text.skipToContent

Máy phát điện

Tìm thấy 34 sản phẩm
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha
229.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha
392.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY11KSEm (10 - 11 KVA) - 1 pha Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY11KSEm (10 - 11 KVA) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY11KSEm (10 - 11 KVA) - 1 pha
228.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY18KSEm (16 - 17,6 KW) - 1 pha Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY18KSEm (16 - 17,6 KW) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY18KSEm (16 - 17,6 KW) - 1 pha
240.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha
327.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha
460.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha
292.300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha
239.300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha
319.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha
271.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY13KSEm (12 - 13,2 KW) - 1 pha Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY13KSEm (12 - 13,2 KW) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY13KSEm (12 - 13,2 KW) - 1 pha
232.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY22KSEm (20 - 22KW) - 1 pha Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY22KSEm (20 - 22KW) - 1 pha
Máy phát điện chạy dầu Diesel Hyundai DHY22KSEm (20 - 22KW) - 1 pha
253.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy nổ Oshima NEW 6.5HP (Đỏ đen) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy nổ Oshima NEW 6.5HP (Đỏ đen) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy nổ Oshima NEW 6.5HP (Đỏ đen) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
4.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy nổ Oshima NEW-5.5HP (Đỏ đen) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp) Máy nổ Oshima NEW-5.5HP (Đỏ đen) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
Máy nổ Oshima NEW-5.5HP (Đỏ đen) (Tặng bộ ly uống rượu cao cấp)
3.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY4000LE (3 - 3,3 KW) Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY4000LE (3 - 3,3 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY4000LE (3 - 3,3 KW)
25.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng giật nổ Huyndai HY3100L (2,5 - 2,8 KW) Máy phát điện chạy xăng giật nổ Huyndai HY3100L (2,5 - 2,8 KW)
Máy phát điện chạy xăng giật nổ Huyndai HY3100L (2,5 - 2,8 KW)
13.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE-3 (6,3 - 6,9 KW) Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE-3 (6,3 - 6,9 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE-3 (6,3 - 6,9 KW)
41.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY3100LE (2,5 - 2,8 KW) Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY3100LE (2,5 - 2,8 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY3100LE (2,5 - 2,8 KW)
15.280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-6S (Cam) Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-6S (Cam)
Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-6S (Cam)
1.280.000đ 2.384.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000LE (9 - 10 KW) Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000LE (9 - 10 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000LE (9 - 10 KW)
109.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY2500LE (2 - 2,2 KW) Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY2500LE (2 - 2,2 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY2500LE (2 - 2,2 KW)
13.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Tuco TG2000 2KVA (Đỏ) Máy phát điện Tuco TG2000 2KVA (Đỏ)
Máy phát điện Tuco TG2000 2KVA (Đỏ)
8.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Hữu Toàn - Honda HG3000SP (Đỏ) Máy phát điện Hữu Toàn - Honda HG3000SP (Đỏ)
Máy phát điện Hữu Toàn - Honda HG3000SP (Đỏ)
27.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY2500LE (2 - 2,2 KW) Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY2500LE (2 - 2,2 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY2500LE (2 - 2,2 KW)
20.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000SE (9 - 10 KW) Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000SE (9 - 10 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY12000SE (9 - 10 KW)
119.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Tuco TG3000i 3KVA (Đỏ) Máy phát điện Tuco TG3000i 3KVA (Đỏ)
Máy phát điện Tuco TG3000i 3KVA (Đỏ)
11.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY2500L (2 - 2,2 KW) Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY2500L (2 - 2,2 KW)
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY2500L (2 - 2,2 KW)
11.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-100 (Cam) Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-100 (Cam)
Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-100 (Cam)
8.480.000đ 15.659.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-12S (Cam) Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-12S (Cam)
Máy phát điện năng lượng mặt trời SolarV SV-COMBO-12S (Cam)
1.900.000đ 3.513.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE (5 - 5,5 KW) Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE (5 - 5,5 KW)
Máy phát điện Diesel 3000 vòng/phút Huyndai DHY6000SE (5 - 5,5 KW)
39.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY12000LE-3 (11,3 - 12,5 KW) Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY12000LE-3 (11,3 - 12,5 KW)
Máy phát điện chạy xăng 3000 vòng/phút Huyndai HY12000LE-3 (11,3 - 12,5 KW)
104.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY9000LE (6 - 6,5 KW) Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY9000LE (6 - 6,5 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY9000LE (6 - 6,5 KW)
24.720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY7000LE (5 - 5,5 KW) Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY7000LE (5 - 5,5 KW)
Máy phát điện chạy xăng đề nổ Huyndai HY7000LE (5 - 5,5 KW)
23.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy phát điện Hữu Toàn HK3000 2,3KVA (Đỏ) Máy phát điện Hữu Toàn HK3000 2,3KVA (Đỏ)
Máy phát điện Hữu Toàn HK3000 2,3KVA (Đỏ)
11.500.000đ 13.000.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy