text.skipToContent

Máy tính bàn

Tìm thấy 39 sản phẩm
Máy tính pc mini Asus VivoStick TS10-B048D (Hàng chính hãng)Máy tính pc mini Asus VivoStick TS10-B048D (Hàng chính hãng)
Máy tính pc mini Asus VivoStick TS10-B048D (Hàng chính hãng)
3.690.000đ 4.000.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính mini Asus VivoStick TS10Máy tính mini Asus VivoStick TS10
Máy tính mini Asus VivoStick TS10
4.059.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT350W04Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT350W04
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT350W04
14.892.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)
8.670.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470 (STI51315-8G-1T-2G)Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470 (STI51315-8G-1T-2G)
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470 (STI51315-8G-1T-2G)
13.158.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470ST V8X6M1Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470ST V8X6M1
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470ST V8X6M1
8.619.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT350008Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT350008
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT350008
12.393.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT35D006Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT35D006
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT 42OT35D006
14.433.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3670MT 70157886Máy tính để bàn Dell Vostro 3670MT 70157886
Máy tính để bàn Dell Vostro 3670MT 70157886
15.606.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670 42IT370007Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670 42IT370007
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670 42IT370007
7.497.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1T-2GMáy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1T-2G
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT MTI31233-4G-1T-2G
9.078.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 270-p009d 3JT59AAMáy tính để bàn HP 270-p009d 3JT59AA
Máy tính để bàn HP 270-p009d 3JT59AA
7.038.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT52PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT52PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT52PA
7.293.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1AY74PTMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1AY74PT
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1AY74PT
10.914.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
14.943.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1AY73PTMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1AY73PT
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1AY73PT
8.874.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p080d 3JT86AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-p080d 3JT86AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p080d 3JT86AA
7.038.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p087d 3JT85AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-p087d 3JT85AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p087d 3JT85AA
7.089.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA
10.710.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050SFF (3050SFF-7500-500GB)Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050SFF (3050SFF-7500-500GB)
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050SFF (3050SFF-7500-500GB)
10.914.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA
9.129.000đ 11.000.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuộtMáy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột
8.200.000đ 8.990.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYHMáy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
3.560.000đ 3.990.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFFMáy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF
Máy tính đồng bộ Dell Optilex 3050SFF
11.220.000đ 13.900.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VEMáy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE
Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE
9.485.000đ 11.000.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAC8141ZMáy tính All In One GoodM GAC8141Z
Máy tính All In One GoodM GAC8141Z
11.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAE8118LMáy tính All In One GoodM GAE8118L
Máy tính All In One GoodM GAE8118L
9.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAC8144LMáy tính All In One GoodM GAC8144L
Máy tính All In One GoodM GAC8144L
14.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAC8547LMáy tính All In One GoodM GAC8547L
Máy tính All In One GoodM GAC8547L
17.500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAG8132ZMáy tính All In One GoodM GAG8132Z
Máy tính All In One GoodM GAG8132Z
9.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAC8547ZMáy tính All In One GoodM GAC8547Z
Máy tính All In One GoodM GAC8547Z
17.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAG8132LMáy tính All In One GoodM GAG8132L
Máy tính All In One GoodM GAG8132L
10.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính All In One GoodM GAC8144ZMáy tính All In One GoodM GAC8144Z
Máy tính All In One GoodM GAC8144Z
13.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID