text.skipToContent

Máy scan

Tìm thấy 51 sản phẩm
Đầu đọc mã vạch Honeywell HH360 (1D, đọc mã vạch trên màn hình) Đầu đọc mã vạch Honeywell HH360 (1D, đọc mã vạch trên màn hình)
Đầu đọc mã vạch Honeywell HH360 (1D, đọc mã vạch trên màn hình)
1.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP ScanJet Pro 3000S3 (Duplex) Máy scan HP ScanJet Pro 3000S3 (Duplex)
Máy scan HP ScanJet Pro 3000S3 (Duplex)
11.000.000đ 11.500.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy quét mã vạch Datalogic QW2100 (Đen) Máy quét mã vạch Datalogic QW2100 (Đen)
Máy quét mã vạch Datalogic QW2100 (Đen)
1.390.000đ 1.990.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 120 (Đen) Máy scan Canon Lide 120 (Đen)
Máy scan Canon Lide 120 (Đen)
1.299.000đ 1.600.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet G4050 Photo Scanner (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet G4050 Photo Scanner (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet G4050 Photo Scanner (Hàng nhập khẩu)
5.500.000đ 6.000.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 120 Máy scan Canon Lide 120
Máy scan Canon Lide 120
1.371.000đ 1.442.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G
Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G
2.090.000đ 2.322.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208 Đen Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208 Đen
Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208 Đen
2.090.000đ 2.221.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek PS340S Máy scan Plustek PS340S
Máy scan Plustek PS340S
11.390.000đ 11.500.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet N6350 (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet N6350 (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet N6350 (Hàng nhập khẩu)
19.199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet G4050 (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet G4050 (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet G4050 (Hàng nhập khẩu)
5.724.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet 200 Máy scan HP Scanjet 200
Máy scan HP Scanjet 200
1.390.000đ 1.790.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek PS386 Máy scan Plustek PS386
Máy scan Plustek PS386
8.499.000đ 8.999.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet 200 Máy scan HP Scanjet 200
Máy scan HP Scanjet 200
1.390.000đ 1.599.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek eScan A150 Máy scan Plustek eScan A150
Máy scan Plustek eScan A150
15.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS2208 Đen Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS2208 Đen
Đầu đọc mã vạch Symbol Motorola LS2208 Đen
2.365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan sách Plustek OB4800 Máy scan sách Plustek OB4800
Máy scan sách Plustek OB4800
16.590.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek S410 Máy scan Plustek S410
Máy scan Plustek S410
2.490.000đ 2.899.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek OS2680H Máy scan Plustek OS2680H
Máy scan Plustek OS2680H
1.899.000đ 2.000.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Trắng Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Trắng
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Trắng
935.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Motorola DS9208 (2D) Đen Đầu đọc mã vạch Motorola DS9208 (2D) Đen
Đầu đọc mã vạch Motorola DS9208 (2D) Đen
5.489.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy quét mã vạch Zebex Z6170 Máy quét mã vạch Zebex Z6170
Máy quét mã vạch Zebex Z6170
4.050.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 220 Đen Máy scan Canon Lide 220 Đen
Máy scan Canon Lide 220 Đen
2.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 120 Đen Máy scan Canon Lide 120 Đen
Máy scan Canon Lide 120 Đen
1.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek PS406U Máy scan Plustek PS406U
Máy scan Plustek PS406U
14.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy quét mã vạch Zebex Z6170 Đen Máy quét mã vạch Zebex Z6170 Đen
Máy quét mã vạch Zebex Z6170 Đen
4.050.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Đen Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Đen
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Đen
935.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 7000 S2 (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 7000 S2 (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 7000 S2 (Hàng nhập khẩu)
21.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 120 Máy scan Canon Lide 120
Máy scan Canon Lide 120
1.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow N9120 (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow N9120 (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow N9120 (Hàng nhập khẩu)
79.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet ENT FLOW 5000 S2 (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet ENT FLOW 5000 S2 (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet ENT FLOW 5000 S2 (Hàng nhập khẩu)
14.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 220 Đen Máy scan Canon Lide 220 Đen
Máy scan Canon Lide 220 Đen
2.210.000đ 2.400.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek PS288 Máy scan Plustek PS288
Máy scan Plustek PS288
7.890.000đ 7.999.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek PS506U Máy scan Plustek PS506U
Máy scan Plustek PS506U
20.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 120 (Đen) Hàng nhập khẩu Máy scan Canon Lide 120 (Đen) Hàng nhập khẩu
Máy scan Canon Lide 120 (Đen) Hàng nhập khẩu
1.399.000đ 1.500.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Trắng Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Trắng
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Trắng
950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100/QW2120 Đen Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100/QW2120 Đen
Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100/QW2120 Đen
1.705.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Plustek PS3060U Máy scan Plustek PS3060U
Máy scan Plustek PS3060U
10.890.000đ 11.000.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 220 Đen Máy scan Canon Lide 220 Đen
Máy scan Canon Lide 220 Đen
2.248.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Epson V39 Máy scan Epson V39
Máy scan Epson V39
2.349.000đ 2.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Canon Lide 220 Máy scan Canon Lide 220
Máy scan Canon Lide 220
2.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Pro 3000 S3 - L2753A (Trắng) Máy scan HP Pro 3000 S3 - L2753A (Trắng)
Máy scan HP Pro 3000 S3 - L2753A (Trắng)
10.590.000đ 11.590.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan Panasonic KV-S1015C Máy scan Panasonic KV-S1015C
Máy scan Panasonic KV-S1015C
9.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP ScanJet Enterprise Flow 7000 S3 (L2757A) Máy scan HP ScanJet Enterprise Flow 7000 S3 (L2757A)
Máy scan HP ScanJet Enterprise Flow 7000 S3 (L2757A)
22.700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed L2759A Trắng Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed L2759A Trắng
Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed L2759A Trắng
6.959.000đ 7.992.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (Hàng nhập khẩu) Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (Hàng nhập khẩu)
Máy scan HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (Hàng nhập khẩu)
28.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151 Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151
1.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100
1.050.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed L2759A Trắng Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed L2759A Trắng
Máy scan HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed L2759A Trắng
7.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151 Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151
1.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu đọc mã vạch Tawa TZ3151 Đầu đọc mã vạch Tawa TZ3151
Đầu đọc mã vạch Tawa TZ3151
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy