text.skipToContent

Máy phát điện

Tìm thấy 25 sản phẩm
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY14KSE (13 - 14 KW) - 3 pha
229.200.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY60KSE (55 - 61 KW) - 3 pha
392.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY45KSE (40 - 44 KW) - 3 pha
327.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY90KSE (81 - 90 KW) - 3 pha
460.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY28KSE (25 - 28KW) - 3 pha
292.300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY16KSE (15 - 17 KW) - 3 pha
239.300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY34KSE (31 - 34 KW) - 3 pha
319.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY22KSE (20 - 22KW) - 3 pha
271.000.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy