text.skipToContent

Máy tính để bàn

Tìm thấy 80 sản phẩm
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột
7.750.000đ 8.990.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) + Bàn phím và chuột Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) + Bàn phím và chuột
Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) + Bàn phím và chuột
7.700.000đ 8.600.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT MTG4560-4G-500 (Đen) Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT MTG4560-4G-500 (Đen)
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT MTG4560-4G-500 (Đen)
7.260.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (Mini Tower) MTI71403 (Đen) Máy bộ Dell Vostro 3668MT (Mini Tower) MTI71403 (Đen)
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (Mini Tower) MTI71403 (Đen)
15.130.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 270-p009l Y0P96AA Máy tính để bàn HP 270-p009l Y0P96AA
Máy tính để bàn HP 270-p009l Y0P96AA
6.750.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 270-p003L Z8H42AA Máy tính để bàn HP 270-p003L Z8H42AA
Máy tính để bàn HP 270-p003L Z8H42AA
10.590.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA
11.350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70126168 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70126168
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70126168
8.390.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 SFF - 1DG90PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 SFF - 1DG90PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 SFF - 1DG90PA
16.350.000đ 18.700.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA
10.200.000đ 11.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA
8.750.000đ 10.000.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268ST 9C32X1 Máy tính để bàn Dell Vostro 3268ST 9C32X1
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268ST 9C32X1
7.300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70119903 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70119903
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70119903
9.490.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268MT 70119900 Máy tính để bàn Dell Vostro 3268MT 70119900
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268MT 70119900
11.290.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK43 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK43
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK43
12.875.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK41 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK41
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK41
10.760.000đ 10.889.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268SF 70119899 Máy tính để bàn Dell Vostro 3268SF 70119899
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268SF 70119899
10.700.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121542 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121542
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121542
11.790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121544 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121544
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121544
12.950.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 42IT360004 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 42IT360004
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 42IT360004
7.450.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268ST 5PCDW1 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268ST 5PCDW1
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268ST 5PCDW1
8.450.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
12.590.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011
15.250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK42 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK42
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK42
12.190.000đ 12.390.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3669MT 42VT360008 Máy tính để bàn Dell Vostro 3669MT 42VT360008
Máy tính để bàn Dell Vostro 3669MT 42VT360008
8.550.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB) Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)
8.800.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT53PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT53PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT53PA
9.115.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT54PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT54PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT54PA
11.120.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA
11.890.000đ 12.800.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
16.490.000đ 17.400.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA
9.750.000đ 10.500.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G2 SFF V2D83PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G2 SFF V2D83PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G2 SFF V2D83PA
19.250.000đ 20.200.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA
7.750.000đ 8.200.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iMac 2017 MMQA2 21.5 inches Bạc (Hàng nhập khẩu) Apple iMac 2017 MMQA2 21.5 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iMac 2017 MMQA2 21.5 inches Bạc (Hàng nhập khẩu)
26.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
12.590.000đ 12.990.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF
Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF
13.500.000đ 13.900.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính đồng bộ Dell Vostro V3669 42VT360010 Máy tính đồng bộ Dell Vostro V3669 42VT360010
Máy tính đồng bộ Dell Vostro V3669 42VT360010
10.790.000đ 10.990.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
3.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính mini Zotac Zbox AD06 Máy tính mini Zotac Zbox AD06
Máy tính mini Zotac Zbox AD06
5.899.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA
16.150.000đ 17.100.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA
18.750.000đ 19.700.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA
21.300.000đ 22.300.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA
13.700.000đ 14.700.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA
9.350.000đ 10.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA
9.750.000đ 10.700.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA
11.950.000đ 12.900.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA
20.225.000đ 21.200.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA
13.150.000đ 14.100.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA
Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA
9.400.000đ 10.000.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE
9.485.000đ 11.000.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST 7CGWC5 Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST 7CGWC5
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST 7CGWC5
6.949.000đ 7.393.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Apple iMac MK142ZP/A 21.5 inch Bạc (Hàng chính hãng FPT) Apple iMac MK142ZP/A 21.5 inch Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iMac MK142ZP/A 21.5 inch Bạc (Hàng chính hãng FPT)
26.800.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn (PC) HP 280 G2 MT(W1B94PA) Máy tính để bàn (PC) HP 280 G2 MT(W1B94PA)
Máy tính để bàn (PC) HP 280 G2 MT(W1B94PA)
10.499.000đ 10.880.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST STI33940 Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST STI33940
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST STI33940
8.290.000đ 8.819.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy