạn có thể tìm đặt mua máy tính - linh phụ kiện tại trang thương mại điện tử ở mức giá hợp lý . Hơn thế nữa, sản phẩm còn đang có ưu đãi giảm giá dành riêng cho khách hàng đặt mua ngay từ hôm nay! Bên cạnh đó, với thẻ tích điểm khách hàng VinID, bạn còn được tiết kiệm thêm rất nhiều chi phí khi mua sắm tại Adayroi. Hãy nhanh tay để sở hữu với mức giá máy tính - linh phụ kiện phải chăng!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín