text.skipToContent

Máy tính để bàn

Tìm thấy 58 sản phẩm
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA
11.890.000đ 12.800.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
16.490.000đ 17.400.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA
9.750.000đ 10.500.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G2 SFF V2D83PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G2 SFF V2D83PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G2 SFF V2D83PA
19.250.000đ 20.200.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA
7.750.000đ 8.200.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
PC gaming Asus ROG GR8 II i5-7400 PC gaming Asus ROG GR8 II i5-7400
PC gaming Asus ROG GR8 II i5-7400
26.790.000đ 33.649.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
PC gaming Asus ROG GR8 II i7-7700 PC gaming Asus ROG GR8 II i7-7700
PC gaming Asus ROG GR8 II i7-7700
30.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
12.590.000đ 12.990.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK42 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK42
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK42
12.190.000đ 12.390.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF
Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF
13.500.000đ 13.900.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính đồng bộ Dell Vostro V3669 42VT360010 Máy tính đồng bộ Dell Vostro V3669 42VT360010
Máy tính đồng bộ Dell Vostro V3669 42VT360010
10.790.000đ 10.990.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
3.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G2 DM Y8Q11PA Mini PC Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G2 DM Y8Q11PA Mini PC
Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G2 DM Y8Q11PA Mini PC
10.190.000đ 10.390.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính mini Zotac Zbox AD06 Máy tính mini Zotac Zbox AD06
Máy tính mini Zotac Zbox AD06
5.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA
16.150.000đ 17.100.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA
18.750.000đ 19.700.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA
21.300.000đ 22.300.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA
13.700.000đ 14.700.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA
9.350.000đ 10.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG90PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG90PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG90PA
17.750.000đ 18.700.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA
9.750.000đ 10.700.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA
11.950.000đ 12.900.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA
20.225.000đ 21.200.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Small FormFactor 1HT57PA Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Small FormFactor 1HT57PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Small FormFactor 1HT57PA
10.200.000đ 11.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA
13.150.000đ 14.100.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA
9.350.000đ 10.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA
Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA
9.400.000đ 10.000.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE
9.485.000đ 11.000.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST 7CGWC5 Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST 7CGWC5
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST 7CGWC5
6.949.000đ 7.393.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Apple iMac MK142ZP/A 21.5 inch Bạc (Hàng chính hãng FPT) Apple iMac MK142ZP/A 21.5 inch Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iMac MK142ZP/A 21.5 inch Bạc (Hàng chính hãng FPT)
26.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn (PC) HP 280 G2 MT(W1B94PA) Máy tính để bàn (PC) HP 280 G2 MT(W1B94PA)
Máy tính để bàn (PC) HP 280 G2 MT(W1B94PA)
10.880.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST STI33940 Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST STI33940
Máy tính để bàn Dell Vostro 3800ST STI33940
8.290.000đ 8.819.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính mini Asus VivoStick TS10 Máy tính mini Asus VivoStick TS10
Máy tính mini Asus VivoStick TS10
4.059.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All in One Dell Inspiron 3064 (2X0R01) Máy tính All in One Dell Inspiron 3064 (2X0R01)
Máy tính All in One Dell Inspiron 3064 (2X0R01)
28.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3046MT 3046MT-i361-4G1TB Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3046MT 3046MT-i361-4G1TB
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3046MT 3046MT-i361-4G1TB
8.790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bộ Dell Vostro 3268ST 9C32X1 (Đen) Máy bộ Dell Vostro 3268ST 9C32X1 (Đen)
Máy bộ Dell Vostro 3268ST 9C32X1 (Đen)
6.990.000đ 7.590.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen)
Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen)
8.150.000đ 8.600.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen)
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen)
7.990.000đ 8.990.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011 Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011
15.250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One Dell OptiPlex 3050 42OA350013 19.5 inch (Đen) Máy tính All In One Dell OptiPlex 3050 42OA350013 19.5 inch (Đen)
Máy tính All In One Dell OptiPlex 3050 42OA350013 19.5 inch (Đen)
12.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAC8141Z Máy tính All In One GoodM GAC8141Z
Máy tính All In One GoodM GAC8141Z
11.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAE8118L Máy tính All In One GoodM GAE8118L
Máy tính All In One GoodM GAE8118L
9.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAC8144L Máy tính All In One GoodM GAC8144L
Máy tính All In One GoodM GAC8144L
14.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAC8547L Máy tính All In One GoodM GAC8547L
Máy tính All In One GoodM GAC8547L
17.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAG8132Z Máy tính All In One GoodM GAG8132Z
Máy tính All In One GoodM GAG8132Z
9.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAC8547Z Máy tính All In One GoodM GAC8547Z
Máy tính All In One GoodM GAC8547Z
17.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAG8132L Máy tính All In One GoodM GAG8132L
Máy tính All In One GoodM GAG8132L
10.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAC8144Z Máy tính All In One GoodM GAC8144Z
Máy tính All In One GoodM GAC8144Z
13.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p015l Z8H73AA Đen Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p015l Z8H73AA Đen
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p015l Z8H73AA Đen
8.590.000đ 9.590.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính mini Lenovo IdeaCentre IC200-01IBW-90FA001VVN Trắng Máy tính mini Lenovo IdeaCentre IC200-01IBW-90FA001VVN Trắng
Máy tính mini Lenovo IdeaCentre IC200-01IBW-90FA001VVN Trắng
6.710.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All in One HP 20-c025l W2U49AA 19.5 inches Trắng Máy tính All in One HP 20-c025l W2U49AA 19.5 inches Trắng
Máy tính All in One HP 20-c025l W2U49AA 19.5 inches Trắng
8.910.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p013l Z8H71AA Trắng Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p013l Z8H71AA Trắng
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p013l Z8H71AA Trắng
8.790.000đ 9.790.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p016l Z8H74AA Đen Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p016l Z8H74AA Đen
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p016l Z8H74AA Đen
11.190.000đ 13.190.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAC8141L Máy tính All In One GoodM GAC8141L
Máy tính All In One GoodM GAC8141L
12.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One GoodM GAE6116Z Máy tính All In One GoodM GAE6116Z
Máy tính All In One GoodM GAE6116Z
8.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính All In One Lenovo ThinkCentre E63z 10D4004CVE Non-Touch Máy tính All In One Lenovo ThinkCentre E63z 10D4004CVE Non-Touch
Máy tính All In One Lenovo ThinkCentre E63z 10D4004CVE Non-Touch
8.069.000đ 8.875.900đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p020l Z8H78AA Đen Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p020l Z8H78AA Đen
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p020l Z8H78AA Đen
12.590.000đ 13.390.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p019l Z8H77AA Đen Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p019l Z8H77AA Đen
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p019l Z8H77AA Đen
11.450.000đ 12.590.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy