text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY2500L (2 - 2,2 KW)Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY2500L (2 - 2,2 KW)
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY2500L (2 - 2,2 KW)
11.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 958.333đ/tháng
Hoàn 230.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY2500LE (2 - 2,2 KW)Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY2500LE (2 - 2,2 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY2500LE (2 - 2,2 KW)
13.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.091.667đ/tháng
Hoàn 262.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy xăng giật nổ Huyndai HY3100L (2,5 - 2,8 KW)Máy phát điện chạy xăng giật nổ Huyndai HY3100L (2,5 - 2,8 KW)
Máy phát điện chạy xăng giật nổ Huyndai HY3100L (2,5 - 2,8 KW)
13.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.158.333đ/tháng
Hoàn 278.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY3100LE (2,5 - 2,8 KW)Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY3100LE (2,5 - 2,8 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY3100LE (2,5 - 2,8 KW)
15.280.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.273.333đ/tháng
Hoàn 306.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY2500LE (2 - 2,2 KW)Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY2500LE (2 - 2,2 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY2500LE (2 - 2,2 KW)
20.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.675.000đ/tháng
Hoàn 402.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY7000LE (5 - 5,5 KW)Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY7000LE (5 - 5,5 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY7000LE (5 - 5,5 KW)
23.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.983.333đ/tháng
Hoàn 476.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY9000LE (6 - 6,5 KW)Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY9000LE (6 - 6,5 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY9000LE (6 - 6,5 KW)
24.720.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.060.000đ/tháng
Hoàn 494.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY4000LE (3 - 3,3 KW)Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY4000LE (3 - 3,3 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY4000LE (3 - 3,3 KW)
25.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.137.500đ/tháng
Hoàn 513.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE (5 - 5,5 KW)Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE (5 - 5,5 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE (5 - 5,5 KW)
39.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.325.000đ/tháng
Hoàn 798.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE-3 (6,3 - 6,9 KW)Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE-3 (6,3 - 6,9 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE-3 (6,3 - 6,9 KW)
41.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.416.667đ/tháng
Hoàn 820.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY12000LE-3 (11,3 - 12,5 KW)Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY12000LE-3 (11,3 - 12,5 KW)
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY12000LE-3 (11,3 - 12,5 KW)
104.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 8.666.667đ/tháng
Hoàn 2.080.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000LE (9 - 10 KW)Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000LE (9 - 10 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000LE (9 - 10 KW)
109.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.083.333đ/tháng
Hoàn 2.180.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000SE (9 - 10 KW)Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000SE (9 - 10 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000SE (9 - 10 KW)
119.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.916.667đ/tháng
Hoàn 2.380.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY11KSEm (10 - 11 KVA) - 1 phaMáy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY11KSEm (10 - 11 KVA) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY11KSEm (10 - 11 KVA) - 1 pha
228.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 19.041.667đ/tháng
Hoàn 4.570.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha
229.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 19.100.000đ/tháng
Hoàn 4.584.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY13KSEm (12 - 13,2 KW) - 1 phaMáy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY13KSEm (12 - 13,2 KW) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY13KSEm (12 - 13,2 KW) - 1 pha
232.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 19.333.333đ/tháng
Hoàn 4.640.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha
239.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 19.941.667đ/tháng
Hoàn 4.786.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY18KSEm (16 - 17,6 KW) - 1 phaMáy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY18KSEm (16 - 17,6 KW) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY18KSEm (16 - 17,6 KW) - 1 pha
240.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 20.000.000đ/tháng
Hoàn 4.800.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY22KSEm (20 - 22KW) - 1 phaMáy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY22KSEm (20 - 22KW) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY22KSEm (20 - 22KW) - 1 pha
253.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 21.083.333đ/tháng
Hoàn 5.060.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha
271.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 22.583.333đ/tháng
Hoàn 5.420.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha
292.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 24.358.333đ/tháng
Hoàn 5.846.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha
319.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 26.583.333đ/tháng
Hoàn 6.380.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha
327.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 27.250.000đ/tháng
Hoàn 6.540.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha
392.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 32.666.667đ/tháng
Hoàn 7.840.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 phaMáy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha
460.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 38.333.333đ/tháng
Hoàn 9.200.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 400,000đ

Chọn máy phát điện cho gia đình – Cần quan tâm những vấn đề gì?

Hiện nay, tình trạng điện quá tải, mất điện thường xuyên xảy ra khiến nhiều gia đình cảm thấy vô cùng bất tiện và khó chịu. Nhằm giải quyết triệt để những vấn đề này, máy phát điện là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn. Vậy, để sở hữu những sản phẩm chất lượng, có khả năng hoạt động tốt, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả thì bạn cần phải quan tâm đến những vấn đề gì?

Công suất máy phù hợp

Sau khi dự tính số lượng thiết bị sẽ sử dụng khi mất điện, bạn cần tính toán công suất tiêu thụ tổng và lựa chọn ra sản phẩm có công suất phù hợp nhất để tiết kiệm tối đa nhiên liệu và chi phí bỏ ra khi mua hàng.

Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Bạn nên tránh xa các sản phẩm không rõ ràng nguồn gốc, không giấy bảo hành dù có thể mua chúng với mức giá hời và tiết kiệm được khoản chi phí ban đầu bởi chúng sẽ khiến bạn phải tốn rất nhiều thời gian sửa chữa với bộ dụng cụ sửa chữa đấy. Những sản phẩm chính hãng, có tên tuổi sẽ đảm bảo tối đa sự an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình bạn, giúp bạn giảm thiểu việc tiêu thụ nhiên liệu và giảm tiếng ồn phát ra khi sử dụng.

Nên chọn mua máy nổ loại nào?

Hiện nay có rất nhiều hãng cung cấp máy nổ chất lượng, có tên tuổi như Honda, Huyndai, Cumming trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu mức tài chính của bạn eo hẹp thì các dòng máy lắp ráp trong nước có sử dụng động cơ nhập khẩu cũng là sự lựa chọn hợp lý.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm phù hợp với gia đình mình, Adayroi.com rất hân hạnh là điểm đến hàng đầu mang đến bạn những thiết bị chính hãng, chất lượng với giá máy phát điện hợp lý và chế độ bảo hành, hậu mãi chu đáo nhất trên thị trường hiện nay.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín