text.skipToContent

apple
samsung
huawei
xiaomi
amazon
cutepad

Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.990.000đ 10.500.000đ -24%
Hoàn 160.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561) Wifi 3G 8GB ĐenMáy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561) Wifi 3G 8GB Đen
 • Trắng
 • Đen
Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 9.6 (SM-T561) Wifi 3G 8GB Đen
2 Màu sắc
3.290.000đ 5.990.000đ -45%
Hoàn 99.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
26.000.000đ
Hoàn 520.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
32.500.000đ
Hoàn 650.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
30.100.000đ
Hoàn 602.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
28.500.000đ
Hoàn 570.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
23.419.000đ
Hoàn 468.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
26.000.000đ
Hoàn 520.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
25.899.000đ
Hoàn 518.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
21.899.000đ
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
21.899.000đ
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Xám) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Xám) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Xám) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
21.899.000đ
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad Pro 9.7 inches Wifi 4G 128GB (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad Pro 9.7 inches Wifi 4G 128GB (Hàng nhập khẩu)
Máy tính bảng Apple iPad Pro 9.7 inches Wifi 4G 128GB (Hàng nhập khẩu)
19.590.000đ 19.990.000đ -2%
Hoàn 392.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
15.500.000đ
Hoàn 310.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
15.500.000đ
Hoàn 310.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
15.500.000đ
Hoàn 310.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Hoàn 265.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Hoàn 265.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Hoàn 265.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
 • Xám
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
10.800.000đ
Hoàn 216.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.399.000đ 12.500.000đ -9%
Hoàn 228.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.319.000đ 12.500.000đ -9%
Hoàn 226.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (ZP) (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.450.000đ 12.500.000đ -8%
Hoàn 229.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.450.000đ 12.500.000đ -8%
Hoàn 229.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.450.000đ 12.500.000đ -8%
Hoàn 229.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.290.000đ 12.500.000đ -10%
Hoàn 226.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 4G 32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 4G 32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 4G 32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
10.990.000đ 12.999.000đ -15%
Hoàn 220.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Air 2 Wifi 4G 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Air 2 Wifi 4G 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad Air 2 Wifi 4G 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
10.489.000đ 15.299.000đ -31%
Hoàn 210.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (MRJP2) - Hàng chính hãngApple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (MRJP2) - Hàng chính hãng
 • Vàng kim
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (MRJP2) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
10.399.000đ 12.500.000đ -17%
Hoàn 208.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
 • Xám
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.790.000đ 10.500.000đ -26%
Hoàn 156.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.800.000đ
Hoàn 176.000đ
Ưu đãi 250,000đ

Máy tính bảng - Thiết bị tiện ích trong cuộc sống hiện đại

Với nhiều tiện ích phù hợp với các đối tượng người dùng khác nhau, máy tính bảng (hay còn gọi là tablet) ngày được ưa chuộng và trở nên phổ biến. Không chỉ được dùng cho mục đích giải trí đơn thuần, chúng còn là công cụ hữu ích trong công việc và học tập của những người hiện đại.

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thị trường tablet ngày càng đa dạng và phong phú. Để có sự lựa chọn tối ưu nhất, bạn cần tìm đến những chiếc máy tính bảng chính hãng, có hiệu năng mạnh mẽ, đem lại trải nghiệm thoải mái khi sử dụng. Bên cạnh đó, những yếu tố như giá máy tính bảng, hệ điều hành, kích thước, kiểu dáng hay thời lượng pin cũng là những vấn đề bạn cần lưu ý. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, sử dụng hệ điều hành khác nhau, điển hình như:

iPad với hệ điều hành IOS: Là sản phẩm thuộc thương hiệu Apple, những sản phẩm này có ưu điểm là độ bền cao, pin khỏe, chạy ổn định, thiết kế đẹp mắt. Bên cạnh đó, nếu cần tới những ứng dụng nổi trội thì chiếc iPad sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Tùy vào khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn nhiều dòng máy khác nhau, ứng với các phiên bản: 16G, 32G, 64G, 128G hay 512G.

Máy tính bảng Android: Với nền tảng này, người dùng có rất nhiều sự lựa chọn từ các nhà sản xuất khác nhau như: Samsung, Lenovo, Huawei… Về cơ bản, chúng giống như những chiếc smartphone phiên bản lớn, cho phép bạn nhắn tin, gọi điện hay sử dụng 4G sau khi lắp sim vào máy. Bên cạnh đó, Android còn hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản người dùng khác nhau, vì vậy bạn có thể chia sẻ với người thân, bạn bè một cách dễ dàng.

Máy tính bảng Windows và các hệ điều hành khác: Với sự hỗ trợ mạnh mẽ về rất nhiều chương trình mà cả người tiêu dùng và người dùng doanh nghiệp cần, chiếc tablet sử dụng hệ điều hành Windows là sự lựa chọn lý tưởng cho công việc, học tập. Riêng với những ai yêu thích đọc sách, sản phẩm của Amazon sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm trọn vẹn nhất, cùng với hàng loạt tiện ích không hề kém cạnh so với các dòng máy khác.

Nếu đang tìm mua máy tính bảng chính hãng giá rẻ, hãy truy cập ngay Adayroi - trang thương mại điện tử Việt Nam. Với đa dạng chủng loại, mẫu mã, cùng chính sách mua sắm online thuận tiện, việc mua tablet trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Truy cập ngay Adayroi để nhận được ưu đãi hấp dẫn!

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín